LFG.HU

Cromwel
ismertetőCimkek

Előzőleg olvashattuk már a szerző “A tűz kapui” című történelmi regényét, amely messze kiemelkedik az ógörög témájú művek sorából. A thermopülai csata leírása (fel és levezetéssel együtt), amikor is egy maroknyi spártai szállt szembe a perzsa ármádiával, egyszerűen fenomenálisra sikeredett.
Aztán elterjedt a pletyka, amely szerint a kiadó a sorozat megszüntetését tervezi (Krónikás könyvek emblémával utoljára az “Álnok penge” látott napvilágot). Ezt megcáfolva minden előzetes hírverés nélkül egyszer csak megjelent ez a kötet, amely minden várakozással ellentétben cseppet sem hasonlít az előzőre.

A történet peloponnészoszi háború egyik leghíresebb alakjáról, az athéni Alkibiadészról szól, akinek varázslatos egyénisége szinte valamennyi kortársát lenyűgözte. A népszerű szónok és hadvezér ugyanis kiválóan értett a tömegek befolyásolásához, legyen szó a hadseregnek tartott lelkesítő beszédről, vagy az athéni népgyűlés elbűvöléséről.
Személyével kapcsolatban csupán két véglet létezett: feltétlen rajongás, vagy engesztelhetetlen gyűlölet. Ez utóbbi miatt pályafutása során több ízben is kénytelen volt elhagyni Athént, és annak ellenfeleinél keresni menedéket. Száműzetéseiben nem csupán államférfiúi ténykedése játszott szerepet, hanem a nők is, akik időnként erkölcsöt és tisztességet feledve kötöttek ki az ágyában. Első spártai tartózkodásának például Agisz király feleségének elcsábítása vetett végett.
Mai mércével Alkibiadészt igazi “karrierista politikusnak” mondhatjuk, aki a mindenkori helyzetnek megfelelően változtatja álláspontját, és saját érdekében bárkivel képes szövetkezni.

Azt, hogy ne csupán egy megszerkesztett életrajznak érezzük a történetet, a szerző egy másik szereplő középpontba helyezésével éri el. Polemidész, a veterán katona, miközben a börtönben várja a tárgyalását, amelyen gyilkosság miatt halálra fogják ítélni, elmeséli pályafutását Iászónnak (s mintegy mellékesen az olvasónak is).

Végezetül: Kicsit nehezen indul ugyan a történet, de ha el tudod kapni a hangulatát, olyan történelmi regényt olvashatsz, ami Thuküdidésznél (ő volt az a görög történetíró, akinek a Peloponnészoszi háború című művet köszönhetjük) rövidebben, és a ma embere számára érthetőbben foglalkozik a görög fénykor végét jelentő háborúval.

Aquila Könyvkiadó (2003)
Ára: 1980 Ft


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.