Ugrás tartalomhoz


Fotó

MAGUS 2018


 • Válasz írásához lépj be
1884 hozzászólás érkezett eddig

morgorito

morgorito

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 17:43

Egyébként most belegondolva, amíg az emberek esetén a lakosság 50%-a 1. Tsz (vagy annak megfelelő értékei), 30% 2. tsz, 19% meg 3., a maradék meg "szintenként feleződik".

Elfeknél meg mondjuk 1-4 szinten van 10-30-30-28%, a maradék meg nem feleződik, hanem "másfeleződik".

 

Nem lehetne ez itt folytatni?Nem :tex:

 

 

A szint leosztással nagyjából egyet értek, ez nagyjából reálisnak tűnik. Habár én azzal kezdenék, hogy a lakosság 80% még 1 Tsz. se, és onnan csökkenne folyamatosan, de ez ízlés dolga. Ekkor viszont feljő egy érdekes kérdés. Hogy van az, hogy a legtöbb kaszt esetében ami rendelkezik bizonyos szinthez kötött előrelépéssel, kutyába se vesznek amíg nem vagy 5.szintű.

 

Ezt én akárhogy csűröm csavarom, nem tudom értelmesen megmagyarázni. Mert csak attól, hogy valakiben van mágikus potenciál, a szintje nem fog gyorsan nőni. Hacsak a varázslás nem egy olyan dolog amitől az ember sokkal gyorsabban lesz ügyesebb. Meg a papi lét is....meg szint' mindegyik kaszt ami kap "core" képességeket 5.szinten.

 

Titeket is zavar/zavart ez?


Módosította morgorito: Tegnap, 17:43


KLM

KLM

  Ős fórumozó

 • Fórumita
 • 10578 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 15:43

Egyébként most belegondolva, amíg az emberek esetén a lakosság 50%-a 1. Tsz (vagy annak megfelelő értékei), 30% 2. tsz, 19% meg 3., a maradék meg "szintenként feleződik".

Elfeknél meg mondjuk 1-4 szinten van 10-30-30-28%, a maradék meg nem feleződik, hanem "másfeleződik".


Nem lehetne ez itt folytatni?Nem :tex:

Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 15:20

Üdv!

 

 

KLM, nincs (tudtommal) arra külön szabály, hogy a holt lelkek hová kerülnek Fomalhauton. :titok: Még az is lehet, hogy van az Alvilágban egy jól lezárt rész, ahová bekerülnek. Ún fantázia, az kéne hozzá. :fejsimi:

Ez is mehet mellé?

 

Amúgy részemről abba hagyhatjuk... Az S* szövege magáért beszél...

 Orastes

Orastes

  Hordószónok

 • Fórumita
 • 5852 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 15:14

Nem lehetne ez itt folytatni? Már ha akarja valaki (itt is kellet volna kezdeni)

http://lfg.hu/forum/index.php/topic/3336-urria-gyermekei-az-elfek-2/Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 15:06

Bocsánat ezt még akartam:

 

A megerőszakolt könyv üzeni, hogy az elfeknek valóban nincsen harcos arisztokráciájuk. A társadalmilag magasabb rangú, harchoz, fegyverhez értő, annak használatában forgolódó elfek csoportja még véletlen sem képezhető le harcos arisztokráciának.

 

A könyv üzeni még, hogy az elfek tökre vágják Urria útját, mind a 12 aki Urria szerint elégségesen megértette, sajnos már csak 6 van. A többiek pedig annyira fontosnak tartják, hogy alig emlékeznek rá és inkább nem is próbálkoznak ilyesmivel.

 

A betolakodókkal, háborgatókkal, nem rokonszenves alakokkal, bútorasztalosokkal, favágókkal, ácsokkal kegyetlen, fegyverben élő határőrök és a többiek akik rokonszenveznek velük üzenik, hogy ők nincsenek.

 

A beteg sirenari elf gyerekek üzenik, hogy ők akartak száműzetésbe menni. Az északi elf társadalomi többség nem hajlamos velük kegyetlen dolgot tenni. Nem szaíktja ki őket a családból, nem küldi őket idegen földre a többség által lenézett szemét és hulladék közé.

 

A szemét és hulladék üzeni, hogy a sirenari elfek népe annyira megértő és liberális. Kár, hogy nem mehetnek a közelükbe.

 

A halák üzenik, hogy ők mókusok és makkok támadásaitól szoktak erőszakos halált halni. Egy elf mindig érzelmi, lelki kőszikla... Nem cselekedne haragból.

 

A 6 Urria-kedvence óelf üzeni, hogy istennőjük amúgy tök elégdett lenne ezzel a beteg gyerekeket és felnőtteket kitaszító, bigott és harcias, kegyetlenkedésre is hajlamos népséggel. Nem az van, hogy nekik ezt sikerült összehozni...

 

A fegyverkészítők és a harcra kicsit kiképzett mindenki üzeni, hogy sem a képzésnek sem a fegyvergyártásnak nincsen oka. Soha nem kellett és nem is kell használniuk.


Módosította Kilhalm: Tegnap, 15:12


KLM

KLM

  Ős fórumozó

 • Fórumita
 • 10578 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 14:51

@Kalóz, valami forrás?

Csak mert pld. a Jutalomjáték Mallior szektája simán nekiállt levadászni a Halandók társulatát, mert azok az útjukba álltak.

És a helyi elfek meg hagyták is volna, ha nem ölnek a Népből valót.

Ahogy Sirenar sem üldözi a malliorita szektákat, még a területén sem.

Az ilyesmiért itt a Közel Keleten szét szoktak bombázni országokat, kivéve, ha atomfegyverük van.

Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 14:49

Üdv!

 

Ezt a szöveget kaptam egy tengeri haramia által megerőszakolt könyvtől:

 

Sirenar Szövetség: A Pyarron szerinti 1342. évben létre­jött szövetség az északi elf Családokat egyesítő Rehiar

és a délről felvándorló Tizenkét Család, vagy ahogy ma­gukat ne­vezték, Sirenar között. Vezetői a hat rehynn, akik az újon­nan jötteket a határvidékre telepítették.

A Szövetség más utat választott a túlélésre, mint a déli­ek: lakosait a vezetők fegyveres harcra képezték ki, legbel­ső, óelfek lakta területeiket mágiával rejtették el az ártó te­kintetek ,elől, s megszakítottak minden olyan köte­léket, mely az utódfajokhoz fűzte őket. A belső területekre ember nem léphet, s még azokat az elfeket is kitiltották onnét, akik valaha kapcsolatba kerültek velük. Minden erejükkel az elf vér tisztaságára ügyelnek, mert csak így látják bizto­sítottnak fajuk fennmaradását. A beteg elfeket kitaszítják maguk közül, s a fogyatékos újszülötteket is a külső vége­ken nevelik, nem ritkán a Kiszakadottak gond­jaira bízzák. Az ország gyepűin sötétlő erdőkben nem ilyen erős a szigor. A határvidékeket ügyelő erdőjárók, a tizenkét letelepített család hercegei, a deinnek ugyan ma­gukévá tették az észa­ki óelfek elveit, ám nem ennyire vis­szautasítóak a Kiszaka­dottakkal szemben. Gyakorta közülük kerülnek ki a más­ként gondolkodó elfek, s hatást gyakorolnak rájuk a másfa­júak civilizációi is.

 

Urria: Az elfnép rejtőzködő istensége, aki oktalan­ságuk­ban elkövetett vétkükért kitaszította gyermekeit a számuk­ra teremtett paradicsomból, s tisztító vezeklést sza­bott ki rájuk. Papjai és szentélyei nincsenek, hívei csupán szimbo­likus lelkigyakorlatok és érzelmi meditáció útján érintkez­hetnek vele. Az ismétlődő újjászületések láncola­tában a hajnalkortól mostanáig mindössze tucatnyi elf nyerte el bo­csánatát; ők a Tizenkettek, avagy inkább a Hatok, mert má­ra csak ennyien maradta) közülük Ynev világán. Az óidők­ben a gyermekei még gyakran emleget­ték a nevét, az évez­redek múltával azonban alakja lassan megfakult és háttér­be szorult; a mai elfek számára már nem több egy ódon em­lék kísérteténél. Hátborzongató, szent misztériumot látnak benne, amelynek ködleplei közé balgaság volna befürkész­ni, hisz értelmezni úgysem tud­nák a látványt, csak az elve­szett harmónia utáni sóvárgást fokozná elviselhetetlensé­gig a kebelükben.

 

halák: Mindazon elfek lelkei, akik - nem bírván a rájuk szakadt szenvedéseket - beleőrültek a gyötrelmekbe, s ki­szakadtak a körforgásból. Általában erőszakos halállal ért véget az életük, s ezt a szörnyű élményt haláluk után is ma­gukkal hurcolják, gyötrő, gonosz kisugárzást árasztva ma­gukból. Nem hagyták el az anyagi síkot, s olyan helye­ken húzódnak meg, melyek nincsenek túl messze az elf településektől. Ők maguk nem gonoszak; s gyakran maguk az elfek is felkeresik tanyájukat, ha olyan információra van szükségük, melyeknek csak ezredévek óta létező szellemek lehetnek birtokában. Megjegyzendő, hogy. a zavart lelkek mondandójának értelmezése nem tartozik az egyszerű fel­adatok közé.

 

Családok: Azon - egy területen élő - elf közösségek gyűj­tőneve, melyek azonos őstől származtatják magukat. Az emberi család kifejezés elf megfelelője a ginn, amely egy párt, és az ő leszármazottaikat jelenti. Minden Család élén egy-egy herceg áll, s minden Család rendelkezik saját vadá­szokkal, akik a legközelebb állnak az emberek által hasz­nált "harcos" fogalmához. A Családok belső hierarchi­áját bonyolult szokásjogrendszer határozza meg; amelyben nem csak az életkor és a rokonsági kötelékek számítónak, ha­nem az illető cselekedetei alapján kivívott megbecsü­lése, gyermekei száma, s az általa készített tárgyak minő­sége is. A Családok létszámának nincs alsó vagy felső ha­tára, így az ynevi elfek számáról is csak homályos adataink lehetnek. Ynev bizonyos részein - például Kránban - a Családok gya­korta kisebb egységekre, ún. Házakra bomla­nak. Ezek min­denképp szorosabb rokoni kötelékeket fel­tételeznek. A há­zak élén is herceg áll, ilyenkor azonban a Családok vezetőjét nagyhercegnek nevezik. Délen har­minc- harmincöt Család él, míg ez a szám északon - a Sirenar Szövetségen kívüli szórványközösségeket leszá­mítva - negyven körül le­het.

 

uscayha: Az elfek szent fája, számtalan mágikus és szakrális szertartás nélkülözhetetlen kelléke, Narmiraen teste. A belőle készített nyílvesszők, amulettek, szent tár­gyak különleges fontossággal bírnak az elfek szemében. Szép erezete és színe miatt az emberi társadalmakban gyakran használják bútorok, padlódeszkák, falakat burkoló lécek készítésére, melynél nagyobb szentségtörést nemigen ismernek az elfek.

 

Az elfek népe, noha Ynev-szerte nem ez a kép ter­jedt el róluk, mégis igen harcias faj. Nem azért ilyenek, mert a vérükben van a pusztítás és gyilkolás utáni vágy, vagy mert örömüket lelik a vérengzésben. Ha valaki, akkor ők igazán elmondhat­ják, hogy a körülmények szerencsét­len összeját­szása tette őket azzá, amivé a Hetedkor alko­nyára lettek: megkeseredett, gyanakvó, ám büszke néppé. Történelmük folyamán - s vall­juk be ez nem szemhunyás­nyi idő - folya­matosan harcolniuk kellett - kell - a hazáju­kért, népükért és nyugalmukért; nem csoda hát, hogy egy ilyen hosszúéltű faj fiai és lányai remek fegyverforgatókká váltak. S noha gon­dolkodásukban jelen­tősen eltérnek egymástól az Ynev óriási testén külön élő cso­portjaik, azt tudják, hogy harcosaik nél­kül sem nyugalmuk, sem mara­dásuk nem lehet az ősi föl­dön.

Valamilyen szinten népük minden tagja konyít a fegyve­rekhez, ha máshogyan nem is, hát monoton históriáséne­keik vérben és csatazajban gazdag, ringó rit­musú verssora­iból. Maguk között nem háborúznak - azt még a legelva­kultabbak is tudják, hogy az ősi, sűrű vér sokkal drágább annál, semmint hogy szabadon follyon. Az őket há­borga­tókkal azonban kíméletlenek: mindenkit, aki hívatlanul té­ved erdeikbe, ellenségnek tekintenek, s gya­korta nem is kérdeznek semmit, úgy intézik el.

Az egybefüggő elf területeken kívül élők sokkal el­nézőbbek az utódfajok botor egyedeivel, ám azzal ők is tisztában vannak, hogy fegyver nélkül nem sokáig marad­hatnak életben az ellenséges világban.

 

 

 

 

 Kaloz

Kaloz

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 720 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 14:02

Kilhalm: Na akkor részemről zárásképp, mert nagyon unlak már téged is meg a kognitív disszonanciádat is.  Amit te leírsz, az nagyon jól illik a kráni elfekre, de talán nem véletlen hogy ők otthagyták a többieket Urriástól, rehynnestől, és ranagoliták lettek. A sirenariakat is teljesen rosszul képzeled el. Nincs hippi hátország, meg harcos elit. Az egész nép harcos valamennyire, de hajlamosak túlbonyolítani a dolgot, és túl sokat moralizálnak. De még mindig nem annyit mint az elfendeliek. Gondolhatod másképp, otthon úgy írhatod át őket ahogy jólesik, csak ne gyere azzal, hogy az úgy van. Mert nincs, hiába hogy te pedig úgy meséled.Orastes

Orastes

  Hordószónok

 • Fórumita
 • 5852 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 13:10

Népek, nem lehetne hogy ezzel az elfes témával átballagtok egy másik topikba? :titok: Elhiszem hogy baromi érdekes, de az ég világon semmi köze nincsen a 2018-ra tervezett magus-kiadáshoz. :csingcsung:Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 12:59

Üdv!

 

 

Az első pontban magadal vitatkozol, mert én nem azt írtam hogy szarnak a világba. Ha szerinted igen, kérlek idézd. Én azt írtam, hogy nekik az aquirok az ellenfél, a többieket nem tartják fontosnak.

Parancsolj. Itt van, pont a kérésed után. Plusz az a megjegyzés, hogy a többieket nyolcéves gyerekeknek kezelik. Ezt sem te írtad... Mert még meg is kérdeztél, hogy én minden neveletlen nyolcévest helyreteszek, és én mondtam, hogy nem de ha életellenesen fenyeget akkor nem úgy gondolok rá mint veszélytelen 8 évesre.

 

Miért is tartanák, egy fél kontinens választja el őket egymástól.

Akkor az ediomadi vidéken már nem is élnek orkok, más szolgák. A Tinolok között sem élnek orkok, goblinok, ogárok, trollok, őriások, plusz ami az elátkozott vidékről még esetleg kijön. A Vinisila síkságon sem élnek sáskaharcosok akik esküdt ellenségei az elfeknek. Ezen a síkságon az itt élő lovas törzsek sem élnek igazából, aki szintén lehetnek ellenségesek az aktuális érdekeik szerint. A Rigeoy-öböl vizén sincsenek már kalózhajók, az öböl környékén kalóz kolóniák. Az Ekbir sivatagban sem lehet semmi ami bár nem magaskultúra de lehet ellenséges. Mondjuk pont olyan hely ez is ahol elszaporodhat az is ami a bestiáriumban van és elfet is eszik.

 

Próbáltam hasonlatokat is mondani, de sikeresen összekeverted őket, aztán nem értetted, mindegy.

Kaloz: PÉLDA?

 

Amit a sereneyákról írsz igaz, de valami olyan is van, hogy hólyagírásos tekercseken vannak felsorolva az elkövethető bűnök és az értük kiróható büntetés.

És abban az elf ölés, csonkítás, meggyalázás, lelki nyomorítás bűne a 10 botütés, pénzbírság valószínűleg. Vagy börtön jár érte? Nem hiszem, a fizikai halál már annál valószínűbb.

 

Amibe az "emberfalvak kiirtása mert nem segítettek egy elfnek" nekem sehogy se fér bele, de te nagyon ragaszkodsz hozzá valamiért.

Nem Kaloz. Csak korántsem lehetetlen. Mert ha az a falu mondjuk olyan kalózokból áll akik amúgy tengeri izékre vadásznak csak tavaly küldtek a víz fenekére egy 10-12 fős elf bárkát, katamaránt, anyámkínját, és az akcióban mindenki részt vett a négy nőt és a két porontyot kivéve a falu két hosszú hajónyi legénységéből. Akkor az elfek nem égetik fel a falut, tábort... Ha felégetsz egy falut nem irtod ki? Ha a falu 3/4-ét leölik nem irtják ki. Nem, igaz mert életben hagynak 4 nőt, és a két gyereket, ők még talán élelmet is kapnak, hogy elvergődjenek valameddig.

 

Ami az 500 éves elfet illeti, miért feltételezed hogy ugyanúgy fejlődik tovább élete végéig?

Mert nincsen rá szabály, hogy nem. Ami a 45 éves embert illeti honnan veszed, hogy ugyanúgy fejlődik tovább élete végéig? Apám miért ügyesebb pincér nálam 25 év csak köztünk a különbség... Nekem is van papírom, évekig dolgoztam is tálcával, terítékkel...

 

Tudod azért kell a gyerekeknek iskolába járni, mert akkor tanulnak a legkönnyebben. Idősebb korban már nehezen megy, és hiába van valaki kiváló fizikai állapotban, a szellemi kapacitása nem fog megtöbbszöröződni.

Igen akkor tanulnak meg olyan egyébként baromi nehéz dolgokat mint 1-3 nyelv valamilyen szinten, írás és olvasás, matematika, történelmi látásmód (ami neked nincsen), stb.. Aztán a doktori disszertációkat miért nem az középiskolások meg az ált. iskolások írják? Talán mert ami erős tudást, mondhatnók ALAPOT megszereztek az további bővítésre szorul. Ugye tudod mi az a Life Long Learning? Jó pap is holtig tanul?

 

És ha az agyadat öregkorodban is használod akkor sokkal lassabban épül le. De ugye egy elfnek nem kezd el 50-60-200-400-500 évesen leépülni a szelleme...

 

Ha például te megtanultál nyakkendőt kötni, hogy lehet hogy két év múlva már nem emlékszel rá?

Úgy, hogy a hosszútávú memóriámba nem került át, mert ahogy írtam megkötöm és csá, 2 évig nem kell, nem érdekel mert tudom, hogy van internet, amin fent van a videó. Ha megszűnik a globális telekommunikáció nem az lesz a legnagyobb bajom, hogy Jézusom jövőre hogyan kötök nyakkendőt... Aki kikerül egy lakatlan szigetre, más idegen nyelvközegbe az miért felejt el ezt-azt az anyanyelvéből vagy a sziget esetén a beszédből? Azt írtad, hogy ha megnézek egy sorozatot nem emlékszem mindenre. Ami igaz, most meg számon kéred rajtam, hogy miért nem emlékszem mindenre... A Logika amit erőszakolsz sikít és rendőrért kiabál...Már bocsánat...

 

Ez az amit magyarázok, hogy az elf nem úgy tanulja meg mint egy ember, hanem úgy bevési, hogy még 200 év múlva is emlékezzen rá.

Hát ami fontos és használom gyakran azt én is úgy tanulom meg, hogy álmomból felverve is szeretném tudni. Amúgy te mindenre emlékszel amit valaha tanítottak neked?

 

Lehet. Olyan elf tanárt mesélsz amilyet akarsz.

Akkor...

 

(Hogy hívták Semir Gerkhan társát a Cobra11 első évadában? Ne less, fejből! Vagy sorold fel az orvosokat a Vészhelyzetből! Emlékszel?)

Nem emlékszem. De arra emlékszem, hogy volt Vészhelyzet sorozat amikor Általános Iskolás voltam. Ilyen Cobra 11 szennyet ugyan nem nézek.

 

Tudod van a tárgyi tudás, az az a lexikális tudás, tudod az évszámokat, a helységneveket, az adatokat, ilyesmi. Meg vannak a készségek. Mint amilyen a történelmi, irodalmi stb. látásmód.

 

 

Szóval az elf gyerek semmivel se lassabb

Akkor miért 100 évesen lesz felnőtt nem 18-21?

 

 

Ráér közben bárányfelhőket is nézegetni és madárcsicsergést hallgatni.

Évekig, évtizedekig csak ezt csinálja? Szóval nem úgy tanítják, hogy napi x óra, heti y pihinap? Aztán esetleg jó hosszú nyári szünet.

 

Vagyis ha a játékos egy fiatal 150 éves elfet akar hozni, nem engednéd első szinten, emrt biztos jobban kiképezték?

Nem. Megemlítem neki, az aggályaimat a 150 éves 1.szintű elffel kapcsolatban. Megkérdezem, hogy bevállalja-e azt, hogy a többiek 7-8 szintet folyamatosan rávernek. Nálam egy 150 éves elf már 110 éve nagykorú. Tehát nem nő sem az agytérfogata sem a testmagassága, sem az izomtömege (impulzus, értsd fizikai megterhelés nélkül) lelkileg, tudatilag még sokat változhat.

 

Ha a sereneyák kasztleírására gondolsz, lásd feljebb. És egyszerűen imádom, hogy a te elfjeidhez képest még a "zolajért demokráciát exportáló világcsendőr" is milyen nyugodt és békés

Kaloz nem akarlak minősíteni de nagyon gyökér vagy. Kérlek elemezd ki az alábbi képeket magadnak. Aztán használd már a kocsonyás izét a koponyádban... 

bombing_0.jpg

 

 

War-in-Iraq-dog-ab_1404117i.jpg

 

Ezaz! Van olyan! És a többiek tragikus hősnek tartják, ugye?

Hát van aki. Vagy Mallior nem az? Akkor ő mi? A tragikus hős tudod mit jelent? Azt, hogy esetleg félnek is tőle...  Donald Trumpot minden amerikai szereti? Az aradi 13-at nem illették még vádakkal? Életükben sem? 

 

 

Ui.: Amiket itt leírsz inkább a kráni elfekre lennének igazak, de talán nem véletlen hogy ők különböznek a többiektől.

Nem a kráni elfek teljesen mások. példáúl vallási célból embert áldoznak. Gondolkodás és irgalom nélkül ölnek.

 

De amúgy meg ezután a mondat után végeztem veled mert a lakás bármelyik falával értelmesebben tudnék vitázni. Azok még az idézés funkciót is ismerik és eztt is " idézett szöveg ".

 

A hozzászólásodban egy darab " nincsen... És a képességeid is... :leborul:


Módosította Kilhalm: Tegnap, 13:02


Kaloz

Kaloz

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 720 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 12:44

KLM: EMlékeim szerint nem vele, hanem az anyjával. Ő meg kicsit komplexusos lett. És megintcsak emlékeim szerint (mert nincs kedvem előtúrni a novellát, újraolvasni meg még kevesebb) az ereni nemesekre vadásztak, és nem estek neki boldog-boldogtalannak. Aztán mikor igen, jöttek a helyi elfek segíteni ellenük.
És csak a jegyzőkönyv kedvéért, ha elborult elfek gyilkolnak le falvakat, az nem ugyanaz mint ha az elf hagyományok szellemében, és a sirenari urak áldásával művelnék ezt rendszeresen.
 

Ami a tanulást illeti, valahogy le kéne képezni, ugyanakkor nem kéne hogy játéktechnikai hátránnyal járjon. Lassabban tanul, mert nincs adrenalin, megtanulja, de ha nem dolgozza föl (vési be magának) erdőben ücsörgés közben el is felejti, x idő után sokkal nehezebben tanul... Nekem akármelyik megfelel.KLM

KLM

  Ős fórumozó

 • Fórumita
 • 10578 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 12:36

@Kalóz
A Jutalomjátékban mit is tettek szektaanyuval, hogy hirtelen szült egy rakás fattyat meg toborzott pár eszelőst is melléjük és mindenkit nekiállt kiirtani, aki ott volt?

Na, őt az erioni - amúgy leginkább köldöknéző - közösség hagyta volna öldökölni, ha épp nem ontanak elf vért (még ha kevertet is).


Ennyit arról, hogy alkalomadtán nem gyilkolnak le falvakat.

. . .
Elfek életkora és tanulás:
Embernél ami 13-16 év, az elfnél 30-50.
Ami durvább, hogy a 17-30 "ifjúkor" nekik 50-1400 év. Hoppá...

Szóval ha nem úgy működnek, hogy "ha van adrenalin" akkor úgy tanulnak, mint egy ember, ha nincs, akkor század olyan lassan, akkor gondok lesznek.

Kaloz

Kaloz

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 720 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 10:58

Kilhalm: Nem idézek mert macskakörmözök, mert így is hosszú lesz.
Az első pontban magadal vitatkozol, mert én nem azt írtam hogy szarnak a világba. Ha szerinted igen, kérlek idézd. Én azt írtam, hogy nekik az aquirok az ellenfél, a többieket nem tartják fontosnak. Miért is tartanák, egy fél kontinens választja el őket egymástól. Próbáltam hasonlatokat is mondani, de sikeresen összekeverted őket, aztán nem értetted, mindegy. Amit a sereneyákról írsz igaz, de valami olyan is van, hogy hólyagírásos tekercseken vannak felsorolva az elkövethető bűnök és az értük kiróható büntetés. Amibe az "emberfalvak kiirtása mert nem segítettek egy elfnek" nekem sehogy se fér bele, de te nagyon ragaszkodsz hozzá valamiért.
Ami az 500 éves elfet illeti, miért feltételezed hogy ugyanúgy fejlődik tovább élete végéig? Tudod azért kell a gyerekeknek iskolába járni, mert akkor tanulnak a legkönnyebben. Idősebb korban már nehezen megy, és hiába van valaki kiváló fizikai állapotban, a szellemi kapacitása nem fog megtöbbszöröződni. Ha például te megtanultál nyakkendőt kötni, hogy lehet hogy két év múlva már nem emlékszel rá? Ez az amit magyarázok, hogy az elf nem úgy tanulja meg mint egy ember, hanem úgy bevési, hogy még 200 év múlva is emlékezzen rá. Erre nincs játéktehnika, talán nem is kell de a világképbe be kéne illeszteni szerintem.
Lehet. Olyan elf tanárt mesélsz amilyet akarsz.
Nem. Néha játszunk, nem is mindig ugyanazok, nem érdemes. Az elf kalandozhat felőlem akár tíz évig is, de előbb-utóbb kell neki "pihenő". Nem a testének, a lelkének. Különben 5-600 év múlva csak arra fog emlékezni hogy valamikor valami alakokkal mászkált valamerre, és együtt csináltak valamiket.
Nem arról van szó hogy mennyit lát, hanem hogy mire emlékszik. (Hogy hívták Semir Gerkhan társát a Cobra11 első évadában? Ne less, fejből! Vagy sorold fel az orvosokat a Vészhelyzetből! Emlékszel?)
Szóval az elf gyerek semmivel se lassabb, de igen, és hosszú ideig képezték szóval valami biztos ragadt rá, de épp mivel ilyen hosszú ideig képzik, miért siessenek? Ráér közben bárányfelhőket is nézegetni és madárcsicsergést hallgatni.
Vagyis ha a játékos egy fiatal 150 éves elfet akar hozni, nem engednéd első szinten, emrt biztos jobban kiképezték? (Hogy te otthon mit csinálsz és miben maradsz magaddal semmit nem bizonyít. Azt hiszem ezt már mondtam egyszer.)
Nem, kedves Kilhalm, azt mondtam hatékonyabb ha a mesterednek nem kell elmutogatni, hanem megérted. A nyakkendőddel már példálóztam feljebb.
Urria szerinted nem beszél a rehynnekkel, ami sok mindent megmagyaráz, mert a sumiban meg benne van, hogy ők azok akikkel beszél. Ezért is irányítják ők az elfeket. Ami pedig az aquirokat illeti, leírtam már nagyon szépen, hogy ők az ősgonosz, akiket kell is irtani. (Példálóztam is, persze nem értetted. Mindegy, megszoktam.)
Ha a sereneyák kasztleírására gondolsz, lásd feljebb. És egyszerűen imádom, hogy a te elfjeidhez képest még a "zolajért demokráciát exportáló világcsendőr" is milyen nyugodt és békés. :D Viszont most megint módosítottál az álláspontodon, nemrég még arról beszéltél ki lehetne irtani a falut (nem csak a házakat felgyújtani) és a rehynnek ezt elnéznék, merthát. aztán ha azt mondanám ez belefér (a bűnöst megölik, a többit elzavarják) büszkén kukorékolsz hogy te megmondtad. Csakhogy nem ezt mondtad nyuszifül...
A nyáladzásnál is ügyesen terelsz, van hivatalos anyag hogy nem olyan, kortáblázatnak hívják. Ha nálad otthon nem így van, a te dolgod, de amíg ki nem adod a háziszabályaid és világleírásaid összesített gyűjteményét, hadd ne kelljen már tekintetbe vennem. (Mondjukrá valószínűleg akkor se venném, de legalább az esélye megvolna.) De bábozódás tényleg nincs, megint igazad volt. Örülsz ugye?
Az idézet feljebb volt. És még te mondod hogy trollkodok? De legalább sikerült megkerülni a kérdést, hogy 5-6 oldallal korábban miért volt hülyeség amit most mondasz.
Ezaz! Van olyan! És a többiek tragikus hősnek tartják, ugye? Ja, nem! És titkosszolgálat! Ja, nem! Hát a rehynnek? Na azok meg főleg nem! Szóval mit is akarsz vele bebizonyítani? Hogy gazam van, eddig is mondtam, csak te ellenkeztél! :D

Megint olyasmivel vitázol amit sose mondtam, kezdem már unni. Ha tartasz egy előadást a közép-európai makrogazdaságok rendszerváltás utáni fejlődéséről egy tízévesnek érteni fogja? Pedig biztosan tud magyarul, nem?
Az elf megvédheti magát, miért ne védhetné. De ha ki akarják rabolni, viszont elszaladnak mikor ő is fegyvert ránt, nem megy utánuk, hogy leölje őket amiért ki akarták rabolni. Érzed a pofádba robbanó finom különbséget?
Az elf ezt szükséges rossznak fogja tartani. Viszont ha nekiáll bűnözőket és a családjukat mészárolni, mert az jó, akkor számíthat rá, hogy a lelkének rossz lesz. Ha szektát szervez magának a fajtársaiból, akik mind így gondolkodnak előbb-utóbb rájuk szólnak hogy nem kéne. Aztán lehet hogy a helyi elf nagykutya adja fel őket az embereknek. Ő se fog neki örülni, de szükséges rossznak tartja.
Ugyanígy, ha Sirenarban nekiáll prédikálni, hogy " Urria miért küldött engem ebbe a pokolba ahol megakarnak verni, bicskázni, erőszakolni, kisemmizni és nekem hagynom kell?  Miért haragszik rám azért amit nem én követtem el? Nem én követtem el az ősbűnt..." akkor a siryaók fogják őket visszatéríteni az útra, ha az sem elég talán még a rehynnekkel is összefuthatnak.

Ui.: Amiket itt leírsz inkább a kráni elfekre lennének igazak, de talán nem véletlen hogy ők különböznek a többiektől. Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 06:57

Üdv!

 

Kaloz:

 

Amikor elf karakternek mesélsz, elf karakterrel játszol a többi játékos karakter és NPC megérti amit a karakter akar. Vagy nem tud kérni egy pohár vizet mert nem tudja elmagyarázni, hogy szomjas mert az elfeknek 375 féle kifejezésük van a szomjúságra és a többiek nem értik a lehet finom különbséget, hogy mit akar. És persze ennek ellenére azért megtanulta a Közös (más emberi) nyelvet és más fajúak meg megtanulták az elfek nyelvét... Érdekes...

 

Az ominózus elf karakter ha rátámadnak a haramiák mosolyog és legyint, hogy buta gyerkőcök vagy védi magát? Ha legközelebb haramiát lát akkor mit csinál?

 

Amikor nem hagyja magát megöletni, ne adja isten ő támadja meg a haramiákat mert tudja milyen fajták, akkor Urria jön vagy egy óelf, hogy térjen vissza az útra? Ilyenkor elgondolkozik olyasmiken, hogy Urria miért küldött engem ebbe a pokolba ahol megakarnak verni, bicskázni, erőszakolni, kisemmizni és nekem hagynom kell?  Miért haragszik rám azért amit nem én követtem el? Nem én követtem el az ősbűnt...Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt Tegnap, 06:16

Üdv!

 

 

ÍRTAM!! Például hogy más az elfek mentalitása, te meg ott pattogtál, hogy akkor hülyék, pedig nem lehetnek azok!

Nem. Azt írtam, hogy faji és/vagy állami szinten nem lehetnek ilyenek, egyénileg ott is van minden a képzeletbeli skáláról. Tudod írtam, hogy sok az emós stb.. Azt is leírtam, hogy szvsz miért. Azért mert a vezetőik (északon akikről elsősorban szó van, mert délről aztán semmit nem tudunk ami nem krányi) tapasztalt veteránok, sokat láttak és joggal félhetnek attól, hogy most is lehet hasonló, és az elfeknek kialakult az a harcos (és nyilván egyéb) rétege akik  ezzel foglalkoznak. Azt írtam nem szarhatnak bele teljesen a világba amiben élnek. Azt is írtam, hogy van állami diplomáciájuk, és azért saját szemükkel nézve harcolniuk is kell állami szinten, saját számításaim szerint egy elf nemzedéknek cca. 2,5 olyan háború jut amit valakik megvívnak de mertem feltételezni, hogy azért a ZH-kat leszámítva is vannak más konfliktusok. Nyilván nem akkora volumenben. Illetve azt vitattam még, hogy az embert/orkot nem tekintik veszélyesnek. Itt élénken élt bennem egy erős emlék, hogy én ezt nem a kisujjamból szívtam ki. Megkerestem a bosszúálló kaszt leírását és valóban ilyeneket találtam, hogy az elf bosszúállók mint szervezet megtorolják a népüket ért sérelmet, járőröznek a határon, az orkokat kérdés nélkül támadják meg és más emberekkel is sok a dolguk, nyilván nem csak kellemesen cseverésznek velük, bár biztosan azt is csinálják.

 

Az 500 éves elf lehet hogy magasabb szintű mint a 45 éves ember, de nem biztos.

Nem biztos. Csak mivel mindkettőt olyan alaknak gondoltam aki aktívan fejleszti magát az elfnek röpke 11,111111 (bocs nem írom le az összes karaktert) annyi ideje van erre. Balga módon merem feltételezni, hogy ez inkább van így mint amúgy. 

 

Az elf aki más fajúakat is tanít, lehet hogy leegyszerűsítette a dolgot úgy, hogy az emberek is megértsék. Vagy rasszista, és csak az egyszerűbb dolgokat tanítja, mert az emberek úgyse értenék. Esetleg lehet neki könyörögni meg bizonygatni.

Meg 100 egyéb dolgot. De akkor ugye van arra esély, hogy egy olyan elf aki ilyesmire adta a fejét nem lesz tök béna tanár, és nem totál rasszista ha már erre adta a fejét  Ha én mondjuk mesélni akarok ilyen karaktert akkor nem fog 5 játékos felállni az asztaltól, a szabálykönyveket mutogatva, hogy ez nem Ynev.

 

Nekem könnyű, mert nincs életút, így az elf is kalandozhat, vagy amit akar, csak mikor olyanja van, hát elvonul egy erdőbe pár évre hogy feldolgozza az élményeket.

Mármint ti nem játszotok életút játékot? (Nem bántás, csak értelmezni akarom a félmondatot.) Az erdős elvonulós részt nem vitatom... Bár én hosszabb játék során azt javasolnám az elf karakternek, hogy majd a kalandsorozat végén jöjjön rá a kényszer.

 

(Nincs szerencsém a hasonlatokkal, de hátha. Ha ledarálsz egyben egy sorozatot emlékezni fogsz a történetre, a fontosabb momentumokra, de az apróságokra már nem biztos. Túl sok.)

Igaz. De akkor képzeld el, hogy egy ember és egy elf leülnek sorozatot nézni. 60 évig minden sorozatot megnéznek amit idejük enged. Az ember meghal mert már öreg és ennyi volt az élettartama, az elf még 1000+ évig is nézheti a sorozatot. És miután már jó sok sorozatot megnézett azt is fogja tudni, hogy kb. mi lesz a sorozatokban mert már sokat látott.

 

 

! Hogy a gyerekek lassabban fejlődnek, de nem, mert ha csak annyit gyakorolnak mint te, csak sokkal több ideig, akkor is jobbak lesznek.

Én ezt nem írtam. Én azt írtam, hogy egy 100 éves elf aki már felnőtt talán kicsit nagyobb tudású mint egy szintén éppen felnőtt ember. Mert oké, hogy az elf gyerek esetlenebb és/vagy lassabban tanul mint az ember de a 100 éves elf egyén olyan hosszú kamasz és egyéb koron van túl, hogy valaminek ha képezték rá kellett ragadnia.

 

 

(Ja, a játék a kétszáz éves elfet se kezeli, miért ne indulhatna 8. szinten, 120 év gyakorlás után nem is sok, igaz? Te hogy oldanád meg?

Így. Ha azt mondná a játékos, hogy a karaktere 200 éves elf aki aktívan képezte magát akkor én azt mondanám, hogy nyolcadik szintű és akkor a többiek is 8. szintű karaktert hoznának. Kérném, hogy írják össze mivel foglalkoztak eddig ha már 8. szinten kezdünk. És én az elfek felnőttkorát levittem 40 évre és abban maradtam magammal, hogy akkor 25 éves korig nyálbabák és a maradék időben képezhetőek, a képzés intenzitásától függően lehetnek 1.-4. szintűek 40 évesen.

 

És ez biztos sokkal hatékonyabb, mintha a mestered olyat mond amit megértesz. :D Mindegy.

Micsoda? Kaloz kérlek használd az idézés funkciót, vagy macska körmözz. 

 

Igen SOKKAL hatékonyabb. Mert akkor most azt vitatod, hogy nem lehet tanulni megfigyelés és utánzás kombinációjával? Főleg ha az még némi magyarázattal is ki van egészítve. Gratulálok. :)

 

Sportoltál? Volt olyan, hogy felvételt nézetetek a várható  ellenfeleidről és a mester segítségével kielemeztétek. Néztél már bármilyen oktatóvideót? Mondjuk én a mai napig így kötöm meg a nyakkendőmet 2 évente egyszer amikor kell (azért felejtem el, mert utána cca. 2  év mire megint kell, plusz tudom, hogy úgyis ott van a videó.). Szóval ha néztél "oktató videót"... Mire támaszkodtál? Képi- és hang anyagra? Aztán leutánoztad, feldolgoztad amit láttál? Most képzeld el ezek mellé, hogy a felvétel alapján a tükörben kötöd a nyakkendőd és valaki ott áll melletted és még segít.

 

A született süket-némák, vakok megtudnak tanulni dolgokat?

 

Az iskolában, hogyan tanultál meg írni, hogyan tanultad meg a relációs jeleket (kacsacsőr). Nem vezette a kezdet a pedagógus mikor kellett? Van Móricka, neki azt mondja a pedagógus, hogy rajzoljon egy nyitott kacsacsőrt ami az ajtó felé (jobbra mondjuk) néz, de nem tudja mi az a kacsa mert nagyvárosi gyerek. A pedagógus megfogja a kis kezét és együtt lerajzolnak egy ronda jelet. Na így kell gyakorold a füzetedben.

 

 

A Khorne-hitű inkvizítor úgy jött, hogy elkezdtél valamire a pápával, és az egyház botlásaival példálózni.

Meg mással is amit sikeresen ismét kihagytál. Mert ez arra volt reakció, hogy szerinted az a 6 (12?) óelf az mindig visszatereli a népét a jó útra, a süket és néma, haragos Urria útjára aki talán csak azzal a 6 óelffel beszél (ha, bár szerintem velük sem). Na én erre azt is kérdeztem, hogy akkor Nagy akvérgyilkos M. kedvese mit csinált amikor elkísérte Nagy Akvérgyilkos szerelmét?  Ez ilyen lehelet finom utalás akart lenni, hogy más az amit elvárunk egy hivataltól, vezetőtől meg más az ami kisülhet belőle. Azt vitatom ezzel, hogy jó az az akarat lehet megvan de annak ellenére deklaráltan vannak akik szembeszegülnek vele (vagy nem is gondolnak rá adott szituációban).

 

Ami Yneven kicsit bonyolultabb, mert ott vannak az istenek, akik elég egyértelműen ki tudják mutatni ha nem elégedettek az elsődleges anyagi síkon lévő képviselőjükkel

Igen. Aztán mégis az van a szabálykönyvben a kasztleírásnál amit neked beidéztem és te vitatod. Ennek azért van oka gondolom. Vagy az, hogy a dolog kicsi ahhoz, hogy Urria (a 6 elf "pápa") foglalkozzon vele, vagy az, hogy az illetőt az sem érdekli. Vagy helyesnek tartja a 6 pápa is mert jogos "önvédelem". Mert jóval humánusabb visszaküldeni egy bűnös lelket egy tiszta vágással a körforgásba mint megb*sz*tni 50 bepipázott orkkal. Sót az is humánusabb ha az illető(k) házát felgyújtjuk és így elkergetjük messzebbre/máshová.

 

 

Vagyis hiába titkolja az inkvizítor, hogy áttért, és hiába akarja továbbra is az Istencsászár ellenségeit pusztítani, az Istencsászárra már nem számíthat.

Nem. Mivel áttért már nem akarja az istencsászár ellenségeit pusztítani (vagy inkább nem csak őket, mert nem csak káoszhívők ugye az ellenségek). Most már inkább az istencsászár szolgáit IS akarja pusztítani. Aztán ha nem olyan szinten káosz-bolond akkor azért fent tart egy álcát ameddig sikerül. Tehát Kaloz-magyarra lefordítva, de pusztítja ezután is az istencsászár némely ellenségeit csak közben ellene szervezkedik. Mit szólnak a többiek? Tőlük függ.

 

Plusz. Miért eddig számíthatott az inkvizítor az istencsászárra? Lehet hülye vagyok de amikor olvastam a Dark Hersy és egyéb könyveket nekem nagyon úgy jött le, hogy a játék ezt a kérdést igen nyitottan kezeli. Tehát a nagy Istencsászár lehet egy csontváz az aranytrónuson aki helyett a bürokratagépezet uralkodik mert amaz kipurcant. És minden vakszerencsét neki tulajdonítónak, és/vagy a kollektív hit benne olyan erős, hogy igazából ez a fajta "Kis Árkánum" (M* ugye) tudatalatti használata segít hébe-hóba.  Vagy lehet egy roncs aki azért teszi a dolgát. És vagy reinkarnálódik vagy nem. Nekem eléggé az jött le, hogy ez egy erős hangulat elem amit Ti lőtök be attól függően mennyire szeretitek a darkos, grim hangulatot. Ha nagyon akkor a csontváz a trónon csak egy csontváz a trónon és az ember faj acélnál keményebb, tűznél perzselőbb, napnál fényesebb vezetője régen HALOTT.

 

Érted már?

Én eddig is értettem. Te nem érted. Annak az éremnek nem két oldala van mert az  érem nem is létezik, mert csak egy d100-as dobótest van.

 

Honnan jött, hogy figyelemhiányos meg nyáladzik?

Mivel nincsen róla adat gondoltam kicsit olyan mint egy ember baba. Tehát csak arra figyel ami érdekli, és nem tud monoton dolgokra sokáig koncentrálni mert annyira sok infót dolgoz fel a fejlődő tudata, hogy nincsen kedve órákig nézni egy monoton eseményt inkább keres valami érdekest (mondjuk a színes, zenélő, pörgő, világító űrhajókat és kiskacsákat az ágya felett) Plusz nem tudja még, hogy mi veszélyesés mi nem. Simán átmenne az úttesten, nyomna egy nyaktörő hátraesést a kanapéról az üvegasztalra, megenné a patkánymérget meg a rúzst ajakzsírral, bele esne a kútba, ilyesmi.

 

Plusz azért nyáladzik mert még nem kontrollálja a testét. Mert nem tudja, hogy az amúgy normális nyál ami része a testének ciki ha beteríti az arcát. Plusz motorikus reflexei sem igen vannak még.

 

Ha van hivatalos anyag, hogy igazából bebábozódik, szuper-csillagharcossá változik akkor szólj.

 

 

Aha, szóval mikor azt írtam, hogy képesek lennének rá, de nem teszik, akkor hülyeség, és biztos nem úgy van, most pedig azt mondod hogy mégis? Élmény veled vitatkozni, mondtam már?

Kaloz köszönöm az idézetet. Valóban sokat segített, belátom a tévedésem. Átmegyek ide a szomszédba és bocsánatot kérek attól az idős nőtől akit múltkor véletlen kinevettem mert az mondta, hogy szerinte lapos a Föld mert azt olvasta.

 

 

Megtartó varázs. Olyan elfek amiket te írsz a már emlegetett Jutalomjáték című novellában szerepelnek,

Írtam még 2 példát olyan elfre amit én írok. Azaz SAJÁT SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ.


Módosította Kilhalm: Tegnap, 06:23


Kaloz

Kaloz

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 720 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt 2017.09.24, 22:03

KIlhalm: Lehet hogy magas szintű volt, csak más képzettségeket fejlesztett. Fogalmam sincs, nem ismerem, de nem csak az az egy oka lehet amit gondolsz.
Az 500 éves elf lehet hogy magasabb szintű mint a 45 éves ember, de nem biztos.
Az elf aki más fajúakat is tanít, lehet hogy leegyszerűsítette a dolgot úgy, hogy az emberek is megértsék. Vagy rasszista, és csak az egyszerűbb dolgokat tanítja, mert az emberek úgyse értenék. Esetleg lehet neki könyörögni meg bizonygatni.
Nekem könnyű, mert nincs életút, így az elf is kalandozhat, vagy amit akar, csak mikor olyanja van, hát elvonul egy erdőbe pár évre hogy feldolgozza az élményeket. (Nincs szerencsém a hasonlatokkal, de hátha. Ha ledarálsz egyben egy sorozatot emlékezni fogsz a történetre, a fontosabb momentumokra, de az apróságokra már nem biztos. Túl sok.) Ezt a rendszer sehogy se kezeli, pedig kéne. Különben miért ne lehetne a 800 éves elf 150. szintű, ha a 80 éves ember lehet 20., és a kondíciója is jobb.
ÍRTAM!! Például hogy más az elfek mentalitása, te meg ott pattogtál, hogy akkor hülyék, pedig nem lehetnek azok! Hogy a gyerekek lassabban fejlődnek, de nem, mert ha csak annyit gyakorolnak mint te, csak sokkal több ideig, akkor is jobbak lesznek. Meg tudom is én, olvasgasd magad. (Ja, a játék a kétszáz éves elfet se kezeli, miért ne indulhatna 8. szinten, 120 év gyakorlás után nem is sok, igaz? Te hogy oldanád meg?)
És ez biztos sokkal hatékonyabb, mintha a mestered olyat mond amit megértesz. :D Mindegy.
A Khorne-hitű inkvizítor úgy jött, hogy elkezdtél valamire a pápával, és az egyház botlásaival példálózni. Ami Yneven kicsit bonyolultabb, mert ott vannak az istenek, akik elég egyértelműen ki tudják mutatni ha nem elégedettek az elsődleges anyagi síkon lévő képviselőjükkel. Vagyis hiába titkolja az inkvizítor, hogy áttért, és hiába akarja továbbra is az Istencsászár ellenségeit pusztítani, az Istencsászárra már nem számíthat. És ha lebukik, akkor a többiek se lesznek elnézőek, hiába mondja, hogy ő csak a munkáját akarta hatékonyabban végezni. Érted már?
Honnan jött, hogy figyelemhiányos meg nyáladzik? A 30 éves elf egyenértékű a 13 éves emberrel, az 51 éves pedig a 17 évessel. ETK.
Mondtam én ilyet? Idézhetnél akkor már...
Aha, szóval mikor azt írtam, hogy képesek lennének rá, de nem teszik, akkor hülyeség, és biztos nem úgy van, most pedig azt mondod hogy mégis? Élmény veled vitatkozni, mondtam már?
Írtam, Heidel Dan - Határon innen, határon túl, Jan van den Boomen - Megtartó varázs. Olyan elfek amiket te írsz a már emlegetett Jutalomjáték című novellában szerepelnek, a helyi elf kolónia segített Gorduinéknak a kiirtásukban. (A maszkos gyilkos is ott kezdett, de neki sikerült meglépni a fajtársai elől.)Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt 2017.09.24, 19:53

Üdv!

 

 

Azaz az oktatás képzettsége alacsonyabb volt a tanárodnak, az edződnek pedig talán a Birkózás képzettsége is.

És  szerepjátékos nyelven miért is volt alacsonyabb a képzettség?

 

Talán mert alacsonyabb szintű volt. Milyenek is szoktak lenni a magasabb szintű karakterek? Biológiailag idősebbek?

 

Előző hozzászólásod szerint te amiket írtam nagyjából eddig is így gondoltad, SZERINTED. Akkor azt sem vitatod, hogy egy 500 éves "aktív" elf magasabb szintű mint egy 45 éves szintén aktív ember? És mondjuk a 45 éves már itt-ott sajog is a kor miatt, az 500 éves elf meg tán pont nem.

 

Akkor most megint butaságot írtam. Vagy neked kéne elolvasni és értelmezni dolgokat. Lehet ez a fránya inklúzió bedarált.

 

 

Vagy esetleg el tudta úgy magyarázni hogy te is megértsd, míg mondjuk egy elf nem tudná, mert nem értenéd a gondolatmenetét és a hasonlatait.

Ez személyfüggő is lehet ez igaz  Ám az az elf aki tanít más fajúakat (embereket) az lehet tud úgy fogalmazni, hogy megértsem mert különben nem így tenne.

 

És megjegyzem elsősorban azért tudta az az ember úgy elmagyarázni mert tudta mi a hiba. Mert már találkozott vele.

 

Ellenben Te is Én is egy fajhoz tartozunk sokadszor kérdeztem, hogyan osztasz TP-t az elf karakternek aztán mégsem válaszoltál.

 

Figyelj, ezt is kértem:

Egyet írj amivel ezek közül vitatkoztam. CSAK EGYET. Légy szíves.

 

 

(Úgy mozgasd a csuklód mint x madár, ne úgy mint y madár! Elf szemmel nézve tényleg van köztük egy kis különbség, na de egy ember ugyan honnan értené ezt?

Mi van? Szeretem az ilyen dolgokat. Az eszkimóknak is sok szavuk van a hóra, állítólag annyi mint senki másnak, aztán kiderül, hogy az angoloknak is van (meg gondolom nekünk is) csak erőlködniük kell kicsit mert azt ők nem csak hónak gondolják. 

 

De tudod mit akkor megfogja a kezem, lábam és vezeti, vagy azt mondja, hogy nézd lassan csinálom utánozz. Vagy az elf keze/lába máshogyan ízelt?

 

De ha ez se megy akkor pszivel mutat saját "képeket" és "érzéseket" mert én nyilván nem látom a különbséget.

 

De az is lehet, hogy akkor mutat egy másik technikát mert ő azt is ismeri, mert nem csak az egyenes ütést gyakorolta az 500 év alatt. Lehet azt mondja, hogy öcsém te nagyon béna vagy, de nesze itt a horogütés, hátha az megy.

 

 

Márhogy olyan aki Khorne nevében irtaná az Istencsászár ellenségeit, és ezt a többiek elnézik neki? Erősen kétlem. De ha másképp tudod mondd csak.

Nem tudom másképpen. De akkor van? Lehet, hogy lehet? Mert azt kérdezted mit szólnék egy Khrone hitű inkvizítorhoz, én pedig válaszoltam, hogy szerintem van káoszhitű inkvizítor. Figyelj Kaloz: TITKOLJA. Több kevesebb sikerrel.

 

 

És az elfet is így kapkodva képzik, hogy csíra legyen? Vagy neki tovább tart?

Az alapokat SZVSZ az elf is kb. annyi idő alatt tanulja meg mint egy random hasonló képességű ember és később is úgy halad. Csak az ember gyereket 4-6 (óvodás) éves korától lehet (és ha kiválóságot akarsz kell is) edzeni az elfet meg 25-30 évesen lehet elkezdeni mert addig figyelem hiányos, vagy csak nyáladzik az anyja karján.

 

 

Ha már Warhamme, a dark elf neked való, de ez a mókusos az irodalom meg a világkép alapján nagyon nem ilyen. Még ha te nagyon szeretnéd is.

Rosszul állsz hozzá. Én csak olyan dolgokat vitattam, hogy az elfek  teljesen depis bénák kollektívan akik szarnak bele a honvédelembe és odafordítják az összes orcájukat a szemtelen kis gyerkőcöknek. Mert nem mind az, mert különben nem lenne független, szabad elf állam.

 

A WH40K dark elfje sokkal de sokkal durvább... Az az elf kép amit én neked megmutatni próbálok az nem egy agresszívan gyilkolászó fajta túlnyomó többségben. Hanem ha nagyon akarja képes ilyesmire, de általában nem akarja, tudatosan.

 

Pedig bizony az északi elfek egy része lehet ilyen is, mert semmi nem gátolja. Nyilván elf és elf között is van óriási különbség. De minden adva van, hogy én ilyet alkossak.

 

Mondasz pár példát, hogy milyen egy M* irodalmi elf:

 

Én írok párat jó:

 

A maszkos bosszúálló a Karneválban. Teljesen kegyetlen, őrült, az emberek használják.

 

A két elf a Csepp és Tengerben akik nézik ahogyan a cool és kőkemény TNG a gyakorló vérteket csépeli. ZSOLDOSOK. TNG fanok.

 

A Tizedik (én sem szeretem) elfje aki képasziért megy a kerteken át és megérzi, hogy valami gáz van de úgy dönt holmi útonállóktól, HVCS-ktől ő ugyan meg nem hátrál, pedig csak tőre van.

 

 Kaloz

Kaloz

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 720 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt 2017.09.24, 19:10

KIlhalm: Az elfeknek más a mentalitásuk? Érzékenyebbek? Az elf gyerekek lassabban fejlődnek?

Azaz az oktatás képzettsége alacsonyabb volt a tanárodnak, az edződnek pedig talán a Birkózás képzettsége is. Vagy esetleg el tudta úgy magyarázni hogy te is megértsd, míg mondjuk egy elf nem tudná, mert nem értenéd a gondolatmenetét és a hasonlatait. (Úgy mozgasd a csuklód mint x madár, ne úgy mint y madár! Elf szemmel nézve tényleg van köztük egy kis különbség, na de egy ember ugyan honnan értené ezt?)
 

"Akkor most van Káosz-hitű inkvizítor WH40K-ban?"

Márhogy olyan aki Khorne nevében irtaná az Istencsászár ellenségeit, és ezt a többiek elnézik neki? Erősen kétlem. De ha másképp tudod mondd csak.

Márhogy kiképzi hirtelen, elf mércével csíra lesz, ami több mint a semmi, de elf mércével csíra lesz? És az elfet is így kapkodva képzik, hogy csíra legyen? Vagy neki tovább tart?

Ha már Warhamme, a dark elf neked való, de ez a mókusos az irodalom meg a világkép alapján nagyon nem ilyen. Még ha te nagyon szeretnéd is.Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt 2017.09.24, 18:51

Üdv!

 

Kedves Kaloz:

 

Te ezt idézted tőlem:

 

" Vagy kiképzi hirtelenjében, csak kapkodva (elf mérce szerint) ami több a semminél, de nem ugyanaz mint az elf."
"Ez egyszerűen nem lehet így egyik M* játékban sem. Vagy akkor te úgy mesélsz az elf karakternek, hogy a többiek már 6 szintet léptek ő pedig most van félúton a második felé? Nem? Akkor miért nem?"

 

Én azonban ezt írtam:

 

Na, vissza az elfekhez akkor. Nem kell jobbnak lenni mint a mestered, de ha ő úgy és azért ér el jobb eredményt mert mindennek megismeri az elméleti hátterét és a filozófiáját mielőtt jó alaposan begyakorolná, akkor az ember tanítvány lesz vagy hatvanéves mire végeznek az alapokkal. Vagy kiképzi hirtelenjében, csak kapkodva (elf mérce szerint) ami több a semminél, de nem ugyanaz mint az elf.

Ez egyszerűen nem lehet így egyik M* játékban sem. Vagy akkor te úgy mesélsz az elf karakternek, hogy a többiek már 6 szintet léptek ő pedig most van félúton a második felé? Nem? Akkor miért nem?

 

Quote

 

 

. Vagy kiképzi hirtelenjében, csak kapkodva (elf mérce szerint) ami több a semminél, de nem ugyanaz mint az elf.

Igen. Elf mércével még csíra lesz.

Ugye érzed a finom (majd a pofámba robban olyan finom) különbséget...

 

Így nem is tudod értelmezni. Szóval na.


Módosította Kilhalm: 2017.09.24, 18:54


Kilhalm

Kilhalm

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1559 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                             

Kelt 2017.09.24, 18:11

Üdv!

 

 

Kilhalm: Érdekes volt látni hogy elismételtél egy csomó dolgot amit én is írtam, csak akkor még vitatkoztál vele

Egyet írj amivel ezek közül vitatkoztam. CSAK EGYET. Légy szíves.

 

 

A kiérletező kedvű emberiség ezt hatékonyabban kitapasztalhatja mint a hagyományőrző elf nép

És ezt sem vitattam a vitánkban soha. Csak az emberiség kollektív tudását nem birtokolja az egész emberiség. Ám az 1000 év élettapasztalatát miden 1000 éves elf birtokolja (az, hogy tájkertész vagy íjász az más dolog). És az elf népnek is van kollektív tudása, és az elf nép sem fél minden újítástól.

 

 

Ami a harcművészetes dolgot illeti, ha használható tudást akarsz azt kapsz, de miben fog ez különbözni attól, amit egy egydanos mester is megtaníthatna?

Pár konkrét példát mondok jó, nem mind harcművészet. Volt egy mesterem kick-box-ot tanultunk, az egyenes ütést napok óta. Azt mondta képzeljem el, hogy egy szűk csőben mozog a kezem, ne térjek ki, figyeljek oda a váll, csípő és láb mozgásra. Szinte mindenkinek azt mondta napok/ egy hét múlva is, hogy teljesen rossz amit csinál.

 

Lett egy másik mester aki sokat versenyez, nem olyan "harcművész alkat" kicsit idősebb. Ő azt mondta, hogy ezt a csöves baromságot hagyjuk már a francba. A legtöbb embernek érezhetően nőtt az ütésereje.

 

Mikor birkóztam fiatalkoromban 85-86 kiló voltam, nehézsúlyú junior birkózó, voltak edzők akik szaltót meg ilyeneket dobattak velünk (nekem nem ment) és a válldobást, csípődobást is "hagyományos" módon akarták tanítani. Egy versenyen egy másik 14 éves gyerekkel kerültem össze aki volt vagy 100-110 kg. Mikor megpróbáltam eldobni ő ellenállt, rém esett, megzúzta valamimet, 2 napig véres volt a pisám. Már majdnem elmentem orvoshoz...

 

Később átkerültem egy idősebb, tapasztaltabb edzőhöz aki megtanította hogyan kell úgy "dobni" a csípődobást, hogy csak csavarom a másikat. Nem veszek egy dagadt 110 kilós 14 évest a gyerek testemre. Sőt azt is mondta, hogy ahelyett, hogy ennyifélét tanulunk legyünk nagyon jók 2-5 fogásban mert nehézsúlyban nem igen fogsz nagyon kapkodni a másik lábáért mert lassú vagy a tömeged miatt és a másik csak rád fekszik, hátra dobja a lábát és hagyja, hogy dolgozzon a gravitáció és igen előnytelen helyzetbe kerülhetsz.

 

A technikusin a pincértanár nem tudta megtanítani az osztály 2/3-át a 2 tányér fogásra. Édesapám aki 14 éves kora óta pincérkedik egy (hosszú) este alatt megtanított (igaz csak engem) mert úgy magyarázta el, hogy képzeljem a csuklómat egy gömbnek. Én egy másik srácot egy haveromat "tanítottam" meg így.

 

Más:

 

Akkor elf karaktereknek, hogyan is osztasz TP-t?

 

Akkor most van Káosz-hitű inkvizítor WH40K-ban?


Módosította Kilhalm: 2017.09.24, 18:13[Fantasy háttér] [Sötét háttér]