Ugrás tartalomhoz


Fotó

Erdőjárók sátra


 • Válasz írásához lépj be
709 hozzászólás érkezett eddig

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.24, 19:20

- Ithor -

*kicsivel Glitor után ébred fel, de mihelyt kinyitja a szemét, ő is azonnal hozzálát az összepakoláshoz. Minél előbb szeretne hazaindulni, hogy útra kelhessen az Udvarba. A víjjogásra felfigyel, az erdőben nem szokott ilyesmit hallani, legfeljebb távolról. A sólyom inkább a mezőkön vadászik mint itt.

Glitor felé pillantva látja, hogy a madár hozzá tartozik. Nem meglepő, sok erdőjárónak van állata, a sólyom meg végképp nem szokatlan.
Visszatér feladataihoz, míg a másik elküldi a levelet. Miután a pakolással végzett, Diltor felé fordul, hogy elköszönjön.*

- Igyekszem helytállni - *feleli a férfinak, majd búcsút int* - Ideje indulnom hát, örvendtem a találkozásnak. Vigyázzon magára az úton hazafelé.

*azzal sarkon fordul, és sietős léptekkel elindul az ösvényen arra amerről jött*

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.18, 16:12

[egy erdőjáró]

*Megfogja és határozottan megrázza a másik kezét a bemutatkozásnál*

Ö...örvendek. Az én nnnevem Glitor Ha...Haikon. NNnincs mit... az o..o...ország a le..legfontosabb.

*Az éjszaka csendesen telik, csak a megszokott neszek hallatszanak a sötétben. Egy pár őz inal el a táborhely mellett hajnalban, aztán a kelő nappal felébrednek a madarak. Az erdőjáró felkel, elpakolja az alváshoz szükséges holmikat, majd vékony csík papíros és kis üveg tintát, írótollat vesz elő. Gondos kezekkel felró pár szót. Pont mikor végez egy árnyék suhan át sebesen a tisztáson. Glitor elmosolyodik, feláll, bal karját előre nyújtja. Hangos vijjogással újra elszáll felettük a sólyom, majd kisebb kört megtéve leszáll a férfi karjára, aki megsimogatja a fejét.*

Jjó re....reggelt Jinx! Lenne itt egy ki..kis munka *a papírost a madár lábár erősíti, aki készségesen segít ebben. Látható, hogy nem először csinál ilyet* V...vidd el az ú..ú..úrnőnek!

*A sólyom kitárja a szárnyát, vár egy pillanatot, majd felemelkedik. Tesz egy kört a két erdőjáró feje felett, majd újabb vijjogással elsuhan a székesfőváros irányába.*

E..ezzel meg is l..lenénk *fordul a férfi Ithorhoz* V..várni fogják ma...ma.. magát. Képviselje jjjó az é...é.. érdekeinket, Ithor.

*Aztán ha Ithor már nem szeretne többet, akkor veszi a holmiját, és búcsút intve nekivág az egyik ösvénynek.*

/Crysa/

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 14:56

- Ithor -

*most jut eszébe, hogy be sem mutatkozott. Itt kint az erdőben, valahogyészre sem vette, más a környezet mint a kastélyban. Nomeg, örült, hogy rátalált a férfira két napi gyaloglás után, szóval, ez valahogy kimaradt*

- Óh.. még be se mutatkoztam. Ithor Lanroth a nevem. És az Öné? *kezet nyújt újfent* Remélem még lesz aki emlékszik rám. *mosolyodik el elgondolkodva. Évekkel ezelőtti emlékek jutnak eszébe, mikor utoljára az Udvarban járt*

- Köszönöm, hogy értesít valami illetékest. *mosolyog újfent. Majd, ha nincs több megbeszélnivaló, lassan el is teszi magát másnapra, elég későre jár már*

Módosította psybear: 2012.05.15, 14:56


Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 13:42

[egy erdőjáró]

*Elismerően pillant a másik erdőjáróra.*

Az na...nagyszerű lenne. Én ugye a...a...aligha lennék a...a...alkalmas rá *elneveti magát. Még az elgondolás is abszurd, hogy ezzel a bődületes dadogással felszólaljon egy csomó előkelő személyiség előtt, akik valószínűleg a felét sem értenék annak, amit mondana. Félig-meddig ezért is lett az, ami. Az állatokat és növényeket nem zavarja a beszédhibája. Úgy fogadják el őt, ahogy van.*

É..ér..érte... Igen, megpró...próbálok. Amint Jinx vi...visszatér. Va..va...való... talán reggel. Mi...mit írjak, ki...kit várhatnak?

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 13:22

*elgondolkodik egy pillanatra. Az ülés tehát valószínűleg tart, Így is úgy is késik tehát*

- Vállalom ha nem akad más. *feleli őszintén*

*Nem szeretné más pozícióját birtokolni, az azzal járó felelősségre meg nem túlzottan vágyik. De még mindig jobb, ha ő maga képviseli a liga érdekeit, mintha senki nem lenne a Nagyteremben erdőjáró- illetve druida-részről.
Nem nagyon van tisztában vele miként zajlik egy ilyen királyválasztás, de abban biztos, hogy hosszas megbeszélések előzik meg, bizonyára meghallgatják a jelölteket vagy ilyesmi. Végülis, ha odaér, megtudja hogy s mint megy ez.
Végső soron arra a megállapításra jut, hogy pár napot még biztos várhat, amíg az Udvarba ér. Sietni fog ahogy tud. Reméli, hogy nem késik el.*

- Esetleg tudna értesíteni valakit arról, hogy pár napon belül az Udvarba érkezem a liga képviseletében? *kérdezi a férfit, feltételezve, hogy kapcsolatba tud lépni azzal, aki a hírt rá bízta*

Módosította psybear: 2012.05.15, 13:23


Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 12:41

[egy erdőjáró]

*Elfogadja hát a kínálást, aztán a férfit figyeli. Mennyire érti amit mond. És egyáltalán mennyire érdekli őt az.*

MMár jó i..ideje, hogy el..elindultam. Azóta bi..bi..biztos megkezdődött az ü..ü..ülés. A hí..hírek egy része is mmmmár ú..ú..úgy ért engem is u…utol. Ön talán vá..vá..vállalná a ké..képviseletet? *érdeklődik.*

*Mértéktartóan falatozgat a nyúlból, majd az éjszakai előkészületeknek lát neki. Gyakorlottan készíti elő az alvóhelyet. Nem túl szószátyár, de tán ez a dadogásának tudható be leginkább.*

/Crysa/

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.13, 16:40

- Nem köszönöm. *feleli, udvariasan elutasítva a bogyók felajánlását. Örömmel veszi a segítséget a tüzelőgyűjtésben és a tűzrakásban, majd mosolyogva válaszol az erdőjáró udvariaskodására*
- Ugyan már, dehogy probléma.
*figyelmesen hallgatja a férfi szavait, másfél napot gyalogolt, hogy az üzenetek értelmét megtudja. Ami azt illeti, nem túl könnyű kihámoznia a dadogós szavak értelmét, nem ért meg teljesen mindent. Annyi azonban világos, hogy királyválasztás lesz, és a ligák képviselőinek meg kell jelenniük az Udvarban. Nem egészen világos számára, hogy kiknek a visszatértét említi az öregember, de a lényeg végülis az, hogy megjelenjen az Udvarban. Utolsó emlékei szerint Awenhai volt az Erdőjárók és druidák ligájának képviselője, de rég nem hallott róla sem, mint a legtöbb erdőjáró barátjáról. Elhatározza, hogy elmegy az Udvarba, és meglátja veszik e ott valami hasznát.*
- Mennyire sürgősen kell megjelenni az Udvarban a képviselőknek? *számolgatja fejben hány napba telne innen az Udvarba jutnia. Nem ártana előbb hazamennie, vagy legalábbis egy olyan helyre, ahol felvehet egy méltó öltözéket. AHogy most kinéz a ruházata, két napi gyaloglás után, valószínű a kapun sem engednék be. Három négy napra mindenképpen szüksége lenne. Reméli ennyit azért várhat a dolog.
Közben elkészült a nyúl, késével szétdarabolja, majd megkínálja társát, hogy vegyen csak. Egészen besötétedett már, minden bizonnyal már csak másnap reggel tud útra kelni, hogy eleget tegyen a hívásnak*

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.13, 13:29

[egy erdőjáró]

*A férfi kiegyenesedik ültében, ahogy a másik erdőjáró közeledésére felfigyel. Végigméri az érkezőt, megállapítja, hogy valószínűleg erdőjáró lehet, méghozzá gyakorlottnak tűnik. Elmosolyodik az üdvözlésre, szája sarkában nevetőráncok gyűrődnek össze.*

-Sz…szép jó napot, ba..barátom! Kkér bo..borbolyát? *bogyókkal teli kezét barátságosan Ithor felé nyújtja. Majd attól függetlenül tovább falatozik, hogy a kínálást elfogadták-e. A tűzifagyűjtésbe bekapcsolódik, és ha a férfi engedi, akkor a tűrakásban is segédkezik.*

Igen, kkö..köszönöm, ha ne..nem probléma *feleli a nyúl felajánlására, majd a további faggatózás hallatán elmosolyodik.* Sss…Sssej…. Tudtam, hogy a..azért jön. É..én hagytam a je..jeleket. Nem tu…tudom, mióta ne..nem él itt, de új ki…ki…ki… uralkodót vá…választanak. A régi ki…ki…ki Morgwaith elllltűnt és amúgy is llllejárt a ma…man..madátuma. És a rrrrégi he…he…helytartó és a rrrégi ki…ki…ki… lovaghölgy most újra iiiiitt van…. Meg va..va…van egy lllló, aki egy po..po..pokolkornis…. meg itt va..va..vann a ró..római is… a ha..ha..halott római és háza…. Vi…visssssszajö…jöttek a sko..sko…skorpiók is. Ésss várnak mi..minden li..li..ligából ké…képviselőt a zzzzzzzzzudvarba.

*Végre befejezi, ha eddig nem szakították félbe és dadogós beszédét képes volt követni a kérdező. Várakozó tekintettel néz a nála fiatalabbnak tűnő erdőjáróra, vajon mit szól az elhangzottakhoz.*

/Crysa/

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.12, 20:52

- Ithor -

*bár viszonylag sok időbe telt a nyomokra akadnia, a csapás követése ahhoz képset már nem okoz nagy gondot. Napnyugta felé jár az idő mikor egy újabb táborba ér. Tüzelőt gyűjt, majd tüzet rak. Jobban körülnézve nem lepődik meg, hogy itt is járt nemrég valaki, valószínűleg az erdőjáró, akit követ. Gombából és az erdőben talált növényekből ételt készít magának. Egy közeli fatörzsbe vésve hasonló üzenetet talál, mint délután a másik táborban. Beburkolózik a köpenyébe, majd bevackolja magát egy szélvédett helyre. Reméli másnap megtalálja akit keres, majd ezzel a gondolattal lassan el is nyomja az álom.
A madarak énekére ébred hajnalban. A nap még nem kelt fel egészen, de ő már újra a csapáson jár, követve a nyomot. Egy erősebb botot vesz magához útközben, megkönnyítendő a gyaloglást. Útközben erdőben talált növényeket eszik, mezei sóskát, medvehagymát, és egy kis földiepret is talál. Az erdőben továbbra sem talál semmi szokatlan dologra utaló jelet, minden olyan, mint ahogy megszokta. Továbbra is nyugtalanítja az üzenet, de az amögött rejlő tények felderítésének leggyorsabb módja, ha minél előbb megtalálja az erdőjárót aki az üzeneteket írta.
Néhány gomba, egy kevés szárított hús és pongyola pitypang után, kora este ér a következő táborba. Távolról mintha egy alakot látna üldögélni egy fatörzsön. Közelebb érve látja, hogy egy idős férfi az, öltözetéből ítélve erdőjáró. Meglehetősen nyugodtnak és elégedettnek tűnik. Ithor egy pillantást vet a férfi csizmájára és megállapítja, hogy talán ez a férfi hagyta a nyomokat a csapáson. Botjára támaszkodva közelebb lép és megszólítja.*
- Szép estét, jó uram! *biccent az öregnek, majd leül egy közeli fa tövébe, hogy kicsit kifújja magát.
Egy idő múlva felkel, majd gyűjt egy kis tüzelőt. Tüzet rak, közben a Nap is majdnem teljesen lenyugodott. Visszaül a korábbi fa tövébe, majd előveszi az útközben lőtt nyulat, és előkészíti a sütéshez. Megnyúzza, kibelezi, levágja a fölösleges részeket, majd egy fából faragott nyársra húzza és a tűz fölé teszi*
- Szereti a nyúlhúst? *kérdezi az idősebb erdőjárót* . Ebből jut mindkettőnknek.
*majd visszatér a húshoz és sütögeti tovább. Kis idő múlva ismét megszólítja a férfit*
- Tudja az elmúlt pár napban nyugtalanító üzeneteket találtam néhány erdei táborhelyen *kis szünetet tart, mintha gondolkodna* Hogy is volt?...Terália mozgolódik, készüljetek... valami ilyesmi *a húsra figyel miközben beszél, de a szeme sarkából figyeli a férfi reakcióját.* - Sokáig távol voltam, és csak nemrég érkeztem vissza a királyságba. Nem nagyon tudom mi zajlik mostanában. Maga nem hallott valamit? *felé fordul, a férfi arcát fürkészi. Reméli most választ kap a kérdéseire*

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.11, 12:16

[egy erdőjáró]

*Az idősödő férfi valóban alig pár napja járt a tisztáson, egy éjszakát töltve ott, mielőtt továbbállt volna. Bár könnyű, kopott csizmája sok nyomot nem hagy az út porában, azért hozzáértő szemének jól követhető a haladási iránya. Eső és szél nem söpörte el a nyomokat és a vadak sem tapodták össze egészen őket. Mivel dolga nem sietős, így előnye az eltelt idő ellenére sem nevezhető soknak.
Nem egészen másfél nap gyaloglás után Ithor egy alakot vélhet felfedezni jóval maga előtt a csapáson. A férfi egy kidőlt törzsön ül, hátát egy fának vetve, lezser tartásban. Őszbe forduló haját összekócolja a könnyű erdei szellő. Sötétzöld köpenye és kis batyuja mellette hever, markában egy adag sóskaborbolya, amit alighanem a szemközti cserjékről gyűjtött. Jókedvűen falatozik; szélcserzette arcán azok arckifejezése ül, akik elégedettek az életükkel.*


/Crysa/

psybear

psybear

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 302 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.10, 21:40

- Ithor-

*kora délután van mikor Ithor felbukkan az egyik erdei csapás közelében. Sötétzöld, kissé viseltes köpenyt visel. Alatta könnyű ruhákat hord. Barna, szegecselt bőrvértet, mely felsőtestét, vállait, valamint combja felső felét védi. Lábán puha talpú csizmát és bőrnadrágot visel. Fegyverként övébe tűzött tőrét, valamint az íját hordja magánál. Vállán vászonból készült táskát cipel.
Gyógynövényeket keres a fák tövében, és az általa már jól ismert helyeken. Megtanulta rég, hogy melyik növényt mikor érdemes leszedni.
Gyűjtés közben azonban az erdőre is figyel. Sok dolga van egy erdőjárónak, kiváltképp egy ekkora erdőben. Figyelnie kell, például, nem ütött e ki tűz valahol. Ha beteg, vagy sérült állatra bukkan, azok ápolása is az ő feladata, csak, hogy ezt a néhány dolgot említsük.
A mai délután viszont nem tapasztal semmi különöset. Nem hallja bajba jutott állat segélykiáltását, nem érez füstszagot, nem látja idegenek nyomait az erdőben.
Egy általa kedvelt táborhelyhez érve felfigyel rá, mintha valaki járt volna itt. A tűz ugyan már rég kialudt, a nyomokból ítélve nem lehetett régebben két napnál, hogy valaki itt időzött. A táborhely melletti farönkre téved pillantása, mely leginkább ülőhelyül szokott szolgálni. Valaki üzenetet vésett a rönkbe. Figyelmesen megnézi, kezével is megtapintja.*
~ Úgy tűnik egy erdőjáró műve ~ *gondolja. Azt nem tudja mire vonatkozhat az üzenet, csak azt, hogy valami fontos dologról van szó. Elképzelni sem tudja, hogy valaki netán tréfából írt volna ide ilyesmit, ezért azonnal készülődni kezd. Sok ideig távol volt a fővárostól, így nincs még tisztában a most zajló eseményekkel. Elhatározza, hogy kideríti mi folyik itt. Újra körülnéz a táborban, nyomok után kutatva. Eltart úgy egy óráig is, mire mindent tüzetesen átvizsgál. Próbálja kideríteni merre mehetett tovább az illető.
Alig kivehető, de mindenképpp emberi lábnyomokat fedez fel a tábor túloldalán, az egyik csapáson, valamint az egyik bokron néhány zöld szövetszálat. Elindul hát abba az irányba. Gyorsan utol akarja érni az erdőjárót, de az erdő csendjét sem akarja felverni. Sietős, mégis óvatos léptekkel halad, komor gondolatok gyötrik*

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.03, 17:15

Szikár, cserzett arcú, őszbe forduló hajú férfi járja az erdőt. Nem vadászik kedvtelésből, ha vadra emeli fegyverét azt csak élelemszerzés céljából teszi. Nem siet sehová, kényelmesen sétálgat a fák sarjadó lombsátra alatti kellemes félhomályban. Tanulmányozza az erdő növényeit, megfigyeli az állatok szokásait.
Ha szemmel láthatóan gyakrabban használt táborhelyhez ér letelepszik, s ott marad pár napig, hátha találkozik más arra járóval. Majd továbbhaladása előtt az erdőjárók közt régóta használatos jelek segítségével tájékoztatást vés egy rönkbe vagy kidőlt fatörzsbe.


"Terália központja mozgolódik. Figyeljetek, készüljetek!"

dwork

dwork

  Havaspásztora

 • Fórumita
 • 252 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.10.08, 20:57

No igen... hol is tartottam?
*feláll, leporolja magát és tüzet rak*

Tallas_Scout

Tallas_Scout

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2006.11.29, 23:31

* Mióta itt él az erdőben, még egyszer sem kereste fel ezt a helyet. Bár már hallott róla, hogy létezik egy tábor, ahol az erdő gyermekei egymásközt nyugalmat, és megértést lelnek. Hát kilép a fák közül, megáll, hogy jól lássa mindenki, és figyel *

_Deila Allura (NPC/NJK)

_Deila Allura (NPC/NJK)
 • Látogató

Kelt 2006.09.11, 12:59

|Leül a számára felkínált helyre,majd apró mosollyal néz ismét az idegenre.Szusszan eggyet,majd nekilát mondandójának|

-Remek hely lehett ez egykoron,de sajnálatos amilyen állapotban most van.Azt mondta,hogy erdőjárók pihenőhelye.Mégis olyan üres,olyan elhagyatott...Amiben a segítségét kérném,az nem valamiféle cselekvés.Inkább csak a bennem lévő kérdésekre érdekelnének a válaszok,amennyiben segíteni tud.Hallottam hírfoszlányokat egyfajta szövetségről az erdőjárók között,de igazság szerint semmi lényeges dolgot nem tudtam meg.Remélem hogy ezen ön majd változtatni tud.előre is elnézést,hogy talán gyerekesnek tűnő kérdésekkel zaklatom...Tehát.Érdekelne hogy ez a szövetség már létrejött-e,vagy netalántán csak tervezve van még létrejötte.A szövetség célja számomra egyértelmű,pontosabban sejtem hogy az erdő megvédésére szolgáll/na,ha tévedek,javítson ki.Valami kiváltó oka van,vagy volt esetleg annak hogy ez a szövetség szóba került?...Most hirtelen csak ezek a kérdések jutottak az eszembe,de bizonyára majd akad még jópár,de egyenlőre az is fontos hogy mit felel ezekre.

|Mondandója befejeztéve még kényelmesebben elhelyzekedik,és kiváncsian,érdeklődve várja a választ|

dwork

dwork

  Havaspásztora

 • Fórumita
 • 252 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2006.09.11, 07:03

-Aggyisten.../egyenesedik fel, fürkészően nézve az érkezőt/ ..no, mostmár szebb ez a nap...Segíteni? hát, ha tudok, lelkembogaram...persze...no de kerülj bennebb.../odébb tol ezt-azt, helyet mutat/
...ez a hely...ez a sátor...hmm, hát... valaha az erdőjárók pihenőhelye volt... vagyis... most is az.../szomorúság hallatszik hangjából/ ... barátok helye volt ez, nagyszerű barátoké.... de hát... a világ halad.... no, de mondd, miben lehetek segítségedre?

_Deila Allura (NPC/NJK)

_Deila Allura (NPC/NJK)
 • Látogató

Kelt 2006.09.10, 13:55

|A fák közül lép ki egy bordó köpenyes alak.Fején a csuklya,ami arcát is takarja.A köpeny kissé bő,mégis jól mutatja az érkező vonalaít,tehát látni rajta hogy nő.Megáll,és felemeli fejét.Óvatosan lehajtja a csuklyát is,így arca láthatóvá válik.Kék szemeivel a takarító alakot fürkészi kiváncsian,némán.Csupán kis idő elteltével szólal csak meg|

-Szépséges napot önnek!Bízok benne hogy tud nekem segíteni.Az igazság,hogy már nem egyszer jártam ennek a helynek a közelében,de eddig nem láttam itt nagyon életet.Most hogy megpillantottam magát,immár felbátorodva merészkedtem közelebb a helyhez,hogy talán meg tudja nekem mondani hogy mi ez a hely,vagy hogy mi volt ez a hely egykoron.

|Hangja nyugodt,kedves,dallamos.Miután befejezte mondandóját,tekintetét leveszi az idegenről és körbenéz érdeklődve|

dwork

dwork

  Havaspásztora

 • Fórumita
 • 252 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2006.09.08, 08:43

// Messziről, rég nem látott helyre érkezik. Fanyar, megfáradt vigyorformával szája körül szétnéz, zsákját lerakja.... leül mellé, elmélázik.
Kis idő múlva feláll, nekifog takarítani, tesz-vesz..... //

_Bujdoso (NPC/NJK)

_Bujdoso (NPC/NJK)
 • Látogató

Kelt 2006.04.16, 11:56

*kissé megfáradtan mosolyog ősz borostáival és ősz üstökével az érkező felé, hellyel is kínálja, üljön csak le egy kőre, vagy farönkre*
-Nemrég tértem vissza a kóborlásomból, jártam a rengeteget, fákat jelöltem meg, térképet készítettem és ültettem is néhányat. Etettem a téli vadakat, felszedtem pár orvvadász csapdáját, kilőttem a sebesülteket, betegeket. Nem tudok róla kik lakják a sátrat, igazán rég jártam erre. Köszönöm az étvágyra vonatkozó kívánságot, foglalj helyet magad is és végy magadhoz étket bátran. Jut még bőven...
*a dalolást persze abbahagyja*

_Aalian (NPC/NJK)

_Aalian (NPC/NJK)
 • Látogató

Kelt 2006.04.16, 11:47

*Megérzi a hús illatát, és az énekszót is meghallja,mert Bujdoso nincs olyan messze a sátortól.Kirohan és az illat irányába siet.Végül kilép egy fa mögül Bujdosó mellet, és barátságosan mosolyog rá*
Üdvözlöm!Jóétvágyat!Mióta tartózkodik itt?Mert tudja itt van az erdőjárók sátra.De nincs senki.És eddig nem fedeztem fel hogy valaki is van itt a közelben.


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]