LFG.HU

DeltaVision
hírekCimkek

Sötét veszélyek és nagy tettek várnak
Üdvözlünk Faerűnön, a nemes mágia, az ősi romok és az elrejtett csodák földjén. A kontinens az Ezüst-mocsarak tiltott erdőségeitől a Benső-tenger partjain fekvő, zsúfolt városokig csillogó királyságokat, szörnyek járta pusztákat, végtelen barlangrendszereket és gonosz erődítmények sokaságát tárja eléd. A FORGOTTEN REALMS® világleírás átfogó képet ad egy egész fantáziavilágról.

Ebben a könyvben mindent megtalálsz, ami egy DUNGEONS & DRAGONS®-kalandhoz a FORGOTTEN REALMS®-környezetben szükséges:

• Faerűn színes poszter-térképe.
• Tucatnyi új faj, képesség és kiemelt karakterosztály.
• A faerűni panteonok, benne száznál is több istenséggel és hatalmi sémával.
• Részletes területi leírások, új szörnyek, rejtélyes helyek és két rövid kaland, amelyekkel elkezdheted küldetésedet.

Ezen oldalak végigvezethetnek Faerűn földjein. Olvassátok gondosan, és többet ismerhettek meg e világ dicsőségéből, mellékutaiból és veszélyeiből, mint amennyit egyesztendőnyi veszélyes utazás által láthattok. Több kalandozónak kellene tudnia ezen dolgokat, amikor vad és különös útjaikat járják a birodalmakban. Ha így lenne, akkor most többen élnének még, és többen mesélhetnék el saját történeteiket.
Én Árnyasvölgyi Elminster vagyok, néhányan Vén Bölcsként emlegetnek, de mások sokkal rosszabb nevekkel is illetnek. Több mint ezer esztendeje járom a birodalmakat. Bár messze nem én vagyok a legöregebb, legbölcsebb és a leghatalmasabb lény, aki kopottas lábbelijével Faerűn földjét tapossa – igazság minden, amit most írok. Ha megismernéd hosszú történetemet, akkor megtudnád, hogy miért vagyok, és ki vagyok. Ritka és értékes dolog ismerni önmagad. Ti pontosan tudjátok, hogy miért vagytok itt?

Gondolkodjatok el ezen egy kicsit, amíg én szabadjára eresztem tollam, és ezen földek csodálatos látványáról írok. Hadd guruljanak a szavak, mint ama nagy, zöld hullámok, amelyek a hideg és hatalmas Kardok tengeréből emelkednek ki, hogy nekicsapódjanak a Vízmély-hegy szikláinak. Hadd írjak a csodákról, amelyeket a bárdok énekelnek meg csillagos éjjeleken. Hadd rójak sorokat a hold fényéről, amely halványkék csillámokat varázsol az elf nők hajába, mikoron meztelen vállal és ezüstös bőrrel táncolnak Nemeserdő fái között – ahogyan holt testvéreik szellemei lejtik táncukat Myth Drannor ördögjárta romjai között.
Biztosan hallottál már a zajos Vízmélyről, Ezüsthold gyönyörűséges tornyairól, vagy a száz másik, büszke városról a lámpásaikkal és a zötyögő szekereikkel, az árnyas sikátoraikkal és a nyirkos csatornáikkal, az intrikáikkal, az éhezőikkel és a gazdagaikkal egyetemben. De hallottál-e már a lenti birodalmakról? A napfény nélküli barlangokról, ahol obszidián bőrű, kegyetlen elfek, lila agyszívók és számos mégfertelmesebb lény csatázik egy titokzatos világban a talpad alatt. Ugyanott születnek az ékkövek és a legforróbb mélységekben a kő úgy folyik, mint idefent a víz.
Szóljon a mesém vénséges mágiáról az elfeledett sírokban, a sírokat jelölő kövekről és a kapukról, amelyek segítségével egy fél lépés is átszelheti Faerűn egészét. Szóljon jeges karmokról, amelyek kinyúlnak az árnyak közül és megragadják a büszke, kényes selyembe öltözött udvaroncokat, kiknek kémkedése és könnyen forgó nyelve időnként még ezen karmoknál is veszélyesebb, fagyosabb. Olvasd szavaimat azon vad helyekről, ahol sárkányok ölik egymást az égen, s a romokról, amelyeket csak a kalandozók – mint ti – láthattak. Közöttük beholderek, alakváltó szörnyetegek és nyálkás teremtmények kísértenek éhesen.

Figyelmezzetek szavaimra! Ha nem törődtök egy betűmmel sem, akkor is jegyezzétek meg jól: Faerűnnek szüksége van a hőseire.
Magam is egy lennék közülük, bár időközben megöregedtem és elrongyolódtam. Olyannyi hibát halmoztam fel és hagytam hátra, hogy egy egész birodalmat el lehetne temetni alájuk. A ti kardjaitoknak kell megvillannia elhalványodó varázslataim fényénél, mert Faerűn újabb és újabb végzetek elé néz, amelyekkel egyedül nem tudok szembeszállni. Otthonainkat újra veszély fenyegeti, rosszabb, mint valaha. Az ősi gonoszság felébred, és észrevétlenül gomolyog, mígnem sötét felhőként árnyakkal borítja el a tájat. Városokat és nemzeteket hódít meg, majd széttépi őket. Kik szállhatnak szembe vele? Nem tudják a választ még a távoli Gyertyatorony szerzetesei sem, akik Alaundo sosem tévesztő jóslatának szavait őrzik.
Talán pont ti lesztek azok, ha pengéitek és varázslataitok készen állnak, ha a szívetek erős. Faerűnnek szüksége van rátok, máskülönben védelem nélkül marad és elbukik.
Kalandozók! Elminster vagyok, és én mondom nektek; ezen elfeledett birodalmak csak rátok várnak, hogy felfedezzétek, újjá formáljátok és megvédelmezzétek őket. Hogy birtokoljátok a földeket, és dicső nevet szerezzetek. Induljatok, és fogjatok fegyvert a fenyegető veszélyekkel szemben!
- Árnyasvölgyi Elminster
Mirtul havában, a Vad Mágia esztendejében


Üdvözlünk Faerűn világán, neves hősök és nagyhatalmú gonoszok földjén, mágia, rejtélyek és veszélyek birodalmában.
Bátor lovagok merészkednek be régóta halott zsarnokok kriptáiba dicsőséget és kincseket kutatva. Féktelen kalandorok lopakodnak városok félhomályos sikátoraiban zsákmányra lesve. Papok elhivatottan forgatják buzogányaikat és használják varázslataikat a vidéket fenyegető, iszonytató hatalmak ellenében. Ravasz varázslók kutatják át elbukott birodalmak romjait; félelem nélkül fednek fel titkokat, amelyek túl sötétek ahhoz, hogy mindenki megismerje őket. Sárkányok, óriások, gonosz népek, démonok, vad hordák és kimondhatatlan fertelmek rejtőznek rémületes labirintusok mélyén, végtelen barlangokban, romba dőlt városokban és a világ elhagyatott, vad helyein. Hősök vérére szomjaznak mindannyian.

Ez Faerűn földje; a szívdobogtató szépség és a legvénebb gonoszság kontinense. A te világod, amit formálhatsz, uralhatsz, védelmezhetsz és meghódíthatsz. Nemes hősök és mértéktelen gonoszság világa ez; mostantól te és társaid mindkét hatalmas társaságba beléphettek.
Üdvözlünk a Forgotten Realms világában.

Forgotten Realms világleírás
Szerepjáték-alapkönyv
7900 Ft
ISBN: 963-9474-45-2


Tartalom

Bevezető 4
Faerűn földje 5
A népek 5
A mágia világa 6
A Forgotten Realms világa 6
1. fejezet: Karakterek 8
Karakteralkotás a Forgotten Realms világában 8
A karakter faja 8
A karakterkasztok 8
A karakter-területek 8
A terület-alapú jártasságok 9
Új képességek 9
Faerűn fajai 9
A kasztok 22
A karakter-területek 28
Az új képességek 34
A karakterek leírásai 40
A vallás 40
A statisztikai adatok 41
A kiemelt karakterosztályok 41
A misztikus hívő 41
A fővarázsló 42
Az isteni bajnok 43
Az isteni térítő 44
Az isteni kutató 45
A klántolvaj 46
A hárfás vándor 47
A hathran 48
A főpap 50
A Lila Sárkány-lovag 51
A vörös varázsló 52
A rúnakészítő 53
Az árnyadeptus 54
2. fejezet: Mágia 56
A Szövevény 56
A vadmágia 56
A holt mágia 57
A varázstűz 58
Titkos tudás 59
Az Árnyszövevény 59
Az elfek nemes mágiája 60
A rúnamágia 60
A körmágia 61
A kapuk 61
Szokatlan kapuk 62
A kapuk megalkotása 63
Faerűn varázslatai 64
A papi szférák 64
A varázslatok leírásai 69
3. fejezet: Élet Faerűnön 80
Az időszámítás és az évszakok 80
Nappal és éjszaka 80
A nap órái 80
Harptos kalendáriuma 80
Az esztendők számlálása 82
A vidék ismerete 82
Az éghajlat 82
Flóra és fauna 83
Az otthon melege 85
A kormányzati rendek 85
A város és a vidék 85
Az osztályok és helyzetük 86
A család 87
A tanulás 88
A kalandozók 88
Nyelvek 89
Érmék és gazdaság 90
A munka bére 91
A mezőgazdaság és az ipar 94
Az utazás 94
A kereskedelem 95
Az érmék világa 96
A mágia és a társadalom 97
A Művészet 97
A vallás szerepe 98
A varázstárgyak birtoklása 99
A faerűni iparosság 99
Az erődítmények 99
A faerűni hajók 100
A felszerelés 100
4. fejezet: Földrajz 104
Faerűn felfedezése 104
Középföld 104
A kalandmesternek 104
Anauroch 105
Chult-félsziget 109
Chult 109
Tashalar 111
Fagyföld 113
Damara 113
Narfell 115
Vaasa 116
Cormyr 117
Völgyvidék 123
Völgyvidék jellegzetességei 123
A Völgyszerződés 124
A Völgytanács 124
Tengernyi baj 124
Ívesvölgy 124
Csatavölgy 127
Cormanthor 130
Tőrvölgy 134
Mélyvölgy 135
Tollvölgy 137
Gerebenvölgy 138
Magasvölgy 139
Ködvölgy 140
Sebvölgy 143
Árnyasvölgy 145
Rojtvölgy 148
Sárkánypart 149
Hordaföld 152
Szigetkirályságok 154
Öröksziget 154
Monshae-szigetek 155
Nelanther-szigetek 157
Gőztó 158
Az intrikák földje 161
Amn 161
Calimshan 163
Tethyr 165
Holdtenger 167
Az Észak 173
Nemeserdő 173
A Vadhatár 176
Az Ezüstmocsarak 179
Az Északi-Kardpart 184
Vízmély 186
Öreg Birodalom 191
Chessenta 191
Mulhorand 192
Unther 195
A Csillogó Dél 200
Nagyhasadék 200
Halruaa 203
Luiren 204
A Shaar 208
Az Elérhetetlen Kelet 208
Aglarond 208
Nagy-völgy 211
Impiltur 212
Rashemen 213
Thay 215
Thesk 219
Mélyvilág 221
A Puszta 224
Vilhonöböl 226
Chondath 228
Sespech 229
Turmish 231
Nyugat-Középföld 233
Faerűnön túl 241
Kara-Tur 241
Maztica 242
Zakhara 242
Az Éj -tenger 242
Selűne 242
A Hajnal Hírnökei 243
Az Öt Utazó 243
5. fejezet: Istenségek 244
A hit 244
A patrónus-istenségek 244
A bűn és a jóvátétel 244
A patrónus-istenség megváltoztatása 245
Azuth 253
Bane 254
Chauntea 254
Cyric 255
Eilistraee 255
Gond 256
Helm 256
Ilmater 257
Kelemvor 258
Kossath 258
Lathander 258
Lolth 259
Malar 260
Mask 260
Mielikki 261
Mystra 261
Oghma 262
Selűne 263
Shar 264
Shaundakul 264
Silvanus 265
Sune 266
Talos 266
Tempus 267
Torm 267
Tymora 268
Tyr 268
Umberlee 269
Uthgar 269
Waukeen 270
Toril kozmológiája 271
A külső síkok 271
Ao 273
A túlvilág 273
A külső síkok lényei 274
6. fejezet: Történelem 276
A világ teremtése 276
Az első felvirágzás 277
A jövevények 277
A koronaháborúk 277
Netheril 277
A Nether-tekercsek 277
A phaerimm csapás 278
Bukott Birodalom 278
Öreg Birodalom 279
Az Ork kapuháborúk 279
A hosszú leépülés 279
Calimshan 279
Chondath emelkedése 280
Az egység és a szétválás korai 280
A Bajok Ideje 280
Atuigan horda 281
Az utóbbi esztendők 281
Időrendi áttekintés 282
7. fejezet: Szervezetek 290
A Sárkány Kultusza 290
A Smaragd Enklávé 291
A Tűzkések 291
A Hárfások 292
A Lordok Szövetsége 293
A Malaugrymok 295
A Fekete Vér Népe 295
A vörös varázslók 296
A Hét Nővér 298
Az árnyak 299
A Xanathar Céhe 299
A Zhentarim 300
8. fejezet: Kalandok a birodalmakban 302
A karakterek 302
Újabb JK fajok 302
A szörnyszintek 303
Karakterkészítés az 1. szint felett 304
A patrónus istenségek 304
Opcionális szabályok 304
A játékmenet 305
Az időszámítás 305
A terep és a mozgás 306
Egyéb forrásanyagok 306
Faerűn ismert katakombái 307
A kalandok 312
A világ megalkotása 313
A jutalmazás 314
A jutalom-tapasztalat 314
Faerűn ékkövei 315
A tekercsekről röviden 316
Kaland: A törekvés színe 318
Kaland: Zöld csontok 323
9. fejezet: Szörnyek 330
Állatok 330
Árny 331
Beholder, holt zsarnok 333
Rothé 334
Sárkány-lich 335
Vízköpő, kir-lanan 337


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.deltavision.hu/]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához