LFG.HU

taverna
Auer Balázs
RPGCimkek

Pusztítók. A név egyet jelent a halálos veszedelemmel. Kyria katonái számára nincs nagyobb dicsőség, mint az, ha bekerülhetnek az elitalakulatba. Fegyvereik, vértjeik kidolgozása maga a tökély, minden vágásuk a halál ígéretét hordozza. Kevés olyan veszélyes ellenfél akad, mint egy jól képzett Pusztító. Szellemiségük bizonyos mértékig magában hordozza az őrültséget, hiszen a halál közelsége egyre jobb kedvre deríti őket. Nevetnek ott, ahol mindenki más reszketve fél. Különös filozófiájukat jól tükrözi azóta hírhedté vált jelmondatuk: “Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”. Hírnevüket (vagy inkább hírhedtségüket) annak a tulajdonságuknak köszönhetik, hogy akár életük árán is a lehető legnagyobb veszteséget okozzák ellenfelüknek, a halál közeledtekor erejüket megsokszorozó, vad mámorral telnek el.

A Calowynről elszármazott tagjai a birodalom felemelkedésétől hanyatlásáig mélyálomban pihentek, és csak az Ötszázéves Háború alatt keltették új életre őket. Pyarron előtti 3012-ben vívott második Gra-Tinoli csatában jutottak utoljára főszerephez, ám a legenda úgy tartja, maroknyi Pusztító fedezte a Kristálykönyvtárat szállító óriáshajók kifutását is. Mára mindez a legendák ködébe vész, s azt hihetnénk, kihaltak e földekről.

Az elszakadt Toron tartomány az Ötszázéves háborút követően csak saját magára támaszkodhatott. A Kyr Birodalom felélesztése, és a később az ezek céljából vívott Zászlóháborúk rámutattak a Pusztítók hiányára. Az a maroknyi toroni születésű Pusztító, kik egyetértett a Hatalmasok döntésével, egy új generáció kiképzéséhez fogott. Ők lettek a Császári Pusztító alakulat. Mivel a toroni haderő a nehézgyalogságra épül, mint egykor a kyr hadsereg, itt is kitűzött cél ennek a megfelelő kiképzése. A toroni seregek lélekszámához képest azonban kevesen vannak. A legtöbb katona büszke, hogy ehhez a csapathoz tartozhat, így haláláig, vagy addig, amíg ki nem öregedik szolgálatban marad. De mint minden, ami kyr volt, Toronban ez is megváltozott. Mára inkább a mennyiséget és nem a minőséget veszik figyelembe, habár még mindig kategóriákkal jobbak az átlagnál.

Azonban nem csak Toronban gondozzák a kyr hagyományokat. Erigow hercegségének sűrű erdői mélyén, a valaha volt Kyr Birodalom szívében létezik még az Erőd, a Pusztítók sasfészke, ahol élnek még Pusztítók s nevelik az ősök igaz tudományára az arra érdemes ifjakat. Tanítványok csak azok lehetnek, akiknek ereiben még az ősi kyr vér folyik sűrűn. Ők a Birodalom valaha volt Pusztítóinak egyenes ági leszármazottai, netán valamely ősi Kyr nemesi ház gyermekei. Szemben Toronnal, itt fentmaradtak az eredeti eszmék, és így ezek a harcosok méltó utódjai a Kyr birodalom harcosainak.

Fontos, hogy hatalmas elszántságuk, és koncentrálóképességük kizárja a Káosz bármiféle jelenlétét a karakter jellemében. Alapkövetelmény, hogy csak olyan karakter lehet Pusztító, amelynek Ereje módosítókkal együtt eléri a 17-et, illetve Akaratereje a 13-t.

Erők6+14
Állóképességk8+10
Gyorsaságk10+8
Ügyességk10+8
Egészségk10+10
Szépség3k6 (2x)
Intelligencia3k6 (2x)
Akaraterők10+8
Asztrál3k6 (2x)
Érzékelésk10+10

Harcértékeik

Harcértékeik kifejezetten nem túl magasak harcos főkasztú társaikhoz képest, ez a 10-es KÉ-ben, a 23-as TÉ-ben, és a 70-es VÉ-ben mutatkozik meg. CÉ-jük alapból 0. Szintenként 12 HM-et kapnak, ebből kötelesek 4-et, 4-et, TÉ-jükre, illetve VÉ-jükre felhasználni.

Életerő, Fájdalomtűrés

A Pusztítókat a sok küzdelem, gyakorlás, a természetes élet s az ősi technikák megedzik, így magas mind Életerő, mind Fájdalomtűréspontjaik száma. Ép alapjuk 7, ehhez adja a karakter Egészsége 10 feletti részét. Fp alapjuk szintén 7 és ehhez (az állóképesség és akaraterő 10 feletti részén túl) minden szinten (már az elsőn is) további k6+5 Fp járul.

Képzetségeik
A Pusztítók eleve sok képzetséget megkapnak, így nemigen jut idejük és energiájuk más képzetségek elsajátítására. Ezért Kp alapjuk mindössze 2, amihez Szintenként, már az elsőn is, még 4 Kp és 20% járul.

1. Szint

1 fegyverhasználat (4)* M
4 fegyverhasználat Af
Pszi (speciális metódus)* -
Pusztítás (2)* Mf
Nehézvértviselet (3)* Af
Dragon shoenor (harcművészet) (3) * Af
Fegyverdobás Af
Pusztítók titkos nyelve* –
Földharc Af
Heraldika Af
Fegyvertörés Af
Futás Af
Lovaglás Af
Sebgyógyítás Af
Mászás * 20%
Esés * 25%
Ugrás* 15%
Csapdafelfedezés 10%
Éberség (csak MT szerint) 15%

* Új tekercsek szerinti induló Elsődleges képzettségek. Az ezekhez szükséges képzettségeket is megkapja. Másodlagos képzettségek: Helyismeret 3, Kultúra 3, Élő nyelv 3.
Minden más tekintetben Harcos kasztúnak számít és megkapja az ő induló képzettségeit is, leszámítva a Fegyverhasználat 3-ast.

2. Szint

Harc helyhez kötve Af

3. Szint
Kétkezes harc Af
Hadrend Af
Földharc Mf
Nehézvértviselet Mf

4. Szint
1 fegyverhasználat Mf

5. Szint
Fegyvertörés Mf

6. Szint
Lovaglás Mf

7. Szint
Hadvezetés Af

9. Szint
1 fegyverhasználat Mf

12. Szint
Hadvezetés Mf

Pszi

(-pont alap: 5
(-pont/szint: 4 (ÚT rendszerben Pyarroninak megfelelő)
Megfelel a pyarroni módszer Mesterfokának, de azok mellett használhatják a következő diszciplínákat is: Érzékelhetetlenség (slan, 4 Tsz-től, csak íjászok); Jelentéktelenség, (slan, 4 Tsz-től, csak harcosok); Statikus-pajzs (slan 1 Tsz-től); Teszthalál (slan, 5 Tsz-től); Láthatatlanság észlelése (kyr, 6 Tsz-től), Asztrál VAGY mentál szem (kyr, 1 Tsz-től)

Felszerelés

A Pusztító harcosok 6. szinten kapják meg valódi vértjüket, két általuk választott fegyvert és 3 tőrt, amit a törpe kovácsok külön az ő számukra készítenek. A Pusztító vért mattra edzik, így a fényt kevéssé veri vissza. Ez egy teljesvért csataszoknyával, páncélcsizmával, kesztyűvel és sisakkal. A páncél nyakrészének belsejében egy kovácsolt tartóban van egy kis érme, amibe egy lélekcsapda varázsjelet és egy füstkvarc szilánkot helyeznek el. Ha a Pusztító meghal, akkor a lélekcsapdába kerül a lelke a füstkvarc szilánkja pedig egy apró villanással elteleportálja az érmét az Eltávozottak csarnokába. Amennyiben bármilyen tércsapda működik, annak megszűnéséig vár. A könyöknél, vállnál, illetve a kézfejen tüskék vannak, amit előszeretettel mérgeznek. Ezen tárgyak elvesztése egy Pusztító számára legnagyobb csapás. Ha mégis megtörténik, addig kell keresnie, amíg meg nem találja. A felszerelése 8 Tsz-től a személyes aura védelmét élvezi, és innen kezdve mindig tudja, hol van.
Általánosan használt fegyvereik: tőr, dobótőr, másfélkezes kard, lovagkard, pallos, buzogányok, csatabárdok, nyílpuska*, íj*. Pajzsot és egyéb védőeszközt nem használhatnak.
Induló pénzösszegük 1K6+6 arany, egy nem mágikus félvért és három fegyver.
Vért

 MGTSFÉSúly
Acél (félvért)5625
Abbit(teljesvért)4812

Fegyverek

Sp
+10+15+15+5

* Léteznek Pusztító íjászok is, de az ő harcértékeik máshogy alakulnak. Ké: 10 Té: 20 Vé: 60 Cé: 30, és szintenként 4-et kell tenniük a Cé-re. Második szinten megkapják a Célzás Af-ot, ötödiken a Mf-ot, és nem kapnak földharcot. Ők általában csak pikkelyvértezet (Sfé 4, majd 5; Mgt 1) és sisakot viselnek. Fegyverük a kyr hosszúíj, emellett általában hosszúkardot forgatnak. Nagy csatákban, várostromokban előszeretettel használnak pavéze pajzsot. Az íj értékei: Ké: 5, Cé. 8, Táv: 180 méter, sebzés 2k6. Támadás/kör: 2. A fegyver a fent leírtakhoz hasonló de értékei maradandóak. Első szinttől mágikusnak számít

Dracus shoenor, avagy a Sárkány érintése

A Pusztítók alapkiképzéséhez tartozik ez a stílus arra az esetre, hogyha netán fegyverei nélkül kényszerülne harcra. A Kyr Birodalom számtalan küzdőstílusa közül ez az egy volt méltó, hogy a Pusztítók megtanulják. Mint nevéből is kitűnik, inkább a ritkább, de erősebb támadásokat részesíti előnyben. Meglehetősen stabil állásokat tartalmaz, romboló erejű ütésekkel. A Pusztító nem csak karjának erejét, hanem szinte egész testsúlyát beleadja a jól kiszámított pillanatban leadott ütésbe ez, pedig egy teljesvértezetű harcosnál óriási előnyt jelent. Ezért a technika sebzése 2k6, viszont körönként csak egy támadásra nyílik lehetőség, mivel a sebzés nagysága a jó időzítésen múlik. Rúgásokat csak ritkán és csak igen alacsony szekcióban – tehát derék alatt – alkalmaznak.
A Mf 30 kp ekkor, a mesterfokú fegyverhasználat bonuszait kapja meg. ÚT szerint a 4 fokhoz még 15, 5 fokhoz még 23 kp kell. Az 5-dik fok csökkenti a túlütés küszöböt 10-el. Ezt különböző technikák csökkenthetik még, de a legalacsonyabb határ nulla. Ez alá sohasem mehet, mert így előállna az a helyzet hogy találat nélkül túlütötte az ellenfelet.
A harcértékeik:

 KÉ:TÉ:VÉ:Sebzés:
Kéz11832k6
Láb396k6+1

Speciális: A technikát nehézvértezetű harcosok dolgozták ki, így a sebzésbe beleszámít a viselt páncél is. Ez rákozott vértnél +1, mellvértnél +2, félvértnél +3, teljesvértnél +4. Viszont hátránya, hogy amennyit ad a sebzésre annak dupláját vonja le a támadóból.

Szintlépés

A fejvadász táblázat szerint lép szintet.

Különleges képességek

Minden fegyverük sebzéséhez a 14 feletti Erő sebzésjáruléka adandó hozzá, a különleges harci technikák miatt. Ha a fegyvernek nem járna sebzésjárulék, akkor a 18 feletti Erő adódik hozzá. Ezenkívül minden 2. Szinten +1Sp-t VAGY +2HM-et kapnak. Ezt már a legelején el kell dönteni, és nem lehet változtatni rajta. A túlütés küszöbük pedig első szinttől fogva 10-el alacsonyabb. Ez különböző technikák csökkenthetik még, de a legalacsonyabb határ természetesen a nulla.

Shak-syss – Halál
A Pusztítók titkos nyelve 107 szóban ismeri a halál megannyi formáját. Ez azon kevesek, közé tartozik, melyek a külvilág számára is ismertté váltak. Ha egy Pusztító kimondja, hogy Halál (bármely formáját), és hozzá a Vas Litániáját (1 kör), akkor az élő fémből készült páncélja egy ideig emberfeletti erőt kölcsönzött neki (harcértékek kétszerese; minden ME-re, méregre, immunis; kidobott sebzés háromszorosa; eddigi támadások kétszerese; mindez 3k6+3 körre) ám ez az idő lejártával megöli a harcost, a páncél pedig az igénybevételtől elporlad. Ezt a halál előtti rohamot csak olyankor alkalmazták az elit harcosok, mikor nem volt más kiút…
Ahogy a Pusztítók mondják: Pusztítani, és meghalni!

Játéktechnikai megjegyzés: A Km vegye szigorúan ezt a képességet. A játékos ne csak egy papírról olvassa fel, vagy azt mondja, hogy ’elmondom a szöveget oszt támadok’. Élje bele magát a helyzetbe.

A Vas Litániája:

Eloltom a gyertyát.
Lehunyom a szemem.
A sötétben jobban látok.
Hisz a lelkembe nézek.
És az álom elragad.

Gronn-sha – Tombolás
Ha egy Pusztító elveszíti Fp-inek 60%-át vagy esetleg Ép-inek 80%-át, a karakter transzba esik, mely egyfajta őrületként mutatkozik meg. Ilyenkor gátlástalanul rátámad mindig a legközelebbi ellenfeleire, és ha azok elfogytak, akkor a legközelebbi emberre (vagy állatra), akár a társaira is. A jelenség ideje (k6+3 kör) alatt a következő módosítókkal harcol: +15 KÉ, +30 TÉ, -40 VÉ. Ezen felül támadásának sebzése is megkétszereződnek. Mivel ilyenkor fájdalmat nem érez, ezért csak túlütéssel lehet megsebezni. Az időtartam lejártával mindenképpen elájul.

Harcmodor

A Pusztítók harcászati alapegysége az ék, ez a legkisebb egység, amely még képes az itt ismertetésre kerülő harceljárások véghezvitelére. Ez alaphelyzetben 3 fő és négyzetesen növekszik. Ütközetben a Pusztítók a hadrend közepén helyezkednek el. A hadrendnek általában a fő elemét képezik. Harcászatuk az úgynevezett ékharcászatra épül. Ék alakzatban állnak csatarendbe, ez lehet zárt ék, nyílt ék, kettős ék, szétválóék, vagy védelemben a fordított ék. Értekei megegyeznek a Kráni ékkel. (ÚT-ben a TKP igény 1 a Pusztítók és a segédcsapataik részére, és 3 a kívülállóknak.)
Zárt ék – az ék belseje teljesen kitöltve harcosokkal. Tömött hadrend, elsősorban a nagyobb lökőerő elérése érdekében. Lendületes rohammal igyekeznek áttörni az ellenség sorait. Az ék csúcsán álló veterán Pusztítók feladata az áttörés kiharcolása. Az ék oldalán elhelyezkedők fedezik, és védik az elöl lévőket. Az ék belsejéből pótolják az esetleges veszteségeket, illetve biztosítják a nagy lökőerőt, tömegnyomást. Az áttörés után visszafordulhatnak teljesen megsemmisíteni a már eltiport ellenséges hadrendi elemet, de oldalra fordulva hátba is támadhatják az eddig meg nem támadott ellenséges egységeket, így nyitva utat a sereg többi részének. Ha az ellenséges hadrendi elem megsemmisítése a cél, akkor az úgynevezett vonalék harceljárást alkalmazzák. Mégpedig olyan módon, hogy a rohamozó zárt ék, betörve az ellenfél soraiba, nem nyomul tovább előre, hanem az ék szárai elkezdenek szétnyílni, az ékből egy vonal alakzatot vesznek fel, miközben szinte teljesen meg tudják semmisíteni az ellenséges hadrendi elemet.

Nyílt ék – az ék belsejében Pusztító íjászok állnak (ritkább esetben, az erődben képzett íjászalakulatok vagy a lovasíjászok). Támadáskor az ék belsejében haladva az íjászok feladata az ellenfél hadsorainak megbontása, így készítve elő a terepet a Pusztítók számára. A zárt ékhez hasonlóan alkalmazhatják a vonalék harceljárást. Védekező harcban a könnyűgyalogság tölti ki az ék belsejét, az ő feladatuk, hogy a Pusztítók védelmében kitöréseket intézve legyőzék az ellenséget. Túlerő esetén visszahúzódnak az ék belsejébe, itt újra rendezve soraikat felkészülnek egy újabb kitörésre.

Kettős ék: A könnyűgyalogsággal folytatott védelmi harc esetén előszeretettel alkalmazzák az úgynevezett kettős éket. Ebben az esetben, a rombusz alakzatban felálló Pusztítók egy erődítményt alkotnak a katonák körül.

Szétválóék – nem egy-egységből, hanem három részből áll össze az ék. Három ék áll fel egymás mellett háromszög alakban és alkotja az alakzatot:

Fordított ék – a fordított ék a szétválóékből képzett védelmi alakzat. A csatatéren felálló szétválóék ellenséges támadás esetén képes nagyon rövid idő alatt védelmi formációt alkotni, mégpedig úgy, hogy a két alsóék balra illetve jobbra húzódik, a felsőék pedig az így képzett résen hátrahúzódik. A támadó ellenség egy teljesen új alakzattal kerül szembe, ráadásul a visszahúzódó felsőéket követve a két alsóék oldalról ronthat rájuk.

Pusztító párosharc – a technikához 2 Pusztító szükséges. Csak olyan ellenfelek ellen használható, aki nem álnak össze tömören szervezett csapattá. A két harcos egymásnak veti a hátát és elkezdenek féloldalasan futni. Futás közben az egyik támad egy ellenfélre majd hátra felé forogva helyet cserél társával aki ugyanarra az ellenfélre csap. Majd futnak tovább, és ezt ismételik. A technika előnye a gyorsaság illetve egymás fedezése. Megtanulni elég nehéz, hiszen tökéletes összhangban kell mozogni. Előnye hogy hátulról és félhátulról nem lehet őket támadni. Védőjükhöz +10 támadójukhoz +5 jár. Hátránya hogy mindegyikük csak egyet támadhat egy ellenfélre, illetve akit nem ölnek meg egyből az üldözheti őket. (Nehéz tanulhatóság miatt a TKP igény 3).

A Pusztítók kivételes összeszokottsága, szilárd fegyelme, a parancsok gondolkodás nélküli teljesítése és a magas szintű katonai tudásuk nélkül e bonyolult harceljárások kivitelezésére nem volna lehetőség. Súlyosan téved azonban az, aki a Pusztítókban egyszerűen csak vakon engedelmeskedő gyilkológépeket lát, a Pusztítóktól ugyanis megkövetelik, hogy az általános harci helyzet ismerétben önállóan, akár parancs nélkül is megoldják a feladataikat. Az azonnali parancsteljesítés és az önálló kezdeményező képesség kettősségében rejlik igazán a Pusztító harci sikerek titka. Ez a fegyelmezett önállóság az, amely egyedivé és utánozhatatlanná teszi őket

Élő fém páncél
Ez a kyr kovácsok legtökéletesebb alkotásainak egyike. Évtizedekig kovácsolják, azaz inkább csak formálják az élő fém páncélt, amíg el nem éri végleges formáját. A jelenkorban mindig csak ketten ismerik az elkészítés módját; mester és tanítvány. Egy ilyen páncél birtokosa a Pusztítók legnagyobbikainak egyike. Százévente összesen kilenc készül belőle. A páncél megszerzésének feltételei; tizedik Tsz felett szerezhető meg, az eszméhez és rendhez való kiemelkedő hűség szükséges hozzá. A páncélnak nyers formában el kell fogadnia a gazdáját, majd annak egy kellően fontos megbízást kell teljesíténie és 5000 aranyat leszámolnia. A páncélt még így is csak a kiválasztottak kaphatják meg (40%-ban nem fogadja el gazdának, és csak kettővel lehet csak próbálkozni). A páncél a gazdája személyes aurájába tartozik lelkének részévé, válik gazdája összes (-pajzsainak 30%-ával egy többlet, statikusnak megfelelő, pajzsot épít fel. Rendelkezik névvel, amit a gazdája ad neki. Színe minden esetben a zöld sötétebb árnyalatai közül kerül ki. Kinézetre egy teljesvért, ami a gazdája fantáziáját tükrözi. Más megjelenés pár kör nyugodt koncentráció után jön létre. Legkisebb mérte egy mellvértnyi lehet. Az SFÉ nem változik. A páncél tökéletes védelmet nyújt, nem gátolja a mozgásban, megvédi a környezeti hatásoktól (pl. eső, túl meleg, túl hideg). Ez a tökéletesség (teljesvért, SFÉ: 10, MGT: 0, súly: 8 kg), minden egyéb tulajdonságában megmutatkozik. Az élő fém páncél csak a mágikus fegyverek sebzik teljes sebzésüket, nem mágikus fegyver csak a felét sebzi. A páncél segít a rejtőzködésben (+30%) és a lopózásban (+30%), veszélyérzékelésben (+20%) teljesen hangtalan és varázslatot semlegesít (alaphelyzetben 15 E, de csak előre bejelentett esetben). Habár ezt nem teheti korlátlanul. Minden elhasznált E 3 óra után tér vissza. A páncél a gazdájával együtt fejlődik, azaz minden szintlépésnél kap 10 pontot, amit el lehet osztani a lopódzásra, rejtőzködésre, veszélyérzékelésre, egy-egy arányban vagy az ME-re öt az egy arányban (a pontokat a szint során legtöbbet használt tulajdonságra kell helyezni). Ezen felül háromszintenként +1 SFÉ-t kap illetve +5 pontot.

Mentalitás

Toront gyűlölik az árulás miatt. Természetesen nem az egyszerű parasztokat, hanem a Nemesi családok vezetőit illetve a Hatalmasokat. A yankari katonák jelképesen Toron alá tartoznak, de miután az egész város száműzöttekből áll, így ez csak elméleti engedelmességet jelent. Orwellát még Toronnál is jobban gyűlölik, hisz a Birodalom végzetét okozta. Az orwellánusokat haladéktalanul másvilágra küldik, búvóhelyeiket kifüstölik.
Az orkokat, goblinokat hacsak nincs valami nyomós ellenérv, azonnal megölik. Egymást, tisztelik, mert tudják össze kell tartaniuk, a rangban felettük állóknak, engedelmeskednek. Olyan soha sincs, hogy egy Pusztító elárulná a társait, vagy áruló lenne. Ha megtörténik szimpatikus mágiával azonnal megtalálják és megölik, vagy pedig egy Pusztítót különítményt küldenek rá. A kiképzés után elengedik őket kalandozni, de mindeközben tartják a kapcsolatot vele. A törpékkel nagy barátságban vannak az elfekkel pedig óvatosak. Az emberek érzelmeit nehezen értik meg. Puszta kedvtelésből ritkán ölnek, nem hagyják az érzelmeiket elhatalmasodni maguk felett, viszont ritkán kegyelmeznek. Jellemük a Rend, Halál elemekből épül fel.

Pusztítóvá válás

Ennek több útja lehetséges: egyik az előszóban bemutatott, esetleg fel nem ébresztett harcos. A második, hogy a Pusztító még Kyria korában születet de egy álomkristályban átvészelte az évezredeket és újra testet öltött. A harmadik hogy a Lunír légió leszármazottja, amely a mai É.-i városállamok területén bemasírozott a Kapuk Palotájában majd örökre eltűnt. Ez a alakulat a jelenkorba érkezett meg egy időkapun keresztül. Ők látják el Yankar városának védelmét. Viszont aki a Yankaraon tagjaként vagy veteránjaként indítja a karakterét az minimum 90 éves. Felszerelés hasonló de nem törpe.

“Pusztítók a vár fokán
Alattuk tátongó mély
Hadunk a győzelemre vár
S üvöltők dalát hozza az éj”

Ókyr harci dal

Ajánlott irodalom:
- Hollóidők
- Kyria örök – Alkony
- Por a porhoz


Kyr

Kyr. Egy faj mely az Ötödkorban Calowyn messzi partjairól érkezett új földeket keresve, Anváriával vívott háború után. A Riegoy-öbölbe befutó hajókon érkező hóhajú katonák alig egy évszázad leforgása alatt leigázták az akkoriban uralkodó Crantai birodalmat és későbbi utódállamait. A kyrek roppant birodalmat építettek ki, és több, mint tizenhétezer éven át Ynev hatalmi tényezőjének számítottak. Ám mint a leghatalmasabb faóriás mely képes szembeszegülni bármilyen külső támadással, a Birodalom is belülről kezdett el rothadni. Az Ötszázéves háborúnak és a toroni Hatalmasok árulásának köszönhetően összeomlott, a még tisztavérű kyrek tömegével hajóztak vissza Calowynre. Viszont voltak kik e partokon maradtak és kerestek boldogulást. Vérük elkeveredett az itt élő népekével. Tisztavérű leszármazottjaik többsége Toronban él, ámbár találunk még leszármazottakat az erv hercegségekben, Erionban és környékén a volt Godorai birodalom területén, a Déli Városállamokban, Ordanban, a Hat Város Szövetségében. Fajtiszta kyr a jelenkorban csak a toroni Nemes Házak szülöttei, egy tucatnyi erigowi, haonwelli, erioni család és a Hat Város Szövetségének nyolc főnemesi családja közül kerülhet ki.
Egy átlagos kyr hófehér hajú, kreol bőrű, szürkéskék, zöld vagy szürke szemű, 1,80-2,20 láb magas egy ember számára hihetetlenül szép teremtmény. A nem tisztavérű kyrek általában alacsonyabbak és csak egy-két jellegzetességet hordanak magukon.

Tulajdonságok:

Erő+2
Akaraterő-1
IQ+1
Szépség+1

Erő 22
Állóképesség 20
Gyorsaság 19
Ügyesség 19
Egészség 18
Szépség 20
Intelligencia 21
Akaraterő 18
Asztrál 18

Korhatárok:

I.II.III.IV.V.VI.
16- 2223- 120120- 170170- 200200- 220220-

Különleges képességek:
5 m ultralátás
Ősi nyelv ism Mf (4. fok)*
Etikett Mf (3 fok)*
+1 (-pont/szint
varázshasználó +1 Mp/szint

*Csak ha megfelelő környezetben nőtt fel

Előny:
Toronban famor kasztú
Minden fent említet helyen nemesnek számít

Hátrány:
Amennyiben tisztavérű, nagyon nehezen engedik el kalandozni
Amennyiben tisztavérű, kyr nőt kell elvennie a vérvonal fenntartása miatt
Babonás rettegés a páros számoktól (Pl.: szobaszám, kalandozócsapat létszáma)

Választható kasztok: harcos (Pusztító), fejvadász*, bárd, pap (csak kyr isten), boszorkány, boszorkánymester, tűzvarázsló*, varázsló, egyéb kasztok*

*Km engedélyével

Auer Balázs
Kösz: Cyrus, Timba, Tai-shu


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához