LFG.HU

Sinya
RPGCimkek

forrás: Crosschat Vampire Online

Az Elysium szabályrendszere alapján minden megalkotott karakter alapból a X.-ik generációról indul, tehát Tettetőként (Pretenderként). Ha a játékos oszt legalább egy szintet az Ősi Generáció háttérre, akkor X – I = IX.-ik generációs Öregként indulhat, nem pedig Tettetőként. A Tettető nem “valódi Öreg”, hanem olyan vámpír, aki nem kora, hanem más vámpírok diablerizációja során tett szert hatalmára, vérének erejére.
A Tettetők nem vehetik fel az Öreg hátterek közül az Ősi Kort és az Ősi Státuszt, valamint minden “valódi” Öreggel szembeni szociális dobásukra +2-vel növelt célszámot kapnak. Továbbá a Pretender karakterek a következő előnyöket / hátrányokat is felvehetik (leírásukat lásd lent!) :
Matricide / Patricide
Vainglorious
Powerful Childe
Bastard Childer
Known- / Secret Diabolist

- ÖREGEK KÉPESSÉGEI:
A képességek választásánál a főértékek növelhetők 4, vagy – generációtól függően – akár 5 fölé is. Az Öreg karakter az elsődleges képességeire 20, a másodlagosakra 12, a harmadlagosakra pedig 8 pontot oszthat. A szabadon elosztható tapasztalati pontok ára 5 fp/pont, az alapszabályok szerint.

- ÖREGEK TULAJDONSÁGAI:
Alapesetben a karakter 10 pontot kap az elsődleges, hetet a másodlagos és 5-öt a harmadlagos kategóruákra. A tulajdonságok értékei freebie-ből növelhetők, a Neonát karakterek alkotásánál megszokott módon, 5 fp/szint.
Ha egy Öreg karakter valamely főértékét kezdőállapotban 6-os, vagy annál magasabb szintre viszi, fel kell vennie egy degenerálódást, minden egyes 5-ös feletti pontértékért.

- ELŐNYÖK KIVÁLASZTÁSA:

- Diszciplínák:
Alapesetben az Öreg karakter 10 pontot kap diszciplínáinak fejlesztésére, melyből legkevesebb 5-nek klándiszciplínákra mennie. Diszciplínák fp-ből történő fejlesztése az alap 7 fp-be kerül.
- Hátterek:
Öreg hátterek (Ősi Kor, Generáció és Ősi Státusz) fejlesztésének ára pontonként 4 fp, az Öreg karakter pedig 15 pontot kap hátterének elkészítésére, a normál 5 helyett.
- Erények:
Az erények 1-ről indulnak, és 7 pontot lehet közöttük leosztani. Freebie-ből az erények növelése 4 fp/szint.
- Emberség:
Emberséget az alapkiosztás szerint állapítunk meg, tehát a Lelkiismeret+Önuralom szintek egyesített értéke adja az Öreg karakter Emberségszintjét. Ebből a Kor státusz használatával még levonások járnak majd. Az Öreg karakterek Emberségszintjének fejlesztése 5 fp.
- Freebie:
Az Öreg karakterek fejlesztésükre a normál, XIII. generációs érték, 15 helyett 20 freebie-ről indul. Ez az Ősi Kor háttérrel továbbnövelhető.
- Vérpontok:
A játékosnak dobnia kell két darab D10-es kockával, és a két kockaérték összegértékének megfelelő számú vérpontja lesz a karakternek. Ha ez az érték meghaladja az adott generáció által szabott vértartalék felsőhatárt, akkor a karakter kezdővértartaléka a felvehető legnagyobb érték lesz.

- IDŐBENI UGRÁSOK:
A mesélők a krónikák folyamán bizonyos esetekben előszeretettel használják a nagyobb távú időbeni ugrásokat, mint mesélői eszközt. Ezekben az esetekben – miután a krónika egy adott története véget ért – a mesélő meghatározza, hogy a következő történet kezdetéig konkrétan mennyi időnek kell eltelnie. Ez a történetek közötti átfutási időszak gyakorlatilag bármekkora lehet, beleértve az akár egy milleniumot meghaladó időtartamot is, habár a mesélők általában az ugrás időtartamát egy-két évszázadban határozzák meg.

Ez alatt az időintervallum alatt azonban a karakterek éppúgy fejlődnek, mintha a játékos végig játszott volna velük, ezért a játékosnak és a mesélőnek egy-egy ilyen nagyobb időintervallumot felölelő ugrást követően együttesen meg kell határozzák, hogy a karakter Képességei, Hátrányai, Kapcsolatai stb. milyen irányban és mértékben változhattak meg ezen idő alatt. Azért az eltöltött időmennyiségért, melyet a karakter torporon kívül élt meg a következő történet kezdetéig, meghatározza, hogy a játékos mennyi tapasztalatpontot költhet majd el annak fejlesztésére. A lenti Maturációs táblázat meghatározza, hogy a karakterek az általuk aktívan eltöltött időszakokért mennyi tapasztalati pontot kaphatnak.
Maturációs táblázat

Eltelt évek száma:Tapasztalati pontok:
10-10015
101-25025
251-50040
501-75060
751-100080

- NÉHÁNY ALAPVETŐ ÖREG HÁTTÉR:
Az alábbi hátterek kifejezett Öreg karakterek által használható hátterek, az Elysium szabályaival alkotott karakterekre vonatkoznak. A bizonyos háttérértékek – generációtól függő mértékben – feltolhatók (pl. 6-ra a VII.-ik generációs).

-Ősi Kor:
Egységszintenként ez a háttér a karakter korától függő mértékben ad az induló 20 freebie-hez további mennyiséget. A Kor háttér után azonban nem csak a freebie-érték fog majd megnövekedni, de az adott szintnek megfelelő mértékben csökkenni fog az Öreg karakter emberségszintje is. Az emberség 5 freebie-ért visszavásárolható.
O 51 – 200 év között: +30 freebie, -1 emberség
OO 201-350 év között: +55 freebie, -2 emberség
OOO 351-500 év között: +75 freebie, -3 emberség
OOOO 501-750 év között: +90 freebie, -4 emberség
OOOOO 751-1000 év között: +100 freebie, -5 emberség
Az adott Ősi Kor háttér megválasztásánál a végső szó mindig a mesélőé.

-Ősi Státusz:
Ez a háttér megmutatja karaktered ismeretségét, illetve elfogadottságát a Vértestvérek társadalmában. Ezt a hátteret csak a X. generáció alatti Öregek választhatják, Tettetők tehát nem.
O Ismert: Hallottak már karakteredről
OO Köziszteletnek örvend: Számos nagyhatalmú Öreggel van kapcsolatban
OOO Magasrangú: Más Öreg Vértestvérek is gyakran fordulnak karakteredhez, segítségért vagy tanácsért
OOOO Nagyhatalmú: Megvan hozzá a hatalmad, hogy a legismertebb Öreg káinitáknak is utasításokat adj
OOOOO Uralkodó: Karaktered nevétől visszhangoznak a világ minden tájékán az elíziumok.

-Ősi generáció:
Ez a háttér az általad diablerizált ellenfelek számát határozhatja meg, és csak e háttér segítségével lehet indulókaraktered V. generációs.
O IX.-ik generáció: Egy kisebb ellenség
OO VIII.-ik generáció: Két kisebb ellenség
OOO VII.-ik generáció: Egy nagyobb ellenség
OOOO VI.-ik generáció: Két nagyobb ellenség
OOOOO V.-ik generáció: Két nagyobb ellenség és számos kisebb ellenség

-Befolyás:
Ha egy Öreg karakternek sikerül befolyásértékét 5-ös szint fölé vinnie (ehhez minimum VII.generáció szükséges!), politikai befolyása meghaladja karaktered országának fizikai határait. Politikai befolyás gyakorlásának módja a játékon belül a Manipuláció+Befolyás dobás segítségével történik. Balsiker dobása esetén a karakter embereit elkapják, megölik vagy bebörtönzik. Egy ilyen balsikert követően a Befolyás háttér értéke csökkenni fog.
OOOOO Befolyással vagy két ország ügyeire.
OOOOOO Befolyásod kiterjed egy egész kontinens ügyeire.
OOOOOOO Politikai befolyásod mindenhová kiterjed, kivéve Ázsiát.
OOOOOOOO Az egész világra kiterjed a politikai hatalmad.

