LFG.HU

Albrecht
mesélőknekCimkek

Mi ez: egy WoD történet, egy estés, a szomorú fajtából, kezdő karaktereknek, leginkább 3-4 fő számára javaslom. Közepesen kidolgozott, tehát a mesélőnek még lesz dolga az előkészületek során.
Időpont: a történet első fele 1872 őszén, a második 1890 telén játszódik
Helyszín: Magyarország, indulópont Budapest
Háttérismeretek: Vampire természetesen. Werewolf alapfokú ismeret kell, de megoldható nélküle is. Viszont mindenképp tudni kellene kik, és mik a rokonvérek. Aki nem tudja, javaslom Kornya Zsolt cikkét a Rúnában, de Kornya Zsolt oldalán is fenn van. Feltételezem, hogy a 19. század történelmével magyar oldalról a többség képben van.

Javasolt felállás:
Legalább egy tremere Ifjú, és még 2-3 Kamarillás karakter (vámpír, ghoul, vagy halandó segítő), leginkább szociális karaktereknek javaslom, de szükség lehet egy fizikai képességek terén jártasabb karakter is. A történet, akár tisztán halandó, vagy werewolf oldalról is játszható.

Bevezető a meséhez:

Történelmi előzmények:
(a saját részletes vázlatom lényege tömören):
17. század. Sikerül kiűzni az asszamita és közel keleti vértestvéreket az ország területéről, de csak jelentős nyugati támogatással. Így alakult, hogy a fővárosban leginkább a nyugati vámpírok kezébe kerül a befolyás. 1715-ben Budapest Hercege Guthild lett, egy nyugati öreg, a hadjárat egyik parancsnoka és szervezője. A városban a fontos pozíciók a hozzá közel álló nyugatiak kezébe kerülnek leginkább.

A visszatérő helyi Káiniták számára ez nagyon kellemetlen, és egy ellenzéket alakítanak Vencel Richárd ventrue Primogén vezetésével. Az országban van egy erős anarchista frakció is, mely elvileg senkire, de gyakorlatban leginkább Heltai Árpád brujah Primogénre hallgat, aki egy igen tisztelt, és becsült vezető egyéniség, és képességek terén is megfelel az elvárásoknak. Az ellenzék szép lassan próbálja a Kamarillában elfogadott és megszokott módon visszaszerezni hatalmát.

1848/49 a halandó forradalommal párhuzamosan elindul egy ellenállási mozgalom az anarchok, és Heltai vezetésével Guthild hatalma ellen, de a halandó forradalom váratlan kitörése miatt nem sikerült megtenni a megfelelő előfeltételeket, és előkészületeket. Az ellenzék tagjai sokat kockáztatnak, de végül támogatják az ügyet.
Sajnos a hiányos belső és külső előkészületek miatt elbukik a függetlenítési mozgalom, és legvégül, mikor az események kezdenek nagyon véressé válni, a Kamarilla Belső Köre felszólítja az ellenállókat, hogy hagyják abba tevékenységüket.

Bűnbaknak az anarchokat, és agresszív ellenállás vezetőit nevezik meg, többségüket száműzik, vagy elpusztítják. Az ellenzék többségének esetében rang és birtokfosztás a büntetés. A legfájóbb veszteség Heltai halála, akit az ország területéről való menekülési kísérlet közben pusztítottak el.

A függetlenedési mozgalom után Guthild kemény, diktatórikus módszereket vezet be, szigorú utasításokkal, és nagyon komoly büntetésekkel. A korábbi ellenzék minden rangját és birtokát elveszi, befolyását is elkobozza, ahol tudja. Komoly szociális korlátozásokat vezet be, mint például korlátozott Elizium látogatás, Gyermeknemzés, egyes esetekben még ghoul teremtés tilalma.

1869/70-ben sikerül megtörni Guthild Herceg, és követői uralmát, egy meglehetősen véres és agresszív kampánnyal, de a megfelelő előkészületek miatt, most nem avatkozik be a Kamarilla felső vezetése. Budapest a korábbi ellenzék befolyása alá kerül újra, de a végső leszámolások, árulók és bábok hajszolása még közel egy évtizedig elhúzódik. A Herceg Goldbach Krisztina lesz a toreador klánból, miután ő az egyetlen jelölt, akit minden fél elfogadott.

1871-ben a Budapesti Tremere klán tagjai, szolgálatukért és a budapesti Kamarillának nyújtott segítségért, a Hercegnőtől és Elsőszülött tanácstól engedélyt kapnak egy második Kápolna kiépítésére, és a megfelelő számú Gyermekek teremtésére. A városban így a tremerék száma egy tucatról, másfélszeresére nő.

Kaland szempontjából fontos:
Tremerék:
Nevek: A budpaesti Kápolna hagyományai szerint, minden tremere Ölelése után választ magának egy új nevet, általában görög, római, illetve héber nyelvből, gyakoriak a mitológiai nevek. Evvel jelképezik elszakadásukat a halandó világtól, és belépésüket egy újabba, egy misztikusba.

Csak tremere-k tudnak ezekről:
A tremere klán 1848/49-ben nem támogatta az ellenállást, engedelmeskedve Bécs utasításának.
1860-as években a Régens, és bizalmasai kezébe olyan bizonyítékok kerültek, melyek alapján gyakorlatban teljes körűen támogatták az1869/70-es ellenállási mozgalmat, szembeszállva a bécsi központ utasításaival. Akit a Régens nem tartott megbízhatónak a klánból, azt félretette az ellenállás idejére. Itt nem ölésről volt szó, pusztán lehetetlenné tették, hogy aktív legyen ez idő alatt. Pl.: tanulmányút külföldi kápolnába, szigorított tanulmányok, makacsabb esetekben torporba küldik, mintegy “véletlenül”.
1871-ben, amikor megalapul az új Kápolna, lehetővé válik, hogy féltucatnyi gyermeket hozzon létre a klán, elhelyezze őket, és lehetősége adjon a fejlődésre.

Komárom:
Ha van brujah, vagy más anarchista, bizonyára tudja, hogy itt ölték meg Heltait, amikor át akart kelni a Dunán. Ha tényleg elgondolkozik azon, mit is jelent az ellenállás, ha van érzelmi, erkölcsi, idealisztikus háttere, visszakaphat egy Akaraterő pontot.

Játékos karakterek alkotása:
Tremere-k: feladatuk, hogy utánajárjanak egyes jelölteknek, és betoborozzák őket. Nem ők lesznek az Atyák, de egy sikeres vagy tehetséges jelölt esetén a nőhet a klánon belüli státuszuk, illetve a jelölt Atyja is hálás lesz. Legalább egy karakternek legyen Yavin az Atyja, ő az aki felügyeli a jelöltek kiválasztását. Ez a karakter ismeri az első szintű, társalgás az Atyával rituálét, így kommunikálhat az Atyjával messziről is.
Nem tremerek: vélhetőn kísérők, akik adósai a tremere klánnak, vagy épp szívességért cserébe dolgoznak. Kísérőkre szükség lehet, mert a politikai helyzet egyáltalán nem stabil, és néha veszélyes az utazás és mozgás, gyakran kell szociális, és ritkábban ugyan, de fizikai kellemetlenségektől tartani.

Mivel a tremere klán az ellenállást támogatta, ezért a tremere(k) és a kísérőik is vélhetően ebből a körből kerülnek ki. Ezért nem nagyon lehetséges 1850 és 1869 között (legálisan) Ölelt karakterrel játszani, mert Guthild leginkább saját pártjának tagjainak adott engedélyt Gyermekteremtésre (ghoul természetesen még lehet ebből a korból).

Alternatívák:
1. A karakterek bécsi tremerek és azok kísérői, akiknek a célja, hogy a legoptimálisabb Gyermekjelölteket eltűntessék az útból, vagy magukhoz csábítsák.
2. A karakterek titokban a nyugati öregekhez hűek, jelenleg az aktuális rend aláásása a feladatuk, illetve a teljes beépülés.
3. Az egyik karakter is azon halandók közé tartozik, amelyet a klán Ölelésre szemelt ki, és belekeveredik az eseményekbe.


Farkasének I.
1872

Előzmények
Dita az Árnyurak vérfarkas törzs rokonvére. Egy, a külvilágtól gyakorlatilag teljesen elszigetelt kisvárosban élt, az Északi Kárpátok mélyén. A városka lakosságának közel fele rokonvér, fele egyszerű halandó, de a közös, hogy mindannyian az Árnyurak garou hatalma alatt élnek. Dita anyja megbecsült nő volt, mivel eddigi élete során 10 gyermeket szült vérfarkasoktól, melyből 5 garou lett, ami az átlagos kétszerese. Dita az egyik rokonvérnek született gyermeke, a többi lakoshoz képest egyszerű volt az élete, mivel feltételezték, hogy örökölte anyja “termékenységét”, így nem akarták túlságosan megterhelni. 16 éves korában a törzs sámánja kikérte a szellemek véleményét, akik megerősítették, hogy Dita utódai közül nagyon sokan a garou nemzet kiváló harcosai lesznek, ezek után a lányt érett és felnőtt nőnek nyilvánították. Így történt, hogy 17 évesen terhes lett, az apa, a városhoz tartozó egyik kisebb falka vezére volt, és az utód egy garou lett, nem rokonvér, Dita büszke volt, hisz arra nevelték, hogy majdan a nagy hősök anyja lesz. Arról viszont nem szóltak, hogy a gyermekeit el fogják venni tőle, és mások fogják felnevelni, neki csak annyi a dolga, hogy megszülje őket. 18 évesen jött még egy gyermek, 20 évesen egy harmadik, és mindkettő garou lett. Ekkor gyakorlatilag a törzs büszkesége lett, a Farkasok Anyja, ahogy egyesek hívták, de Ditának kezdett elege lenni az egészből. A törzs domináns falkájának vezérérnek az eddigi összes gyermeke rokonvér lett, és abban bízott, hogy most már végre lesz egy méltó garou utódja, épp ezért úgy döntött gyermeket akar Ditától. A lány, aki lelkileg mélyponton volt, ellenkezett és panaszkodni próbált, mire a vezér szó nélkül megerőszakolta többször is, hogy biztosan teherbe essen a lány. A törzs legnagyobb meglepetésére a lány eltűnt két hónap után, és nem akadtak a nyomára egy ideig. Az Ősök egyik szelleme meghallgatta a lányt egy éjszaka sírás közben, és úgy döntött utódjaihoz méltatlan módon használták a lányt. Segített neki megszökni a városkából, túlélni a vadonban pár napig, és boldogulni az addig sosem látott halandó településeken. Az Ős segített megtalálni pár régi aranypénzt, amit az erdőben ástak el évszázadokkal korábban, melyeket eladva Dita elegendő pénzt tudott összeszedni ruhára, élelemre, és egy hosszabb útra. Egészen Komáromig jutott, átkelt a Dunán, és megszállt egy fogadóban. Sajnos kirabolták éjszaka, nagyon csendesen és nyomtalanul, ami ellen az Ős se tudott semmit tenni, mivel hatalma az anyagi világon nem volt, így Ditának alig maradt pár napra elegendő pénze. A fogadósnő, mivel nem hitt a rablási történetben, ki akarta dobni, de mivel látta, hogy a lány terhes, ezért felajánlotta, hogy könnyű házimunkáért kap szállást és, enni, amíg meg nem találja az állítólagos rokonait. Természetesen Ditának nincsenek rokonai, de a szellem felajánlotta, hogy segítséget keres a környéken, így akadt rá Kinler Rebekára, a médiumra, Esztergomban.(előtörténet a karaktereknél) Közösen megbeszélik, hogy ki lenne képes elrejteni a lányt a vérfarkasok elől, végül úgy döntenek, hogy talán egy máguscsoportot kellene rávenni.

Eközben az Árnyurak törzs theurge-jai rájönnek, hogy az egyik Ősszellem volt a segítő, ezért megidézik, és ideiglenesen bebörtönzik egy fétisbe, nagy nehézségek árán kiszedték belőle, hogy körülbelül hol van a lány, és kitől kért segítséget. Mindez akkor történik, miután a szellem segítséget kér Rebekától, akinek elmondja kicsoda Dita, hol van jelenleg, mesél a vérfarkasokról, és miért menekül a lány. Mikor Rebeka megígérte, hogy segít, visszatér Ditához elmondani a jó hírt. Ezután a szellem elindult újból körbenézni, amikor elfogták és bebörtönzik. Mivel nem tér vissza néhány napig, Dita abban reménykedik, hogy a szellem segített neki, és eltávozott dolga végeztével.

Rebeka hallgat a szellemre, és úgy dönt segít a lányon. A szellem javaslatára óvatosan érdeklődik az ismerőseitől, hogy hallottak-e varázslókról a városban vagy a környéken. Néhányan, akiknek bemutatta szellemidézési és látási képességeit, felemlítik Hermész Rendjének a nevét, de semmi többet nem tudnak róla, csak pár pletykát, és hamis hírt.(opcionálisan: vagy éppen igazságot)

A játékosok karakterei itt csatlakoznak a történésekbe.
A tremere-k egyik ghoulja, hallotta a Kinler Rebekáról szóló híreket, utánajárt annak, hogy kicsoda a “médium”, és néhány szemtanút is azonosított, ezek után jelentette feljebbvalóinak, hogy mit talált. Yavin utasítására a tremere játékos és kísérete Esztergomba utazik, hogy megfigyelje Kinler Rebekát, jelentsen a különleges képességeiről, amennyiben alkalmasnak látják, igyekezzenek meggyőzni, hogy csatlakozzon a klánhoz, végül kísérjék a budapesti Kápolnába. Yavin felhívja a figyelmüket, hogy nem szabad se ghoullá se vámpírrá tenniük Rebekát, illetve mentális erőszakkal (Uralom, Jelenét) rávenni a csatlakozásra.
A karakterek november 3.-án délután érkeznek Esztergomba, egy napfénybiztos vagonnal, a ghoul biztosít nekik menedéket egy belvárosi házban.

Események
Innen kezdve sok minden függ a karakterek cselekedetitől, ezért nincs konkrét vázlat, csak néhány várható lehetőséget adok meg, és a fontosabb karakterek leírását:

A játékosok utánajárhatnak Rebeka különleges képességeinek. Körülbelül egy évvel ezelőtt jelentek meg. Több ember is tapasztalhatta őket, leginkább iskolai barátai (leányiskolába jár), irodalomtanára, néhány ismerőse a templomból, Mihály atya, akinek elárulta mire képes.
Látták, ahogy Rebeka beszélni tudott szellemekkel és látta is őket, beszélni tudott a nevükben, vagy ők beszéltek rajta keresztül, ilyenkor ijesztő módon megváltozott a hangja, néha nagyon egzotikus és ritka nyelveken szólalt meg, egy esetben még rá is tudta venni az egyik szellemet, hogy anyagi formát is felvegyen. A legtöbb tanú ismeri egymást, és nem szívesen beszélnek a témában, de meg lehet tudni, hogy néha találkoznak közösen néhányan, és “szeánsz”-ot tartanak, amikor Rebeka mindig beszél a szellemekkel.
A tremerék ghoulja meg tud nevezni néhány szemtanút, így egy éjszaka alatt is meg lehet oldani a tanúk megismerésének ügyét.

Kinler Rebekát személyesen nem lesz nehéz megtalálni, a család elég ismert, és a címe is ismert, de közel kerülni hozzá már bonyolultabb. Nappal szabadon mozoghat iskola után, de éjszaka nem nagyon engedi el az anyja sehova se. Otthoni hivatalos látogatás esetén végig ott lesz mellette az anyja, és Rebeka nem lesz teljesen őszinte és nyílt. Otthoni nem hivatalos látogatás esetén a lány gyanakodni fog egy kicsit, és az első gyanús mozdulatra segítségért kiabál (a házukban az anyját leszámítva 5-6 fős személyzet is van). Esetlegesen el lehet csalni otthonról, az anyja megfelelő társaságban elengedi színházba, éttermekbe, kávézókba.
Mindenestre, ahogy a karakterek természetfeletti létükről bizonyságot adnak Rebeka kíváncsi lesz, és bele fog egyezni magántalálkozókba is, többek közt azért is, mert segítséget keres Dita számára.

Találkozó Rebekával.
Jön a szociális rész. Rebeka kíváncsi lesz a vámpírokra és társadalmukra, és amikor felajánlják, hogy menjen a budapesti kápolnába, ahol eldöntik, mennyire alkalmas-e jelöltnek biztosan bele fog menni. De nagyon ki fogja faggatni a karaktereket a vámpírlét dolgairól. Erkölcs. A játékosok eldönthetik, hogy mennyit mondanak el és milyen színben tűntetik fel létüket. Ha nem elég egységes a karakterek hozzáállása érdekes vita lehet belőle,
Mindenestre ragaszkodni fog, hogy a karakterek segítsenek neki megtalálni Ditát, és titokban abban reménykedik, hogy a klán segíteni tud majd a lányon. Ha karakterek nem hajlandóak segíteni, vagy jó szándékúnak tűnnek, mindent elárul Ditáról, amit tud, származását és terhességét beleértve, és azt is, hogy segítséget keres. (utóbbi információt legkésőbb az út során úgyis kifecsegi)
Az Ősszellem biztos figyelmeztette volna, hogy a vámpírokban ne bízzon, de már bebörtönözték ekkora. Kellemetlen, de ha a karakterek nem futnak bele Rebekába, nem sikerül időben segítséget találnia.

A karakter értesítheti (rituáléval, és ilyen módon is érezik a válasz) az Atyját a fejleményekről, és Ditáról. Utóbbi dolog nagyon felizgatja Eurust a Régenst, és ráállítják a játékosokat az ügyre, hogy kiderítsék az igazságot.

A legegyszerűbb vonattal megtenni a távolságot Komáromig. Az utolsó vonat nem sokkal napnyugta előtt indul a menetrend szerint, de a karakterek elintézhetik megfelelő módszerekkel, hogy napnyugta után induljon. Vagy akár hajóval is lehet menni a Dunán.

Ditát egy kis kereséssel és utánajárással meg lehet találni. Egy közepes fogadóban dolgozik, a fogadósné egy kicsit gyanakodhat, de végül odavezeti a “rokonokat” a lányhoz.
A két lány rendez egy ölelgetős, puszilós jelenetet, azután bemutatja a társait.
Dita nagyon megijedt a karakterektől, ha megtudja, hogy vámpírok, mert sokat hallott a férget szolgáló nagyhatalmú vérszívókról. Rebeka nem fogja titkolni a karakterek kilétét, hacsak meg nem győzik erről, ami nehéz, de megoldható. Végül, amikor a karakterek felajánlják a segítséget, el kell árulniuk, hogy kicsodák. Legkésőbb ekkor Rebeka hallani fog a vértestvérek és garouk közti ellentétről, akár Ditától, és a hozzáállását befolyásolja a karakterek viselkedése.

A karakterek maguk is kitalálhatják, hogy védelmet ajánlanak Ditának és gyermekének, miután a gyermek megszerzés a cél, de Eurus, a Régens karaktereken át felajánlja a nőnek, hogy elrejtik, és megvédik, míg elcsendesedik a helyzet, biztosítják élete végig a jólétét, amennyiben nekik adja a gyermekét, miután megszületett.

Dita: nagyon mélyen megrendíti az Régens alkuja ha továbbítják, de megfelelő meggyőzés (játékosoknak alkotnia kell!) után belemegy, mert nem lát más kiutat. Sokat segít, ha Rebeka is támogatja az alkut, de őt előtte meg kell győzni róla, különben a karakterek ellen fog szólni. Dita Rebekában jobban megbízik, mint bárki másban, mert fiatal, és nő, ráadásul az Ős szellem őt javasolta. Az is segít, ha a karakterek nem úgy viselkednek, mint ahogy a féreg szolgálóitól elvárható lenne, nem vérengzenek, udvariasak, rendesek, emberiek.
Erkölcs: Nem biztos, hogy tetszeni fog a magas emberségű karakterek az alku, és felvetődhetnek morális ellentétek is. Az is biztos, hogy nem nagyon van más választása a lánynak. Pénze, támogatója nincs, és tudja, hogy a nyomában vannak a vérfarkasok.

Ha a karakterek nem mutatkoznak be nyilvánosan Rebekának, vagy nem hajlandóak segíteni, a lány Lóránt kíséretében november 5.-én elindul Komáromba megkeresni Ditát, és ez könnyen a végzetük lehet. (Lóránt 5.-én érkezik a városba)
Amennyiben Rebeka elindul a karakterekkel korábban, Lóránt társasága egy kisebb hajóját választva utána hajózik. A lány anyjától tudja meg, hogy hova kell mennie, mert a lány hagyott egy levelet, amiben leírta, hogy egy barátnőjének van szüksége komoly segítségre Komáromban, és nem értenék meg, miért.

Eddig nem is tűnik veszélyesnek, legfeljebb nehéznek. De a két lány nyomában két csoport is akad:

Lehetséges harc, üldözés, szociális manipuláció, és még sok minden a két csoport kapcsán. Nem is adok konkrét helyszíneket és eseményeket, minden mesélő igazítsa a saját játékosaihoz és a mese pillanatnyi állapotához a két csoport tevékenységét.

Inkvizíció
Darai Ferenc vezetésével egy kisebb csoport érkezik októberben Esztergomba. Figyelik a lányt, egyiküknek még az egyik “szeánszon” is sikerült részt vennie. Az inkvizítor végül nem lát veszélyt a lányban, úgy dönt, hogy ártalmatlan, csak egy halandó különleges képességekkel. Meg akarja keresni Mihály atyát, hogy lebeszélje a szélsőséges nézeteiről, és Rebeka anyjában is el akarja oszlatni a félelmet, amikor felbukkannak a karakterek, ami erősen elgondolkoztatja. Leginkább arra próbál rájönni, hogy mennyire menthető a lány lelke, és igyekszik személyes találkozót szervezni Rebekával, és megpróbálni rábeszélni, hogy maradjon távol a vámpíroktól. Nem ostoba, és tudja, hogy nyíltan esélye sincs szembeszállni 3-4 vámpírral, ezért óvatosan áll neki. Csak akkor avatkozik közbe közvetlenül, ha a nagyon eldurvulnak, és túlságosan sok kárt okoznak, de ha alkalma adódik rá, megpróbálja elpusztítani a vámpírokat.
Miután Rebeka távozott felkeresi a családját, és óvatosan a tudtukra adja a történteket, és a játékosok kilétét. Udvarian érdeklődik minden iránt, amit a lányról tudni lehet, az anyja végül elárulja a levél tartalmát.

Vérfarkasok
Természetesen a törzs vezetőjének fiát magában hordó nő nem tűnhet csak el úgy. Az Árnyurak nevében két falka is a nyomába ered, két tucat rokonvér társaságában. A csoport vezetője Fekete Fenyők Dalnoka, aki általában csak Dávid néven mutatkozik be. Nagyon óvatos, két homid társával, és néhány rokonvérrel az emberek közt keres nyomokat. Elég okos ahhoz, hogy ne megfélemlítéssel és kínzással próbálkozzon elsőre, de ha nem megy másképp, akkor agresszív lesz.
Társaik inkább a vidéket, és környező városokat járják végig, kisebb csoportokra osztódva, a szociális érintkezést emberekkel kerülik, inkább kopók módjára viselkednek. Ha nagyon kell mogorva módon kérdéseket tesznek fel, és igyekeznek lefizetni vagy megfélemlíteni a lehetséges információforrásokat. A karakterek hallhatnak rémhíreket megérkezésük napján, különféle veszélyes és erőszakos idegenekről, akik egy lány után érdeklődnek.
Nos, nem lesznek kifinomultak a lánnyal, ha megtalálják. Ha valaki a védelmére kel, azt megtámadják, erőszakkal fogják visszavinni, de előtte az össze új barátját és segítőjét megölik, lehetőleg a szeme láttára.
Kivallatják az Ősszellemet, és megtudják, hogy egy médiumon ár kért segítséget Dita, és körülbelül hol szállt meg.
Fekete Fenyők Dalnoka eljut Esztergomba is, és ez komolyan veszélyezteti Rebeka családját, és a szemtanúkat is. Ha a karakterek tudnak a veszélyről, célszerű valahogy biztosítani ezek az embereket.

Margit, Rebeka anyja közben elárulja Mihály atyának lánya levelének tartalmát, mert aggódik, és nem bízik a titokzatos egyházi férfiban, és a meséjében kísértetekről és vámpírokról. (az inkvizítorról van szó).

Az Inkvizíció és az üldöző vérfarkasok jó eséllyel szembekerülhetnek egymással, ami az inkvizítor és társai halálával végződik bizonyára. Ha a játékosok akarják, tehetnek ez ellen, például figyelmeztetik, vagy épp megmentik az Inkvizítort, aki erősen elgondolkodhat ekkor.

Lehetséges, hogy nehéz feladat lesz visszajutniuk Budapestre, de nem lehetetlen. A tremere klán pár napon belül jelentős erősítést küld a környékre, úgyhogy végső esetben csak pár napot kell kibírni.


Végszó
Ha minden a történet szerint alakul: Dita gyermeke a tremeréké lesz, és ők nevelik fel. A lányt pedig teljes jómódban él innen kezdve, a klán megad neki mindent, amire szüksége lehet.
Mint kiderül, Rebeka valószínűleg elvesztené különleges képességeit Ölelése után, ezért ghoul állapotban marad, de sokkal inkább megbecsülik, mint a többi ghoult. Lehetőséget kap arra, hogy diszciplínákat fejlesszen, és taumaturgiát is, ameddig lehetséges egy ghoul számára. Mivel egy 7. generációs tremere vérét kapja meg, egészen a második szintig fejlődhetnek diszciplínái.

A következő 18 év eseményei részletesen a mese 2 felének előzményei közt lesznek.


Karakterek

Kinler Rebeka
Történet: Kinler Rebeka, egy polgári család egyetlen gyermeke. Apja, aki egy gazdag dunai kereskedő volt, meghalt tüdőgyulladásban, amikor a lány 6 éves volt. Nevelése konzervatív, erősen katolikus anyjára, Margitra, és apja öccsére, Kinler Lórántra hárult, aki folytatta bátyja üzleti tevékenységét, és a neveléséhez leginkább anyagi támogatással járult hozzá, mivel rengeteget volt kereskedelmi utakon. Látogatásai alatt igyekezett lazítani az anya hozzáállásán és nevelési elvein, de igazi sikert nem ért el, mert ahogy távozott, az anya újra visszatért régi stílusához.
Körülbelül egy évvel ezelőtt történt valami a lánnyal, amit nem értett meg sose. Egy éjszaka egészen furcsákat álmodott, különös helyekről, különös lényekről. Reggel nem törődött sokat álmával, egészen addig, amíg ki nem pillantott az ablakon a házuk kertjére, és egy pillanatig átlátott a szellemek birodalmába, az Umbrába, és innen kezdve különleges képességekkel rendelkezik. Eleinte félt, aztán megszokta, végül már élvezte a dolgokat. Óvatosan bevonta a barátait a dolgokba, és néha idegeneknek is megmutatta képességeit.
Megjelenés: 17 éves lány. Anyja megdolgoztatta gyermekkorában a házban, bár volt elég szolgáló a háznál, szerinte jót tett a nevelésnek, és sose lehet tudni, mit hoz a jövő. Hasonlóan sose kényeztette el evés terén se. Épp ezért meglehetősen vékony, kicsikét inas lány. Nem túl magas, fekete haja vállig érő és egyenes, szeme zöldesbarna. Arcán megmaradt néhány szeplő, és pisze orra miatt nagyon gyermekien néz ki. Általában iskolájának megfelelő egyenruhában jár délelőtt, egyébként a gazdag polgároknak megfelelő viseletben.
Jellem: Makacs vagy anyáddal, és kicsikét szemtelen másokkal. Alapvetően csak normális életet szeretnél, és szívesebben élnél Lóránt mellett. Élvezed az új képességeidet. Korábban anyád nevelése miatt alig voltál emberek közt, és csak kevés igazi barátodat elszámítva nem is ismertél senkit. Az új képességeid óta hirtelen mindenki, akit ismersz elkezdett felőled érdeklődni, és te élvezed ezt. Amikor megkeresett az Ősszellem megijedtél tőle, és attól, amit mondott, de a jó szíved és a történet szomorúsága miatt eltökélted, hogy segítesz Ditának. Közben már vágysz arra, hogy végre valami fontosat is tegyél, és ne csak gyerekként kezeljenek.
Tervek: Továbblépni. Fejlődni. Nem olyannak lenni, mint az anyád. De először is segíteni Ditának, utána olyanokat keresni, akik hozzád hasonló különleges képességekkel rendelkeznek
Háttér: A lány valójában pszionista képességekkel rendelkezik. Egyik képessége, hogy lássa a szellemeket, és beszéljen velük (automatikus), illetve magához hívja őket (Akaraterő pont, plusz ellenpróba a szellem ellen), néha sikerül átlátnia a szellemek világába (Akaraterő pont, plusz próba szemfedő vastagsága ellen). A másik képessége egyfajta elmezár, mely nagyon megnehezíti, hogy bárki az elméjére hasson kívülről, ez a képesség tudatos ellenállást igényel. (6 kockányi tartalék ilyen támadások ellen)

Kinler Margit
Megjelenés: Idősebb asszony, negyvenes évei közepén jár már. A felső polgári rétegnek megfelelően öltözködik, és viselkedik. Elhunyt férje emlékére mindig van egy fekete ruhadarab rajta. Nyakában mindig van egy apró, gyönyörűen kidolgozott, ezüst kereszt lóg.
Jellem: Szigorú vagy és maximalista, magaddal és a lányoddal is, mert nem látsz más kiutat, hogy boldoguljatok ketten a világban, és Isten szemében is. Személyesen láttad, hogy lányod a szellemekkel beszél, és félsz. Attól félsz, hogy az ördög adta neki a képességet, és ördögökkel beszél.
Tervek: Valahogy megoldani a lányod “problémáit”, és s szerinted megfelelő életmódra nevelni a lányod.

Kinler Lóránt
Megjelenés: Jelenleg 30 éves férfi. Magas, atlétikus, jó vágású, és még okos is. Gyakran mosolyog vastag bajsza alatt, és alapvetően jó kedélyű, vidám ember.
Jellem: Kíváncsi vagy a természetfölöttire. Gyerekkorod óta érdekelnek a kísértetek, vámpírok, vérfarkasok, minden, ami nem fér bele a racionális hozzáállású szüleid által ráderőltetett valóságba. Épp ezért, amikor elért a híre, hogy Rebeka szellemekkel beszél, vonatra szálltál és elindultál hozzá.
Tervek: Meg akarod védeni Rebekát anyja szörnyű jellemétől, és nevelésétől, és attól, hogy valami ostobaságot tegyen a lánnyal. A vállalatod egy részét Rebekára szeretnéd hagyni halálod esetén, de egy ilyen lány nem boldogulhat a vezetésével. Különben is lassan úgy érzed, kellene tenned valamit, utód kérdésben, mert még se feleséged, se gyermeked.
Háttér: Egy közepes, de igen jövedelmező dunai hajózási társaság vezetője és tulajdonosa. Bátyjával együtt indultak, de halála után ő vette át bátyja részét, a haszon bátyjára eső részét Margitnak adja.

Dita
Megjelenés: 21 éves nő, szláv vonásokkal. Jelenleg rövidre vágott haja világosszőke. Nagy, lágy szemei vannak, mélybarna színben, és egyre fáradtabbak. Kicsit teltebb az alakja az átlagosnál, még úgy is, hogy fogyott a menekülés ideje alatt, de így is határozottan csinos, emellett gyermekien ártatlan és fiatal arca van, amelyen csak a fáradt tekintet miatt látszódik valódi kora, és az, amit megélt. Egyszerű, dísztelen ruhákat szeret hordani, viselkedése nem feltétlenül felelne meg egy szalonban, de szerény és csendes jelleme van, ezért a legtöbb helyen elviselik, és udvariasan kezelik.
Jellem: Fáradt vagy és csalódott. Nem bízol lassan senkiben, főképp férfiakban nem, ha érzelmekről vagy bizalomról van szó. Ennek ellenére maradtál jó szívű, és szeretetre képes, csak lassan tudsz normális akár baráti, akár bizalmi, akár mélyebb viszonyt kiépíteni másokkal. Szereted az életet, és utálod az erőszakot, amelyből túl sokat láttál már.
Tervek: Új életet kezdeni. Lehetőleg távol minden garou-tól, és minél nagyobb biztonságban. Saját családot szeretnél. Az Ős figyelmeztetett, hogy vannak más misztikus teremtmények, és számodra leginkább a varázslók tűntek olyannak, akik meg tudnának védeni.


Mihály atya
Megjelenés: Ártalmatlannak tűnő öreg pap, 60-as évei végén, arca jóságos, de ha kell nagyon szigorú.
Jellem: Gyermekkora ismered Kinler Rebekát, és a család régi ismerőse vagy. Szörnyűnek tartod azt, ami történt vele, és szeretnél segíteni rajta, de ő ellenáll, és továbbra is megtartja a rendezvényeit, ahol Istenfélő emberekhez méltatlan dolgokat művel.
Tervek: El kell kergetni az ördögöt a lányból, és a közeléből, mert csak romlást hoz a környezetére. Ha másképp nem megy, meg kell ölni, vagy egy szent helyre zárni.
Háttér: sajnos öreg, és egy kicsit fanatikus. És sajnos Kinler Margit tiszteli, ezért hajlamos hallgatni a véleményére. Ő mesélte el feljebbvalóinak a lány különös képességeit, akik értesítették az inkvizíciót.

Fekete Fenyők Dalnoka
Árnyúr, homid, Galiard
Megjelenés: A törzs vezetőjének fia, magas, izmos, lobogó szőke hajjal, és elképesztően rideg kék szemekkel. Fekete bőrruhákban jár, oldalán mindig ott van egyenes pengéjű claive-je. Farkasként hatalmas és fekete, fehér sávokkal a fején és hátán, szeme megmarad kéknek.
Jellem: Nem vagy igazán alkalmas Galiardnak, inkább Ahrounnak kellett volna születned. Ismered a régi dalokat, de nem kötnek le, és nem érdekel, hogy újakat adjál hozzájuk. A te dalaid mindig sötétek és komorak, szomorúságról és fájdalomról szólnak. Élvezed, ha elpusztíthatod mások életét, összetörve a lelküket, végül a testüket. Egyelőre ez a hajlamod kimerült a féreg szolgálóin, és néhány más törzs tagjain, de már többen idegesítenek a saját törzseden belül is.
Tervek: visszavinni Ditát a törzshöz, de előtte büntetésből elpusztítani mindent, ami fontossá vált számára menekülés közben.

Darai Ferenc
Inkvizítor
Megjelenés: 50 év körüli férfi, de még mindig jó kondcióban. Valaha fekete haja szürkévé őszült, barna szeme mélyen ül és fáradt, de még mindig eleven tekintete.
Jellem: Becsületes vagy, és racionális. Nem kedveled a társaságod túlbuzgó fanatikus híveit, inkább a mérlegelés híve vagy. Segítesz az embereken, ahol csak tudsz, az éjszaka szörnyetegit üldözve, de amire a társaid többsége nem gondol, hogy néha szüksége van az áldozatoknak egy baráti szóra, egy kis reményre, egy kis bíztatásra, hogy jobb lesz.
Háttér: Igaz hittel (2 vagy 3), és néhány rituáléval is rendelkezik, melyek segítségével felismerheti a természetfölötti lényeket és megvédheti az elméjüket tőlük. (Delírium nem hat rájuk ilyenkor, Uralom, Jelenlét +1 célszám ellenük) Birtokában van egy szent tőr, melynek pengéje vörösen dereng gonosz lények közelében (vámpíroknál ez 7-esnél kisebb emberséget, vagy Ösvényt jelent). 10 jól képzett fegyveres társa, és egy segédje, aki amolyan titkárféle van.


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://member.rpg.hu/renier/mutat.php?id=121]
A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához