LFG.HU

taverna

`novella` kategória

Ackenheil 2007. ápr. 3  
29novella 
Az alábbi történetet Karonar úr, Uwel felkent lovagja szájából hallottam, mikor ő Wiunel Marion gróf haldoklásakor beszédet mondott a távozónak."Gyermekem, jó Wiunel! Jöttem, amint tudtam. Híreim az utolsók, de kegyesek lesznek készülődő lelkednek. Testvéred, Gazol két holdtöltével ezelőtt keresett fel a Napnyugat erődjében innen két napi járásra. Hogy honnan hallott rendünkről, a mai n...
tapsi 2007. márc. 26  
56novella 
Sir Hywel megállt a hegy lábánál. Kipányvázta a lovát, és vállára vetette a jókora, acélfejű csákányt, amit Gadfael mester leírása alapján készíttetett. A nyeregtáskájában ott lapult a Varázsos bestiákról pár lapja: belenézett még egyszer, aztán elégedett hümmögéssel visszacsúsztatta a helyére. Kívülről tudta a sárkányokról szóló passzusokat. Megigazította a vállán a fegyvert, az övére akasztotta ...
onsai 2007. feb. 21  
79novella 
Galilea pontosan olyan volt, mint amilyennek képzeltem. Az olajfák fölött ragyogó kék ég cseppet sem kárpótolt a mindent belepő fehér porért és a kecskesegg szagú városkákért. A partot ellepte az izgatott tömeg, türelmetlenül várták a csónakokat. Utat törtem egy szikláig és lependerítettem róla a suhancokat. A napfény kínkarikákat írt a bal szemembe, mikor eltoltam a kötést. Erősen koncentráltam,...
Ádám 2007. feb. 20  
10novella 
A fekete macska nemcsak azt tudta, hogy kicsoda Mennydörgő, de azt is, hogy hol lehet megtalálni. Így hát miután Miranda kerített egy kosárkát, illetve a legnagyobb csendben felszerszámozta a vézna öszvért, a páros elindult a Pisát körülölelő rengeteg felé. A városkapunál álló őrségen egy palack bor segítségével jutottak át, mivel a láng csak az erdőben vált úgy-ahogy elérhetővé. Földanya lángja v...
Ádám 2007. feb. 19  
8novella 
Egyszer régen, amikor a Világ lapos volt és végtelen, és a csillagok nem égitestek, hanem halott istenek voltak, minden mágusok leghatalmasabbika, Mennydörgő az Öreg Tenger sötét hullámai felett lebegett. Mennydörgő hosszú barna haját vadul lobogtatta a szél, de a hajba tűzött kecses ezüsttollat nem tudta onnan kiragadni. A mágus összehúzta magán barna köpönyegét, miközben az éjszakai tenger lus...
ZéKósza 2007. feb. 6  
19novella 
Az eső még mindig szemerkélt, amikor Peter Waken nyomozó megérkezett a gyilkosság helyszínére. Kiszállt a kocsijából. Bakancsa szétfröccsentette egy pocsolya zavaros vizét. Peter beletúrt a hajába, és idegesen körbenézett, miközben cigarettára gyújtott. A nyomozók közül ő érkezett elsőnek - ahogyan számított rá. Két helyszínelő kocsi, és a mentő. Az a másik még nem volt itt, Peter legalábbi...
Mantis 2007. jan. 26  
34novella 
Könnyű, kellemes érintésű műszálas nadrág, fehér póló. Mezítláb vagyok, a szobában padlófűtés van, jó érezni a meleget. Szeretem ezt a helyet. Világos színkombinációkból összerakott képek a falon, csend és nyugalom. A vizsgálóberendezések türelmesen ücsörögnek a fal mellett, mindegyik elvégezte a feladatát rajtam: reflexek, mozgáskoordináció, reakcióidő. Az orvos figyeli a képernyőn átszaladó álla...
Pierre Corbeau 2006. dec. 28  
49novella 
 Az Északi-szövetséget a Toroni Birodalomtól elválasztó hegyvonulatok - a Piderra és a Kenzal hegység bércei - az első zászlóháborúk óta véres csaták színterei. Fenyvesekkel borított völgyek, járhatatlan hegyoldalak, szakadékok választják el egymástól a két szembenálló felet, meggátolva a reguláris seregek bevetését. A fellobogózott ezredek helyett így kis létszámú, jól képzett al...
Oreskó Nándor / Defekt 2006. dec. 25  
22novella 
Borgó hátsó lábára támaszkodva állt a rét közepén, és halkan énekelt a kelő Holdnak. Trüszke színpadiasan a fülére tapasztotta kezét és a vaskos lapulevelek közé huppant; Ázsin kipirult arccal lebegett felette. - Ne lustálkodj! Így sosem végzünk! - Dehogy nem - felelte Trüszke és egy selyemerszényt húzott elő a levelek közül. - Ezt meg hogy csináltad? - kérdezte meglepetten a tündér, és a...
Ligeti Péter 2006. nov. 24  
24novella 
"Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki értetlenül áll a történelmi tény előtt, hogy a kyr seregek partraszállásuk után néhány év leforgása alatt felmorzsolták a darabjaira szakadt Cranta nyugati részét alkotó Felhőtartományokat, majd utána még közel kétezer évig csatároztak a keleti utódbirodalmakkal. Sokan azzal magyarázzák a fentieket, hogy a nyugatiak századok óta békében éltek, és elszoktak a...
Honfy Ágnes Ilona 2006. nov. 9  
Hideg, szürke, másvilági 30novella 
Germaine mindig jó fiú volt, akár egy földre szállt angyal. Mindenkivel kedvesen és természetes közvetlenséggel bánt, nagy tekintélyű apjával, a márkival éppúgy, mint annak legutolsó csatlósával. És nemcsak a viselkedésében mutatkozott annyi kellem és báj, hanem a külsejében is. Már kisbabának is ennivaló volt, fiúcskának azután éppolyan édes. Később, ahogy lassan sihederré cseperedett, s lefogy...
Mantis 2006. okt. 16  
53novella 
Már harmadik napja. Azt kívánom, bárcsak a lovam is olyan kitartó lenne, mint az eső, vagy a menekülők óriáskígyója, ami hasonló makacssággal tekereg az úton. Velem szemben. Szekerek, kordék, családok a porontyaikkal, holmijuk batyuba kötve a hátukon. Az út mellett eldobált kacatok, csupa olyasmi, ami induláskor szükségesnek, két nap menetelés után pedig nehéznek bizonyult. Ma már csak gyalog...
Olaszki Tamás 2006. szept. 27  
34novella 
Nem látom a végüket! Oly messzire nyúlnak. Bele a végtelenbe. Napégette, ormótlan fém-monstrumok. Hiába is rágja őket rozsda, tonnaszámra van bennük anyag. Szinte izzanak a lángoló fényben. Néhány kimustrált személyvagon is van a teherszerelvények között, látom a levegő vibrálásán át. Ablakkereteikben néhol megmaradt az üveg, és most szinte felhólyagosodnak, megfolynak a tüzelő fényárban. ...
Gorbadock 2006. szept. 21  
23novella 
Csak halványan emlékszem már, hogyan is kezdődött az egész. Igazából nem is érdekes, de szeretem felidézni azokat a képeket, amik megmaradtak. Meleg nyár volt, a levegő fűszeres illattal teli, amikor megszólaltak a dobok az erdőben. Senki sem tudta, mit jelenthet a dobolás, vagy ha tudta is, nem volt ideje tenni valamit. Talán az erdei népek valamilyen ünnepet ülnek? - találgattuk egymás köz...
Valgab 2006. szept. 4  
35novella 
- Van még valaki? Ezt Philipposz, Makedónia királya kérdezte. Remélte, hogy nincs. Oldalán egyre jobban viszketett a kötés. A sátorban tartózkodó makedón vezérek valószínűleg ugyanúgy a nap végét várták, mint ő: keveset ittak, s annál gyakrabban nyomtak el egy-egy ásítást. Még Alexandrosz is csendesebb volt a szokásosnál. - Ez tetszeni fog, uram - mondta Kleitosz. ...
Tim_Shaw 2006. szept. 1  
50novella 
Az éjjeli erdő megszokott neszeibe sietős léptek zaja keveredett. Egy férfi igyekezett felfelé az ösvényen, melynek két oldalán meredeken sötétlett a szurdok fala. A magányos alak fekete nadrágot viselt és felette szürke inget. Komor öltözete hasonlatossá tette az erdő árnyaihoz, csupán verítéktől fénylő homloka válhatott volna árulóvá. A férfi jól ismerte az erdei csapást, csakhogy a természet na...