LFG.HU

Igi
RPGCimkek

A mai nappal letõlthetõek az elsõ oldalak a Chroni Fóliánsból, mely egy egységesen és igényesen beszerkesztet pdf formátumban szándékszik bemutatni Nektek Erdalian világát. A jelen alkalommal a cathani csatamágusok rendjérõl olvashatsz több információt.

Megtudhatod, hogyan épülnek fel a rettegett csatamágus alakulatok, ill. kiknek áll szándékában és hatalmában árnyékháborút folytatni ellenük a cathani élet felszíne alatt. És persze az is kiderül, hogy `minden szentnek maga felé hajlik a keze`.
Az anyagot a Chroni Fóliánson belül, csatamágusok menü alatt éritek el.
Kellemes olvasgatást!


Eltelt éveim alatt számtalan földet bejártam, sok csodát, varázslatos dolgot volt szerencsém látni. Sorsom Cathanbe is elvezérelt, ahol közelről láthattam a káprázatos Császári palotát, megérinthettem a Márványkönyvtár ezeréves kódexeit, ámulattal hallgathattam az Égi Fény Katedrálisának gigászi orgonáit. És – saját akaratomból – átléphettem a rettegett Vörös Erőd kapuját, saját szememmel láthattam, hogyan élnek Cathan híres csatamágusai.
S lévén egy ideig – úgymond – birodalmi érdeket szolgáltam, társamul, testőrömül szegődött néhány e rettegett varázslók közül.
Mindazt, amit ott tapasztaltam egybefoglalva olvashatod alább. A tisztesség megkívánja, hogy bevalljam, írásom javarészt egy másik világutazó, a cathani Márványkönyvtár magiszterének, Eimor Yafrielnek értekezésére épül. E bölcs geográfus oly jól ismeri a Vörös Erődöt és csatamágusait, mintha hosszú esztendőkön át közöttük élt volna.

Dhanak Ravol
1746 tavaszán,
Xetakhé városában

Eithan szerte tisztelik és félik a Császárváros hírhedt csatamágusait. Cathan ostorai kérlelhetetlenek, egyformán jól forgatják a kardot és a mágiát. S bár gyakran magukban járják a világot, hogy beteljesítsék mestereik akaratát, igazi erejük akkor mutatkozik meg, amikor együtt nyilvánítják ki hatalmukat. Rendjük a leghatásosabb eszköz császáruk kezében arra, hogy akaratának és tekintélyének érvényt szerezzen a birodalom határain belül éppúgy, mint azon kívül. Nincs félelmetesebb haderő délen, mint a csatamágus osztagokkal megerősített cathani légiók.

Sajátos rend a csatamágusoké, melyhez fogható sehol másutt nem létezik Erdalianon. A Vörös Erőd lakóit gyermekkoruktól fogva a császár iránti végtelen hűségre, a birodalom szolgálatára nevelik. Szemben azonban más misztikus testvériségekkel a Vörös Erőd nem képvisel vallásos szellemiséget, nem kívánja rendtagjainak lelki épülését elősegíteni. A csatamágusok katonák, varázslatokat fegyverként forgató harcosai birodalmuknak.

A rend története
A rend története egyidős a birodaloméval, melyet szolgál. M.Sz.u. 600 környékén ork hordák pusztították végig az északi kontinenst, csapásaik alatt sorra buktak el a királyságok, fejedelemségek.
Urion, Kaenor legendás birodalma is porba roskadt a harci fejszék és görbe szablyák alatt. Sokan menekültek el ekkor, javarészük a tenger felé vette útját. Hajók százai indultak a biztonságosnak remélt déli partok felé, keresztül a Mederaon háborgó vizén. E gályákon Urion birodalmának bölcsei, a Nap, a Hold és a Csillagok – a mentál, asztrál és éteri mágia nagytudású magiszterei is ott utaztak.
Délen a hajókat mindenütt máshogy fogadták, volt, ahol baráti kézfogás, másutt fegyver várta őket. Cathan ekkortájt Urion gyarmata, egyszerű kikötőváros volt csupán, ura pedig egy gyáva északi arisztokrata, aki még a megroppant birodalomtól is annyira tartott, hogy inkább befogadta a menekülteket, semhogy megkockáztatta volna annak látszatát, ujjat mer húzni a tengeren túli hatalommal. Néhány esztendővel később látta csak be hibáját, de ekkor már késő volt, az egykori Urion szülöttei magukhoz ragadták a hatalmat. Megnyerték maguknak a környék őslakosait éppúgy, mint a partvidék carah-származású halásznépeit.

Az uralkodófamília vereséget szenvedett, zsoldosai alul maradtak az urioniakkal és szövetségeseikkel szemben. Bizonyos, hogy ezekben az összecsapásokban a magiszterek és tanítványaik varázstudása jelentős szerephez jutott.
Cathan már ekkortájt is számtalan nép és faj találkozópontja volt. A számtalan világnézet, az eltérő hitvilágok keményen ütköztek, kezdetektől fogva a fegyver útjára kényszerítve Urion menekültjeit, Cathan új urait. Ráadásul hamarosan szembe kellett nézniük az orkokkal is, kik a tengeren át követték őket. Nehéz idők voltak ezek, melyben a magisztereknek is folyamatos harccal teltek napjaik. Az esztendők múltak, és ahogy váltották egymást a nemzedékek, egyre jobban háttérbe szorult a mágusok világértelmező tudása, a szellemiséggel szemben a harci tudás tökélyre csiszolása került előtérbe. Nem telt el száz év, s az egykori bölcsek hagyatékából csak a pusztításra alkalmas varázsformulák, halált hozó bűvigék maradtak meg.

De Urion gyermekei is megváltoztak. Szemben az egykori birodalommal, mely a megértést, és a békét hirdette, az újvilág urai a hatalom mindenáron megtartásáért küzdöttek. A Második Szakadás utáni 998. évben pedig megkoronázták első császárukat, aki Seon-vidékének teljhatalmú ura lett. Ekkor Cathannek már nem kellett külső támadóktól tartania, de a folytonos katonáskodás az uralkodók vérébe ivódott, s megkezdődött a terjeszkedés kora…

(a teljes verzió elolvasható a PDF-ben…)


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.rpg.hu//download/kieg/tavolivilagok/cathan.pdf]
[http://tavolivilagok.rpg.hu]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.