Ugrás tartalomhoz


Fotó
- - - - -

MAGUS regények


 • Válasz írásához lépj be
2015 hozzászólás érkezett eddig

_Domoly

_Domoly

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 718 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 14:09

Sziasztok!

A csevej fő fonalába nem mélyednék bele, mert szerintem hiba egy tizensok évvel ezelőtt bevallottan ponyvának írt regénytől olyan komplexitást elvárni, amelyet a világ azóta elért. Tényleg tele van átgondolatlan elemekkel, és tényleg a feketék kapuja felé lejt a grund, de ez engem valahogy nem zavar, mert... olvastatja magát.

A zászlóháborúkról:

I. ZH. Toron megszerzi az addig tiadlani kézen lévő Odassyn és Shín tartományokat.


Ez volt 1142-45 között, tehát az Északi Szövetség erre válaszul jött létre.

1251-56 - A II. zászlóháború: Toron fenyegetve érzi nagybirodalmi terveit, ezért megtámadja az Északi Szövetséget. Ez a Zászlóháború jóval nagyobb területen zajlik, mint az Első, és bár kiegyenlítettebb erőviszonyok között, de jóval esztelenebb pusztításokkal is jár. Végül a Császárság feladni kényszerül közvetlen céljait, és a felek lényegében a kiindulási állapotokat rögzítik a háborút lezáró szerződésben. A háború tanulságaképp Eren nagyszabású várépítő programba kezd.

III. ZH. A korabeli Dwoon Királyság darabjaira hullik, és déli tartományai (Sagrahas, Inden-Inakssir, stb.) toroni kézre kerülnek. Erigow tetemes haisarcot fizet.


1310-11, és a toroniak még Erigowot is romba döntötték.

Jó kérdés, hogy a dwoon tartományok mikor kerülnek vissza a későbbi Unióhoz; valószínűleg a IV. ZH-ban.


Igen.

P.sz. 1532-36 - A IV. zászlóháború Eren és Tiadlan határvidékén zajlik, ezzel egyidejűleg Toron háborúba keveredik a dwoonokkal is. A Császárság szövetségesként bevonja Gro-Ugont, így Tiadlan mindkét oldalról védekezésre kényszerül – ám mivel az erv és a dwoon erők a Dassi-alföldön felőrlik a Birodalmi Légiókat, végül Toron ezt a stratégiai előnyt nem tudja kihasználni. A háborúnak a zord időjárás vet véget: több év rossz termése a harcok befejezésére készteti a feleket. A formálódó Dwyll Unió dél felé terjeszti ki határait.

V. ZH. Toron kénytelen békét kérni, miért cserébe hatalmas hadisarcot köteles fizetni, és szavatolnia kell a nyugati tartományok kereskedőútjait használó haonwelli karavánk biztonságát.

VI. ZH. Toron eddigi legnagyobb győzelme. Gyakorlatilag minden ÉSZ állam rengeteget fizet, Dél-Tiadlant és az Unió déli részét cakkundpakk a Birodalomhoz csatolják. Mindenki örül. 

VII. ZH. Na, ez ellenben a nagy bukás: Észak nyer, a békeszerződésben a VI. ZH előtti állapotokat állítják vissza.

VIII. ZH. Döntetlen. A felek követelések nélkül tették le a fegyvert a totális patthelyzet kialakulása után.

IX. ZH. Toron elveszti dél-quironeiai gyarmatait. Persze, itt az emberek felkapják a fejüket, hogy "Miért, volt nekik ilyenjük?", de Szürkecsuklyások szerint volt. És kérdem én, miért ne? Miért ne lehettek volna Toronnak másfélezer évvel ezelőttig területei Abaszisztól keletre is?


Sőt, már a VI. ZH. után megszervezték ezeket a területeket. A háborúk sorrendben:
V. 1742-1751,
VI. 2245-2253,
VII. 2404-2417,
VIII. 2466-2591 - ez egy elhúzódó háborúsorozat volt a Sinemos-szorosban,
IX. 2884-2899.

P.sz. 3206-10 - A X. zászlóháború ismét főleg északi színtereken folyik, "főszereplői" kezdetben a dwoonok és a toroniak. Ennek legfőbb okai pedig a Dwyll Unió és a Szövetség erv államai közötti, a háborút megelőzően kialakuló egyenetlenségek, melyek miatt ez utóbbiak egy ideig vonakodnak segítséget nyújtani déli szomszédjuknak. A tarini, gianagi és ereni erőket egyébként is lekötik ez időben a Császársággal szövetséges orkok folyamatos határmenti zaklatásai, amelyek a törpékkel egyenesen egy újabb Bányaháborúvá fajulnak. Keleten Tiadlant Gro-Ugon és Enoszuke hadai foglalják le, míg a Sinemosi Liga a keleti barbárokkal került háborúságba. A Dwyll Unió 3210-ben kis híján toroni kézre kerül, Davalon bukása is csak napok kérdése, mikor a helyzetet előviharzó ilanori lovasezredek mentik meg, mert Szépmező a keleten kedvezően alakuló helyzet következtében a legutolsó pillanatban át tudja csoportosítani erőit. A Szövetség békét kér Torontól, és diplomatái hatalmas hadisarc fejében végül elérik, hogy a Birodalom kivonja erőit az Unió nagy részéről. Mindazonáltal délvidéke a Császárság kezén marad.

XI. ZH. Toron elveszíti Keskellon szigetét (feltételezem, nem ez volt az egyetlen eredmény, de csak erről tudunk).


P.sz. 3355-63 - A XI. zászlóháború egyszerre több fronton indul meg. Első évében Toron kemény csapásokat zúdít az elfekkel való kitartó háborúskodásban legyengült Erenre (a máig tartó háborúskodás ekkoriban kezdődött), de visszaverik őket. Az erv seregek előrenyomulnak, de csapdába csalják és tönkreverik őket. Az agg erigowi herceg elesik, zászlója – immár másodízben – toroni kézbe kerül.

A dwoonok rövid hadjáratban visszaveszik az előző háború során elveszített területeiket, sőt benyomulnak a Császárság területére. A Nyugati Birodalmi Hadtestnek kemény küzdelmek árán sikerül lelassítani az Unió hadait, de visszaszorítani nem képes őket.
A Sinemosi Liga a Szövetség oldalán lép hadba, hajói szétverik az aszisz flottát, és blokád alá vonják Tadzeh városát. Keleten azonban a Szövetség számára kedvezőtlenül alakul a helyzet: a számlálatlan ork segédcsapatokkal megerősített Kard Testvériség erői Gro-Ugon felől támadva nagy területeket szereznek meg.

3360-ban a Liga - mivel kétfrontos harcot vív Enoszuke és Toron tengeri hadaival szemben - kénytelen feladni Tadzeh blokádját. A szárazföldön elakad a Fekete Hadurak offenzívája, Ilanor és Tiadlan erői lassan visszaszorítja a Kard Testvériséget. Ezen a területen a háború végéig egyensúlyi helyzet alakul ki.

A következő két évben Toron offenzívába kezd és meghátrálásra kényszeríti a dwoonokat. A helyzet válságosra fordul, amikor Erigow ifjú hercege, Weragon siet csapataival az Unió segítségére. Az erigowi Vörös Herceg hősi tettei még a legendás Senimoro Daitarét is elhomályosítják: hadúri Lobogója nélkül mér vereséget többszörös túlerőben lévő toroni hadakra, jelenléte emberfeletti erővel tölti el harcosait, vesztes csatákat fordít győzelemre.

A hassuni csatában a Boszorkányhadurak egy a Trónháborúk kora óta nem alkalmazott rontással törnek a Vörös Herceg életére – az egyik Sápadt Légió Boszorkányhadura vállalja magára a végrehajtást. A rontás megfogan, de a herceg életben marad. Hihetetlen életereje a Kárpit innenső oldalán tartja annak ellenére, hogy Doran mágusai és Krad papjai is lemondanak róla. A mágia a herceg lelkét rothadó, elevenen oszlásnak indult testébe börtönzi – de ő még ebben az állapotában is a hadak élére áll. A császári ezredek rettegve hátrálnak előle, és a Szövetség csapatai toroni területre lépnek.

A Császárság végül békét kér, amelyben a Dwyll Unió visszakapja az előző háborúban elcsatolt területeit. Weragon csak ekkor enged Darton hívó szavának; a temetési szertartásra tisztelete jeléül Toron császára elküldi a zsákmányul ejtett Vörös Lobogót.

3455-3458 - Az előző Zászlóháború győztesei erős mágikus védelmet akarnak kiépíteni Dawa romjain. Az elbizakodott dorani mágusok (mint utóbb kiderült, téves feltételezés alapján) megfejtettnek vélik Dawa irreálmágiájának titkait, így az eddig érintetlenül hagyott hatodkori romokon építkezésekbe kezdenek. A vállalkozás kezdetben bevehetetlen erődrendszer ígéretét tartogatja magában, de a 3455-ben kitört háború - amit Toron indított, hogy megakadályozza az építkezéseket -, eddig soha nem tapasztalt mágikus vihart indít el. Az eddig sem volt titok a bölcsek előtt, hogy a Zászlóháborúk mindig is a manaháló háborgásaival jártak, de ekkora katasztrófára senki sem számított. A tér-időszerkezet megbomlása miatt a hadiesemények teljesen követhetetlenek, a mágikus operációk irányítása teljesen kicsúszik a varázstudók kezéből. A felvonuló csapatok néha teljesen más időben vagy helyen találják magukat, és számos nagy sereg tűnik el a köztes semmiben mindkét részről, úgy hogy színét sem látják többé.

A mágikus vihar, amely sok bölcs véleménye szerint majdnem széttépte Ynev elsődleges síkját, csak 3457 elejére csillapodik. Eddigre északi és toroni varázstudók sokasága áldozta életét a feléledt hatások semlegesítéséért. Ez a háború új indokként szolgál azok kezében – mindkét oldalon – akik ki akarják venni a mágiahasználók kezéből a háborúk irányítását.

A háború ismét a “hagyományos” hadviselés elemeire tér vissza. Toron dwoon területeken indít támadást, a keleti barbárok lerohanják a Sinemosi Ligát és a Szövetséghez húzó városállamokat, más törzseik a Kard Testvériséggel és Enoszuke hadaival közösen Tiadlant támadják, meglehetős eredménnyel.

Ebben a helyzetben bukkan fel a kilencedik Vörös Hadúr, Kalhum Damman erigowi kóbor lovag személyében (3457). A Krad Lovagrend támogatását is élvező kalandor különös karizmája folytán egész kis hadsereget gyűjt maga köré a hozzá hasonlókból, és azokat Tiadlan felmentésére vezeti. Az ostromlott Emrand várába bejutva átveszi a parancsnokságot, és három hétig tartja magát három Fekete Hadúrral szemben. Ilanor és az ervek a háború végére végül jelentős erőkkel visszaszorítják a Fekete Hadurakat.

Toron dwoonok elleni hadjárat igen sikeres, az Uniót az ereniek támadása menti meg a végromlástól. A Masgarita Rend négy Beavatottja kíséri az ereni főseregeket a háború negyedik évében, és a csapatok úgy jutnak el a tarini bércektől a toroni határig, hogy a több hetes út során sem hagyományos, sem mágikus úton nem tudják felfedezni őket. A váratlan támadás hatására a toroniak minden erejüket kivonják a dwoon területekről, hogy megpróbálják megállítani az ereni hadakat. Az ervek ekkorra már szinte a teljes nyugati végvárrendszert elfoglalják, és mélyen behatolnak a Császárság területére. Az összevont toroni légiók végül megállítják az előrenyomulást, és kemény harcokban néhány fontos várat is visszavesznek. A kimerült és további mágikus viharoktól tartó felek végül békét kötnek, és minden erejüket a manaháló káoszának megfékezésére fordítják.

XIII. ZH. Toron lemond a háború során megszerzett területeiről (Ezt persze fentebb is megtette általában, ha veszített, de ne feledjük, hogy a Birodalom seregeit ekkor Erenben tudták csak megállítani!).

XIV. ZH. Dwoon kézre kerül a Tabrynachi orákulum és környéke, a Birodalom tetemes hadisarcot fizet.


Igazság szerint éppen ez a háború van a legkevésbé részletesen kidolgozva...

Hellguard666

Hellguard666

  The Fallen One

 • Fórumita
 • 2313 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 14:08

Stoneskinner:

Otthon a tengerpartot telerakhatja tőlem ezzel, de egy másik ország földjén ne kezdjen már bele egy folyón partmenti védművek építésébe, főleg úgy, hogy közben a tutajok szépen lejjebb csorognak.


Vazze, ezeknek a toroniaknak minimum több napjuk volt erre a manőverre! Csak a Látóktól való búcsúzkodás után 1 nap volt az út...

Arról már nem is beszélve, hogy emlékeim szerint folyózárat, mindenféle izékből csináltak, éppen azért, hogy Karnelianék ne tudjanak tovahajókázni... :titok:

Saga JR & Noro:

Jogos, ott a pont.

Akkor meg pláne nem értem a tökig abbitacélba öltözött 10,000 fős hadsereget... ;) Elvégre a Nagy Ződ szerint egy abbit-acél sodronying 30 arany! ;) De ha az abbitacélt veszi csak meg, kétlem hogy ne kerülne kilónként súlyos aranyakba, maga az alapanyag...

Stoneskinner

Stoneskinner

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1137 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 13:53

Hellguard:

Az előre levert cölöpzártól kezdve a láncokon át bármit belehelyezhettek a folyóba, kellő távolságban a parttól.LoL ;)


Otthon a tengerpartot telerakhatja tőlem ezzel, de egy másik ország földjén ne kezdjen már bele egy folyón partmenti védművek építésébe, főleg úgy, hogy közben a tutajok szépen lejjebb csorognak.

Jóhogy már nem mindjárt építettek hidakat, hogy azokról felülről nyilazhassák az alattuk elhaladó tutajokat. :titok:


Esküszöm újraolvasom ma este ezt a részt a könyben, mert én nagyon másképp emlékszem az ott leírtakra.

SaGa_Jr

SaGa_Jr

  Síkok Vándora

 • Fórumita
 • 3049 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 13:41

Hellguard:
Az abbitos tolvajbandát (Acél és Oroszlán) vedd csak ki nyugodtan a képből. Ők majd csak a háború után jóval adják el a bányák helyének infóit a Karnelian család nemes vezérének. Addig nincs saját bánya, minden jog és tudás a nagykirály kezében. :titok:
Szóval az abbitacél cuccokért súlyosan pengetni kell a pénzt.

Ehhh... Noro beelőzött.

Módosította SaGa Jr: 2007.01.04, 13:42


Noro

Noro

  Anunnaki

 • Fórumita
 • 4994 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 13:40

Hellguard666: csak egy apróság... az Acél és Oroszlán az ÉL után játszódik. Az epilógus szerint Karnelian már boldog házasember, és a ZH-ra is van 1-2 utalás

Hellguard666

Hellguard666

  The Fallen One

 • Fórumita
 • 2313 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 13:28

Andal:

Képzeld el az alábbi helyzetet: először egy tutajjal a parthoz manőverezel, még messze az ellenségtől, és ott szállsz partra...
Normandia? Basszus, egy nyamvadt folyóról van szó, nem tengerről invázió...


A rohadt életbe, szíveskedj már kinyitni valamilyen harcászattal, hadtörténettel foglalkozó irományt.

A partraszállás, folyami átkelés MINDIG a legveszélyesebb, legveszteségesebb és legnehezebben megszervezhető hadműveletek közé tartozik. Még akkor is ha az ellenség sem nehezíti a dolgodat.

Ha még ellenség is vár a parton, akkor még nehezebb a buli. De utalhatok a németek 1940-es Meuse folyón való átkelésére, vagy az 1944-es Market Garden hadművelet során lefolytatott erőszakos folyami átkelésekre akár Szövetséges akár német oldalról. Sztálingrádról, és a Volgán keresztül történő utánpótlás keserveiről már szó se essék...

Mit tehetnek a toroniak az ellen, hogy a tutajok partot érhessenek? Az előre levert cölöpzártól kezdve a láncokon át bármit belehelyezhettek a folyóba, kellő távolságban a parttól. De ha és amennyiben a tutajok elérik a száraz partot, akkor sem zárt hadrend az amiben a falanxharcosok leszállnak a tutajokról. Még ha Karneliannak a II. vh. környékén használt US mintájú partraszálló hajói voltak is fából, akkor sem képes egyszerre 5 katonánál több széltében kijönni. Azaz a falanx partraszálláskor max. 5 ember széles, és a két szélsőnek még az oldalirányba is figyelnie kell. Ez aztán nyerő helyzet...

A gyújtónyilakról - és/vagy Sogron-papokról - meg már szó se essék. Tudom, Antoh-papjai ezt is megoldják. Viszont akkor hogy marad manájuk a célkövetős nyilak mágiázása, a gyújtónyilak eloltása után vízi monsterek idézésére is? :titok: Mert idéztek, elvégre TNG-t majdnem megölte az egyik ilyen...

Mellesleg szerinted a célkövetős, zölden világítós nyílvessző, a full abbit-acél felszerelés, és kahrei nyílpuskás alakulat - akiknek a fegyverei még a nehézvértesek ellen is jó! (Ellentétben a kínai cho ko nu-val, vagy akár a Nagy Ződ statisztikájával) - és a soha-el-nem-fogyó, két hadsereget is érdemi veszteség nélkül szétverő falanx nem blődség, és táp? EHHEZ képest hol táposak a toroniak?

Akkor kicsit nyersebben fogalmazva: azért tartom hülyeségnek ezt a számolgatást; mert rohadtul nincs meg pár alapvető info: mennyi Karelian jövedelme? Menyiért vette a cuccokat, vagy mit adott cserébe érte? Mennyi számszeríjat vett? Kahréban csináltatta, vagy egy renegát mérnök(csapat)? Az áras táblázatot alapul venni szerintem kissé naiv dolog...


Végigolvastad? Megértetted?

Tök mindegy mennyi egy nehézlovas kiállítási költsége Toronban, mert a nehézlovasság a középkori jogviszonyok közepette LOVAGSÁG, akik SAJÁT ZSEBBŐL fizetik a felszerelést. Azaz NEM birodalmi költségként jelennek meg!

Ellenben Karnelian kharei számszeríjas muksóival, akiktől lehetetlenség elvárni, hogy saját zsebből finanszírozzák meg a felszerelést. Vagy talán az íjászokat Calyd a Tengermellék nemességéből toborozta? Gondolod? Szóval ezt a cehhet neki kellett állnia. Akárcsak az abbitacél költségét. Mert hiába ismeri a bányák helyét, és az előállítás titkát, gondolom nem a Nagykirály orra alatt bányásszák Calydnak békésen az abbitot a munkásai... Valszeg az Acél és Oroszlánban leírt bűnbanda csempészi neki az abbitot, és abból kovácsolnak otthon abbit-acélt. És még ott van az ezüst kérdése, ami szintén kell az abbitacélhoz, és szintén drágább magában csak, mint az acél...

Szóval szerinted egy tengermelléki, hajózási tradíciókkal rendelkező hercegkapitány a birtoka jövedelméből fenntart egy ilyen 20,000 fős hadsereget ÉS egy kiváló hadiflottát? Tényleg? ;)

Stoneskinner:

Egy csataló csak 1 arany?
Nincs nálam alapkönyv, de kicsit keveslem.
Meg ha már itt szőrszálhasogatás megy, akkor ott van a kiképzés ára is, mind a nehézlovasnál, mind a számszeríjásznak.

Meg fogalmam sincs, hogy egy lovassági über hadvezér mit tud kezdeni a folyóparton a lovasaival, mikor páncéltörő nyílpuskákkal kell szembenéznie, amiket számára elérhetetlen tutajokról lőni, de lehet, hogy neki nehéz vizilovas hadserege volt


Nos kereskedelmi forgalomban, kalandozó kb. 3-4 aranyért vesz egy nehéz harci pacit. De gondolom a Birodalomnak vannak saját ménesei, így aztán az önköltségi árával számoltam.

A kharei nyílpuskák MIÓTA páncéltörők? ;) Ne szívass már...

Mellesleg a folyóparton csatarendbe rendeződő, éppen alakzatot formáló falanx oldalba kapására tökéletes a nehézlovasság. Szépen végigdarál a part mentén, majd nagy ívben vissza az arcvonal mögé.
Az íjászok ellen, meg ott van neki a saját íjászalakulata. Gondolom a rowoni gyalogságon belül volt elkülönített íjászsereg is. Vagy a Vérivóknak voltak íjászaik? :D

Ja, Csepp és Tenger-ben asszem ez említve is van a végén 
Szóval Karneliannak ingyé' van a kahrei nyílpuska


Ingyér'??? Oké, volt neki 2(!) darab kharei mérnöke. Ha minden mérnök napi 1 nyílpuskát összerak - ami azér' rendesen rohamtempójú sorozatgyártás már - akkor is 1240 nyílpuska készül el 1 év alatt! (620 napos évvel számolva) Egy év alatt felszerelnek egy ezredet ilyen rohamtempó mellett. És mindezt ingyér'... Se az alapanyag, se a munkadíj, se semmi nem számít, Karneliannak mindent! :P Miért nem mindjárt elf önkéntesek az íjászai? :D

Stoneskinner

Stoneskinner

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1137 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 13:06

Csataló + vért:

1+10 arany


Egy csataló csak 1 arany?
Nincs nálam alapkönyv, de kicsit keveslem.
Meg ha már itt szőrszálhasogatás megy, akkor ott van a kiképzés ára is, mind a nehézlovasnál, mind a számszeríjásznak.

Meg fogalmam sincs, hogy egy lovassági über hadvezér mit tud kezdeni a folyóparton a lovasaival, mikor páncéltörő nyílpuskákkal kell szembenéznie, amiket számára elérhetetlen tutajokról lőni, de lehet, hogy neki nehéz vizilovas hadserege volt :titok:


Kahréban csináltatta, vagy egy renegát mérnök(csapatJa, Csepp és Tenger-ben asszem ez említve is van a végén ;)
Szóval Karneliannak ingyé' van a kahrei nyílpuska ;)Asszem erőt veszek magamon és elolvasom már ezt a csatát mégegyszer, mert sokan annyira okosak itt hadászatban, hogy akár hadügyminisztert is avathatnánk

Andal

Andal

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 519 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 12:41

arrius

"Szíveskedjen már olvasni jó?
Mondom lovasság. Nem lovas felderítő. Ecseteljem a kettő közti különbséget?
Megpróbálom.
Tegyük fel Karneliannak van negyven lovas felderítője a parton.
Ezek gyakorlatilag magukra hagyatva ténykednek, mert a sereg többi része a tutajokon nyomul. Rájuk zavarnak egy század lovasságok, és keresztülhajkurásszák őket a tájon. Még csak az se kell, hogy levágják őket, mert amíg menekülnek a feledatuk végzésére alkalmatlanok.
Karnelian felderítői így kilőve."

Szíveskedj ne személyeskedni...
Neked az volt az alapfeltevésed, hogy a tutajos asziszoknak nem lehet felderítése, a lovas toroniaknak meg biztos. Erre írtam, hogy miért ne lehetne pár (lovas) felderítője az asziszoknak, a regényben szerepel is hogy a Látókat kiszúrták. Nem a lovasságról volt szó, hanem a felderítőkről. A felderítők egyik sajátossága, hogy általában kerülik a harcot, infot kell szerezniük nem skalpokat, az asziszoknak elég info ha belebotlanak a toroni lovasokba; aztán uzsgyi vissza a hírrel a sereghez.

"Már régebben is nyilvánvaló volt, de neked Toron/Krán fóbiád van."

Részben igaz, inkább az olyan alakoktól akik képtelenek elfogadni, hogy a toroniak/krániak nem legyőzhetetlen tápállatok...

"Ez is a vesszőparipáid közé sorolható. A mókás az, hogy rajtad kívül ezt viszonylag kevés embertől hallani."

Szerintem nézz be a Krán topicra, vagy a korábbi érdekes megnyilvánulásra itt, mely szerint egy toroni ikret nem győzhet holmi rongyos csapat...

"Gondolom te kiszámoltad. Mennyi lett az egyik és mennyi a másik?
Olyan édi, ahogy szerinted a kahrei nyílpuska és az abbit fegyverek nem táposak, viszont álmélkodsz azon, hogy a lovasságnak lova(!), sőt még pallosa is van..."

Hellguard666
"Szóval egy nehézlovasnak a teljes felszerelése kb. annyi mint egy 50 aranyas kahrei nyílpuska. "

Akkor kicsit nyersebben fogalmazva: azért tartom hülyeségnek ezt a számolgatást; mert rohadtul nincs meg pár alapvető info: mennyi Karelian jövedelme? Menyiért vette a cuccokat, vagy mit adott cserébe érte? Mennyi számszeríjat vett? Kahréban csináltatta, vagy egy renegát mérnök(csapat)? Az áras táblázatot alapul venni szerintem kissé naiv dolog...

"Remélem ezt csak viccnek szántad. Mert azért képzeld bele magadat abba a helyzetbe, amikor mondjuk a Balaton déli partján kb. 20 métert gyalogolsz a partig. Simán csak fürdőruciban. Mennyi idő amíg kiérsz a partra? Hányszor tüzelhetne rád a parton lévő íjászalakulat? Pláne ha még a sebességedet lassítja némi abbitvért, lándzsa, nagy pajzs, és az alakzat tartásának kényszere. "

Képzeld el az alábbi helyzetet: először egy tutajjal a parthoz manőverezel, még messze az ellenségtől, és ott szállsz partra...
Normandia? Basszus, egy nyamvadt folyóról van szó, nem tengerről invázió...

Recky

Recky

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1547 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 12:11

Recky: ezek a ZH-s infók honnan vannak pontosan?

Jajj nekem. Jó kérdés. Már jó rég kiírkáltam őket, és sajnos nem nagyon írtam forrásmegjelölést... Azért a nagy része (kb. 80%?) kimazsolázható a Szürkecsuklyásoktól, a különböző országok történelmének leírásából.
A maradék meg eddig megjelent regények, szabálykönyvek, stb. Általában eldugott, félmondatos utalások - tény, hogy nem volt egyszerű így összeszedni őket.

arrius

arrius

  A Birodalom Oszlopa

 • Fórumita
 • 1494 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 12:07

(OFF)Brit partraszállás Dieppe mellett. Amolyan "főpróba".(/OFF)


G46

G46

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 2690 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 12:06

Üdv!
Ok, a seregkiállítási limitet én sem gondoltam komojan.
Recky: ezek a ZH-s infók honnan vannak pontosan?

Recky

Recky

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1547 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 12:00

Számomra az a problémás az egész XIV. ZH-val, h. ugye a vörösök nyernek. Toron meg már megint veszít. És a ZH-kat mindig a toroniak kezdték.

Túlhaladott álláspont. Ha elfogadjuk a Szürkecsuklyás tanokat (és ha elhittük nekik, hogy Toron nyer már ZH-t, ezt miért ne hinnénk), akkor tudjuk, hogy legalább kettőt (a VII.-et és a IX.-et) a Szövetség indította, a XII. pedig Szövetségi provokációra robbant ki (bár itt valóban Toron üzent hadat). A II.-ról, IV.-ről, V.-ről, X.-ről és XI.-ről nem tudjuk, hogy kezdődtek, és csak a maradék hatról írták le, hogy Toron "Teremtsük meg Új-Kyriát" tervének égisze alatt robbant ki.

Szal miért nem gyengítik meg sokkal brutálisabban toront? A későbbi regényekben úgy néz ki, mintha Toront igazából semmijen veszteség nem érte volna a csatákban elhullott embereken kívül. Szal semmi jópofa területi elcsatolás, x évig nem állíthatsz ki sereget, stb.

A seregállítási tilalmak középkori környezetben is kivitelezhetetlenek lettek volna (gondolj bele, még a két világháború között sem tudta az Antant betartatni), jóvátételről és területi elcsatolásokról azonban tudunk. Lássuk csak.

I. ZH. Toron megszerzi az addig tiadlani kézen lévő Odassyn és Shín tartományokat.

III. ZH. A korabeli Dwoon Királyság darabjaira hullik, és déli tartományai (Sagrahas, Inden-Inakssir, stb.) toroni kézre kerülnek. Erigow tetemes haisarcot fizet.
Jó kérdés, hogy a dwoon tartományok mikor kerülnek vissza a későbbi Unióhoz; valószínűleg a IV. ZH-ban.

V. ZH. Toron kénytelen békét kérni, miért cserébe hatalmas hadisarcot köteles fizetni, és szavatolnia kell a nyugati tartományok kereskedőútjait használó haonwelli karavánk biztonságát.

VI. ZH. Toron eddigi legnagyobb győzelme. Gyakorlatilag minden ÉSZ állam rengeteget fizet, Dél-Tiadlant és az Unió déli részét cakkundpakk a Birodalomhoz csatolják. Mindenki örül. :titok:

VII. ZH. Na, ez ellenben a nagy bukás: Észak nyer, a békeszerződésben a VI. ZH előtti állapotokat állítják vissza.

VIII. ZH. Döntetlen. A felek követelések nélkül tették le a fegyvert a totális patthelyzet kialakulása után.

IX. ZH. Toron elveszti dél-quironeiai gyarmatait. Persze, itt az emberek felkapják a fejüket, hogy "Miért, volt nekik ilyenjük?", de Szürkecsuklyások szerint volt. És kérdem én, miért ne? Miért ne lehettek volna Toronnak másfélezer évvel ezelőttig területei Abaszisztól keletre is?

XI. ZH. Toron elveszíti Keskellon szigetét (feltételezem, nem ez volt az egyetlen eredmény, de csak erről tudunk).

XII. ZH. Lásd: VIII. ZH.

XIII. ZH. Toron lemond a háború során megszerzett területeiről (Ezt persze fentebb is megtette általában, ha veszített, de ne feledjük, hogy a Birodalom seregeit ekkor Erenben tudták csak megállítani!).

XIV. ZH. Dwoon kézre kerül a Tabrynachi orákulum és környéke, a Birodalom tetemes hadisarcot fizet.

Na, kb. ennyit tudunk (illetve tudok; egészítsetek ki, ha nektek van még infotok valamiről) a különböző ZH-k eredményeiről.

Módosította Recky: 2007.01.04, 12:03


Hellguard666

Hellguard666

  The Fallen One

 • Fórumita
 • 2313 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 11:15

Andal:

Sorry, az előbb megfeledkeztem erről:

Nem, először a part felé tör, és csak utána az ellenség felé.  :titok:


Remélem ezt csak viccnek szántad. Mert azért képzeld bele magadat abba a helyzetbe, amikor mondjuk a Balaton déli partján kb. 20 métert gyalogolsz a partig. Simán csak fürdőruciban. Mennyi idő amíg kiérsz a partra? Hányszor tüzelhetne rád a parton lévő íjászalakulat? Pláne ha még a sebességedet lassítja némi abbitvért, lándzsa, nagy pajzs, és az alakzat tartásának kényszere. :D

Ellenérvként meg nem hiszem hogy elfogadhatóak Calyd íjászai. Miért?
Mert ha a vízben tapicskolva mennek a falanx után, akkor az ideg, és a mechanika vizet kap, ami nem túl buli egy csatában. Ha meg a hajóról tüzelnek, akkor egyszerűen annyival kisebb a lőtávjuk a parton lévő íjászokhoz képest, hogy nem képesek kilőni a partra, ellenben a gaz-galád toroni íjászok lőhetik a falanxot sárdagasztás közben. ;)

De IRL példának ott van pl. Gallipoli, vagy Normandia. (Igen, az utóbbit megnyerték a partraszállók, de a győzelem a légifölénynek és a csatahajók tüzérségi támogatásának plusz a létszámfölénynek is köszönhető volt. És ettől még mészárszék volt a hadművelet.) Ezen kívül volt még egy partraszállás a II. vh.-ban Szövetséges részről valamikor '42 körül, ami totális kudarcba fulladt. A hely neve most nem ugrik be, de azt tudom, hogy az is francia partvidéken történt, és asszem kanadai és brit csapatok vettek részt benne.

A számszeríjas számolgatásod tényleg kukacoskodás, remélem ugyanígy kiszámoltad már a toroniak költségeit is (7ezer × nehéz harci mén, pallos, páncél, kopja stb stb mindez a zászlóháború előestéjén egy aszisz hercegecskére pazarolva.)  :P


Mondjuk egy nehézlovas felszerelésének költsége ló+lóvért, nehézvért+lovagkard/hosszúkard+közepes pajzs+kopja kb. 1+10 arany 30+1+3+1 arany, összesen kb. 46 arany. Max. 50 arany önköltségi áron egy nehézlovas felszerelése. Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy Keilornak vagy nem volt 7000 nehézlovasa, vagy tényleg akkora balek volt mint egy ház. Szóval egy nehézlovasnak a teljes felszerelése kb. annyi mint egy 50 aranyas kahrei nyílpuska. Amihez még kell lövedék, kéne valami kézifegyver is az íjásznak, plusz valami bőrvért se ártana. ;)

Arról már ne is beszéljünk, hogy középkori viszonyok között a nehézlovasság a lovagrendek tagjaiból + kísérőkből áll, akik a felszerelést saját költségen szerzik be. A francia lovagoknak se a francia király vette meg a vértet, kardot, stb. Így gondolom Toronban se a Csaszi fizeti ezt a cehhet. Míg a paraszti / közrendű rétegből toborzott íjászok felszerkója nagy eséllyel Calyd kincstárát csapolja, mert nem hiszem, hogy az egyes íjászok beszerezhettek volna maguknak ilyen felszerkót. :D

arrius

arrius

  A Birodalom Oszlopa

 • Fórumita
 • 1494 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 10:08

...A toroniaknak szintúgy. Mind a két esetben az volt a "probléma", hogy a felderítők csak a néhány km-re lévő ellenséget tudták jelezni, nem napokkal előtte; mind a két sereg idegen terepen mozog. Már írtam korábban, hogy Gashad elárulta a toroniakat, átvágta őket. Tudom, a toroni az idióta megint...  Asziszoknak miért ne lehetnének lovas felderítőik?


Szíveskedjen már olvasni jó?
Mondom lovasság. Nem lovas felderítő. Ecseteljem a kettő közti különbséget?
Megpróbálom.
Tegyük fel Karneliannak van negyven lovas felderítője a parton.
Ezek gyakorlatilag magukra hagyatva ténykednek, mert a sereg többi része a tutajokon nyomul. Rájuk zavarnak egy század lovasságok, és keresztülhajkurásszák őket a tájon. Még csak az se kell, hogy levágják őket, mert amíg menekülnek a feledatuk végzésére alkalmatlanok.
Karnelian felderítői így kilőve.

Akkor vegyük már elő megint ezt a regényt: Graum az árbockosárból, TNG látcsövével látta a távolban a shuluri kikötőt. Szerintetek akkor milyen messzire lehettek a fővárostól, a parttól az akciók során?  :titok:


Találgatok! Száz kilométernyire?

Nézd, az eredeti sablon-ynevből kidolgoztak később komolyan két területet: Toron és Krán.


Már régebben is nyilvánvaló volt, de neked Toron/Krán fóbiád van.
Ha nem tűnt volna fel kidolgozták az orkokat, az elfeket, a törpéket, Shadont, Taba el Ibarát, stb.
(Megjegyzem: ha neked Toron kidolgozott... úgy kell összekaparni az infokat.)

A krániak/toroniak a legállatabbak, legtáposabbak/bárkit eltaposnak/senki nem érhet fel hozzájuk stb.


Ez is a vesszőparipáid közé sorolható. A mókás az, hogy rajtad kívül ezt viszonylag kevés embertől hallani.

Szerepjátékhoz való írás: igen, arról van szó hogy ki nem állhatták, ha a kockacsörgést/szerepjáték-kiegészítőt vártak tőlük regény helyett; és hangsúlyozták az írói szabadságot, meg hogy nem világleírást adnak ki hanem regényt.


Vagyis? Értelmeznéd ezt az eredeti megjegyzésemre vonatkoztatva?

A számszeríjas számolgatásod tényleg kukacoskodás, remélem ugyanígy kiszámoltad már a toroniak költségeit is (7ezer × nehéz harci mén, pallos, páncél, kopja stb stb mindez a zászlóháború előestéjén egy aszisz hercegecskére pazarolva.)  ;)


Gondolom te kiszámoltad. Mennyi lett az egyik és mennyi a másik?
Olyan édi, ahogy szerinted a kahrei nyílpuska és az abbit fegyverek nem táposak, viszont álmélkodsz azon, hogy a lovasságnak lova(!), sőt még pallosa is van...
;)

Hellguard666

Hellguard666

  The Fallen One

 • Fórumita
 • 2313 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 09:30

G46:

Üdv!
Számomra az a problémás az egész XIV. ZH-val, h. ugye a vörösök nyernek. Toron meg már megint veszít. És a ZH-kat mindig a toroniak kezdték. Szal miért nem gyengítik meg sokkal brutálisabban toront? A későbbi regényekben úgy néz ki, mintha Toront igazából semmijen veszteség nem érte volna a csatákban elhullott embereken kívül. Szal semmi jópofa területi elcsatolás, x évig nem állíthatsz ki sereget, stb.


Nos igen. A Morgena könnyeiben, a Megkövült Napvilágban, és az Észak Lángjaiban is megjelent az az eleme a XIV. ZH zárásának, hogy az ÉSZ csapatai mélyen Toronban járva verik a toroni seregeket. A Megkövült Napvilágban TNG azon filózik, hogy a Concordiák okán beszedett aranyhegyeket akarja a Csaszi arra a nemes célra fordítani, hogy az ÉSZ-től "megvegye" a békét.

Most komolyan. 13 lejátszott vérzivatar után, a 14. vége felé amikor már tök nyerő az ÉSZ, mi a túróért kötne békét? Pláne úgy, hogy Toron területi integritását békében hagyja ÉS tudván tudják az okosak, hogy a Jóslat szerint a köv. ZH-ban úgy elkenik a szájukat, hogy csak zörög.

Nem lenne értelmesebb megoldás békeszerződéssel elcsatolni LEGALÁBB a Pidera-hegységet tokkal-vonóval? Aztán oda felépíteni egy végvárrendszert, amit a dwoonok és tiadlaniak legjobbjai védenek? Lehet, hogy a Jóslat ellen kevés lesz mint árvaházban a szülői értekezlet, de a semminél több, nem? Plusz, visszavonulóban megmérgezni MINDEN termőföldet, kutat, stb. felgyújtani MINDEN útbaeső kutyaólnál nagyobb épületet. Miért nem lehet ezt megtenni? És azt senki ne mondja, hogy a dwoonok magas erkölcsi fölényükben nem tesznek ilyet. Mert azér' az a 14 ZH elég komoly gyűlöletet és morális érdektelenséget szülhetett minimum bennük a toroniak iránt.

A seregkorlátozással egy baj van. Ki ellenőrzi? Még a modern XXI. századi megfigyelőrendszerekkel se tudja az USA 100%-ban ellenőrzi az oroszok nukleáris leszerelési programját, kénytelenek az orosz elnök bemondására elhinni zömmel a dolgot. :titok:

G46

G46

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 2690 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 08:41

Üdv!
Számomra az a problémás az egész XIV. ZH-val, h. ugye a vörösök nyernek. Toron meg már megint veszít. És a ZH-kat mindig a toroniak kezdték. Szal miért nem gyengítik meg sokkal brutálisabban toront? A későbbi regényekben úgy néz ki, mintha Toront igazából semmijen veszteség nem érte volna a csatákban elhullott embereken kívül. Szal semmi jópofa területi elcsatolás, x évig nem állíthatsz ki sereget, stb.

alister

alister

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 3451 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.04, 00:04

Üdv!

Redguy:

Mind a négy szándékos volt.

Nem is feltételeztem, hogy nem. :)

Ha így, taknyos harmincas létemre körülnézek a hasonló korú ismerőseim között, azt látom, hogy az ilyen "minden mindegy" lelkiállapot eléréséhez nem kell éppen sok. Elég egy-két ronda válás, néhány - vagy az összes - közeli rokon halála, pár munkahely megszűnése és az ember olyan gyorsan eljut abba az állapotba, hamikor úgy érzi, a humorérzékén kívül semmit sem veszíthet. Még csak az átlagot meghaladó alkoholbevitel sem szükséges ehhez, bár kétségkívül segít. Kívánom Neked, hogy soha ne tapasztald meg. A két főhős sokkal de sokkal többet állt ki ezeknél a nüanszoknál, nem csoda, ha hamar elkapta őket az örvény. Ha pedig az őket ért sorscsapások miatt búskomoran a sarokba kucorodtak volna, nem kalandozók lennének, hanem gruftik, azokról meg írjon nektek Kurt Cobain.

Ezzel csak az a bajom, hogy ha valaki kalandozó, akkor potenciálisan valószínű, hogy találkozik olyanokkal, akik nem csípik a tréfarépákat... és ilyenkor hőseinkből gyorsan múló emlék lesz. Persze ez nyilván világkép kérdései is...

Amúgy meg örömmel látom, hogy szelídül a hangnem. Hamar eljutottunk a "trágyahalomtól" a "nekem nem tetszik" fázisig. IRL gondolom már excellenciás uramnak szólítanánk egymást és önöződnénk.  :aboci: 

Ha ragaszkodsz hozzá... ;)

Elnézést, hirtelenjében nem találom azt a bejegyzést. megteszed, hogy beidézed vagy belinkeled? Köszönöm.

Huhh, valahol az előző Magus regények topikban, de röviden összefoglava a probléma magva a következő: az úgymond "Gonoszok" tehetségtelennek, alkalmatlannak és komplet idiótának vannak beállítva, akikből 12 legjobb esetben is maximum 1, és nem csak a "közkatonák", de a hőseik is; ezzel szemben a "Jók" szépek, okosok, ügyesek és persze mindig győznek.
Mindezek úgy 30 oldalanként megnyilvánulnak. Igen ám, de ha így van, akkor az ÉSz már rég elsöpörte volna Toront, Hatalmasostul, boszorkányurastul, Tharr-egyházostul... de akkor meg cselekmény nem lenne ugyebár. Tehát nincs leírva, miért nem dőlt el már rég a harc valamelyik fél javára...
Ettől számomra a regény olvashatatlan szemét lesz, nem jól megírt ponyva, mint szerintetek. De ez már az ízlés birodalma... :D:D

Hűha. Nem lehet, hogy az a lant, meg a kahrei számszeríj valójából egy és ugyanaz?  :lol:

Ez igen valószínű... :ugri:

most nincs nálam a bővített ÉL negyedik kiadás, de ott ha jól emlékszem, annyi bővítés mindenképp szerepel; hogy az aszisz sereg fele, 4 ezred ugyan északnak lett küldve, de kiderül, hogy azok nem követték a herceg utasítását, hanem hátbatámadták a toroniakat, így tudtak győzni. TNG már "temette" Kareliant; és meglepődik mikor Shulur előtt látja. Ennyire volt idióta és esélytelen a toroni vezér...

Nem az esélyekről volt szó, hanem hogy a toroni hadvezér alkalmatlannak van ábrázolva.

A mágikus radarrendszerekre: kiemelten direkt hogy a környező vizeken, nem az egész tengeren... Te is a határvédelmet említed érdekes módon, nem több száz km-es hatótávolságú radarrendszert.

Khm... Házifeladat következik:
-Képzeld el, hogy a tengerparton, egy kikötő közelében jársz. Menj fel egy magaslati helyre a víz közelében, és vigyél távcsövet is -csak hogy modellezzük a mágiát. Mennyire látsz el? Messzire, ugye? Most képzeld el, hogy a láthatáron felbukkan egy hajó. Legyen mondjuk 80km/h-val közeledő szárnyashajó -hogy az Antoh-papokat is bevegyük a képletbe. Szerinted mennyi idő alatt ér a horizonttól a kikötő közeléig?

(OFF)

Csak mert pl. a spanyol Nagy Armada parancsnoka történetesen egy tengeribeteg szárazföldi patkány volt, aki életében nem parancsnokolt még csak egy csónakot sem - II. Fülöp a tiltakozása ellenére nevezte ki a flotta élére politikai érdekből és szűklátókörűségből.


Csak jelzem, hogy Medina Sidonia jócskán túlteljesített. Nem rajta múlt a kudarc. Többnyire jó döntéseket hozott és jó parancsnok volt.
Úgy, hogy olyan feladatot bíztak rá amit ő maga akart a legkevésbé.
Részemről maximális tiszteltemet tudom kifejezni a herceg irányában.
Ennyit erről.(/OFF)

Egyetértek ebben -és a többi részletben is. :rohog: :ok:

Recky: :) vagy :bor:, de sokszor

Maradok tisztelettel: Alister

Diocletianus

Diocletianus

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1390 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.03, 18:37

gyakorlatilag felesleges tenni bármit is TNG ellen mert úgy is megteszi...

Megfordítva: gyakorlatilag felesleges tenni bármit is Jakirte Jak Cyr ellen, mert úgyis megteszi. Ugyanaz.

Ha az egyik oldalon kráni tizenhármak, toroni hatalmasok és testet öltött istenek állnak, akkor a másikon sem lehetnek átlagemberek. (Más kérdés, hogy tényleg róluk kell-e regényeket írni.)

Recky: jogos, bocs.

Diocletianus

Recky

Recky

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1547 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.03, 18:28

Azt mondani, hogy Toron nem nyert Zászlóháborút, kb. olyan, mintha azt mondanánk, hogy a Szovjetúnió nem nyerte meg a II. világháborút. (Hiszen alig 60 évvel utána már semmi sem maradt a hódításaiból, nem?)

Én nem mondtam, hogy Toron még nem nyert Zászlóháborút. Azt mondtam, rendszeresen kikap Északtól. Nem mindig. Rendszeresen.

...a szerencsés kezdés után folyton elveszíti a háborúkat (a legutóbbiakat legalábbis)...

Itt pedig egyenesen csak a legutóbbiakról beszélek.

Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy Toron nyert már ZH-t; mégpedig az eddigi (zömével Szürkecsuklyás) anyagok alapján három ilyen ZH-ról tudunk: az I.-ről, a III.-ról és a VI.-ról. Szintén három olyan van, amiről nem tudjuk (én legalábbis semmilyen forrásból nem tudom), mi lett a végeredménye: ezek a II., a IV. és a X. Úgymond "döntetlen" véget ért kettő, a VIII. és a XII., míg a Szövetség egyértelmű gyzelmével zárult hat: az V., a VII., a IX., a XI., a XIII. és a XIV.
Meg ugye ott a jövőbeli XV., ami elvileg toroni győzelemmel zárul majd, bár a jelenleg hivatalos kronológia szerint ebből sem lesz semmi...

Nhiarch

Nhiarch

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 174 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2007.01.03, 18:09

Diocletianus: Hát éppen ez az,a többiek képesek meghalni és új hős áll a helyükre,szerintem ez a normális nem az hogy gyakorlatilag felesleges tenni bármit is TNG ellen mert úgy is megteszi...nekem ez az értelmeteln a többi hős akik képesek "emberek" lenni azokkal semmi gond,sőt...de aminek nincs értelme azt nem szeretem. A többivel rendben volnánk :aboci:


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]