LFG.HU

santito
RPGCimkek

Az Exalted kiegészítõjének, a Dragon-Blooded-nak a Lexikonja, de mások is érdekesnek találhatják a nevek/leírások tekintetében…

Mindent Látó Szem, a (The All-Seeing Eye): A császári titkosrendőrség, ami a trónt védelmezi a lázadással, a korrupcióval és az árulással szemben. A Mindent Látó Szem számtalan az Ezernyi Pikkelyből toborzott halandó és Sárkányvérű ügynököt alkalmaz, de gerincét a Bronz Frakció és az Iselsi Ház kémei és orgyilkosai alkotják.
Áldott Sziget, az (The Blessed Isle): A Teremtés közepén fekvő sziget, melyet közvetlenül a Skarlát Császárnő irányít. A sziget hagyományosan a világ közepe – itt székelt a Nap Fiainak Tanácsa a Sárkányvérűek hatalomátvétele előtti időkben és itt volt a Sógunátus központja is a Nagy Ragály elérkezte előtt.
Bölcsesség Klastroma, a (The Cloister of Wisdom): A felsőbb iskola, mely a Makulátlan Rendben végzett szolgálatra készíti fel a tanulóit.
Domínium (Dominion): Hatalmas kiterjedésű prefektúra, melyet a Sógun személyes földbirtokaiból hoztak létre a Nagy Ragály utáni időszakban. A domíniumok felügyelete nagyon fontos feladat. Két domínium létezik, az Arjuf és a Nagyúr Hágójának domíniuma. Juche Prefektúra már majdnem domínium és így megegyező státuszúként is kezelik.
Sárkányvérű (Dragon-Blooded): Szellemileg magasabb fokon álló emberek, akik az Öt Elemi Sárkány vére és ereje által emelttettek hatalomra. A Sárkányvérűek a misztikus tökéletességet megközelítő teremtmények, akik nem csak a szent napokon imádkozhatnak, valamint kapcsolatba léphetnek istenekkel és szellemekkel. Arra születtek, hogy a Teremtés urai legyenek.
Dinasztia, a (The Dynasty): A Nagy Házak és a közvetlenül alájuk tartozó vérvonalak együtt alkotják a Dinasztiát, a Birodalom uralkodó elitjét. A Dinasztián kívül született Sárkányvérűeket vagy adoptálják, vagy beházasítják soraik közé, felveszik a légióba vagy a Makulátlan Rendbe, vagy pedig kitaszítottnak nyilvánítják.
Nagy Ház (Great House): Sárkányvérű vérvonal, mely általában közvetlenül a Skarlát Császárnőtől származik le és különleges törvényes státuszt élvez a Birodalomban. A Nagy Házak különleges adóengedményeket kapnak, ők adják a Birodalom legfontosabb katonatisztjeit és hivatalnokait, engedményes áron bérelnek földeket a Trónustól és kisszámú fegyveres erőt tarthatnak fenn. A Nagy Házakat császári dekrétum hozza létre, rendszerint politikai okokból. Jelenleg 11 Nagy Ház létezik, de valaha több másik is volt, mely felemelkedett, majd lehanyatlott csillaga.
Heptagram, a (The Heptagram): Felsőbb iskola, amely a mágia titkaira és az Első Kor tudására okítja a Birodalom fiatal varázsló-tudósait.
Sárkányvérűek Serege, a (The Host of the Dragon-Blooded): A Dinasztia formálisabb megnevezése.
Csengettyűk Háza, a (The House of Bells): Felsőbb iskola, mely a légiókban betöltendő szolgálatra készíti fel a fiatal tiszteket.
Császári Hivatal (Imperial Service): A császári bürokrácia hivatalos elnevezése, azonban közszájon az Ezernyi Pikkely kifejezés forog.
Lélekítész (Itinerant): A Makulátlan Rend vándorló beavatottja, aki különleges hatáskörrel van felruházva a hitbéli ügyeket illetően. Tiszte hasonló a császári magisztrátuséhoz.
Bérlet (Lease): Az Áldott Szigeten minden földbirtok a Skarlát Császárnő tulajdona és minden földbirtokkal kapcsolatos ügyet forgalomképes földbérleti szerződés formájában kell intézni az állammal. Az Áldott Sziget legtöbb parasztja földbérleti díjat fizet, mint elsődleges adóformát és a Nagy Házaknak mindig különféle bérleti szerződései várnak megújításra, melyek feltételeinek változtatásának jogát a Császárnő politikai eszközként kamatoztatja.
Magisztrátus (Magistrate): Teljhatalommal rendelkező tisztviselő, aki a Skarlát Császárnő nevében beszél és teljes hozzájárulásával intézkedik. A magisztrátusok a korrupciós ügyeket és az árulás vádját vizsgálják ki, csakúgy, mint a súlyos bűneseteket és komoly rivalizálás folyik köztük és a Mindent Látó Szem közt.
Északi Szigetek, az (The Northern Isles): Az Áldott Szigettől északnyugatra fekvő két kis sziget. Ezek a területek “részei” az Áldott Szigetnek és leginkább prefekturális módszerrel kormányozzák őket, mint a szatrapia-rendszerrel.
Prefektus (Prefect): A prefektúra igazgatására kijelölt személy. A prefektusok ritkán kerülnek ki a Sárkányvérűek közül, mert ez a feladat szerintük nem jelent elegendő kihívást egy Föld Hercegének képességeivel szemben.
Prefektúra (Prefecture): A szatrapia megfelelője az Áldott Szigeten, melyet egy prefektus irányít. A prefektúrákat általában sokkal igazságosabban igazgatják, mint a szatrapiákat. Az adók mértéke sokkal észszerűbb és a császári bürokrácia sokféle formában ellenőrzi a helyi hatalmat, ezzel bizonyos jogokat és védelmet biztosítva a parasztságnak. A Házak erejének növekedését ellenőrző Skarlát Császárnő eltűnésével azonban több prefektúra közigazgatása kezdte el előnyben részesíteni a nagyobb haszonbérlőket és kemény adókkal sújtani a parasztokat.
Alsóbb Iskola (Primary School): Általános ismereteket oktató iskola, ahová a Dinasztia tagjai és a patríciusok járnak 9 és 14 éves koruk között. Kilenc éves kor előtt a gyermekeket otthon tanítják. Az alsóbb iskola befejezése után a legtöbb Kiválasztott a Birodalom négy legkiválóbb felsőbb iskolájában tanul tovább, míg a patríciusok vagy megkezdik képzésüket a családjukon belül, mely a családban betöltendő szerepükre készíti fel őket vagy egy kevésbé neves felsőbb iskolában folytatják tanulmányaikat. A legtöbb Sárkányvérű az alsóbb iskolában eltöltött idő alatt ébred rá különleges képességeire.
Birodalom, a (The Realm): A Sárkányvérűek birodalma. A Sárkányvérűek az Első Kor közvetlen örököseiként tekintenek magukra és tiltják az “Első Birodalom” és az “Óbirodalom” kifejezések használatát.
Szatrapa (Satrap): A császári hatalom képviselője egy hűbérállamban, aki majdnem mindig a Sárkányvérűek egyike. A szatrapát a személyzet segíti, amely állhat mindössze fél-tucat császári bürokratából vagy akár több száz birodalmi polgárból, helyi alkalmazottak ezreiből és Sárkányvérűek tucatjaiból. A szatrapák nagyhatalmú személyek, akik gyakran magánhadseregek felett rendelkeznek és hihetetlenül nagy befolyásuk van a helyi kormányzatra.
Szatrapia (Satrapy): Hűbérállam vagy közigazgatási megfontolásokból összevont nagyon kis államok összessége. Ezek a császári rendszer építőkövei. Minden szatrapiát a helyi uralkodó irányítja – a Birodalmat nem foglalkoztatja hűbéresei hétköznapi ügyeinek igazgatása. A szatrapa azért van jelen, hogy a császári politikai és kereskedelmi érdekek csorbítatlan maradjanak és felügyelje az adók behajtását.
Skarlát Császárnő, a (The Scarlet Empress): A Sárkányvérűek királynője, aki a Birodalom újjászületésétől öt évvel ezelőtti eltűnéséig uralkodott.
Felsőbb Iskola (Secondary School): Az alsóbb iskolánál magasabb rendű akadémia. A legtöbb a Dinasztiába tartozó Sárkányvérű a Birodalom négy legnevesebb felsőbb iskolájában végzi tanulmányait, míg a patríciusok kevésbé híres intézményeket látogatnak.
Spirális Akadémia, a (The Spiral Academy): Felsőbb iskola, ahol az Ezernyi Pikkelyben végzendő szolgálathoz szükséges képzettségekre oktatják a tanulókat.
Ezernyi Kanyargós Ösvény, az (The Thousand Mazy Paths): A Skarlát Császárnő “oszd meg és uralkodj”- elven alapuló stratégiája, önmaga ellen uszítva a császári kormányzatot, hogy ezzel elhárítson minden a hatalmának megszerzésére irányuló törekvést.
Ezernyi Pikkely, az (The Thousand Scales): A bürokratikus gépezet, mely a Birodalmat irányítja és a hűbérállamokat ellenőrzi. Az Ezernyi Pikkely hivatali kara elsősorban patríciusokból áll, de a legtöbb számvevő és idősebb döntéshozó a Sárkányvérűek közül kerül ki.
Hűbéradó (Tribute): Az alattvalói- és hűségeskün túl, a Skarlát Császárnő hűbéradót is követel a Határvidék neki felesküdött államaitól, melyet arany -, ezüst – és jáde-talentumokban (68 font súlyú mértékegység) kell leróni. A Nagy Házak gyűjtik be az adót az adóbérlő-rendszer részeként és az a Nagy Ház jelöli ki a szatrapát, amelyik a szatrapiához fűződő jogokat birtokolja. Ez azt jelenti, hogy a szatrapa két gazdát szolgál, a Birodalmat és a Házát. A magisztrátusok és a Mindent Látó Szem munkája volt annak ellenőrzése, hogy a Házak ne tömjék meg a zsebeiket a császári kincstár kárára.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához