Ugrás tartalomhoz


Fotó

Szarkafészek


 • Válasz írásához lépj be
511 hozzászólás érkezett eddig

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.06.29, 19:01

[Alew]

*A környező dombok tetején a délutáni, meleg sárga napfényben vörös-feket-ezüst vadkanos Consetin és vörös-arany oroszlános Terál zászlók tűnnek fel, vadul csapkodva a langyos szélben, mintegy egy mérföld széles arcvonalon. Kényelmes menetben közelednek, és hamarosan más lobogók is csatlakoznak hozzájuk - az arcvonal bal szárnyán újabb vörös-arany Terál lobogók, középen pedig a vörös-fekete-ezüst Consetin-zászlók közé másféle is vegyül - Consetin lovagjainak magáncímeres lobogói, vörös, kék, sárga, fehér, zöld, lila, barna, narancs, türkiz és fekete színek, megannyi jelkép és rajzolat.

Negyed óra múlva a sereg a dombvonulat gerincére ér - több száz katona érkezett, hogy elűzzék a Halálkirálynőt és démoni cimboráit. A sereg élén - mely csak egy része a teljes erőnek, hiszen hamarosan érkeznek Tallner rózsás lobogója alatt Crysa katonái és a Csonttörők orkjai - egy fekete ló léptet, homlokán szürke csillag, testét vörös bőrrel bevont fém pikkelyvértezet óvja, hátán egy vadkandíszítésű teljes vértes férfi, vállán hosszú vörös köpeny, bal karjára vadkanos vörös-ezüst-fekete pajzs szíjazva, jobbja lovaskopjájának nyelét markolja. Vadkanfejes sisakja az övéről lóg, arca hosszúkás, kissé szögletes, bőre fehér, szemei barnák, ahogy rövidre vágott haja is, leszámítva két fehér csíkot elől. Mellette egy fürge, barna, bőrvérttel védett ló hátán egy ifjú lovag, páncélja könnyebb, mint a sereget Alewé, de azt is vadkanok díszítik, jobbjában kard, baljában pajzs, sisakja neki is az övéről függ, vállig érő hajába belekap a szél, aranysápadt bőrével, mandulavágású szemeivel különös látvány lovagi páncélban. Kissé mögöttük egy vörös köpenyt, vörös csíkokkal díszített mellvértet, arcvédős sisakot viselő férfi, pajzsa vörössel és fehérrel ötször vágott, aki hatalmas Consetin-lobogót emel a magasba. A három férfi mellett egy nő áll még az élen - szőke hajú, bájos arcú teremtés, páncélja és köpenye hófehér. [Tiria]

Az arcvonal mögöttük három nagyobb csoportból áll. Középen Consetin herceg lovagjai, hetven fő, közöttük apródjaik és szabad lovasaik. Mind teljes vértet vagy félvértet viselnek, lovaik is fel vannak vértezve, zászlók annyi félék, ahányan vannak. Ahogy a teljes sereget Consetin herceg vezeti, úgy őket is egy lovag - egy hatalmas testalkatú férfi. Vállán földre omló, fehér farkasprémes sötétzöld palástköpeny. Haja laza, válláig érő copfba van fogva, kezében jókora csatabárd. Negyven körüli lehet, arcát erős szőrzet borítja, ápolt, fekete, tömött szakálla kulcscsontjáig ér, bőre világos, kissé ráncos, szemei villanó kékek. Mellvértet, vállvasakat, csataszoknyát és lábvértet visel, karjain alkarvédőket, mindet finom, erős acélból, mellvértjének lemezeit vékony zöld bőrperemek védik egymástól, vállvasai, és mellvértjének kialakítása kissé szögletes, a vállvasaknak széles, erős peremük van, láb- és karvértjei is szögletes jellegűek. Ő maga nem hord zászlót, pajzsot, ami címerét mutatná, de mellette apródja sötétzöld lobogót emel, melyet ezüst rúnák díszítenek.

Az arcvonal nagy részét a Bandérium talpasai töltik ki - ötszáz gyalogos katona, vörös köpenyben, bronzszínű pikkelyvértben, arcvédős sisakban, kerek, nagy pajzsokkal. Fegyverük nagyrészt kard, egy vagy kétkezes csatabárd, harci szekerce, tőr, lándzsa és dárda. A harmadik és negyedik sorban számszeríjászok állnak. A gyalogság két szélén ötven-ötven lovas, páncélzatuk azonos a gyalogosokéval, pajzsuk azonban kisebb, fegyverük kard és kopja. A gyalogos és lovastisztek vértje és felszerelése alig különbözik a közkatonákétól, idegen szem számára megkülönböztethetetlen. Vezetőjük egy roppant elegáns lovag. Jóképű, barna haja vállára omlik, körszakálla gondosan ápolt, szemei szürkészöldek. Finom ívekkel kidolgozott, míves páncélja barna, ahogy köpenye is, mindkettőt fehér indák és levelek díszítik. Pajzsa és sisakja nyergéről lóg le, kardja hüvelyében nyugszik.

A harmadik nagy egység nem Consetin katonáiból áll, bár most az ő parancsnoksága alá tartoznak. Zászlajuk a terál oroszlános lobogó, de valójában Kylwog De Lamar muskétásai és pattantyúsai, 140 fő és 12 ágyú. Egyenruhájuk kék, fegyverük kard, muskéta és szurony, szálegyenes vonalban állnak, fegyelmezetten, saját tisztjeik irányítása alatt. Mögöttük ló vontatta kerekes jármokon az ágyúk, saját kezelőikkel.

A sereg, összesen majd 900 fő lassan leereszkedik a domboldalon, a mocsár felé. Bár nem látják a falut, Alew térképei szerint itt kell lennie - sötétedéskor pedig meg is kell majd pillantsák. Így aztán a naplemente óráiban menettábort vernek - sátrak erdeje nő ki a földből, latrinákat ásnak, őrjáratok állnak fel, tűzhelyeket állítanak a vacsorához. Consetin vörös-fekete-ezüst vezéri sátrában közben gyülekeznek a parancsnokok, a Bandérium tisztjei, futárok és tanácsadók - de leginkább Grusnikot, Tiriát, Crysát és Namit várja a herceg a prémekkel, tábori bútorokkal berendezett, kényelmes, tágas és békésnek ható sátorban.*

~~~

Alew

naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.06.26, 14:46

Reagolási sorrend:

1. Alew
2. Grusnik
3. Crysa
4. Nami

Páholy a nézőnek jelentkezőknek :nod:

Adarianna
Laila
Tiria

(OFF)Két hét alatt bizonyosan befejezzük, részemről arra törekszem, hogy minél gyorsabban végezzünk, a kérésre. :)
Ha mégis közbejönne valami nálam, akkor majd megkérek valakit, hogy folytassa helyettem

Kérés: azt szeretném kérni, hogy a játék ideje alatt ne legyen kritizálás felém, csak attól az egy személytől, akit kértem! Majd a végén lehet osztani, de addig ne! :) Két hét alatt, ha törik, ha szakad, befejezzük, becsületszó :) de valószínűleg hamarabb is meglesz

(/OFF)

Helyzet//Edward Malenko, a bajnok//

*az események láncolata szétesett egykoron, a rúgós szerkezetű órából kipattant a kakukkmadár, és nem tért vissza a házikóba, mert egyszerűen megállt az élet. Nincs kit felébreszteni. A szívdobbanásoknak vége szakadt, és a Föld mozdulatlanná vált. Vámpír és vámpír között zajlanak a háborúk, mindenki más, csak katona elmebeteg küzdelmükben: a vérlények, a halandók, a vadászok, a lidércek, a tündérek, és minden egyéb lény a Földön csak bábuk, akik hol egyik, hol egy másik vértestvér malmára hajtják a vért.
Tizenkettő forrón szerető és hozzá hűséges nő között ébred Edward lovag, a Malkavita. Fekhelye ablaktalan szobában van egyszerű ágyán. A ház egyszerű, de előkelő. A hallban körbeveszik őt a falakon emberi és vámpíri őseinek története festményeken, címereken, kerámiákon, és szobrokon.
Könnyű reggeli várja, amint egy fekete és egy szőke fürdővel várja. Ghouljai kicsinosítják, felöltöztetik és felvérteztetik, és elbeszélik neki mi hír a földeken és a környező erdőkben. Mi a helyzet az egyre csak fogyatkozó Nyáj dolgaival.
Ébenfekete teljes címeres vértezetet segítenek fel rá. Kígyók ölelkeznek egymásba a vért vállrészén díszítésként. Térdéig érő vérttakarót köt magára fegyverövével. Mellkasán villámlást látni a pajzsalakban, alatta a fehér kígyó, amelynek fején aranykorona. Kezébe adják lovagi sisakját.
A falu Kápolnájába így megy be. Ez a falu egyike a Teráliában azon településeknek, amely a múltbéli törvényeket betartotta. Ám a világ magára hagyta ezt a helyet, mikor a démonokat a maguk fejére szabadították.
Sokféle láthatatlan szellem és szörny követi Edwardot, akik a Halálkirálynő szolgálatában állnak, ők kísérik el mindenhova a vámpírt. A szent helyre is vele mennek, miközben a térdeplőre helyezkedik, és fohászkodni kezd.
Bejárja ezután a falu falon túli részét, ahol a falusiak megmaradt háza, szántóvetői, malmai, és raktáraik vannak. Beszedi az adókat, felméri a problémákat, segít megkeresni a pásztornak az elcsatangolt bárányt, majd bírálói székbe ül, miközben boszorkányság hírében álló nőt visznek elé.
Fekete haját hátul copfba fogva hordja. Elől egy tincs be van tekerve, amin különböző amulettek és pénzérmék csillognak. Kékesen izzó, elsötétült tekintetében a csendes őrültekre jellemző nyugalom trónol.
Ketrecbe zárva, majd lovakon húzva kísérik elé a nőszemélyt. Itt már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy itt már egyből szállításra alkalmasan viszik a helyi igazságszolgáltatás elé, hogy azonnal lehessen szállítani a kijelölt boszorkányégető helyre, amennyiben a falu elöljárója ezt jónak látja. Leköpdösik, dobálják, és szidalmazzak a fiatal fekete hajú lányt, miközben eléje hozzák.*

Ez a nő boszorkány! Ő a Halálkirálynő! Ő hoz örök rémálmot, ő az, aki miatt nincs nyugtunk!

*harsogják neki. Feltartja kezét, csendre intve őket, majd közelebb sétál a ketrecbe zárt nőhöz. Szemügyre veszi.*

*a Halálkirálynő valamely falusit szállhatta meg, mert régóta nem látni őt, azonban Edward érzi az ő elementáris gonosz jelenlétét. Így hát közös erővel keresik a rejtőzködő pokolbéli szörnyet. Gondosan ügyelnek arra, hogy senki se hagyhassa el a falut, nehogy a Halálkirálynő kiszabaduljon innen.
Mindezt a Démonúrnő parancsára teszi. Aki angyalként szokott megjelenni a lovagnak, a kápolnában, égi útmutatásnak álcázva förtelmes parancsokat. A Malkavita parancsára, és a Halálkirálynő titkos hadával jó néhány falut mészárolt le, megannyi súlyos vétket követett el, miközben valójában egy egészen kiváló lángelme.
Lángelméségének titkát házának pincéjében őrzi. A pestis ellenszerét sikerült odalent kidolgoznia. Azonban tudós énjét eltörpítette mészárlása, amit szerinte szent küldöttként vitt végbe.
A rá bízott falut egyre inkább gyötrik a gonosz szellemek. Szinte a Pokolba süllyedt ez a hely. Békétlenek, gyűlölettel telten beszélnek egymáshoz, gondolkodás nélkül jelentik fel egymást boszorkánynak, és alig bírja őket szétválasztani sokszor. Van olyan eset is, amikor a Tébolyt alkalmazza rájuk, így a Nyája folyamatos időzített bomba mind a kétszáz fővel.*

- Mi a válaszod a vádakra?

- Az, hogy a húgom a boszorkány! Ő a Halálkirálynő! Hiszen azért szökhetett meg! Égessétek meg őt! Rajtam könyörüljetek, inkább vesszen a vérem!

- Elszökött valaki?


Megmondtam, hogy nem engedhetünk el senkit a faluból. Kerítsétek elő! Ami pedig téged illet… megvizsgálunk…

*azzal a falun túlra irányítják a szekeret a lovakkal. Majd démonűző litániákat és könyveket vesz magához, és hosszú időre eltűnik a szemük elől. A falusiak egy része pedig keresni kezdi azt a személyt, aki idő közben megszökhetett.*


Helyszín


//A megszökött falusi//

*Nappal nem látható a falujuk, és nem is tudnak belépni ide. Éjszaka válik láthatóvá és tapasztalhatóvá, mióta a Halálkirálynő befészkelte magát Őz faluba. Ezért ő már Naplementekor útnak eredt.*

*a falu két részből áll: az egyik körül van véve: fából készült fallal; hatalmas karókkal és vízzel feltöltött árokkal, a másik rész, pedig a külső rész. A Démonúrnő parancsolta meg a lovagnak, hogy legyen elkerítés az elöljáróság védelmére. Az őrült lovag, aki egykori hőstetteivel kiérdemelte ezt a falut, zsarnokoskodik most fölöttük. Pedig kedvelték őt régebben.
Kezdetben ez két falu volt. Őz és Unikornis falu. Azonban a lovag megkapta mindkét hűbérbirtokot, és egyesítette a kettőt egymással.
Visszahúzódott a világ elől kezdetben, és elvonultan éldegélt itt, tudományos munkáinak bevégzése mellett. Hamar feltűnt, hogy csak is éjjel látják őt kimozdulni, de nem mertek ennek utánajárni és nem is látták érdemesnek. Alig szólt ő bele tevékenységükbe. Ám a faluban lepaktáltak a démonokkal egyesek, és minden megváltozott az óta a számukra.
Eleinte jó volt, ahogy a kincsek az övéké voltak, és azokkal irányították a Halálkirálynőt és a Démonúrnőt. Elkerülte őket minden vész, a pestistől kezdve, a szűkmarkú kegyetlen télen át minden veszedelem. Azonban egy nap eltűntek ezek a kincsek, és a szörnyek megtébolyították őket.
A városi rangra emelkedő falu lezüllött, létszámuk lecsökkent 200 főre mára. Egyesek ölni is elmentek, hogy visszaszerezzék azokat a tárgyakat, míg mások menekülni próbáltak. Ő is így tesz, sikerült megszöknie, és neki is lódult a síkságnak.
A falon belül az elöljáróság épületei egy kis dombon helyezkednek el. A domb alján kelet felé van a tó, amely az Alvilággal kapcsolatban áll, és onnan jönnek elő a Kárhozottak. Egyébként a falon túli rész pedig egy síkságon helyezkedik el.*

*a környező erdők mocsarassá váltak, amelyek ide felé vezetnek. Ingoványos, bűzös mocsárvilág veszi őket körül, hogy az utazókat elkedvtelenítse Őz falunak megközelítése. Továbbá pedig a szökési kísérleteket is próbálják ezzel megfékezni.*

*a környező erdő és a falu között lazán felállhat egy sereg, akkora síkságon át kell menekülnie a lánynak. Gyakran kell lehasalnia a pázsit legelőn, hogy rejtve maradjon. Egyre csak halad észak felé, amerre talán Székváros lehet, vagy egy másik település, mindegy, csak el kell tűnnie innen.*

*a Holdvilág megragyogja az izmos ló szobrokat, amelyek éppen karéjoznak a szélben. Egyszarvúak ezek, megfigyelhető, amint közelükbe ér az ember. A mocsár felé egyre több ilyen lovas szobor van.
Úgy hírlik, hogy régen, ezeken a legelőkön unikornisok legelésztek. Meggyógyítva olykor betegségeiket, ám a gonosz erők, amelyek besereglettek házaikba, állataikba és lelkeikbe, elűzték ezeket a páratlan jószágokat.*

Módosította naissa: 2012.06.26, 14:50


naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.06.20, 19:41

Eddigi jelentkezők:

 • Alew
 • Grusnik
 • Crysanaissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.06.19, 15:16

A jó észrevételek hatására változott pár apróság.

Két dolog marad meg biztosan abból amit írtam: 1, reagsorrend rendszere 2. nálam lehet jelentkezni, hogy ki játszana

Természetesen én sem akarom őszig tolni a játékot, csak írtam valami durvát. :tex: Én ezt megnyugtatásként írtam, hogy elsősorban arra figyelek részemről, hogy aki játszik, annak valami minimális élménye azért legyen. Nem ígérek semmit, csak azt, hogy iparkodom :)

Azért írtam ezt, mert részemről tudom, hogy milyen rossz érzés, amikor játszani szeretnék, és a Mesélő nem hajlandó egy picit testre szabni a meséjét... emlékszem, hogy bitin volt olyan mese, amikor mindenki más tudott valamit csinálni a játékban, csak az amazonom nem, mert nem volt nála mágikus vagy felszentelt fegyver :P Meg nem volt hajlandó a Mese az amazonomra figyelni, aki szintén beszállt a játékba (és nem potyautas voltam). Ez nagyon rossz volt nekem. Éppen ezért én annak a híve vagyok, hogy mindenkire odafigyelek, és mindenkire igyekszem tekintettel lenni, aki játszik. Ezért is tudtunk faragni abból, amit az előbb írtam. :)

Az volt a kérés felém, hogy ne mint mesélő, hanem, mint karakter vegyek részt. Az engedélyükkel részemről három karaktert és két egységet fogok játszani. Azonban így is én vagyok az, akihez mindenkinek igazodnia kell elsősorban!

Karaktereim
Halálkirálynő
Démonúrnő
Bajnok

Egységek
300 Kárhozott
200 Falusi

A játékosok felé marad a kikötés még, hogy 1 kari, 1 user, a seregekkel együtt. Természetesen tudom, hogy egyes seregekben vannak nevesített személyek is, az még jöhet. :)

Példa

1. naissa
2. Magdi anyus
3. [color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Chuck Norris[/size][/font][/color]
[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]4. naissa [/size][/font][/color]

Jelentkezési határidő: Jövő hét hétfő este 11 - onnantól indul a parti :)


Módosította naissa: 2012.06.19, 15:22


naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.06.19, 12:02

Sziasztok!

Ezen a fórumon lesz az én kalandmesélésem. Ki szeretne benne részt venni? Elmondom a menetét a dolognak.

A mesélés attól fog függni, hogy hányan játszunk és milyen létszámú sereg jön.

 • A játékról

Aki vezet karakterlapot, kalandnaplót, vagy bármi ilyet, annak az infók:

Krónika A Halálkirálynő tánca
 • Fejezet: Az Örök Fagy ideje

Ezt már lejátszottuk télen. :)

2.Fejezet: Az Őrült kalandorok

Ezt már játsszuk egy ideje, több fronton is haladt ez a történet, és most ennek a végéhez érünk azzal, hogy előkerítjük a koronázási jelvényeket.

megj.: Ehhez nem kell sereg

3. Fejezet: Keringő a Halállal és a Démonnal

Csatamese

2. A játékosokra vonatkozó szabályok
 • u2u-n felveszem a jelentkezéseket és összeállítok egy reagsorrendet. Mindenki csak egyszer reagolhat a megadott sorrend szerint, és mindig a Kalandmester, vagyis én kezdem és zárom az adott szakaszt. Ahogyan Csillagfénnyel is így játszunk a Vízesésnél.
Példa:
 • Kalandmester
 • Xena
 • Chuck Norris
 • Magdi anyus
 • Kalandmester

Ezután újra indul a kör, és jön újra Xena.
 • 1 user 1 karakterrel jöhet
 • ha sereg van a karakter mögött, akkor lehetőleg ne túl nagy létszámú egyféle jöjjön, és az engedélyezett játékosnak itt a fórumon kérnék kis leírást a seregről, akkor is, ha mindenki tudja, hogy hogyan néz ki az a sereg

Rossz példa seregre

Bolondgomba evő Manó – zsoldosokkal, íjászokkal, és fellázadt parasztokkal jön

Jó példa seregre

Bolondgomba evő Manó -> kiválaszt egyet ezek közül: fellázadt parasztokkal jön

Tehát ne túl nagy létszámú, egyféle sereggel jöjjön egy karakter egy usere.
 • el kell viselned, hogy lassú lesz a játék. Elképzelhető, hogy akár ősz elejéig is kitolódik
 • el kell viselned úgy a mesémet, ahogy van. Sokat meséltem már, és pontosan tudom, hogy van úgy, hogy senki nem érti esetleg a mesét, de a végére mindenki megvilágosodik, ezért nem fogom nyavalygások miatt félbehagyni ezt, ha már elkezdtem.
 • most kell eldönteni, hogy legyen-e a mese vagy ne. Jelenleg nem fogadok el sok kompromisszumot, csak ha valakinek tényleg nagyon jó ötlete van. Amennyiben van legalább 1 játékos is, aki szeretne játszani, és hajlandó engem elfogadni, akkor lesz mese, mert nem a nagyszámok törvénye szerint dolgozom :)
3. Amit a Kalandmester megígér előre
 • nem lesz JK halál. Egyetlen játékos karakter sem fog meghalni, végletesen csonkolódni.
 • Valaki hozzon Vajákos, Ispotályos karit is
 • részemről sokat dolgoztam ennek a kalandnak a kidolgozásával. Mindent meg fogok tenni, hogy legalább csak annyit lehessen mondani, hogy ”volt egy kis kaland”
Jó játékot!Módosította naissa: 2012.06.19, 12:06


C0nnla

C0nnla

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 11 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.15, 10:29

[Független kaland
//Mint Connla MacConn bárd//

Connla a nap nagy részét alvással, és új mágikus dalok létrehozásával töltötte. A szobája a Redmond és a Saraéval egy szinten volt, ám a folyosó túl végén. Az elmúlt éjjel, amikor feldúlva elhagyta szállásukat, sok helyen megfordult. A nap végén, sötétedés után, amikor megjelent a lépcső fordulóban elsőként Redmondot és Sarat pillantja meg, majd mikor léptei nyomán ők is észre veszik a Connlat, még mindig öntelt ugyan, de valamivel barátságosabb mosoly kíséretében köszönti őket:

- Szép estét mindnyájuknak!

A pimasz kölyök észrevétele nem sok meglepetést okoz neki, bár szíve szerint azonnal végezne a kis korccsal. A lépcső alján valamivel kicsit hátrébb Redmond és Sara mögött állva, bal karjával a lépcső korlátra támaszkodva hallgatja a pimasz kis korcs szavait. Amikor Sara javaslatokat tesz, Connla nem mondja ugyan, de egyet ért vele. S amíg mindenki jegyzetel azon töri a fejét, hogy ösztönei helyesen vezették a múlt éjjel a kovácsok utcájába, amikor mindenki úgy hitte, hogy szajházni megy.... S amit ott hallott, vagy tapasztalt a megfelelő időben, a megfelelő személyekkel/lyel közölni fogja. Majd gondolatban hozzá teszi:

~Hisz' azt mindenki elfelejtette, hogy egy bárd képes kiszedni szinte bármit az utcában lakó, vagy sokat megforduló személyektől egy-két haszontalannak tűnő verses kérdéssel...~


E gondolatai ismét vigyorogni késztetik, s a kívülálló megint azt hiheti, hogy önteltségből teszi. Főleg azért is, mert pontosan akkor vigyorogja el magát amikor Redmond félhangosan megjegyzést tesz a negyedik személyt és helyszínt illetően. Ezután ha Redmondnak nem tűnik fel a vigyor és nem kéri Connlat számon, akkor csak figyel és vár a többiek további kérdéseire és válaszára.

Módosította C0nnla: 2010.08.15, 10:35


Cerby

Cerby

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 232 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.14, 20:54

[Független kaland]
/Ikáriumként bemutatkozva/

*Fél órával napkelte után távozott a lakásból, visszamegy az erdőbe, ahol jobban elemébe érzi magát. "Kikapcsolódásként" becserkész egy vadat. Majd miközben elvégzi saját kis rituáléját, és előkészíti az állat ehető részeit a szállításra, illetve a maradékról se feledkezve meg, gondolataiba mélyed. Úgy tűnik tényleg semmit se akar elkapkodni... :) Majd mikor mindennel végez, lepihen, és csak sötétedés után egy fél órával tér vissza a lakásba. A fiatal srácot először nem tudja hova tenni, majd mikor amaz beszélni kezd, máris megvilágosodik... A papírra érdeklődve tekint, és a nála lévő bőrdarabra fel is jegyzeteli amit ott lát leírva. Közben őt is érdekli a bővebb verzió. Ám még ő megkérdezi, hogy a kereskedőnek mi a fő profilja?.*

Asdaroth

Asdaroth

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 211 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.12, 07:49

[Független kaland]
//Mint Redmond Cadavris//

Estefelé jár már az idő, mikor szobájában ülve a megbízott által hátrahagyott, elnagyolt térképet szemléli. Mellette az asztalon szintén egy rajz, ezt a valószínűsíthető célszemély raktárépületéről készítette. Most ledobja a papírost és körbetekint. A szoba amit választott a Saraéval jobbkézfelőli szomszédságban van, a lépcsőktől messzebb. Meglehetősen egyszerű, ám neki megfelel. Főleg mióta elhozta dolgait előző rejtekhelyéről.
Öltözni kezd, a délutánt alvással töltötte ám úgy sejti este nagyon is sok dolga akad majd. Egyszerű, szűk homokszín nadrágot vesz duplasoros övvel. Ehhez kiválaszt egy bő, fehér inget ami elég szellős és ami a legfontosabb: jól takarja derekát. Haját varkocsba fonja, az álamulett is visszakerül nyakába.
Ezután lép a szekrényhez, szélesre tárva azt. Napközben kifizetett egy kisebb összeget hogy kiegészítse felszerelését. Most mosollyal arcán rejt egy-egy dobótőrt magas szárú csizmájába. Az övbe tűz pár dobócsillagot, valamint felcsatolja rá lemeztarsolyát. Oldalára könnyed rövidkardot szíjaz.
Így elkészülve még magához veszi a papírosokat, majd a tarsolyba rakva azokat lefelé indul. Mielőtt kulcsra zárná az ajtót még ellenőrzi a kilincshez csatlakoztatott huzalcsapdát. Nemsokára viszont már az emeletről lépked le, valamivel Sara után érkezve.


-Reggelt kisasszony.

Tudja le ennyivel a formalitásokat. A fiút észrevéve kissé elhúzza száját, annak szavaira csak jelentőségteljesen karba teszi kezeit. Sara mondandójára egyetértően bólogat, tarsolyából papírt és szénceruzát elővéve le is jegyzi a neveket.

-A negyediknél nincs megjegyzés.

Mintha csak magának mondaná, de persze jól hallhatóan. Várja a kölyök válaszait.

Módosította Asdaroth: 2010.08.12, 07:51


Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.11, 18:32

(OFF)[Független Kaland - Pótlás ]

Redmond nap közben megnézte a célpont épületet. Ha akar beszámolhat a tapasztalatairól(/OFF)


Bourreau

Bourreau

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 14 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.11, 17:35

[Független kaland]

//mint Sara Buveurs de Sang//

Mikor a nap leszállt ő lement a földszintre. Éjkék szatén felsőt viselt és egy földig érő harangszoknyát. Derekán csak két tőr lógott, amit egy szíj tartott a helyén. Mikor leért kissé megtorpant a fiú láttán, de hamar ráeszmélt, hogy nem tehet túl sok kárt benne, így hát kedvesen odaszól neki.
- Hát te? Mi járatban vagy?
Majd mikor a fiú elmondta a mondanivalóját és a többiek is hallották megkérdezné a férfiak mibenlétét, ha más meg nem kérdezi előtte. Tudakozódna, hogy a személyek miért köthetők a célszemélyhez és hogy hol is vannak ezek az utcák. Majd megvárja a többiek kérdését is és figyel.

Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.11, 15:10

[Független Kaland]

Eltelik a nap szépen. A csapat nagy része biztosan alszik, ki azért mert így szokta meg, ki azért mert még maradt inni egy keveset a Menedékben. Ha netán valaki őrt állna, az sem vehet észre semmi különöset. Egyszerűen csak eltelt egy nap.
Mikor estefelé lemennek az alsó szobába, egy fiatal srácot találhatnak ott. Kölköt hárman már ismerhetik, ez az a félelf gyerek aki pimaszul meginvitálta őket a Menedékbe.
Most pedig szokott pimaszságával ül az asztalnál, lábai fent, székkel hintázva, almát eszegetve. Nem szólal meg míg mindenki le nem ér

- Micsoda egy banda!! Egész nap alszotok? Még jó, hogy én úgy is éjszakai bagoly vagyok. Szakmai ártalom, legalábbis ezt mondják apáim, bármit is jelentsen :sor:
Csicsergi vékony gyerekhangján vidáman. No azért figyel, hisz sejti, hogy a bérgyilkos le tudna rajta verni ezt-azt, no meg a bárdnak is a bögyében lehet.
- Hoztam nektek egy papírt. Mutat az asztalra Valami címek meg nevek vannak rajta. Aztán ha megnéztétek, engem lehet kérdezgetni a nevekről, meg oda is vezetlek titeket ha kell. No persze nem ingyen
Vigyorodik el
- Hé, a szállodában is jár pár ezüst az inasnak :D

A papírt olvasva azon négy név szerepel

Hodan Malik Ember Kereskedő Szél utca
Grujnr Hokna Törpe Kovács céhvezető Kovácsok utcája
Kalamona Izelia Ember Orgazda Kecske utca
Hmorrintzut Vihar tér

Módosította Diabolis: 2010.08.11, 15:11


Bourreau

Bourreau

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 14 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.07, 16:57

Miután Connla kiviharzott, egy elégedett mosoly hagyja el arcát, majd ha a többieknek nincs ellenvetésük a szobájával kapcsolatban, akkor fogja a táskáját, és a szobája felé veszi az irányt. Mielőtt elmenne, még udvariasan hozzáteszi.
- További szép napot, Uraim!

Mikor felér a szobájába, ha van szekrény bepakolja a cuccait, majd leül az ágyra és elgondolkodik Connla megjegyzésén. Mindenképp ki kell majd magának találni valamit, ha távol akarja tartani a férfit, ugyanis még a kis varázslata bajt okozhat neki, nem mellesleg ahogy rá néz, eléggé zavaró, mivel a vámpír semmi olyat nem mutatott irányába, mely alapján bármi is lehetne köztük.
~Majd ha visszaért, talán beszélek vele erről.~Gondolja magában, majd óvatosságból, ha talál egy támlás széket azt beilleszti az ajtó kilincse alá, hogy senki se tudjon bemenni hozzá, majd lefekszik aludni.

C0nnla

C0nnla

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 11 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.07, 16:35

Miután végig hallgatta a hallottakat, elégedett vigyor ült ki az arcára. Bár e "mosoly" tettetett, de azért a tőle már jól ismert módon kecsesen meghajolt, majd így szólt:
- Nos, akkor rendben. Eléggé úriembernek érzem magam ahhoz, hogy tiszteletben tartsam a kis kérésedet...

Majd magában hozzá teszi: egyenlőre...

- Ez esetben, körbe nézek az utcákon, és boldoggá teszek, néhány profin szerelmeskedő hölgyeményt.

Ezzel kiviharzott, az utcára, gőgös elégedetlen arcot vágva.

Bourreau

Bourreau

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 14 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.03, 22:22

[Független Kaland]
//Mint Sara Buveurs de Sang//

Egy másik utcáról érkezik egy nagyobbacska zsákkal a hátán. Este eléggé gyorsan végezte el a teendőit és még arra is maradt ideje, hogy megkeresse a célpont házát, de minden amit látott, megegyezik azzal, amit már hallott. Az utca végéből látja, hogy, a másik kettő épp akkor lép be a házukba, ezért megszaporázza a lépteit és hamarosan ő is ott lett. Pont akkorra ért be, mikor már az alkalmazott elmondta nekik is a tudnivalókat. Beléptekor biccentett, de valószínűleg senki se vette ezt észre. Táskáját a földre teszi és hallgatja Redmondot és Connlát. Mikor Connla kinyilvánította, hogy vele akar aludni, teljesen felmérgelődött.
- Azért nem kellene ilyen illetlennek lennie Uram. Egy hölgyet engednie kellene egyedül aludnia. Tudomásom szerint nem vagyunk házasok, hogy velem kelljen aludnia, vagy bármiféle más testi kontaktust kieszközölnie. Úgyhogy ezúton kérném, hogy hagyja meg nekem a kívánt teret, és keressen egy másik szobát magának, mivel szobából van elég, és Ön bírja a napfényt velem ellentétben. - igyekszik higgadt maradni.
- Mindazonáltal, ha Önnek mégis az a szoba kell, akkor legfeljebb én az eredeti szállásomon maradok, de szerintem meg fogunk tudni egyezni, ha Ön kellőképp úriember.

Ezután várja Connla válaszát, de nem biztos, hogy örülni fog a hallottaknak.

Cerby

Cerby

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 232 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.03, 19:27

[Független kaland]
/Ikáriumként bemutatkozva/

*Éberen alszik mindaddig, míg a következő turnus meg nem érkezik. Ám azután is csak szemeit nyitja ki, nem mozdul. Mivel vele egyenlőre nem foglalkoznak, újfent néma magányába merülve ül és figyel. Mivel a hölgy által kért szobát elbitorolni nem akarja senki, így nem is szól nekik. ~Úgy tűnik, mindenkinek egyértelmű. A bolond meg talántán tudja, mit csinál...~ Az éjszaka további részét is ugyanott és ugyanúgy tölti. Gondolataiba merülve, meg-megszakítva éber alvással, mik nélkülözik az álmot. Ha bárki bejön, őt ott találja. Ha az illető marad is, akkor felnyitja írisztelen szemeit, hogy megnézze mit is csinál amaz.*

C0nnla

C0nnla

  Újdonsült fórumozó

 • Archívum
 • 11 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.03, 18:03

[Független Kaland]

// mint Connla MacConn//


Amikor átvette a pénzt, kérdés nélkül az övére akasztja fel, miközben gyanakvóan Redmond-ra sandít. Ezután elégedetten végig méri a vámpírt magának, nem titkolván pimasz mosolyát a lány elől.
Már ha Sara épp ott tartózkodik, ha igen, akkor a következőt mondja:
- Az én szobám, mint mondtam már korábban is, ugyanaz lesz mint a vámpíré.
Ha a lány még sincs ott akkor pedig azt mondja:

- Nekem is sötétített szoba kell. Abból már pedig csak egy van, ha jól tudom.

Ha bárki úgy felelne a kérdésére, hogy több is van, akkor nyomatékosan hozzá teszi:

- Csak egy van! Jól tudom???


Ezzel sarkon fordul és kilép az éjszakába, hogy még igyon egy pár pohárkával, vagy csak sétáljon, vagy csak hogy kerítsen magának egy szajhát. Hogy melyik lesz belőle, azt még Ő maga sem döntötte el...

Módosította C0nnla: 2010.08.03, 18:05


Asdaroth

Asdaroth

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 211 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.07.29, 16:34

[Független kaland]
//Mint Redmond Cadavris//

Miután megérkeztek, érdeklődő arckifejezéssel tekint körbe a szobában. Hallgatja a beszámolót, amit nyilván a többiekhez hasonlóan vázolnak fel nekik is.A zacskót átveszi és ő bizony átszámolja az ötven arany előleget miközben beszél.

-Rendben. Sivatagi, elhízott, talán dzsad. ~A kalmárfejedelmeknek legalább a fele az.~ Persze a lista engem is érdekelne. A térképét pedig elkérném. Esetleg lemásolnám.

Ha utóbbi áll fenn, körbepillant valamiféle írószerszámot és papírt keresvén és meg is ejti a dolgot.

-Az egyik felső szobát elfoglalom, az ablaknélküli gondolom a vérszívó hölgyeményé.

Nézi Sarat félmosollyal, már ha az addigra visszaérkezett. Ha nincs egyéb mondandója kísérőjüknek, akkor Redmond részéről sincs több kérdés.

-Még mielőtt megpirkad, elmegyek néhány...holmimért.

Módosította Asdaroth: 2010.07.29, 16:35


Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2010.07.29, 08:59

[Független Kaland]

Az alkalmazott érkezik a két másik csapattaggal. A nappaliba vezeti őket, és elmondja nekik is azt, amit a másik kettőnek. És persze a felmerült kérdéseket és válaszokat is, szóval a tájékoztatásra nem lehet panasz.
A tájékoztató végén pedig négy bőrzacskót vesz elő

- Az előleg. Ha gondolják számolják meg. Mi megszámoltuk. Esetleg egyéb kérdés? Ha nincs, akkor sok sikert kívánok Önöknek. Használják fel a kapcsolataikat, építsenek ki újakat.. Ennyi tanácsot tudok adni.

Ha nem is kedvesen mondja, de érezni, kevésbé szenvtelen mint a szabó. Talán fiatal kora, talán mentalitása miatt. Ha nincs kérdés biccentve elköszön, és elsiet.
Persze az apákhoz úton többször is megbizonyosodik róla, hogy nem követik. Nem akarja lebuktatni a családot, hisz ha a csapat követné, akkor nem csak négy hullát találnának a halászok a folyóban, hanem ötöt.


Cerby

Cerby

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 232 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.07.15, 19:56

[Független kaland]
/Ikáriumként bemutatkozva/

*Türelmesen hallgatja végig a nő szavait, nem jelzi, hogy szerinte ezek egy része fölösleges, másik részét, meg úgyis maguknak kell beszerezni. És ezen cselekedete beigazolódik, mikor válaszol a testőr. A szavaira meg-megbiccenti a fejét, jelezve, hogy ő is így gondolta. Majd hagyja is távozni...
Majd miután kettesben marad a vámpírral, továbbra is a térképet nézegeti, míg amaz meg nem szólal. Ránéz, már amennyire ez nála meghatározható, és bőszen hallgatja. Amikor szóhoz jut, eddigre már talán meg is szokható stílusban szólal meg.*
-Örülök, hogy megismerhetlek. Igen, láttam mikor kimutattad a foga fehérjét és utaltál is rá, így nem kell mentegetőzni. Részemről rendben, tied a szoba. Viszont arra megkérnélek, hogy minél távolabb próbálj meg étkezni, és minél diszkrétebben. Egyenlőre nem kellenek a pletykák! *Majd épp fordulna vissza a térképhez, mikor a hölgy fojtatná. Így rajta tartja tekintetét, és a végén még hozzáteszi.* Ám attól, hogy a többieknek megmondom, igényt tartasz rá, még nem garantálhatom, hogy nem fognak ellenkezni.
*Szögezi le. Majd megvárja, míg a nő mond vmit, majd távozik. Aztán száz nyugodt szívdobbanásnyi ideig csak vár, és a szobát nézegeti. Majd erőt vesz magán, és újra a térképet nézi, memorizálja... Ám mire a második turnus jön, már ez egyik ágyon ülve éberen alszik.*

Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2010.07.15, 10:46

[Független Kaland]

Igen, tudunk olyanokról akik jártak odabent, természetesen ezen emberek címeit a rendelkezésükre tudjuk bocsájtani. A többit Önökre bízzuk. Csak ne járjon túl nagy zajjal ha lehet.
Ilyen raktárnak a címét is meg tudjuk adni, bár nem tudjuk mit változtattak meg. Mint említettem még nem jártunk odabent.
Amit pedig tudunk róla, azt mindent elmondtunk...Közli a vámpírral.

Ezek után indul a többiekért, ha lesz még kérdés, azt visszaérte után fel lehet tenni. A térképet persze otthagyja.

Módosította Diabolis: 2010.07.15, 10:46[Fantasy háttér] [Sötét háttér]