-Anyagi háttér:
Az Öreg karakter anyagi hátterének 5-ös érték fölé történő növelésével hihetetlen volumenű pénzügyi befolyással és jómóddal rendelkeznek. Ha gazdasági és pénzügyi befolyást szeretne karaktered gyakorolni a világ egy tetszőleges pontján, Manipuláció+Anyagi háttér dobásra lesz szükség. Célszám a mesélő által meghatározott.
OOOOO Befolyásod van egy teljes iparág felett (acélipar, légitársaságok, repülőtársaságok stb.).
OOOOOO Két teljes iparág felett gyakorolsz teljhatalmat.
OOOOOOOO Minden iparban van befolyásod, és két főágban teljhatalmat gyakorolsz.
OOOOOOOOO Minden iparban van befolyásod, Ázsiát kivéve.
OOOOOOOOOO A világ minden tájékán van anyagi befolyásod.

-Haderő:
Ez a háttér megmutatja, hogy karakterünk mekkora haderővel (kiképzett, harcedzett katonai alakulattal) rendelkezik.
O 15 fős alakulat, képzetlen és szervezetlen tagokból. (Pl. lázadó egyetemisták, utcai bandatagok stb.)
OO 25 fős, némileg harcedzett és kiképzett alakulat.
OOO 40 fős harcedzett katonai alakulat. (SWAT, kommandó stb.)
OOOO 75 fős veterán hadsereg, vagy kiképzett terroristák.
OOOOO 100 tagú különleges desszantos alakulat.
OOOOOO Különféle csapatok, vegyes fegyverzettel. Tüzérség, légvédelmi csoportok stb.
OOOOOOO Katonai hadosztály: többezer harcedzett katona.
OOOOOOOO Egy teljes hadi ág felett uralmad van: gyalogság, légvédelem, haditengerészet stb.
OOOOOOOOO Egy teljes ország hadereje a rendelkezésedre áll.
OOOOOOOOOO Az egész világon vannak katonai erőid.

Karakterfejlesztés tapasztalati pontok alapján:
A karakter fejlesztése céljából az Ősi Kor háttértől függő mértékben kell költenünk, vagyis az Ősi Kor szintjének megfelelően a lenti táblázatban megtalálhatjuk az adott jellemző fejlesztésének tényleges árát, a választott kor függvényében.

- Fejlesztési táblázat Elder karakterek esetében -

Ősi Kor szintje:12345
Új Képesség:34567
Új Taumat. Ösvény:7891011
Új diszciplína:1011121314
Emberség:x2x3x3x4x4
Erények:x2x2x3x3x4
Képességek:x2x2x2x3x3
Tulajdonságok:x4x4x4x5x5
Klándiszciplína:x5x5x6x6x7
Nem-klándiszcip.:x7x8x8x9x10

Elder karakterek esetében is az Akaraterő vásárlása minden időben az aktuális szintnek
megfelelő értékért történik. Az Öreg karakter kezdeti Embersége csökkentendő a Kor háttérben felvett értéknek megfelelően.

Öreg karakterek előnyei és hátrányai:
-Hűséges Gyermek (Loyal Childe, 3 pontos előny):
Gyermeked hűsége meghalad mindenféle vérköteléket, szolgálatára és segítségére bármikor biztosan számíthatsz.

- Megvilágosodott (Enlightened, 1-7 pontos előny):
Túl vagy már a Golconda felé vezető út első nehéz lépésein. Időd nagyrészét kutatással töltötted, és jó közel jársz már a Golconda végső stádiuma felé. Karaktered már képes bizonyos mértékig ellenállni a Fenevadnak, ezért minden egyes Frenzy vagy Rötschreck dobás kockatartalékához hozzáadódik az ennél az előnynél választott érték.
Legkevesebb 8-as emberséggel vehető fel ez az előny, és természetesen csak az Emberség Ösvényén járók által elérhető.

- Birtokok (Holdings, 1-5 pontos előny):
Karaktered az idő folyamán bizonyos birtokokra tett szert (pl. kastélyok, múzeumok stb.), ahol bármikor meghúzhatja magát, elrejtőzhet vagy másokat elrejthet.
Ezek a birtokok a világ bármely tájékán előfordulhatnak, és minden egyes az előnnyel járó pont után két tetszőleges, előre meghatározott birtokod lehet.

- Múmia társ (Mummy Companion, 5 pontos előny):
Múmia barátod van, akivel asztalközösségben élsz. Teljesen egyenlő és kiegyensúlyozott a viszonyotok, nem vagytok egymás alá- vagy fölé rendelve, de időnként jó szolgálatot tehettek egymásnak. Vannak, akik ezt a kapcsolatot jó szemmel figyelik, megint mások viszont emiatt ellenségeiddé is válhatnak.

- Szerelem (Paramour, 3-5 pontos előny):
Hosszú ideje (minimum 75 éve) már egy másik Vértestvérhez kapcsolódott sírontúli életed, akivel jóban-rosszban, gondban és örömben egyaránt osztoztatok. Mindketten ismeritek egymást és mindent tudtok egymásról, mégis feltétel nélkül megbízhattok egymásban. Ha bármelyikőtöknek segítségre lenne szüksége, a másik azonnal segítségére siet.
Az előny pontköltsége a társvámpír társadalmi helyzetétől, rangjától függ. 3 pontba kerül, ha társad Ancilla, 4 pontot kell áldoznod, ha Öreg káinitáról van szó, ill. 5 pontba kerül, ha az illető vámpír még ennél is hatalmasabb.

- Jótevő (Prestation Gifts, 2-6 pontos előny):
Egy vagy több Vértestvér pillanatnyilag lekötelezetted, és tartozik neked. Valaha jó szolgálatot tettél neki, vagy egyszerűen csak kisegítetted őt a bajból, így számítasz a jóindulatára és a hálájából fakadó esetleges segítségére. A tartozó Vértestvérrel szembeni minden manipulációra vagy szociális dobásra a karaktered -1 célszámmal számolhat.
A Vértestvérrel szembeni segítségnyújtás arányos kell hogy legyen karaktered neki végzett szolgálataival, így a kisebb szolgálatokért cserébe nem várhatunk el teljes mértékű odaadást. A Vértestvérnek tett szolgálatunk mértéke az előnyben meghatározott pontértéktől függ, ezt a KM és a játékos együtt kell megbeszéljék.

- Egészséges Paranoia (Limited Paranoia, 2 pontos előny):
Tisztában vagy vele, hogy számtalan vámpír pályázik a helyedre, és hogy kik az ellenségeid. Tudod, kik azok, tudod hogy mikor és merről számíthatsz támadásra, így minden ezzel támadás elhárítására irányuló észlelés vagy éberség alapú dobás célszáma -1 módosítót kap.

- Türelmes (Patience, 3 pontos előny):
Karaktered megtanulta élőholt élete során, hogy a türelem nagy erény. Minden helyzetben tudja, hogyan uralkodjon magán, így a Fenevad kitörései őt kevésbé veszélyeztetik, mint más vámpírokat. Minden őrjöngéssel vagy Rötschreck-kel kapcsolatos dobás célszáma eggyel csökken.

- Nagyhatalmú Gyermek (Powerful Childe, 1-5 pontos előny):
Karaktered Gyermeke nem csak hogy hűséges, de a Vértestvérek társadalmán belül rangja is van. Az előnyben megadott ponttól függ, hogy Gyermekünk mekkora befolyással bír. 1 pontos Gyermek Anarch vezér, 2 pontba kerül ha Arkhón, 3 pontos Gyermekünk Elsőszülött stb. A Gyermek Vérkötelékkel történő magáhozláncolásáért plussz 2 pontot kell áldoznia a karakternek.

-HÁTRÁNYOK:
- Fattyúnemző (Bastard Childer, 2 pontos hátrány):
Karaktered a helyi Herceg vagy Ítélethozó engedélye nélkül nemzett Gyermeket, így mind Ő, mind Gyermekének élete is veszélybe kerülhet. A hátrány kumulatív, minden egyes engedély nélkül nemzett Gyermeknél újra fel lehet (és kell is) venni.

- Bosszúvágyó Gyermek (Vengeful Child, 2 pontos hátrány):
Valaha Gyermeket nemzettél, aki nemzéséért és kárhozatáért téged okol. Gyűlöl téged, és nemcsak hogy nem számíthatsz rá a bajban, de akár meg is támadhat, és véredet veheti.

- Halálvágy (Deathwish, 1-5 pontos hátrány):
Eleged van az élet utáni életből, és a Végső Halálra vágysz. Életkedved elfogyott és elkedvtelenedtél, ez pedig kihat tevékenységeidre is. A mesélő a játék folyamán bármely sikeres dobásodat újradobathatja, játékalkalmanként legfeljebb a hátrányban meghatározott számú esetben. Két dobásból a kevesebb sikerrel járó (vagy éppen sikertelen) dobás eredménye lesz majd érvényben.

- Ismert Diablerista (Known Diabolist, 5 pontos hátrány):
Karaktered legalább egy diablerie-t elkövetett annak érdekében, hogy jelenlegi hatalmi pozícióit megszerezze, és erről néhány fontos és magas rangú Öreg vetélytársadnak tudomása van. A Vérvadászat és a lebukás állandó veszélyén felül +3 célszámnövekedéssel kell számolnia minden olyan dobásra, mely a titkot tudó Öreggel szemben irányul.

- Titkos Diablerista (Secret Diabolist, 2 pontos hátrány):
Diablerie-t követtél el azért, hogy hatalmi pozícióidat megszerezd, vagy éppen megszilárdítsd. A titkodról ugyan egyelőre senki sem szerzett tudomást, nyugalmad azonban még sem lehet. Minden Öreg káinitával szembeni szociális dobásod célszáma +3 módosítót kap.

- Érzelmileg elszigetelt (Emotional Isolation, 1 pontos hátrány):
Karaktered az idő folyamán túl sok barátot, rokont és jóismerőst veszített már el, így érzelmileg teljesen elhidegült a külvilágtól. Minden egyes szociális dobására +1 célszámmódosítót kap, empátia fejlesztésére pedig nem költheti tapasztalatpontjait.

- Fásult (Ennui, 2 pontos hátrány):
A síron túli élet megviselt. Eleget láttál már ahhoz, hogy úgy érezd a lét nem folyamatos változások sorozata, hanem állandóan ismétlődő eseménysorozat, melyben csupán a nevek és az arcok változnak. Ritkán vagy képes odafigyelni a körülötted levőkre, és elbizakodottan úgy érzed, már mindent tudsz róluk, amit csak tudni érdemes. Az általad ismert személy megtévesztésének észrevételére az észleléssel kapcsolatos dobásaid +1-es célszámmal módosulnak, valamint minden meglepetést okozó dobásra (pl. rajtaütés észlelése stb.) +1 célszámmódosítót kapsz .

- Atyagyilkos (Matricide/Patricide, 4 pontos hátrány):
Diablerie-t követtél el tulajdon Atyád ellen. Ha ez kitudódik a vámpírok között, komoly bajba keveredhetsz, és könnyen végezheted lekarózva, a rikító nap gyilkos sugarai által. Könnyű célpont lehetsz a zsarolók számára, ezért folyamatosan figyelned kell arra, nehogy bárki is az az eltűnt Atyád után kutasson, és információkra lelhessen.

- Csalfa szerető (Jilted Paramour, 1-3 pontos hátrány):
Hosszabb viszony (legalább 50 évnyi együttélés) fűzött téged egy másik Vértestvérhez, akit végül meguntál, és a kapcsolatnak így vége lett. Sajnos a volt társad ezt a szakítást rossz néven vette, és most már ellenszenvet táplál irántad. Mindketten számos titkot tudtok egymásról, mellyel a másiknak kellemetlenségeket okozhattok, de tartasz tőle, hogy volt társad beavatkozhat majd az ügyeidbe a közeljövőben. A hátrány által kapott pontszám függ a volt szerető társadalmi rangjától, így 1 pont esetén Ancilla, 2 pont esetén Elder, 3 pont esetén pedig már Matuzsálem, Inconnu vagy mégnagyobb hatalommal bíró vámpír.

- Rendkívül Paranoid (Extreme Paranoia, 3 pontos hátrány):
Meg vagy róla győződve, hogy mindenhol vannak ellenségeid – emberek és természetfeletti lények egyaránt – , akik az életedre leselkednek. Nem tartasz ugyan a távoli ellenségeidtől, azoktól azonban, akik akár egy cseppnyi törődést vagy segítőkészséget is mutatnak irántad, rettegve óvakodsz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden “úgynevezett” barátod az ellenséged lenne, de állandóan feszült figyelemmel keresed az ármány és az árulás minden apró jelét környezetedben. Tisztában vagy vele, hogy a barátaid is csak addig szolgálnak téged, ameddig az az érdekeiket szolgálja, és voltaképpen ez az, ami állandó forrása paranoiádnak. Bármikor a legkisebb jelét látod annak, hogy valaki a környezetedből önösnek vagy önzőnek látszó cselekedetet hajt végre, önuralom dobást kell végrehajtanod, hogy ne törjön ki belőled a Fenevad. A mesélő bármikor dönthet úgy, hogy karaktered barátja vagy ismerőse gyanúsan viselkedett, és felszólíthatja önuralom dobásra.

- Nincstelen (Poverty, 1 pontos hátrány):
Karaktered nagyon szegény egy Öreg vámpírhoz képest, és semmiféle jelentős anyagi háttérrel nem rendelkezik. Az évek hosszú során át sosem törődtél az anyagiakkal, vagy egyszerűen csak kifolyt a pénz a kezeid közül. Nem vehetsz fel Anyagi hátteret semmilyen szinten.

- Lekötelezett (Prestation Debt, 1-5 pontos hátrány):
Lekötelezettje vagy egy másik vámpírnak, aki annak idején valami fontos szívességet tett neked. A lekötelezettség mértékét a KM és a játékos közösen határozzák meg, ettől a pontértéktől függ a karakteredtől bármikor kérhető szívesség nagysága. A vámpír minden ellened irányuló szociális műveletére +1 módosítót kapsz.

- Most ébredt (Recently Arisen, 3 pontos hátrány):
Nagyon sokáig mélyálomban voltál, és nemrégiben tértél vissza a torporból. Körülötted minden megváltozott, és ez a változás sokkolóan hat rád. Minden technológiai vagy szociális dobásodra +2-es célszámmódosítást kapsz, kivéve más Öreg Vértestvérekkel szemben.

- Szokások rabja (Routine, 2 pontos hátrány):
Az évek hosszú során kialakult benned egy gyakorlat, amivel nem igazán tudsz felhagyni. Évek óta jársz ugyanarra a helyre ugyanabban időben, esetleg ugyanazokkal a személyekkel, ami kiszámíthatóbbá tesz téged. Ez veszélyes lehet rád nézve, mert az ellened támadóknak könnyű célponttá válhatsz. A KM 1 és 3 pont közötti nehézségszint növekedéssel számolhat, az adott szituációtól függően.

- Önelégült (Vainglorious, 1-3 pontos hátrány):
Dicsekvő vagy és tisztában vagy vele, hogy milyen sokat érhet személyed és segítséged mások szemében. Szereted ha hízelegnek neked, így a hátrányban meghatározott pontnyi nehézségnövekedést jelent számodra az ilyenirányú manipulációs törekvéseknek történő ellenállás.


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://crosschat.ath.cx/vampire/]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához