Ugrás tartalomhoz


Kastély és környéke #2


 • Válasz írásához lépj be
2239 hozzászólás érkezett eddig

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.11.09, 11:27

[Mitfien, Gronfor - Alew]

*A herceg hidegen, kurtán felnevet.*

Nem ért engem, tanácsos úr. Nem esnek rosszul a gúnydalok és pamfletek. Tíz éve részei az életemnek, gyűjtöm őket, néhány ritkább darabért kisebb vagyonokat fizetek. Lenyűgöző a terál alattvalók ötletessége és aljassága. Ha rosszul esnének, nem hogy nem bírtam volna eddig, de el sem jutottam volna idáig. Ne higgye azt, Sirenac úr, hogy mi itt, az előkelő házak tágas termeiben, bársonyban és selyemben, édes bort szopogatva elhitethetjük magunkkal, nem számít, mit gondol a nép. Csak az számít. Ők adják a kenyerünket, ők szövik a ruháinkat, ők ontják a vérüket a mi csatáinkban. Ha ők gyűlölnek, akkor egész Terália gyűlöl. Aki hátat fordít az őt érő rágalmaknak, és befogja a fülét, ostoba fajankó, aki megérdemli a sorsot, ami majd osztályrésze lesz. A nép "eme" rétege, mely egyébként az írástudatlan parasztlegénytől a művelt városi polgárig mindenkit felölel, sok mindent elhisz. Azt kell megértenünk, hogyan lehetünk a szemükben jók, nem azt, hogy legyünk valójában jók.

*Bólint, majd elveszi a neki töltött bort.*

Ne legyen, Sirenac úr, olyan szűk látókörű, mint Montfort. Azért, mert az _önök_ értékrendje és világképe szerint nem kötelessége senkinek sem felfedni a titkait, nem jelenti azt, hogy más értékrendje szerint ne ez lenne a legfontosabb kötelesség adott esetben. Minden egészséges elméjű ember hisz a saját igazában - de csak a futóbolondok hiszik azt, hogy csak nekik van igazuk.

Azt, hogy Montfort úr apja és ő maga is mennyi pénzzel támogatta a várost, talán inkább ne emlegesse nagyon, mert a végén még azt hiszik, hogy vett magának egy várost és egy címet. Ne adjuk esélyt az ilyen rosszindulatú pletykáknak.

Az csak és kizárólag Sárkányváros belügye, hogy mikor és hogyan választanak és váltanak polgármestert, egészen addig, míg a polgármester betartja Terália törvényeit és rendjét. Viszont ne legyenek álságos vágyai - aki olyan magasra jut, mint Montfort úr, annak a magánélete igenis nem titok. Az emberek az alapján ítélnek meg másokat, hogy milyen az életük - már pedig nekünk, akik a Tanácsban ülünk, mások megítélése igen fontos. Nem Lagúnában vagyunk, szerencsére, ahol a polgárok és kereskedők egyenlő választásával neveznek ki tisztviselőket, de ha teljesen elszakadunk a néptől, és elefántcsont-tornyainkból zsarnokoskodunk, akkor a jövőnk feketébb, mint Kloer szikkadt talaja.

~~~

Alew

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.11.06, 23:07

[ Fonnyadozó rengeteg]

*Az álma inkább volt rémálom, mint pihentőt a vén boszorkának, mikor az erdővel a gyalázat esett, de nem csak ő, mások is kikhez közel áll a természet megérezték ezt. Izzadva, verejtékezve ébred a hajnal első napsugaraival és mire a pusztítás helyszínére ér, megtalálva azt hol is történhetett és borzadva nézi az éjszaka eredményeit, már nincs egyedül. Legidősebb lánya is ott van és szintén úgy érez ahogy ő...arcán szomorúság, szívében fájdalom, mert tudják mindketten, ezt a pusztítást meg nem történtté talán senki sem képes...ők biztosan nem. Hatalmuk kevés hozzá, és összefogva is csak reménykedhetnek, hogy segíteni tudják a természet munkáját, hogy majd tavasszal egy hónap helyett talán több év apró munkája fog megvalósulni.
Halkan beszélgetnek, vizsgálják a jeleket, ami megmaradt, ha találnak sebesült állatot meggyógyítják, vagy épp segítenek neki megpihenni. A mai nap a felkészülésé, holnap megpróbálják azt amit megtehetnek...talán elég lesz.*

//Régóta szerettem volna erre reagálni, de az írót nem sikerült elérni, így vettem a bátorságot.*//

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.11.06, 07:20

[Syrus con Sirenac-Mitfien, Gronfor]

-Az, hogy a csapszékekben mi folyik, s miként ítéli meg a nép a vezetőit, azok tetteinek következménye, vagy talán azé, hogy ellenfelei miként plántálják el a magvakat a fogékonyabb, bocsásson meg érte, tudatlanabb alsó osztály tagjaiban, mely magvak rosszindulattól, irigységtől bűzlenek. Megértem, hogy bizony rosszul esnek eme dolgok, hisz érzékeny a felület, melyet táplálnak, ám ha elhiszi kegyelmed is, miket a nép eme rétege elhisz, akkor – már megbocsásson uram, talán ama bűzlő magvak elvetői bizony jó szántó-vetők, ha ily sziklát is megtudnak törni, mint kegyelmed. – Hajt enyhén fejet Alew felé, majd elgondolkodva tekint vissza az udvar felé, végül az asztalhoz sétál, tölt magának, kérdőn Alewre tekint, tölthet-e nek, ha igen, tölt, majd magáéből kortyolgat.

- Az, hogy az ember, jelen esetben félelf külvilág felé mutatott orcája alatt mi rejtezik nem kötelessége senkinek sem felfedni, utána nyomoztatni, ha eme félelf felénk csak jótéteménnyel viseltetett, ahogy annak idején atyja ura is. Talán nem is tudja, Alew, de az ifjú apja Teráliában való tartózkodása alatt jelentős összegekkel támogatta a várost, mely révén rövid időn belül hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ez az oka annak, hogy a Tűzmester által annak idején létrehozott tűzőrs ily mértékű növekedésnek indulhatott. Atyja nyomdokaiba lépve szintén nagy dolgokat köszönhetünk neki, hisz az ő közbenjárására, segedelmével lett városunk a névtelenségből kiemelkedvén szabad királyi város. A város neki, s atyjának sokat köszönhetett, ezért is nem firtattuk, kérdőjeleztük meg eddig kilétét, s fogadta el magától értendőként személyét a város vezetőjének, képviselőjének a Nagytanácsban. Most sem háborgattuk volna a dolgokat, eseményeket, ha nem indul el ez a híresztelés. Személy szerint eddig nem futottam össze rajta kívül más farkasfélével tudomásom szerint, így konkrétan nem foglalhatok állást sem egyik, sem másik oldalon. Azonban kétségtelen számomra, s ezzel az emberek nagy többsége így van akár bevallja, akár nem, minden ami erőnk, képességeink felett áll nem csak tiszteletet érdemel, hanem bizony félelemmel is eltölti az egyes lelkeket, ha nem is teljesen, de részben igen. Talán nem a leghelyesebb formula volt a tűrés szó jelen esetben, inkább a tolerancia alkalmazása. Az ember sok félét hall még ha épp meg nem is tapasztalja az állítások igazát, vagy hamisságát, a hallomások mégis kételyeket ültetnek el még a legjámborabbak szívében is. Magam csak egy vagyok a város életét irányító, szabályozó testület tagjai közül, így csak személyes véleményem lehet most ez ügyben Montfort Úr vérfarkasosságát illetőleg... Míg nem okoz énjének másik oldalával kárt a városnak, addig leváltani nincs okunk szerintem. Viszont abban igazat adok Önnek, hogy ha oly esemény történne, mely következményeképp leváltani kényszerülünk a Polgármestert, a következendő személyét illetőleg alaposabbnak, megfontoltabbnak kell lennünk. Igaz, ifjú még, s keveset tapasztalt a félelf, ám szíve jó, nemes, még ha - bocsásson meg kérem, nem kívánok tiszteletlen lenni - butus is. Magánélete nem tartozik rám, véleményem szerint senkire sem, hogy mikor kivel tölti idejét. Az, hogy felesége elment, s utána más nőt választott, az ő magánügye voltaképp. Boldog vele, szép párt alkotnak, kívánom legyen falkányi gyermekük, ha már a témakörnél vagyunk egészen addig, míg kárára nincs választott környezetének.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.11.05, 13:42

[Mitfien, Gronfor - Alew]

Terália lakóinak nagy része nem ismer személyesen, mégis nap nap után szájukra veszik a nevemet, és higgye el, nem Consetin hercegnek szólítanak a tűzhelyek, csapszékek, őrposztok és halászbárkák mellett. Mikor az emberről gúnyversek, gúnyrajzok, pamfletek és rohadó dinnyéből rakott fejű farsangi bábok készülnek, nem a neve lesz a büszkesége utolsó szalmaszála.

Ha a tény, hogy Montfort úr vérfarkas, meglepte a Városi Tanácsot, akkor el kell gondolkozniuk, hogy mennyire ismerik egymást és magukat, és mi alapján választanak Polgármestert. Azt hittem, legalább a Tanács tisztában van vele. A tény, hogy nem tudták, aggasztó. Megígértem Luciennek, hogy nem fogom nagy dobra verni a dolgot, hiszen ő is titokban tartotta mindenki elől. Legalább is igyekezett titokban tartani, ami annak fényében, hogy közben részt vett a bőreváltók gyűlésén, sőt, alpha akart lenni, különösen érdekes. Igen, Montfort vérfarkas.

*Alew lemondóan felsóhajt, és nehezen értelmezhető mosolyra szalad a szája.*

A párjával? Azzal a párjával, akit néhány héttel a hatalmas szerelme felesége elvesztése után hódított meg, és akit azóta teherbe is ejtett? Azt hiszem, tanácsos úr, hogy Montfort úr csak testileg felnőtt férfi, lelkében egy éretlen, nyeretlen kamaszfiú.

Megfélemlítette volna Belvoir úrnőt? Nem hiszem, a Főinkvizítor asszony nem az a fajta, akit bármivel meg lehet félemlíteni. Voltak nézeteltéréseik, igen, de annak azt hiszem más okai voltak. Nem tudom, miért fordította engesztelhetetlen és haragvó tekintetét Sárkányváros felé a Főinkvizítor asszony, de bizonyosan jó oka van rá. Én megbízok benne és képességeiben, és addig nem fogok közbeavatkozni, amíg nem lépi túl a hatáskörét. Természetesen Sárkányváros polgárai biztonságban vannak, amíg Terália törvényeit, esetünkben vallási törvényeit betartják. Semmiféle hadjárat nem lesz, legfeljebb vizsgálat.

Megtűrni a vérfarkasokat? Ugyan...még azt hinném a szavai alapján, hogy ön is ártalmas, ellenséges lénynek tartja őket, amiket legfeljebb "megtűrni" lehet. Teráliában a bőreváltók mindig is egyenrangú, teljes értékű és jogú alattvalók voltak, így nincs értelme megtűrésről beszélni. Persze, ha Sárkányváros akarja, saját jogán, mint Szabad Királyi Város korlátozhatja, hogy ki léphet be a falain belülre, vagy ki lakhat ott.

Én a magam részéről azt javaslom, hogy Sárkányváros válasszon új, minden tekintetben feddhetetlen Polgármestert, Montfort úr érdemei elismerése mellett. Az általa áhított Tűzmester feladatai úgy sem férnek össze egy ilyent tisztség viselésével. Én beszélek a Főinkvizítor asszonnyal, önök pedig ne szítsák a pánikot a városban. A legfontosabb, hogy a polgárok ne rémüljenek meg. Természetesen, ha akár Montfort úr, akár más fajtársa a városban megszegi a törvényeket, akár tudatosan, akár akaratlanul valamely átalakulása során, az más helyzet. De amíg ez nem történik meg, addig csak óvatosságot javaslok. A Vadászok Ligája fel fogja keresni a várost, és átfésüli, hogy megállapítsuk, valóban vannak-e ott még bőreváltók.

~~~

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.31, 21:25

[Syrus con Sirenac – Mitfien, Gronfor]

-Félre ne értsen, Uram, kérem! Csupán szokatlan számomra ez, sőt mi több, meglep. Nem ismerem személyesen Önt, ahogy Ön sem engem, ennek okán nézze el kérem zavarom.

A Lucienre vonatkozókat figyelmesen, ám annál gondterheltebben hallgatja végig. Nem tudja, mire megy ki ez az egész, a fiú is, apja is többet tud annál, mit kinyilatkoztat. Hallgatásuk, mely titkolózásnak is betudható, nyugtalanítón hat a Tanácsnokra, ki nem felel azonnal a Helytartó kérdésére. Az ablakhoz lép, hol az imént Alew állt, letekint az erőd már ébren lévő, nyüzsgő katonáira, majd feljebb emelve tekintetét a mitfieni panorámában gyönyörködik, vagy csak egyszerűen elgondolkodva bámul a messzesége. Mielőtt már túlzó lenne viselkedése, felsóhajt tanácstalanul.

- A híresztelések alapján a Polgármester nem közönséges félelf, hanem vérfarkas. A Városi Tanácsot meglepte a hír, engem küldtek ide, hogy kiderítsem, Ön megtudja-e erősíteni, avagy cáfolni eme mendemondát. Felettébb gyanúsan viselkedik mostanság Montfort Úr, betegségre hivatkozván kerüli a kapcsolatot a tanácsnokokkal, ahogy párjával, Laloretta Aerával is. Még inkább nyomasztó faji mibenléte – feltéve persze, ha valós az állítás – ama híresztelések fényében, mely szerint Montfort Úr megfélemlítette volt a Főinkvizítort. Személy szerint semmi gondom nem volna azzal, hogy mi is ő, hisz volt hűbérúrnőnk példának okáért félsárkány. – Céloz Ariadneyre, majd folytatja. – A Tanács is megemésztené valahogy ezt, csak hogyha igaz a második fele a híresztelésnek, akkor tart a város a Főinkvizítor haragjától. Nincs takargatni valója a városnak, félre ne értsen. Igaz, szabad vallásgyakorlat van a városban, a tiltott vallások művelőit mi is azonnali hatállyal eltávolítjuk. Ennek ellenére nem hiányzik, hogy úgymond keresztes hadjáratot indítson a város ellen egy felbőszített Domvik-hívő. Ha Montfort Úr valóban vérfarkas, erősen gyanítható, hogy akadnak mások is fajtája közül a városban. Gondot, problémát nem okozván helyben megtűrhetőek volnának, azonban sok a félreértés, téveszme velük szemben olyannyira, hogy esetlegesen hitelt adván nekik Sárkányváros kárára válhatna bárminemű megtorló akció. Ön amellett, hogy Helytartója Teráliának, Hercege Mitfiennek, Vadászmester is. Gondolom személy szerint jártasabb eme faj dolgában, mint jómagam, ennek okán kérném tanácsát, véleményét, miként kezelje a Városi Tanács Montfort vérfarkasságát. – Visszafordul Alew felé.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.31, 20:07

[Alew - Mitfien, Gronfor]

Ha zavarja ez a közvetlenség, maradhatunk formálisabban is, Sirenac tanácsos. Nem mondanám, hogy túl jól ismerem Montfort polgármester urat...épp csak felületesen, amennyire meg lehet ismerni néhány találkozás és beszélgetés alatt egy embert. Vendégül láttam néhányszor, vacsoráztunk, ittunk, beszélgettünk, miután Lucretia elhagyta őt, és adtam neki néhány tanácsot is. Segítettem neki rendbe hozni Sárkányvárost, főleg szakemberek, mérnökök, tanácsadók és némi pénz által, ő pedig dolgozott Mitfienben, csatornákat és védműveket mért föl, elkezdte nem csak a leendő Tűzőrség, de a Vízkapitány munkáját és szervezetét is felépíteni. Volt Gronforban egy hatalmas tűz, de szerencsére Montfort úr épp ott volt, ő és az emberei megmentették a várost a leégéstől, ezért nem tudok elég hálás lenni neki. De a múltjáról, a személyes céljairól és az élete belsőbb ügyeiről nem sokat tudok, ami azt illeti. Miért, mi történt?

~~~

Alew

John_Gavin

John_Gavin

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 170 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.27, 20:21

[Marcus első fellépés a Terál Kolosszeumban]

A Terália földjén lévő kétes múlttal rendelkező kolosszeum szép napra virrad. John Gavin lovag új játékokat rendez, sokkalta nagyobb hírveréssel mint eleddig. Az előkészületek is sokkal nagyobbak mint bármikor. Az utcák már hetek óta tele vannak plakátolva a nagyszabású eseménnyel, legfőképp az újonnan érkezett híres gladiátor mozgatja meg a Terál lakosokat: Marcus a pusztító, személyesen. A Khál ikrek mészárosa, fenevadak megszégyenítője. Híre errefelé még nem nagyon ért el ezért szeretne ma elszántan bizonyítani a közönsége előtt. Vágya, hogy meccse végeztével elnyerje a rajongást, és azt hogy a kolosszeum egyszerre harsogja nevét, mint már oly sokszor más arénákban. Ezért nem is rakta alacsonyra a mércét, ellenfele egy igazi szörny: a sáskaharcos, egy aun.

A közönségnek nem kell csalódnia, az égiek gyönyörű napos időt varázsoltak mára, az aréna homokja szinte csillog a sugárzó napfénytől. A napot látványos ünnepség nyitja meg: rengeteg színes tollas ruhákba öltöztetett táncosok, mutatványosok, tűzköpők, különleges állatok és nagyobb szörnyek is előkerülnek, megalapozva a hangulatot az igazán véres küzdelmek előtt. Akik a páholyban kaptak helyet, azokat minden kényelmet kiszolgáló személyzet várja. Puha, vörös bársonnyal borított, aranyozott ülések, friss gyümölcsök, bor, sajtok, mindenféle étel és ital ami csak szem szájnak ingere.

Elsőnek a veszélyes és különleges állatok kerülnek a harctérre akad itt oroszlán, tigris, medve, fekte párduc, puma. Őket a speciálisan erre kiképzett gladiátorok, Velesek veszik kezelésbe, 3,5 fél méteres lándzsákkal és tőrrel felszerelkezve. A küzdelem elég látványos olyan szempontból is, hogy ilyen fenevadakat nem sokat láthat erre a közönség. Őket követik a képzett gladiátorok egymás elleni küzdelme dicsőségért, pénzért és életükért. Elsőnek egy retiarius lép a homokra szigonnyal és hálóval, ellenfele pedig egy secutor: éles kard és nagy téglalap alakú pajzs, fél lábszárvédő, fél karvédő, sisakján két lyuk a szemnek.

A második küzdelmben egy két karddal küzdő, könnyűpáncélos dimachaeri néz szembe egy thaexel, akinek felszerelése egy kis négyzetes pajzs, sarló alakú kard, dupla lábvédő, karvédő és rácsos sisak. A méltán látványos lovas harcra is sor kerül, és andabatoe-k esnek egymásnak, lóháton, bekötött szemmel. Ilyet sem látni minden nap. Egytől egyig látványosak és véresek az összecsapások, a résztvevők, még ha veszítenek is, ha van hozzá erejük, kegyelmet kérnek a néptől (exorare populum), akik örömmel meg is adják ezt a kegyet,a lenyűgöző harcét cserébe.

Mindenki a főmérkőzésre vár természetesen. Elsőnek Marcus érkezik az arénába magát ünnepeltetve. Nagyméretű és strapabíró vállvédőt visel baloldalon, karvédőket, lábvértet (ocrea), vastag bőrövet (cingulum), sisakot (cassis), viszont felső teste meztelen. Állandó társa egy nagyméretű négyszögletű pajzs (scutum) és rövid kard (acinaces) is. Erőteljesen csapkodja a pajzsot és nagyokat kiált közben, tekintetében ég a harc utáni vágy ahogy a közönség élteti, mintha ebből nyerné erejét. Ellenfelét, az aunt is kiengedik, aki embermagasságú imádkozó sáskára hasonlít, két ízelt hátsó lábán jár és mind a négy mellső végtagját kézként használja. Összetett szemeivel néz körül. Fegyvere egy különlegesen kiképzett kéthegyű lándzsa, a pengék tövében egy-egy rövid döfő hegy mered, mely merőleges a lándzsa nyelére. A fegyvert két-három kézben forgatja, félelmetes gyorsasággal és ügyességgel.

Marcus ez nem hatja meg, sisakot a fejébe csapja és ráront ellenfelére. Szinte a közelébe sem ér a sáskaharcosnak, az fürgén mozog el előle és visszatámad gyorsan pörgetve a dárdát, védekezésre kényszerítve a híres gladiátort. Bár visszatámadásainál néha célt ér, beszed pár vágást, legfőképpen lábra, felkarra és vállra, s már több sebből vérzik, mire sikerül egyik váratlan és hatásos kitörésénél megszabadítani a sáskát egyik kezétől. A sáskának ez azért fájdalmas, mégis folytatja a küzdelmet. Még maradt elég karja és ő van fölényben. Köröz mint egy keselyű, végezni készül az emberrel. Váratlanul ugrik magasra és felülről készül agyonszúrni Marcust, akinek az utolsó pillanatban pajzzsal még épp sikerül hárítani. A pajzsot egyszerűen oldalra hajítva vetődik a sáska után, rögvest és váratlanul, hogy annak feje végül a porba hulljon.

Kitörő kiáltás hagyja el torkát, és még sokáig ünnepelteti magát a harctéren fényes győzelme után, helyenként vérző teste cseppet sem zavarja. A közönség között ismerős arcokat keres, a kastély rokonszenves hölgyeinek még szemtelenül kacsint is olykor csókokat küldd. Egy látványos nap méltó lezárása ez. Marcus bemutatkozás sikeres és elsöprő, megvalósul amit eltervezett.halie

halie

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 4 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.26, 23:41

[ Fonnyadozó rengeteg ]

Kastélyhoz közeli erdőket robbanások rázzák meg, tüzelő csóvák világítják be az esti eget, ahogy egyik pontból a másikba ívelnek át mintha csak a világ vége érkezett volna el. Megremeg a föld, megnyílik forró gázfelhő szökik, az égre az állatok fejvesztve menekülnek, hangos madárrikácsolások s patadobogások rázzák fel a közelben lakókat, nyugalmat nem hagyva nekik, tűnnek fel s elvillózva, cikázva a fák között tündérek, mentve mi menthető. Káosz uralkodik földön, s égen amerre néznek az erdő őrei mindenhol csak a pusztulást látják, lángoló lombok, bokrok, állatok tetemei mocskolják, vérük itatja át talajt.
Hajnal közeledtével a borzalmas látványok és a félelem alábbhagy, megszűnik a hangzavar a kétségbeesett sikolyok a száradó erdő peremén fel feltűnő testtelen füstös lények visszatérnek a föld résein át honnan jöttek, síkjukra, szenvedéssel teli világukba. Napkelte után az erdő kívülről nyugodt, sárguló falevelek hullnak alá az avarba, tarkítva a lassan haldokló földet, mit maga mögött hagyott az éjszaka.


lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.23, 20:00

[Syrus Sirenac-Mitfien, Gronfor]

Az invitálást most nem utasítja el, tekintete az asztalon lévő csemegék, italok, könnyed ételeken vándorolgat, s míg Alew tölt, maga a sajtot részesíti inkább előnyben, némi kenyeret is magához vesz. Éhes is, meg nem is, de házigazdáját nem kívánja azzal megsérteni, hogy nem fogadja el a kínált étket, vagy legalábbis kóstolót nem tart belőle.

- Nem akartam még inkább terhére válni, Hely...Alew... – Kissé zavarja a közvetlenebb hangnem, legalábbis számára a keresztnéven szólítás már eme határt lépi át, de ellent nem mond. Az illem pedig megköveteli ilyen körülmények között... – Akkor kérem, szólítson Syrusnak, Alew. Nos, jövetelem célja, indoka Lucien Montfort Polgármester Úr. – Ahogy azt megtette Klew esetében, úgy a lényegre való térés előtt Alewnek is kérdést szegez. – Uram, úgy hírlik, hogy kegyelmed jól ismeri Lucient, ez... Mennyire van így? – A híresztelések a félelf kilétét illetőleg valószínűleg már Gronforba is elérhettek, noha kétsége nincs afelől Syrusnak - amennyiben igaz feltéve a szóbeszéd - , arról a Hercegnek már hamarabb értesülnie kellett. Akárhogy is, a saját szájából kívánja hallani a Helytartónak, mit is tud a sárkányvárosi tisztségviselőről.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.23, 18:51

[Mitfien, Gronfor - Alew]

Hagyja el, Sirenac tanácsos, nem történt semmi. Ha szólt volna, bocsásson meg, hogy nem gondoltam rá, a tiszttartó kerít önnek ruhát. És szólítson Alewnak. Foglaljon helyet, lásson neki, ha éhes.

*Az ételekkel teli tálakat a vendég elé tolja, miközben a két kupába bort tölt.*

Nos, mit tehetek önért?

~~~

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.23, 13:23

[Lucien Montfort-Tallner kastély]

-Óh, igazán megtisztelt, Kisasszony! – Veszi át a poharat enyhe zavart mosollyal arcán. Noha még a borból nem kortyolt, hogy az ártott volna meg neki, orcáira pír telepedett. - Remélhetőleg így lészen, Kisasszony! Noha nem sok idő volt, mi rendelkezésemre állott az estén, tetszésemet elnyerte, s ahogy észrevettem, a társaságból nem akadt egy meghívott sem, kinek ellenére lett volna az ünnepély. A Helytartó ért az ilyesmihez - mint utóbb kiderült -, noha kétség előtte sem fért ellenkezőjéhez. Gaia a megmondhatója, hogy lesz-e még alkalmunk táncolni, magam részéről reménykedem benne, hogy ha más téren nem is, ezáltal büszke lesz reám. – Feleli enyhe mosollyal arcán, kóstol a borból. – Pompázatos ital, igazán Köszönöm. – A hangokra maga is figyelmes lesz. – Valóban úgy tetszik, hogy megérkezett. Remélem a táncon kívül lesz még alkalmunk beszélgetni, s emlékeim szerint adósa vagyok még Mitfien bemutatásával madártávlatból.

Ekkor érkezik meg Crysa, kinek jövetelekor tisztelettudóan fejet, s térdet hajt irányába.

- Felség! – Megfeledkezve arról, hogy mire kérte meg annak idején nem egyszer. Úgy látszik e formulától nehezen tud elválni. Felegyenesedtekor tétován leteszi kezéből a pohár bort a kandalló párkányára, visszafordul a két hölgy felé.

- Előszöris, elnézését kérem, Asszonyom, hogy nem jeleztem jövetelem. Akhial Kisasszony gondos, s tiszteletreméltó vendéglátónak bizonyult. – Pislant boros pohara felé, majd biccent Lana irányába.

- Lanaya Kisasszonynak említettem volt, hogy polgármesteri minősítésemben érkeztem. Levelet épp ezért nem küldtem előre, ahogy futárt sem. Az ügy-, ügyek kapcsán úgy véltem, hogy jobb, ha egyenest Önhöz fordulok, s nem bízom másra eme teendőt. Az első, s legfontosabb... Értesülhetett róla, hogy Sárkányváros külső, és belső védelmének megszervezése érdekében határozott lépéseket tettünk, új erődműveket húzunk fel a meglévők mellé, illetve a hiányosságokat pótolgatjuk. Az ehhez szükséges köveket a szomszédos hegyekből fejtettük ki, és... A kőfejtés közben a munkásaink ólomra bukkantak. Eddig nem is volna gond, csakhogy az ólom megvizsgálása közben ... – Táskájáért nyúl, aminek rejtekéből a papírok közül egy fémes fényű ólomszürke szín kőzetmintát vesz elő. - Argentit nyomait fedezték fel szakértőink. Nem tudom, tudja-e Felséged, de az argentit az üvegérc, azaz a lágyezüst érc másik neve is. Ez az, ami jelenleg problémát okoz számomra, és Sárkányváros számára is. - Itt szünetet tart, a királynő sejtheti már, hogy miért is volt oly sürgős, s hívatlan érkezése.

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.23, 09:28

[Tallner kastély - Lanaya és Crysa]

*A falhoz lép a köszöntés után, éas az egyik fazettás betétet kinyitva egy pár poharat és könnyű, szinte aranyszínűnek tűnő fehérbort vesz elő.*

Igazán örömmel hallom, hogy Tallner megnyerte a tetszését. Crysalantanasiána unokatestvéremnek hirtelen elintéznivalója akadt, az egyik közeli faluba hívták el. De bármelyik pillanatban visszaérkezhet. Remélem, addig beéri az én társaságommal is *nyújtja át a bort a férfinak* Ha csak egy pár soros levelet előre küldött volna érkezéséről, minden bizonnyal sokkal illendőbben és felkészültebben tudtuk volna fogani önt.
A bálról való hirtelen távozását megbocsátom. Hiszem, hogy nem ok nélkül történt, ami. Igazán sajnálhatja, hogy lemaradt. A Helytartónk tudja, hogyan kell szemkápráztató ünnepséget rendezni. A következő ilyen alkalommal, ha nem is Kronázási ünnepség keretében, lesz még alkalma megmutatni, milyen tehetséges tanítvány volt, és elkápráztatni tánctudásával az összegyűlteket. S természetesen engem is, mint büszke tanárát*mondja mosolyogva. Sem hangjában, se viselkedésében nincs jele megbántottságnak. Eközben kintről mintha ajtózáródás hangjai szűrődnének be. Lanaya is fülelni tetszhet egy pillanatig.*

Úgy hallom, tán meg is érkezett, kit annyira várt. Valószínleg nemsokára itt is lesz, hogy üdvözölje önt.

*S valóban, nem telik el pár percnél több, s ismét nyílik a szoba ajtja, hogy maga a királynő lépjen be rajta. Hullámos, fekete haja kiengedve, mint legtöbbször. Sötétzöld szűk nadrágja felett oldalt sliccelt,lovagláshoz való világosabb árnyalatú szoknyát, és hozzá való, fekete fűzővel összefogott zöld blúzt visel. Köpenyét valószínűleg még kint levethette. Lábán könnyű, puga bőr csizma.*

Lucien Montfort úr. Üdvözlöm Tallnerben. Remélem, Lanaya kisasszony jó házigazdája volt a távollétemben *indul meg barátságos mosolyával a félelf felé* Mindek köszönhetem hirtelen látogatását e kései órában?

/Crysa/

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.22, 21:02

[Syrus Sirenac-Mitfien, Gronfor]

Az éjszakája nyugodtan telt annak ellenére, hogy nem saját ágyában töltötte azt, illetve, hogy egy oly erődben töltötte egyáltalán, mely nem sárkányvárosi. Panasza mégsem lehet, fel nem riadt az éjszaka folyamán. No igen, a tanácsnoknak jó az alvókája van. Az első kakas szóval ébred fel maga is egészségesen nyújtózkodva, így a szolgáló már nem éri váratlanul a sárkányvárosit. Mosolyogva fogadja a reggelit, és a vizet, hálásan megköszöni a férfinak segedelmét. Az időpont - mely kapcsán Alew fogadni méltóztatik - megfelel számára, s kéreti is tolmácsolni ezt a Helytartónak.

Minthogy nem számolt azzal, hogy éjszakáznia itt kell, sem ő, sem Markék nem hoztak magukkal váltásruhát, így a mosakodás után ugyanama ruháját veszi fel alsóöltözete fölé, mi tegnap is rajta volt. Emiatt restelkedik is, így reggeli elfogyasztása után a Hercegnek való mondottakat gyakorolja el fel, s alá járva a szobában, míg csak meg nem érkezik a hír, mehet.

A terem már ismerős számára, azt viszont el kell ismernie, fényes nappal sokkalta impozánsabb látványt nyújt összességében, mint gyertya fény mellett. Ez, s az asztalon lévő ételek felmérésére, tanulmányozására röpke ideje van csupán, hisz viszonoznia kell a Herceg köszöntését, mely közvetlensége igazság szerint meglepi kissé. Elfogadja a nyújtott kezet, nem túlzottan erősen, de határozottan megrázza Alew jobbját. Nem óhajtja megsérteni, sem hívalkodón viselkedni vele szemben.

- Jó reggelt kívánok Önnek is, Consetin Herceg! Kérem fogadja bocsánatkérésemet, egyfelől öltözékem okán - nem hoztam váltásruhát az útra - , másfelől... Mint ahogy arra rámutatott az imént, nem jeleztem előre jöttömet. Bocsássa meg, kérem, mindkét hiányosság felőli merészségemet, mely modortalanságnak is tűnhet.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.22, 20:11

[Mitfien, Gronfor - Alew]

*Sirenac tanácsost a csöndes, békés éjszaka után értesíti egy vadkanos általvetőt viselő szolgáló, miután reggeli forró vizét és reggelijét szobájába vitték, hogy Consetin herceg a birtokon van, és ebéd előtt fogadja, ha megfelel.

Néhány óra múlva újra érkezik a szolgáló, hogy a herceg elé kísérje a vendéget. Ugyanabban a teremben várja Alew Sirenacot, ahol Klewyan beszélt vele előző nap, ám ezúttal a birtok ura egyedül van. Az ablaknál áll, a szélesre tárt spaletták között tekint ki az udvarra, és azon túl a zöldellő mitfieni dombokra, a délelőtti napsütésre. Az asztalon két kupa, mellettük ezüstkancsóban könnyű fehérbor, tálcán sajt, friss, puha kenyér, vaj, méz, füge, sózott hús és sült répa. Pár pillanattal vendége belépése után elfordul az ablaktól, és mosolyogva nyújt kezet.*

Jó reggelt, Sirenac tanácsnok. Köszönöm, hogy megvárt, remélem kellemesen telt a tegnapja és az éjszakája. Bocsásson meg, hogy megvárattam, nem számítottam érkeztére.

~~~

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.17, 22:26

[Syrus Sirenac-Mitfien, Gronfor]

- Nem egy lovag már csak a merészségért is fegyvert rántana. Meglehet, eddig nem a legtökéletesebbekhez volt szerencsém. Egyesek túl hiúk, túl büszkék, hogy bárki számára megengedjék ezt. Örvend szívem, hogy kegyelmed esetében ez nem így van. Természetesen megértettem, s nem fogom emlegetni sem az Isteneket, sem más túlvilági felsőbbséget, ha ezzel megbántanám a Herceg lelki-szellemi szabadságát. Köszönöm, hogy figyelmem felhívta erre.

Markék nem felelnek azonnal, egymásra tekintenek, kisvártatva Fülöp szólal meg.

- A kérés elhangzott, Uram, így teljesítjük vendéglátónk óhaját függetlenül attól, származásunk szerint mi járna, vagy nem járna.

Nem firtatják tovább, legalábbis részükről lezártnak tekintik a dolgot. Syrus értőn bólint csak. Noha mindkét katona születés szerint felette állnak, rangjuk szerint csak katonák. Mellyel tisztában is vannak mind a hárman, így magától értendőnek tekintik, hogy teljesíteniük kell vendéglátójuk óhaját.

A szállás mind Syrus, mind Markék számára megfelel, ám Mark és Fülöp addig nem tágít el Syrus mellől, míg a szobát maguk is nem ellenőrzik. Kötelesség - felelik, ha a lovag rákérdezne a feleslegesnek tűnő óvintézkedések láttán. A feladatuk a Tanácsnok védelmének biztosítása, még ha éppenséggel Terália egyik legbiztonságosabb erődjében is vannak. Mihelyst megbizonyosodnak afelől, nincs mitől tartaniuk, a kijelölt szállásra vonulnak el, ahogy Syrus is elteszi magát éjjelre megköszönve a szállást, s Jó éjszakát! kívánva a lovagnak.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.17, 21:34

[Mitfien, Gronfor - Rewal]

Ez a nevem, Sirenac magiszter. Hogy máshogy szólítana? Nem értem. Mi sértő van abban, ha valakit a nevén szólítanak?

*Teljes értetlenséggel csóválja meg a fejét.*

Nem szükséges Klewyan herceget dicsérnie, újszülött kora óta ismerem, tökéletesen tudom, milyen. Mitfien kormányzásához nem csak diplomatikus érzék kell. Ebben a házban, főleg ha a ház ura, Alewyan Helytartó is itthon van, nem szerencsés az égieket emlegetni.

*Hideg, fáradt tekintetét a két katonára fordítja.*

Elég, ha leteszik a fegyvereiket a szállásukon. Ez csak formaság. Természetesen, ha bármelyiküknek nemesi joga lehetővé teszi a fegyverviselést, úgy Klewyan úrfi kérése semmis. Kérem, jöjjenek.

*Először Sirenacot kíséri a lakótorony egyik első emeleti saroktornyába, ahol szűkös, egyszerűen berendezett, de igényes vendégszoba várja - baldachinos ágy egy falfülkében, egy másikban mosdótál és réztükör, a spalettás, keskeny ablak alatt asztal és támlás karszék, a kőpadlón puha szőnyeg, a kandalló azonban üresen ásít, a falikarról egy lámpás függ alá, s az asztalon gyertyatartóban friss viaszgyertyák állnak peckesen. Miután a vendég elhelyezkedett, kikíséri a két katonák az udvarra, az ott álló barakkba. Egyszerű épület, földszintje kő, emelete fa, s mindenhol vörös köpenyes, bronzszín pikkelyvértes katonák járnak, néha nagy, kerek pajzs is van náluk, kard, csatabárd, fejsze, dárda, tőr, íj, arcvédők sisak a fejükön. A két katonának egy használaton kívüli nagyobb közös szoba jut, ahol tizenkét ágy áll üresen, lábuknál egy-egy láda, az ágyak mellett a falon polcok, a szoba közepén nagy asztal és tizenkét embernek elég hellyel két nagy pad.*

~~~

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.17, 10:33

[Lucien Montfort-Tallner kastély]

A lángnyelvek játékát figyeli töprengőn, mélázón, mikor halkan, finoman moccan meg az ajtó, s jelzik a félelf számára a sarokvasak, pántok, hogy bővül a szobában lévők száma. Lassan, kimérten fordul az érkező hölgy felé. Alig hallható, szinte neszező léptei Lanayának Lucien számára már könnyedén felismerhetők. Nem egyszer volt fültanúja eme bájos lábak játékát figyelni, hallgatni, velük összhangban mozogni. Arcán derű helyett mégis nyugtalanság tükröződik, ami tekintetére is kivetül, ahogy megfordulva diszkréten, ám alaposan végignéz vendéglátóján. Illedelmesen meghajol, táskája-mit egyébként magával hozott- maga mellett pihen a padlón.

- Igazán megtisztel, Lanaya Kisasszony! A szerény jelző még inkább szerénynek tetszik kegyed ajkairól. Családiasnak, biztonságot nyújtónak mondanám. Egyféle Tündérpalotának, ha nem sértem meg vele Úrnőmet! Otthonos, kellemes küllemű kastély, egy mesés kerttel, melyet – ha e kastélyt Tündérpalotának nevezek - Tündérkert titulussal ruházhatnék fel. – Nem az udvariaskodás beszél belőle, noha annak tűnhet, elbűvölte a hely.

- Remélhetőleg lesz alkalmam, lehetőségem, hogy az utóbbi kettő „-ként”-ben is megjelenjek még eme falak között. Most Sárkányváros polgármestereként jöttem ide. Mindenek előtt kérem bocsássa meg, hogy jövetelem, s annak célja felől nem küldtem sem futárt, sem madarat. Az igazság az, hogy az ügy-ügyek, melyben felkerestem Önöket... Pontosabban szólva unokatestvérét, Crysalantanasia királynőt oly fontossággal, s egyelőre diszkrécióval bírnak, melyeket nem közölhettem, beszélhettem meg vele levelezés útján, vagy az Udvarban, irodájában. Nem szerettem volna nagy felhajtást kerekíteni a dolognak-dolgoknak. – Bocsánatkérő, alázatos tekintet.

– Ezen ügyek miatt voltam kénytelen a bálról is, illetve a tornáról is oly sietve eltávozni. Nem szeretnék sorrendet felállítani, de ez ügyben is bocsánatáért esedezem, Kisasszony! Hamarabb kellett volna szólnom, értesítenem Önt, hogy táncrendünk harmadik körét le kell mondanom, ahogy le kellett a többit is. Őszintén röstellem a dolgot, szerettem volna meghálálni a reám szánt, áldozott idejét, melyet oktatásommal, tánctudásom csiszolásával töltött. Sajnálom, hogy cserben hagytam. – Hajt ismételten fejet. Bántja a dolog, hisz szívesen táncolt volna a bál egyik, ha nem a legszebb- ékkövével.

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.17, 06:13

[Tallner kastély]

*Nem sk időre marad magára a polgármester, aztán nyílik is az ajtó és maga Lanaya lép be rajta mosolyogva. Hosszú, finom, fehér hímzésekkel díszített fehér alapon smaragdzöld ráttes ruhát visel, ami alól egy-egy lépésnél ki-kivillan hozzá illő zöld topánba bújtatott lába. Nyakában kecses hattyút formázó zöld köves medál ékeskedik. Búzaszőke haja hátára omlik, zöld szemei vidámak, érdeklődve tekintenek a férfire.*

Üdvözlöm unokatestvérem szerény hajlékában, Lucien úrfi *köszönti Lucient elegáns-kecses pukedlivel kísérve* Minek köszönhetjük ezt a váratlan látogatást? S milyen minőségében szabad önt fogadnom? Mint Sárkányváros polgármesterét, mint leendő Tűzőrt, vagy mint Lucien Montfort úrfit?

/Crysa/

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.12, 15:08

[A néhai Proconsulatus földjein]

A nap nagy részét Sárkányváros határában járta farkasként. A járőrök útvonalait ismerve kikerülte a találkozást a lovas ellenőrökkel. A város után a bányák következtek, ezek ellenőrzése után pihenésre vágyva hagyja el a Sárkányváros és környékét, hogy a Nyugalom, Békesség szigetére menjen, oda, ahol az emlékezés számára megtisztulást, megújulást hoz minden adandó alkalommal, mikor meglátogatja Lucretia kertjét.

A hegyeket maga mögött hagyván az ezüstös színű farkas sebesen rója át a tágas legelőt, honnan ez időre már a szarvasmarhákat a távolabbi karámokba terelték éjszakára. Nem zavartatva hát semmitől, és senkitől közelíti meg a lankás völgyeken keresztül áhított kicsiny birodalmát szívének. Ahogy közelebb és közelebb ér füstöt lát felszálldosni fel-fel az ég felé szökellve. Embereinek megtiltotta annak idején, hogy a kert közelében tábort verjenek, így vicsorogva-morogva nyújtja meg lépteit-a kertet önmagát egyelőre nem látja. A távolság csökkenésével azonban egyre inkább körvonalazódik előtte az egyik magaslat elérésével a ...

A Kert, mely számára az Éden volt, még ha fájdalmas emlékek is fűződtek hozzá, most emberektől teli... Emberektől, és feketéllő fatörzsektől. A minap még búja, ápolt kert most romokban, elüszkösödve elpusztítva. A hangok alapján, melyeket a szél fájdalmasan hoz el hozzá, ismeretlen erőről tesznek említést. Ismeretlen, ám sötét erőkről. A füvet kaparja mancsai alatt, tekintete elsötétül. Közelebb nem mehet, tehetetlenül szemlélheti csak a kegyetlenséget, melyet a Kert ellen... S ellene elkövetett valaki... A düh, mely szívében a látványra lobban, csak fokozódik, terjed.

~Ki képes ekkora elvetemült galádságra? Ki volt képes ennek az ártatlan helynek a meggyalázására? Ki volt az, aki elpusztította Édes Bogárkám kertjét? Ki volt az?!~-A kérdés dühös, fájdalmas kiáltásba-üvöltésbe megy át. A vérfagyasztó hang végigszáguld a legelőkön, szántókon, nyugaton a hegyek tovább viszik alagútjaikon, járataikon, tovább adván a Fájdalmas Düh hangját a Nyugatnak. E hang hallatán a kertben kutakodó, ácsorgó, nézelődők szíve egyként dermed meg. A hang forrását nem nehéz megállapítani, s lévén nem takarja magát a farkas - mely az átlagosnál nagyobbra,ám még farkasszerűvé növekszik-, kilétét sem.

A bestia megjelenése a kert pusztulása után még riasztóbbá válik, ám mielőtt az emberek menekülés mellett dönthetnének, a farkas elhagyja a dombot, északnyugatnak indul meg szívében eddig nem ismert gyűlölettel, fájdalommal. A kertben tartózkodók katolikusai azon nyomban keresztet vetnek a jelenés hatására, egyesek a Világvégét rebesgetik, mások démoni hadakat, megint mások - római tanokra hivatkozva - Mars Isten szent állatát látták benne, hisz a kert alapítója római volt... Keresztény és római hitvilág szembenállásán nem változtat a tény, hogy a kertet valaki, vagy valami elpusztította. Az is tény, hogy egy ezüstös farkas jelent meg, s adta ki fájdalmát. Hogy démoni, vagy római farkas volt-e, nem eldöntött, viszont a kertet azon nyomban elhagyják visszatérve otthonaikba, alaposan bezárkózva. Ha a kertet elpusztították, mi a garancia, hogy más nem jut eme sorsra?

Csupán négyen maradnak a tömegből, kik nem hagyják el a területet. A négy maradó, négy sárkányvárosi katona. Arcukon csüggedtség, letörtség. Ismerték a kert történetét, s személyesen volt szerencséjük az Úrnővel is találkozni. Gyászos letargiájuk lassan az egész környékre kiül. Az Éden, Lucien Édene odalett.

sinister

sinister

  Érdeklődő fórumozó

 • Fórumita
 • 75 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.10.12, 12:17

[A néhai Proconsulatus földjein]

*Három nappal a holdfázis változás előtt valami más is nagyon megváltozott. Új fényeket lobbantott fel a hajnal, ragyogó, erőszakos fényeket, amik a sötétségben úgy lobbantak fel, mint lidércfények egynémely mocsarakban, mindenféle nyom és előjel nélkül, baljós fényességgük csalogatva a szemüket olyan tévutakra, amikről a lelkipásztorok minden erőfeszítése ellenére sem sikerült még soha leterelni igazán az emberi fajokat.
Zölden és kéken lobogott a mágikus tűz mélyen a Proconsulatus földjének egy távoli zugában, ott, ahol a béke és a szépség vert gyökeret ebben a gyarló földi világban, ott, ahol az élet megannyi szépséges, ég felé nyújtózó ága és levele, a napnak nyíló virágok buja kelyhe hirdette fennen a néhai szerelem keze nyomának gondos és gondoskodó ápolását.
Nem akármilyen tűz volt ezt, szűnni nem akart, a liget könnyű, karcsú ágai fájdalmasan sóhajtozták éhes harapásait, mementóként lobogott órákon át, nem terjedve és nem pusztítva végig a kihalt földeken, megmaradva a kertben. Perzselő hőjétől elfonnyadtak a megmaradt lágyszárúak, fájdalmasan felpöndörödtek a levelek, de az ágakon megkapaszkodott, hosszú haláltusába kényszerítve az eleven fákat, érzéketlenül azok szenvedésére.

A lobogó üzenetnél már csak az arra fogékony fülekhez hajoló izgatott szája suttogása érdekesebb. Ki gyalázhatta meg ily módon ezt az emlékhelyet? Ki tiporhatta meg a szentséget, kinek ártott a föld, a fa, a virágok? S mert keveset tudni biztosan, a szóbeszéd egyre vadul és színesedik, a hatlovas ördögszekerek, lángoló sárkányok és égi lények eljövetele között a történetek gyökerei egy kemény kis magból sarjadnak. Lucien Montfortot látták itt, Sárkányváros polgárainak mesterét, a szerelmest, aki eltűnt már napok óta, a rossznyelvek szerint démoni szektákkal paktálva pusztított el egy nagyhatalmú mágust, az urak játéka ez. Visszatért hát végre, és leszámolt egykori életével. Az elhagyott szív keserve bizony mélyre nyúlik, s honnan is sejthetné bárki, hogy nem a félelf ifjú lángoló szíve dobog már abban a kebelben.
Azokat persze, akik személyesen látták őt sehol sem találni, eltűntek, mire az urak is felébrednek paplanos ágyaikból, felszáradtak a csípős reggellel leszállt dér maradékaival.*


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]