LFG.HU

dr. Illés László
RPGCimkek

Köszönet Dronnernek értékes véleményéért.

A. Mi a tükörmágia?

A tükörmágia (speculomantia) egy kevesek által ismert mágiaforma, mely a tükrök misztikus tulajdonságain alapul. Már a ötödkori forrásokban is találhatunk utalásokat alkalmazására. Például a neves enrawelli historikus Mych-on Psélo Chronographia című összefoglaló munkájában megemlíti, hogy a városi tanács egyik meg nem nevezett tagját egy tükörből előlépő szörny ragadta magával.
Thassaladyon, a neves dorani tudor szerint a speculomantia művelői erejüket szeráfi alku révén egy bizonyos Sepokégh nevű, nagyhatalmú démonfejedelemtől nyerik. A pyarroni Fehér Páholy neves kutatói azonban elvetik ezt a nézetet. Szerintük a dorani magiszter csupán a külsődleges jegyek alapján ítélt és nem vette figyelembe a tükörmágia belső törvényszerűségeit. Álláspontjuk szerint a speculomantia a tág értelemben vett boszorkánymágia egyik ága, mely minden bizonnyal crantai eredetű. Sajnos azonban nem áll rendelkezésre elegendő információ a crantaiak mágiájáról ahhoz, hogy ezt biztosra vehessük.
A tükörmágia mibenlétének felderítését nehezíti, hogy e mágiaforma gyakorlói igen ritkák és nem osztják meg a világgal tudásukat. Jelenleg -a tizennegyedik zászlóháború után- csak egyetlen személyről lehet biztosan tudni, hogy magas fokon űzi a tükörmágiát. Ez Liliath, az alidaxi kristálykirálynő.

B. A tükörmágia elméleti alapjai

A speculomantia működésével kapcsolatos ismeretek többsége az I segreti degli specchii címet viselő gorviki eredetű varázskönyvből származik. A könyv első ismeret példányát Krad lovagjai szerezték meg egy az ifini gorviki diaszpórában létesített alkimista műhely falai közül. Azóta az Inkviziciónak több példányt is a birtokába került veszedelmes boszorkányok és boszorkánymesterek elkobzott könyvtáraiból. Érdekes, hogy a könyv ismert példányai több helyen is eltérnek egymástól, bizonyos részek esetenként hiányoznak is.
Az I segreti degli specchii szerint minden tükör természeténél fogva átjáró, egy kapu, amely a Tükörvilágba nyílik. A Tükörvilág az anyagi sík torz mása, a valós világ darabjainak jól – rosszul egymáshoz fércelt darabjai. Andro Phor, a lar- dori varázslóiskola mestere szerint a boszorkányok Tükörvilága nem más, mint az anyagi síkok közötti metatérben lévő üres tér. Érzékletes példája szerint, ha egy a metateret jelképező zsákba az anyagi síkokat jelképező felfújt marhahólyagokat rakunk, akkor a zsák belsejének a marhahólyagokon kívül eső része felel meg a Tükörvilágnak. Mivel üresek, tartalmukat máshonnan -az anyagi síkokról- kell meríteniük. Mindannak ami a tükörben látszik a mása átkerül ebben a világba. A mondottak szerint minden tükör kapcsolatban áll egymással a Tükörvilágon keresztül. Nem szabad azonban ezt a kapcsolatot a szimpatikus kapcsolathoz hasonlítani, mert a működése teljesen más.
A Tükörvilág természetesen nem lakatlan. Kifacsart létfomák tanyája, akiket vagy inkább amiket összefoglaló néven tükördémonoknak hívunk. A tükördémonok metafizikai értelemben ugyan nem démonok, de épp oly gonoszak.

C. Tükörmágikus varázslatok

A tükörmágiát bármelyik boszorkány, vagy boszorkánymester elsajátíthatja, ha talál egy mestert, vagy egy a témát részletesen taglaló varázskönyvet. A feltételek pontos meghatározásáról a KMnek kell döntenie. A most következő varázslatok nem merítik ki a speculomantia tudásának teljességét. Csak a leggyakrabban használt varázslatokat írjuk le, a KM bármikor bővítheti a listát, természetesen a tükörmágia alapelveinek tiszteletben tartásával.

Általános szabályok:

1) Tükör helyett használható bármilyen sík tükröződő felület is, de ekkor a minden varázslat mana igénye a duplájára nő.

2) Minden tükörmágikus varázslahoz szükséges a világosság. Fény nélkül ugyanis a tükörben nem jelenik meg a tükörkép. A varázslatok akkor sem működnek a ha tükröket letakarják.

3) A tükörbe nézés: a tükörbe az néz, aki a tükör felé pillantva saját képmását látja abban. Tehát ha olyan szögben néz bele valaki a tükörbe, hogy magát nem, csak valami mást lát, akkor a tükörmágia szempontjából nem néz a tükörbe.

4) A tükörmágia alanyai élettelen dolgok és élőlények egyformán lehetnek. Egyetlen feltételnek kell csak megfelelniük: lennie kell tükörképüknek. A vámpírok tehát értelemszerűen nem lehetnek tükörvarázs alanyai. Az I segreti degli specchii szerint ennek az az oka, hogy maguk is mindig éheznek, ekként a Tükörvilág nem képes magába szívni másukat.

Egyes varázslatok:

Kémlelés tükrön keresztül

Típus: tükörmágia, térmágia
Mana-pont: 25/35
Erősség: 5
Varázslás ideje: 4 kör
Hatótáv:
korlátlan
Időtartam: max. 2kör/szint
Mágiaellenállás: nincs

A varázslatot egy tükörre mondják. Hatására a boszorkány szemügyre vehet bármely más azonos síkon lévő helyet, ahol egy tükör áll. A boszorkánynak azonban pontosan tudnia kell, hogy hol helyezkedik el a másik tükör. Ha azt akár egy ujjnyit is elmozdítják a varázslat hatástalan. Éppen ezért a boszorkánynak korábban látnia kellett a tükör helyét. Minderre azért van szükség, hogy a boszorkány a Tükörvilágban képes legyen megtalálni a célját. A tükrén keresztül a boszorkány csak azt látja, amit a másik tükör is. Fontos, hogy a megfigyelt helyen semmi nyoma sem lesz a leskelődőnek. Mindössze a másik helyen lévő tükör fog némi gyenge mágiát sugározni, amit egy összpontosító varázsló megérezhet. Ha felfedezik, a kémkedő boszorkánynak érdemes a kapcsolatot megszakítani, mert a varázslat időtartama alatt tükre és -ő maga is- szimpatikus kapcsolatban áll a másik helyen lévő tükörrel.
A varázslat több mágikus energia befektetésével lehetővé teszi, hogy a tükrön keresztül varázslatot alkalmazzanak. Az alkalmazandó varázslatot a kémlelővarázzsal mozaikszerűen kell egybefűzni. A hatótáv ekkor a tükörtől számítandó. A varázslat erőssége 10 mp befektetésével 5-vel növelhető.

Tükörkapu

Típus: tükörmágia, térmágia
Mana-pont: 19/fő
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Hatótáv: korlátlan
Időtartam: ld. leírást
Mágiaellenállás: nincs

A varázslat lehetővé teszi, hogy a varázstudó egy tükrön átlépve egy másik tükörből lépjen ki. Az utazás a Tükörvilágon keresztül történik, de normális esetben az utazó nem érzékel semmit belőle, mert az egy szegmens tört része alatt megtörténik. Problémák abból adódhatnak, ha a kijáratul szolgáló tükröt pont a belépés pillanatában takarják le, törik össze, mozdítják el vagy teszik más módon használhatatlanná. Ekkor az utazó a Tükörvilágban ragad, teste elpusztul, lelke foglyul esik. Hamarosan maga is egy lesz a tükörvilág szörnyű lakói közül. Fontos, hogy mind a bejáratnak mind a kijáratnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az utazó átférjen rajta. Ez tkp. csak a kijáratnál jelenthet problémát. Ha ugyanis az utazó nem fér ki, akkor bentragad a Tükörvilágban.
A varázstudónak pontosan ismernie kell a kijáratul szolgáló tükör helyét, különben a varázslat nem jön létre és a manapontok elvesznek.
Csak az léphet át a tükrön, akinek a nevét a varázstudó beleszövi a varázsigébe. Mindenki más csak sima üvegbe ütközik belépéskor. A varázsige befejezésétől számítva 10 percig lehet átlépni a kapun.
A tükörvilágon keresztül történő utazás a hagyományos térmágiától nagyon eltérő módon működik. Ezért a varázslattal szemben a térmágiát gátló praktikák csak meglehetősen nehezen működnek. A varázslat erőssége fejenként 5 mp-ért, 5-vel erősíthető.

Tisztánlátás

Típus: tükörmágia, időmágia
Mana-pont: 74
Erősség: 1
Varázslás ideje: 10 perc
Hatótáv: ahol tükörmágus elmondja a varázslatot
Időtartam: 1 kör/TSZ
Mágiaellenállás: nincs

Ezen varázslat segítségével a tükörmágus tükrében megpillanthatja a jövőt, vagy a múltat, melyet a Tükörvilág mutat meg neki. Az idő titkainak kifürkészése jelentős mennyiségű hatalmat igényel, ezért a tükörmágus tekintete csak tapasztalati szintjének megfelelő napot mozoghat az idő folyamában. (Egy 10. Szintű boszorkány max. 10 napot.) A varázslat csak annak a helynek (helyiségnek stb.) a titkait leplezi le, ahol a varázslatot elmondják. (KM dönt, hogy mi tartozik a helyszínhez)
A varázsige kántálása közben a tükörmágusnak erősen koncentrálnia kell a látni kívánt időre. Ez teljes összpontosítást igényel és a legkisebb zavaró tényező -akár padló nyikorgása- is azt eredményezi, hogy a varázslat csődöt mond. Mentődobás nem tehető a zavaró tényező ellen. Ilyenkor a felhasznált mana is elveszik.
A múlt fürkészése egyszerűbb, a tükörben a varázstudó megláthatja múlt eseményeinek egy rövid részletét. A jövő azonban folyvást változik, amit a tükörmágus lát, az csak egy lehetséges, bár a legvalószínűbb jövő. (KM dönt.) Mindkét esetben vigyáznia kell azonban a varázstudónak, mert saját vágyai eltorzíthatják látomását. Ezért a KM titkon dobjon asztrálpróbát, és ennek megfelelően adja elő a látomást. A varázslat nem erősíthető.

Tükörkép elrablása

Típus: tükörmágia, misztikus
Mana-pont: 12
Erősség: 15
Varázslás ideje: 1 szegmens
Hatótáv: 20 méter
Időtartam: TSZnek megfelelő hónap
Mágiaellenállás: nincs

A boszorkánymester a varázslat segítségével a varázslat célpontjának tükörképét egy tükörbe zárhatja. Ehhez az szükséges, hogy célpont belenézzen a tükörbe. Az elrabolt tükörkép a felhasznált tükörben mozdulatlanul bennragad. Ettől kezdve a célpont nem látszik semmilyen tükröződő felületen, ekként tükörmágikus értelemben nem is nézhet tükörbe. Meg kell említeni, hogy a varázslat alanya -amennyiben személy- nem érzékeli, hogy ellopták a tükörképét. A varázslat feloldható a tükörképet tartalmazó tükör összetörésével is. A varázslat nem erősíthető.

Tükörszimpátia

Típus: tükörmágia, szimpatikus mágia
Mana-pont: +23
Erősség: 1
Varázslás ideje: +5 kör
Hatótáv: érintés
Időtartam: nincs
Mágiaellenállás: mint az alapvarázslaté

A tükörkép és a tükrözött személy közötti szimpatikus kapcsolatot használja ki ez a varázslat, melyet mozaik módjára bármely más varázslatához hozzáfűzhet a boszorkány. A tükörképre mondott varázs hatása a tükrözött személynél, tárgynál jelentkezik. Leggyakrabban a tükörkép elrablása varázslattal ellopott tükörképre alkalmazzák.

Tükörkép megbűvölése

Típus: tükörmágia, misztikus
Mana-pont: 13
Erősség: 5
Varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 20 méter
Időtartam: 1 hét
Mágiaellenállás: nincs

A varázslat áldozatának a tükörképe a boszorkány akaratának megfelőlen változik meg. Pl. a tükörképen a célpont fején szarvak látszanak, vagy csak egy nagy kutya látszódik helyette. Csak az illető személy tükörképe változik meg a környezete nem. A tükörben látszódik az is, ami normális esetben takarásban lenne, de a megváltozott tükörkép már nem takarja.
A varázslat 10 manapont felhasználásával 5E-vel erősíthető. Az időtartam a manapontok többszörözésével terjeszthető ki.

Tükörálom

Típus: tükörmágia, misztikus
Mana-pont: 16
Erősség: 5
Varázslás ideje: 3 szegmens
Hatótáv: 20 méter
Időtartam: max. 10 perc
Mágiaellenállás: nincs

A tükörmágia ezen varázslatának célpontja mikor legközelebb tükörbe néz nem saját tükörképét látja, hanem a Tükörvilágot, azt a képet, amit varázstudó mutatni akar neki. A tükörbe látottakat a varázstudónak előre meg kell határoznia, az bármi lehet, amit csak ki tud találni. A tükörben mutatott képet nem csak a varázslat célpontja, hanem mindenki más is látja, aki a tükörbe néz. A célpont ugyanis csak aktivizálja a varázslat hatását azzal, hogy a tükörbe pillant. A varázslat alkalmazható a Kémlelés tükrön keresztül nevű varázslattal együtt is. Ekkor a varázstudó némi koncentrációval irányíthatja a látott képet. Természetesen ehhez tudni kell, hogy melyik tükörbe néz éppen a célpont. A varázslat nem erősíthető.

A hatalom tükrei

Típus: tükörmágia, misztikus
Mana-pont: 53
Erősség: 10
Varázslás ideje: 90 perc
Hatótáv:
10 méter
Időtartam: végleges
Mágiaellenállás: nincs

A tükörmágia egyik különleges varázslata. A tükrök azon misztikus tulajdonságán nyugszik, hogy a beléjük tekintő személy énjét és így hatalmát is megtöbbszörözik. A varázs egy tükörszoba megbűvölésére alkalmas, mely a varázsige befejezésekor a szoba közepén álló varázstudó mágikus erejét megnöveli.
Ez játéktechnikai értelemben azt jelenti, hogy minden a szobában létrejött varázslatuk a tapasztalati szintjüknek megfelelő erősséggel növekszik. Ez a növekedés azonban nem érvényesül a tükrön keresztül történő varázslásoknál, mert a varázslat a tükörszobán kívül jön létre.
A megbűvölt tükörszoba csak a lehető legjobb minőségű tükör felhasználásával épülhet, és teljes egészében tükrök kell, hogy borítsák a falakat. Egy ilyen szoba megépítéséhez tetemes összegű pénz szükséges és akkor még nem is beszéltünk a törékeny alapanyag helyszínre szállításáról. (A KM jogosult dönteni a felépítés nehézségeiről.)

Tükörátok

Típus: tükörmágia, átok
Mana-pont: 5
Erősség: 10
Varázslás ideje: 4 kör
Hatótáv: ld. leírást
Időtartam: ld. leírást
Mágiaellenállás: asztrális

A tükörátok a jellemtorzító boszorkányátkok egy speciális fajtája. A hatás akkor kezdődik, mikor a varázslat elmondása után a célpont először néz tükörbe. Ezt követően minden egyes tükörbe nézés után erősödik a varázslat. (+2E) Újabb mentődobás azonban már nem tehető. Az átok hatására a célponton a narcisztikus önimádat jelei mutatkoznak. Ahogy az átok kifejti romboló hatását, ez az érzés fokozatosan elhatalmasodik rajta. Végül a szerencsétlen áldozat már nem is tud másra figyelni, mint önmagára. A hatás játéktechnikai vonzatainak meghatározása a KM feladata. A hatás a Pszi kyr metódusának asztrálszem diszciplínája segítségével kimutatható. Természetesen a tükörmágus a hatást bármikor megszüntetheti. A varázslat erőssége +3Mp ráordításával 1E vel növelhető.

Lélekorzás

Típus: tükörmágia, nekromancia
Mana-pont: 57
Erősség: 15
Varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 10 méter
Időtartam: végleges
Mágiaellenállás: asztrális

Ezzel a varázslattal a boszorkánymester kiszemelt áldozata lelkét egy tükörbe börtönözheti. A lélek és a test között lévő misztikus kapcsolat azonban nem szakad meg végleg, így a varázslat célpontja nem hal meg, csak kómába esik és nem is ébred fel, amíg a lélek meg nem szabadul. Ha pedig a test meghal, a lélek továbbra is fogoly marad. A tükör összetörésével a lélek megszabadítható. A varázslat létrejöttéhez szükséges, hogy az alany belenézzen a tükörbe.
A varázslat erőssége 7 manapont befektetésével 2-vel növelhető. Ezen varázslat alkalmazása minden esetben FEKETEMÁGIA.

Lelkek parancsolója

Típus: tükörmágia, nekromancia
Mana-pont: 23/lélek
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 perc
Hatótáv: érintés (a tükröt kézben kell tartani)
Időtartam: 1 óra
Mágiaellenállás: mentál

A Lélekorzás varázslattal bebörtönzött lelkeknek adhat a tükörmágus utasításokat e varázs segítségével. A bebörtönzött léleknek kérdéseket tehet fel, vagy különféle feladatokat bízhat rá. A lélek ekkor elhagyhatja a tükröt, de továbbra is erős kötelék láncolja oda, és vissza kell térnie az időtartam lejártakor. A lélek a küldetése teljesítésekor a Bestiáriumban leírt Kóbor léleknek (Hekatornak) minősül. Fontos, hogy mivel a lelket mágia kényszeríti szolgálatra, minden lehetőséget megragad, hogy rabtartójának kárt okozzon. Nem képes hazudni, de ha kérdezik, kétértelműen fogalmaz, a parancsokat a lehető legkellemetlenebb módon értelmezi.
A varázslat plusz 2 manapont felhasználásával 1 erősséggel növelhető. További 5 manapont felhasználásával az időtartam egy órával növelhető, de lélek nem lehet egy napnál tovább távol a tükörtől.

Tükördémon megidézése

Típus: tükörmágia, nekromancia
Mana-pont: 21/53/85
Erősség: 1
Varázslás ideje: 30 perc
Hatótáv: 15 méter
Időtartam: ld. leírás
Mágiaellenállás: nincs

A varázslattal a Tükörvilág lakóit hajthatja uralma alá a varázstudó. Három féle alkalmazása ismeretes. Az első és legcsekélyebb mód a célpont tükörbe hívja a lényt, aki képes lesz arra, hogy kérdésekre válaszoljon. A tükördémontól ily módon megtudható, hogy az elmúlt napon mi történt a tükör előtt. FIGYELEM: A tükörbe zárt lelkekről elmondottak, a tükördémonokra is érvényesek. A tükör összetörésével a tükördémon elűzhető. Időtartama: 6 kör
A második alkalmazási mód már lehetővé teszi a tükördémonnak, hogy kilépjen a tükörből, de nem képes attól 20 méternél jobban eltávolodni. Időtartama: 3 kör szintenként
A harmadik alkalmazási lehetővé teszi, hogy a varázstudó egy feladattal bízza meg a tükördémont, ami legjobb tudása szerint igyekszik azt végrehajtani az időtartam lejártáig. Azután a tükördémont az anyagi síkhoz kötő mágikus erők elillannak és nem képes többé előlépni a tükörből. Időtartama: 1 nap.
A tükördémonoknak számtalan formája létezik. Tipikus megjelenési formájuk a Bestiáriumban leírt Adachnoa. (A KM tetszés szerint találhat ki új lényeket.)

Tükörkáprázat

Típus: tükörmágia, fénymágia
Mana-pont: 4
Erősség: 1
Varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 15 méter
Időtartam: 3 kör / szint
Mágiaellenállás: nincs

A varázslat forgó fényörvényt idéz meg, mely két szegmens alatt tökéletes, művészi kivitelű tükörré áll össze. Mérte maximálisan 2×2 méter lehet. Mivel azonban az így előhívott tükör csak káprázat más tükörmágikus varázslathoz nem használható fel. Viszont egyszerű tükörként való használata mellett, kiválóan alkalmas a fénymágikus támadások kivédésére. A varázslat nem erősíthető.

Új varázstárgy:

Varázstükör

Készítheti: tükörmágiában jártas varázstudó
Mana-pont: 79
Varázslás ideje:
3 óra
Időtartam:
végleges

A tükörmágus tetszése szerint megbűvölhet egy tükröt, amely ezentúl varázstárgynak minősül és tükörmágikus erőkkel ruháztatik fel. Ha a varázstudó ezt a tükröt használja tükörmágikus varázslataihoz, akkor minden ilyen varázslatának manapont igénye kétharmadára csökken.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához