Ugrás tartalomhoz


Fotó

Vadászház #2


 • Válasz írásához lépj be
1204 hozzászólás érkezett eddig

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.13, 18:25

[Tiria del Belvoir]

-A Főinkvizítor feladata az eretnek vallások üldözése, ha kell, akár erővel is. Tehát, minden ilyen, ártalmas és féregnek is kevés létforma szülte hit ellen fel fogom venni a harcot. Nincs közöm a másik két besoroláshoz. Bár, legyen Főinkvizítor vagy épp Vadász, mindkettő az esküjének megfelelően a lefektetett szabályok, s a kapott parancsoknak megfelelően cselekszik. A parancs pedig parancs. Nem lehet hozzá véleményem.-

*Mélyen barázdált gondolatok, monoton mód színtelen hangon. A pilléreket megjelenítő papírfecnit az asztalán hagyja. Sóhajt.*

-Mert a parancs az parancs.-

*Szívdobbanásnyi időre lehunyja szemeit. Megrezzen. Azt az egy, otrombán előfurakodó emlékét kezével is rásegítve hessegeti el. Végignéz rosszat sejtve páncélba burkolt önmagán, majd ellenségesen pillant a polc tetejére.*

-Nem gondolhatja komolyan, hogy azt is hoznom kell…!-

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.12, 22:45

[Alew]

*Komoran bólint.*

De elsősorban és először ember, és csak utána Domvik-paplovag. Teráliában nincs ára annak, hogy maga Domvik-paplovag, Tiria. Annak van ára, ha annak örvén, vagy ennek sugallatára megszegi a törvényeket.

Történetesen a Főinkvizítor véleménye elég fontos ebben a kérdésben, mert ő fog vadászni a tiltottakra, és ő fogja átvizsgálni a bevetteket. A Vadász véleménye talán nem tűnik fontosnak, de a Vadászok világlátott, az okkult tanokat, a misztikumot ismerő emberek. Miért magától kérdezem? Mert érdekel a véleménye. És mert maga az egyetlen Vadászom - már pedig én ki szoktam kérni a Vadászok véleményét és tanácsát. És mert tudom, hogy a maga nézőpontja szélsőséges, de ennek ellenére, sőt, épp ezért érdekel.

*Feláll a padlóról, és rámosolyog a nőre, mintha csak baráti beszélgetést folytattak volna a tegnap esti színdarabról, vagy egy régi közös ismerősről.*

Induljunk túrázni. Öltözzön erdőre, hozzon vadásztőrt, és kérem, hozza a démonszarvat is.

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.11, 19:41

[Tiria del Belvoir]

*Elkedvtelenedve húzza vissza kezeit a papírosról, s elfordítja tekintetét, hogy valahova nagyon, nagyon messzire kóboroljanak gondolatai. Nem tetsző elképzelései lefelé biggyesztik ajakszegletét, s kezét halántékához csalják, mintha csak a gondtól terhes főnek segédtámaszra lenne szüksége. Vonásain konokul megül a komorság.*

- A Fény Pillére nincs még újra lángra lobbantva, ezért ne toldjon hozzám kiérdemeletlen címeket. Viszont se a Főinkvizítornak, se egy Vadásznak, se egy egyszerű paplovagnak nem tiszte eldönteni a vallások besorolását. S úgy látom, újra és újra emlékeztetnem kell arra, hogy nekem másfelé is vannak kötelességeim.-

*Feláll, magához kapva a rajzot. Súlyos csend, egymás felé kúszó, makacsul összefonódó karok. *

-Mert maga elfelejt valamit. Én mindig Domvik lovagja maradok, egészen addig, míg Ő is így látja jónak. Ha ennek itt, Teráliában ára van, kész vagyok megfizetni, legyen bár akármekkora.-

*A színes oszlopokat álltában a férfi felé fordítja. Kérdése mélyen megmártózhatott a gyanakvásban.*

-Miért tőlem kéri ezt?-

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.10, 01:15

[Alew]

Nem, ez messze nem az Eszme. Ez mondjuk úgy, az egyik eszköz az Eszme eléréséhez, fenntartásához, megvédéséhez és terjesztéséhez.

*Továbbra sem ad mást, mint biztató, kedves mosolyt. Kedvtelve nézi, amint Tiria maga elé vonja a papírt, és ujjaival egyre-másra takar le elemeket.*

Igen, így is mondhatjuk. De ennél azért többről van szó. Ezek nem csak Terália tartóoszlopai, hanem a béke, az egyensúly és a rend zálogai. Több ez, mint maga Terália, annak földje, lakói vagy javai.

Most négy biztosan megvan, az már elég. Kezdetben. Szükség van Pillérekre. Ha nincsenek, akkor teljesen más kormányzást, más működést kell választani. Ha nincsenek Pillérek, akkor Terália ebben a formájában véget ér. Véget ér a rugalmasság, a szabadság, a függetlenség. Akkor valami más, valami sötétebb, keményebb, kegyetlenebb, könyörtelenebb jön.

*Ránéz a papírra, amin már csak a fehér vonalak látszódnak. Félrebillenti a fejét, hunyorogva, cinkos félmosollyal néz a nőre.*

Ahogy én, úgy maga is fanatikus Tiria. Emlékeztet valakire. Remélem, nem lesz olyan a viszonyunk, mint vele volt, és remélem, nem olyan véget fog érni, mint ő ért. Kedveltem őt, a barátom volt egy időben, és neki köszönhetem, hogy újra élek. De vak, süket és ostoba fanatizmusa, rugalmatlansága, belátásra való képtelensége és főleg folytonos uszítása végül keserű ellenséggé tették. Nem látta be, hogy Terália sajátos világ, sajátos fogalmakkal, szokásokkal, szabályokkal, törvényekkel és lakókkal. Nem látta be, hogy ez nem az a világ, ahonnan ő származik. Saját hazája rendjét akarta itt is érvényesíteni. Ez lett a veszte. Jó ember volt, most pedig halott ember. Remélem, maga nem követi majd őt. Ő is a fény harcosa volt, fehérben járt, és a Nagytemplom falai közt lakott. Ő is megfontolás és kétség nélkül akarta irtani az élőholtakat és démonokat.

*Tekintete elmereng, szomorkássá válik, mosolya elfakul.*

Ne keverje a fényt a tűzzel, Tiria. Nem szólok bele a Nagytemplom belügyeibe, főleg nem a vallási és dogmatikus ügyekbe - egészen addig a pillanatig, amíg nem veszélyezteti a Királyság békéjét, rendjét, és nem hágja át a törvényeket. Teráliában a Királyság törvényei a legelőrébb valóak, semmilyen vallás, hit, rend, csoport, szekta, szervezet, iskola, testvériség törvényei, szabályai nem írhatják ezt felül. Amíg ez így marad, addig mosolygok, támogatást, oltalmat és barátságot nyújtok. Ha túllépik a határokat, ha a Nagytemplom, vagy bárki más nagyobbnak hiszi magát, mint Terália, akkor a baráti kéz ökölbe szorul, és csak hamu, vér és feledés marad haragom nyomán. Ha a Fény Pillérét a legszentebb tűz élteti, és ezt véghez tudja vinni, ha a Nagytemplom Liga többi tagjának ez megfelel, és ha ezt a törvények keretei között tudja csinálni, akkor minden támogatásom a magáé Tiria.

És most, mint Főinkvizítor, mint a Nagytemplom tagja, mint a Fény Pillérének lángra gyújtója, mint Vadász és mint paplovag kérdezem, mik legyenek a támogatott, bevett és tiltott vallások?

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.09, 23:44

[Tiria del Belvoir]

-Szóval ez lenne a maga Eszméje…-

*Suttogja lassan bele kettejük csendjébe. Keze az oszlopokkal telt papírka felé nyúl, s megpihen a levegőben, míg kérdő tekintetét Alewre akasztja, bár az akármilyen válasz megszületésének pillanatára a rajz már elé is csusszant. Homloka ráncolódik, míg ujjai a pillérek aljánál járkálnak lomhán.*

-Tehát Terália tartóoszlopait újra akarja építtetni.-

*Mutatóujjával letakarja az egyiket, majd középső ujjával késve a szomszédját is.*

-És ha nincs meg mind a hat Pillér? Ha csak kevesebb van? Ha fel sem épül egy, vagy több?-

*Fejét billenti finoman. A fehér, széles, párhuzamos egyenesekből álló rajz kivételével, kezeivel minden mást letakar. A szavak áhitatteljesek. *

-És ha a Fény Pillérét a legszentebb tűz élteti?-

*Ajka önkéntelenül is féloldalasan fölfelé tolul a maga furcsa, magabiztos görbületével.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.07, 23:18

[Alew]

Csak arra kérem, hogy ne hozzon szégyent a Vadászházra azzal, hogy kitiltatja magát a Nagytanácsból a Főkulcsárral vagy a Jegyzővel.

*Nem tudni, mennyire gondolja komolyan, amit mond, mert bár arca komor, kemény, vonásai szikárak, szája kissé lebiggyed, szemei vidáman csillognak.*

Ne féljen, nem fogom orvul megharapni, és nem fogok nyálkás szörnnyé változni, míg pislog.

*Átveszi a papírt, a tollat tintába mártja, és öt oszlopot rajzol az egyik lapra. Az első egyenes, merev, finom erezet fut rajta, alapja szögletes kőtömb, teteje két lapos korong, köztük vékony gyűrűk, a felső kissé nagyobb, mint az alsó, s az egész tetején egy lapos kőlap, melyen egy sas ül. A második hullámzó, mintha csak vízből lenne, ám Alew vörös tintát használ hozzá. A harmadik enyhén csúcsosodó, szilánkos, ezernyi vonással tört, óriási kristály, melyet zöld tinta húz a papírra, és oldalán apró rovarnak tűnő valamik mászkálnak. A negyedikhez ritka fehér tinta kell, s nem más, mint néhány széles, egyenes fehér vonal, melyek könyörtelen párhuzamossággal törnek előre. Az ötödikhez ismét fekete tintát használ a Vadászmester, s az oszlop a rajzon csontokból, koponyákból és gerincekből áll. Meg kell adni, Alew igen ügyesen rajzol. Mikor végez, leteszi a tollat, és egy hatodik helyen hozzáér a papírhoz, mire az egy csíkban, épp olyan szélesen, mint a többi, megfagy, létrehozva a hatodik oszlopot.*

Ezek voltak Terália Pillérei. A Pillér nem jogi, államirányítási vagy katonai fogalom. Egy politikai elképzelés, egy eszme, mely az én Teráliám működésének és stabilitásának alapja. A Pillér egy olyan hatali csoport, család, dinasztia, birtok, klán, szervezet, amely katonailag, gazdaságilag, emberben, erőben, eszmében, hatalomban és befolyásban is elég erős, hogy megvédje, működtesse és fenntartsa Teráliát, alátámassza a Királyság létét. Terália ezekre a Pillérekre épült, ezek adták a vázát. A köztük lévő egyensúly volt Terália egyensúlya - ha bármelyik túl erős lett, a többi öt visszahúzta, visszafogta, ha bármelyik elgyengült, a többi alányúlt, segítette. Versengtek, viszálykodtak, de Terália mindenek előtt való volt. Szövetkeztek egymással, egymás ellen, egymásért, és folyamatos küzdelmük erősen, éberen és fejlődében tartotta őket.

Voltak nagyhatalmú személyek, akiknek nem volt közeli közük egyik Pillérhez sem - elég csak Őfenségét, Glowface Királyt, Ariát, most már Dragonclaw grófnőt, vagy a Lovagokat, Mágusokat, Druidákat, Amazonokat, Boszorkányokat említeni. Bármilyen hatalmasok voltak is ők politikai szempontból, bármennyire is volt egyiknek uralma, másiknak pénze, harmadiknak katonája, negyediknek mágiája, egyik sem volt Pillér - mert nem volt mindez egyszerre. A Pillér nem attól lesz hatalmas, hogy Pillérnek nevezzük, hanem attól, hogy földje van, embere, fegyvere, pénze, ereje termelni, alkotni, építeni, uralkodni. Ők alkották Terália haderejének zömét, az ő adójuk töltötte fel a kincstárat, az ő aratásuk a magtárakat, az ő munkásaik termelték a javak nagy részét, és az ő tanácsaik, lett légyenek hangosak vagy suttogottak, mozgatták a politikát.

Csakhogy az idő eljárt fölöttük. A Márvány Pillér volt a leghősiesebb és legnemesebb, a tiszta hűség és önfeláldozás Teráliáért, de megroggyant, megrepedt, sötétség és téboly lett úrrá rajta, s noha újra felállt, újra egésznek tűnt, belül fekete, átkozott kő alkotta. Szerencse, hogy nem régen magától roskadt össze, és nem nekünk kellett ledöntenünk teljesen, mielőtt feláldozza Teráliát önmagáért. A Vér Pillér nagyjai egykor a háttérből irányítottak, és biztosították, hogy éjjel is rend legyen, de elhallgattak, bezárkóztak, végleg elpusztultak, még én sem mindről tudom, mi lett velük, pedig én vagyok és voltam a Vadászmester. Most talán újra lesz benne erő, de még nem lehetünk benne biztosak, hogy nem fog teljesen szétfolyni, és nem issza majd fel a mindig éhes terál föld. A Smaragd Pillér fénykorában a leggazdagabb és leghíresebb volt, seregei verhetetlenek, politikai véleménye a Nagytanácsban sorsdöntő, de fénye megtört, ragyogása elhomályosult, düh, harag és bosszú tompította el tisztaságát, és a mélyén valami egészen gonosz ütött tanyát. Egykor közel állt ahhoz, hogy a Márvány Pillérrel összefonódjon, szinte eggyé váljon - most, bukása küszöbén talán közelebb áll ehhez, mint valaha korábban. Akárhogy is, többé Pillérként már nem számíthatunk rá. A Fény Pillér egykor a legnagyobb volt, ősibb, mint Terália újkori királysága, már Fistandantilus idején is állt, fényesen és tisztán ragyogott. Bár soha nem mocskolódott be úgy, mint a Márvány vagy a Smaragd, fénye egyszerűen kialudt, mind a tűz, amit nem táplálnak, mint a Nap egy felhős téli estén, mint a mécses erős huzatban. Most magára vár a feladat Tiria, hogy újra meggyútjsa a Fény Pillérét, és beragyogja vele Teráliát, mert nagy szükség van rá. A Csont Pillér, főleg az utolsó időkben, mind közül a leghatalmasabb és legerősebb volt. Önmagán belül is két nagyobb és számos kisebb ága volt, ezért önmaga volt a folyton fortyogó és fejlődő erő, ahol csak a legjobbak maradtak fönt. A legtöbb nagy, látványos politikai változást ők indították el, velük puccsoltam meg önmagamat, és ők álltak Glowface és Morgwaith trónra kerülése mögött is. Most nyomuk sincs, hamvaikat a szél fújta el, felemésztették önmagukat. S a Jég Pillér...nos, magáról az ember nem beszél ilyen fensőségteljesen. Itt vagyok, és egyedül én őriztem meg a teljes erőmet, igaz, ez se volt áldozatok nélküli.

Ezek a Pillérek földrajzilag is nagyjából eloszlottak - a Smaragd északnyugaton és északon, a Csont nyugaton és délkeleten, a Fény délnyugaton és északkeleten, a Márvány délen, a Vér keleten, a Jég pedig középen.

Új Pillérekre van hát szükség Tiria. Magára vár a feladat, hogy felragyogjon a Fény Pillér délnyugaton, és talán nyugaton is. Namirelen Prieri és az amazonjai, bár nem tudnak talán róla, alkotják a Tölgy Pillért, északon és északnyugaton. Grusnik vezér és törzse, a Csont Pillér egykori területein most Vas Pillérként adnak majd erős hátországot délkeleten. Őfensége Crysa és birtokai Rózsa Pillérként fogják biztosítani keletet és északkeletet. Én reménykedem benne, hogy a Vér Pillér magára talál. A Dragonclaw család és Sárkányváros együtt, egymást féken tartva lesz a Tűz Pillér délen. Én pedig, itt vagyok, a Jég Pillér, Terália közepén.

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.06, 17:58

[Tiria del Belvoir]

*Fejét ingatva, s a csendbe épp hogy belekóstoló, fáradt nyelvcsettintésel fogadja az ismételt bármikori segítség felajánlást, majd asztala felé fordul, hogy lekapja róla mind a tollat, mind a tintát, de a mozdulatsor itt megakad, ahogy a nő magába zárkózva tűnődni kezd határozottan csengő válasza előtt.*

-Kész vagyok elvállalni a Vadászház képviseletét a Nagytanácsban, a véleményemet pedig messze nem fogom véka alá rejteni az előkerülő ügyekben.-

*Újabb néma pillanatok. Gondolatok. Beszélgetések. Terália. Tudás. Türelem. Kötelesség. Domvik. Felelősség. Eskük. Jégunikornis. Konyha. Gesztenye. Tető. Tetoválás. Bizalom. Ő. Mások. Bizonyítás.*

-Meglátások. Egy Vadász szemén át.-

*A kezében lévő dolgokat átnyújtja a férfi számára. Az Alew által meglapogatott pontra fenntartásokkal telve mered, s a keletkező hezitáló ürességet ujjai mozgatásának céltalan játékával tölti ki. Leül – a férfitól jó egy lépés távolságra. Az arcára kiülő érdeklődés kendőzetlen.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.05, 23:04

[Alew]

Hozzám bármikor fordulhat - vagy itt, vagy a Nagytanácsban, vagy Gronforban megtalál. Vagy legalább a nyomomat. Nem fogom senkinek elmondani, hogy segítségért fordult hozzám - és miért is tenném, hisz maga erős, kemény nő, nincs szüksége segítségre. Barátokra van szüksége, tanácsokra és sikerélményre.

*Újra rákacsint a nőre - tudná még folytatni, mire lenne szüksége Tiriának. Megpaskolja maga mellett a padlót tenyerével.*

Üljön le Tiria. Semmi különösen nem várok el magától. Azokban az ügyekben, amikben előre jelzem, szeretném, ha úgy szavazna, ahogy mondom. A legtöbb ilyen kérdésben ki fogom előtte kérni a véleményét, és kvázi ketten döntjük el, mi legyen a Vadászház szavazata. A többi ügyben abszolút saját belátása szerint dönt, nem szólok bele.

*Várja, hogy a nő leüljön mellé a padlóra. Közben egy pergamen-darabot húz maga elé, és tollat, tintát keres, ha akad a közelben, magáho is veszi.*

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.05, 22:12

[Tiria del Belvoir]

*Magához veszi, óvatosan megforgatja kezei között a kis figurát. Fejét enyhén elbillenti, s míg hallgatja Alewet, olykor mélázva végig simít a vonalakat lágyan követve a jégnyakon, a jégháton, a jégfaron. A lóalak haloványan rántja kellemes görbületre a szájszegleteket. Hisz szimbólum, megannyi jelentéssel a számára. Gyorsan a szívéhez fog nőni.*

-John Gavint már kihívtam, de nem adta meg a lehetőséget, hogy elégtételt vehessek. Nem vagyok hajlandó vele együtt dolgozni. Viszont máshová, vagy máshoz eszem ágában sincs segítségért fordulni. Azt soha.-

*Mielőtt még fékeveszett sértettségében akaratlanul is kárt tenne benne, gyengéden a sárkányos könyv mellé csoportosítja az unikornis szobrocskáját. Zavartság suhan át arcán a pergamen darabkák közé süllyedő férfitól. Kilép takaró asztala mögül, megkerüli mereven dobbanó lépteivel, bár ő maga állva marad, hátrébb a másiktól. Kétkedve emeli meg egyik szemöldökét, bár hogy ez minek szól…?*

-Mit várna el tőlem a Vadászmester a Vadászház képviseletében a Nagytanácsban?-

*Értetlenül húzódnak össze szemöldökei, zavar finomsággal rázza meg fejét.*

-És a Pillérek… Mesélne nekem ezekről a Pillérekről?-

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.05, 20:08

[Alew]

Maga nemes, Gavin nemes, joguk van párbajjal intézni a becsületbeli ügyeiket. Ha ez nem megy, akkor forduljon a Királyi Bírósághoz, vagy hozzám. Amelyik kényelmesebb. Én is az elvei ellen uszítom, engem mégsem akar megfojtani a saját beleimmel. Azzal tehetne sokat a Nagytemplomért, hogy segít visszaállítani a régi fényét, hogy újra Pillér lehessen, az őt megillető helyen. Fel kell újra állítani a Papi Tanácsot, meg kell szervezn a Nagytemplom védelmét, majd a bandériumát, működésbe kell léptetni az egyházi iskolákat, ispotályokat, árvaházakat, szegényházakat, és persze az Inkvizíciót. De mindenek előtt, ki kell ragadni a Nagytemplomot a jelenlegi tunyaságból és puhányságból. Fel kell keresni a bevett és támogatott vallások főpapjait.

*Hagyja, hogy Tiria elvegye a jégszobrocskát.*

Rossz ujjat használt, Tiria. Nem akarom bántani. Nincs oka félni tőlem. Tisztelem és csodálom magát.

*Rámosolyog és rákacsint a nőre.*

A szobrocska nem fog elolvadni természetes módon. Ha akarja, a magáé, tartsa meg, vagy kezdjen vele bármit tetszése szerint. Apró jelképe annak, hogy a bennünk lakó valódi jellem ereje milyen könnyen legyőzi a pletykákat, vádakat, bántalmakat és fájdalmakat, és magába olvasztva még erősebb lesz.

*Leül a nővel szemben a padlóra, lábait maga alá húzza.*

A Vadászháznak azért nincsenek ablakai, hogy aki kint van, ne lássa meg a benti titkokat és borzalmakat, és aki bent van, na lássa a kint világot, ami megzavarja és félrevezeti. Véd és oltalmaz. Jótékony vakság. Az Ablak Nélküli Ház, a Fekete Torony, a Fájdalmak Tömlőce, a Vaskolostor, a Hamuból Épült Ház, a Sötétség Otthona. A közemberek, a parasztok és városi polgárok szerint elátkozott hely, kísértett, démonjárta, megrontott, ahol a föld alatt évszázadok óta eltemetett vámpírok, lidércek, szörnyek, sárkánytojások bújnak meg, a kútból vér folyik, és a kövek éjjel nyögnek és sóhajtoznak. Ha nincs ablak, senki nem láthat be, nem tudhatja, mi az igazság - de ugyanakkor aki bent van, nem látja, amint az emberek félnek. Ha nincs ablak, a nappal és az éjszaka, a tél és a nyár nem számít, csak a munka, a feladat, az eltökéltség. Ha nincs ablak, a Vadász csak a saját lelkével van összezárva, és a többi Vadásszal. Ha nincs ablak, nincs zavaró külvilág. Ismerni kell a világot, érteni kell, tudni és látni, de nem szabad, hogy láncokat és béklyókat verjen a szívünkre és az elménkre. Szabadnak kell lennünk, hogy vadászhassunk. Ez az ősi kötelességünk. Zárja be a lelkén az ablakokat Tiria, falazza be mindet, és csak egy kaput hagyjon - erőset, védettet és félelmeteset. Azt maga nyissa és zárja, maga döntse el, mit enged be, s mi az, ami hiába kopogtat odakint. Ne hagyja, hogy a világ férgektől hemzsegő ostobasága megzavarja.

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.04, 23:57

[Tiria del Belvoir]

*Felhorkan gúnyosan.*

-Ugyan…! Mégis mit tehetnék én a Nagytemplom ügyében, ha ilyenek kötnek gúzsba, s uszítanak elveim ellen, sértést sértésre halmozva?!-

*Így, oldalra tekintve van esélye a kéznek a dühtől égő arcfelek egyikéhez érni. A nő válasza rögtön érkezik, reflexből vágódik, késztetné durva távozásra az ő keze a férfiét. Haragosan villannak a halványkék szemek, egy mutatóujj emelkedik figyelmeztetésre, ám az ezzel párhuzamosan szétnyíló ajkak a kis figura néma csodálatára teszik végül mindezt, s elfelejtenek goromba megjegyzéseket áramoltatni.*

-Nem. Fogalmam sincs. Sosem gondolkodtam még el rajta. Miért nincsenek ablakai a Vadászháznak?-

*Lassú mozdulattal nyúl a jégszobrocskáért, Alewet sandán szemmel tartva.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.04, 22:55

[Alew]

*Mikor Tiria nekilát üvöltözni, Alew nyugodt, fájdalmasan bánatos arccal nézi, alig karnyújtásnyi távolságról. Mikor a nő elhallgat, a férfi kisegíti.*

...egy ostoba, felfuvalkodott, gyáva, tehetetlen, erőtlen, pökhendi, beképzelt, tétlen pojáca, egy rongylovag, egy nyálas cukormáztól megvakult tökkelütött barom. Tudom. Emberileg ennyit is ér. De politikailag egyelőre szükségem van rá és arra, amit képviselt egykor. Szükségem van a Kolosszeumára, a Nagytemplomra és a maradék pénzére és befolyására. Amint ezekért már nem kell hozzá fordulnom, megkapja, amit érdemel. Ezért is kérem, hogy segítsen nekem a Nagytemplom ügyében.

*Ránéz a papírra, gyorsan elolvassa, majd a kezébe veszi. Két tenyere közé zárja, és míg Tiria nem néz oda, zárt tenyerei közé lehel. Mikor kinyitja azokat, egy arasznyi hosszú jég-unikornis kerül elő, melynek teste öleli magába a fagyott zárványként lebegő papírcetlit. A mítikus lény apró jégszobrát Tiria elé teszi az asztalra, majd hűvös, kellemesen hideg tenyerével nagyon óvatosan megérinti a nő arcát.*

Tudja, miért nincsenek ablakai a Vadászháznak?

*Hangja bársonyos, puha, bizsergetően remegő.*

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.04, 22:45

[Tiria del Belvoir]

*Hunyorogva követi a férfi csapott körözését, aztán… Elhangzik. Felettes. Egy szó. Felettes. Szikra a kanócra. Felettes. Mily gyorsan fogyasztja azt a rostos anyagot. Felettes. John Gavin. Felettes. Azonnal robban a nő hangja a kis szobában, minden mást félre mosva, s elfelejtve egy időre. A szék dőlve menekül hátrafelé, s öklök csapódnak az asztalra.*

-A FELETTESEM EGY…! EGY…! Egy…! Egy… egy… egy…-

*Halkulva kínlódik. A szavakat keresve. Szája vicsorba rendeződik, ahogy szembesülni kényszerül eme vereségével, majd a felindultságtól remegő kezek egy cetlit húznak elő, s az egyik mutatóujj az asztal lapjához szegezve tolja át az átellenes oldalra a férfi számára. Gyűrött, már leharcolt papír, itt-ott beszakadva, túl sokszor újra és újra olvasva. Tiria oda sem néz a mozdulat közben, s vörösre gyúlt arcát így is óhajtja tartani. Elfordítva.*

<"Okvetlenül szükségét érzem arra kisasszony, hogy jelezzem, John Gavin lovag úr lovagiatlanul végignézte a lemeztelenítését, és csak erős sürgetés hatására engedte önt gondozni az önnek kijáró tisztelettel, diszkrécióval.">

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.04, 19:56

[Alew]

*Nagyot sóhajt, lágy mosolya keserűséggel átitatódva lebiggyeszti ajkait, elfonnyasztva jó kedvét. Hosszan figyeli a nőt, ahogy a könyv mögé bújik, majd előkerül onnan, ujjait, arcvonásait, szemeit, egész lényét. Meleg barna szemeibe fáradt szomorúság költözik.*

Magával nehezebb, mint a teljes Nagytanáccsal. Valóban, ezt kértem, és akkor tartsuk is be - bár jobb ha tudja, mocskos köpönyegforgató vagyok, szemét patkány, aki a saját kedve szerint alakítja a szabályokat, törvényeket, rendszereket, és ha valaki szót emel ellene, akkor eltüntetni az útjából. Akkor erről a témáról majd a Királyi Udvarban, az irodámban beszélünk, vagy a Nagytemplomban. És ha már Nagytanács és Királyi Udvar - szeretném, ha a Vadászház szavazatát maga adná le mostantól a Nagytanácsban. Én nem tehetem, mert a halmozott szavazatok elvesznek, viszont mind Vadászmester, bárkinek átadhatom a szavazati jogot. Mit szól hozzá?

*Ellöki magát a szekrénytől, és jár egy kicsit a szobában - bár a helyiség igen kicsi, Alew így is talál néhány lépésnyi helyet, ahol idegesítő szokását gyakorolhatja. Néhány lépés előre, éles forduló, néhány lépés vissza, majd fordulás, és kezdi újra.*

Abban nem kételkedtem, hogy jól fogja végezni a dolgát. Nem is ezért bánnám meg, hanem az általános viselkedése miatt. Amiatt, ahogy a felettesével, a többi hivatalviselővel, és egyáltalán, az emberekkel viselkedik maga körül. Olyan, mint egy fékét vesztett csataló, mint egy horgonyáról szakadt bárka a viharban, maga a zabolátlan düh és sértettség. Ez egy inkvizítor, egy paplovag vagy egy fanatikus harcos esetében erény - de egy főinkvizítor esetében bajos az ügy.

Gondolom az egyesek alatt Gavin lovagot érti? Akar róla most beszélni, vagy majd hivatalos körülmények között?

*Enyhülő arccal figyeli Tiriát, amint védőn emeli maga elé a sárkányos könyvet, és amint talán bűnbánőan, talán dacosan szégyenlősen méri végig a csatatérré változott szobát.*

Akkor, mit akar a sárkányokkal? Amúgy, a túrán kívül van még egy dolog. A segítségét szeretném kérni, hogy a Nagytemplom újra visszanyerje régi fényét, erejét, hatalmát és szerepét, mint Terália egyik Pillére.

Harmadrészt...bár tudom, hogy soha nem fogja elfogadni tőlem, és hamarabb fogja a fehér pallosát belém vágni, mint hogy kérjen, de továbbra is tartom, hogy bármire szüksége van, ha hatalmamban áll, és erkölcsileg el tudom fogadni, úgy megadom magának. Fáj néznem, ahogy szenved és gyötrődik.

*Megáll Tiria előtt, és várakozón, óvatos gyengédséggel rámosolyog.*

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.04, 15:17

[Tiria del Belvoir]

*A Vadászmester első kérdésére válaszolás helyett csak egy keserű érzelem ránt ráncokat szája és szeme sarkába. Előtte lévő könyvét felcsapja, a lapokat söpörve a megfelelő oldalhoz visszahajt, majd tüntetőleg felállítja a kötetet, hogy további, arcára megállíthatatlanul rajzolódó érzelmeit ápolva eltakarja. Csak az a négy-négy, két oldalt a borítóra fehéredésig ráfeszült ujj, mi közlékeny, míg a férfi tovább beszél. Görcsös lassúsággal indulnak lefelé ott a szélen, közben otrombán marnának bele a fedlapba tán, ha tudnának. Végül az olvasmány egyszerűen oldalra hányódik a nő kezeiből.

Művien húzódik fel féloldalasan a szemöldök, majd a szemek fordulnak üregükben, s oldalra nézve állapodnak meg, ahogy Tiria emlékezetében kutatgat, mielőtt szövődnének a mondatok, alkotójúk nyomott hangulatát is híven közvetítve.*

-Ha emlékezetem nem csal, a Vadászházban mellőzzük az olyasfajta témákat és gondolatokat, amelyek összefüggnek, vagy összefügghetnek a vallással, vagy épp a máglyával. Nem akarok magával vitatkozni, így nem sértem meg ezt az utasítását sem.-

*Felvágja állát, összefonja karjait, kikérően fújtat.*

-Nem fogja megbánni. Nagyon jól végzem a dolgomat. Nagyon is jól végezném, ha egyesek a vakságuktól vezérelve nem gátolnának ostoba mód, s folyton-folyvást.-

*Tekintete lopva cikázik az általa okozott pergamen csatatéren. Nyűgösen sóhajt, vállai süllyednek, ahogy feszült testtartása is kienged. Fejét oldalra billenti a félre vonult, sárkányokkal telt kötet felé. Kellemesen megpihen rajta tekintete, majd óvón átfogva magához veszi, s lehelyezi az asztalra a számára kijelölt kupacra. Összekulcsolja kezeit, a hüvelykujjak zavartan kerülgetik körbe-körbe egymást.*

-Nem akarok sárkányokra vadászni…-

*Fűzi még hozzá hangerejében elgyengülő, gyermekiesen lágy élű megjegyzését.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.03, 22:18

[Alew]

*Rámosolyog Tiriára, ahogy az ajtó kinyílik, és a mosoly akkor sem fagy le arcáról, mikor végignéz a szobán. Csak atyaian megcsóválja a fejét, félrerúg néhány miszlikbe tépett pergamendarabot, és nekidől egy szekrénynek. Úgy tűnik, higgadtságából nem lehet mostanság kizökkenteni. A régi, mindig dühös, mindig feszült Alew a múlté, legalább is egyelőre biztosan.*

Ma épp mire dühös, Tiria? Nyugodtan tépje szét az összeset, a következő szállítmányt maga veszi, a pergamen nem olcsó mulatság, a Vadászház forrásai pedig szűkösek. Igen, itt is tökéletes lesz, köszönöm. Nem fogok magával vitatkozni Tiria, megesküdött rá, hogy követi az utasításaimat. Ez utasítás, este megyünk túrázni.

*Benyúl zekéje nyakkivágása alá, és két jókora medált emel ki - egyik kardot és horgonyt, a másik jogart tartó oroszlán.*

Bizonyára hallot a kinevezéseimről, egy romjaiból feltámadó Királyságot kell irányítanom és felélesztenem - de mikor a Vadászházban vagyok, akkor elsősorban Vadász vagyok. Persze, hogy tudok a kinevezéséről, én hagytam jóvá - ne tegye, hogy megbánjam.

*Visszateszi a medálokat, és újra körülnéz.*

Sárkányok és vallások. Melyik sárkányra vadászik épp? És melyik vallásokat akarja máglyára vetni?

~~~

Alew

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.02, 23:30

[Tiria del Belvoir]

*Fa csikordul duzzogva fán, majd súlyos, páncélos léptek zaja, s az ajtó már nyílik is félig, hogy felfedje a szoba tulajdonosát.

A Vadász üdvözli Mesterét egy kurta félmosollyal díszített biccentéssel, majd a nő azonmód trappol is vissza székéhez, hogy ezzel együtt táruljon föl, mi mögötte van.

A helyiség - amely egyébként aktív használatról, s főleg, rendről, tisztaságról regélhetne valamivel szebb napokon -, padlóját több, a létező legnagyobb műgonddal miszlikbe tépett pergamen tarkítja – ki tudja most már, mit véthettek, hogy ilyen rút végre tettek szert. Egészséges, bár többségében üres társaik akadnak még, már ahova be tudtak fészkelődni épp. Az asztalon ugyanúgy könyvek, némiképp átvándorolva eredeti helyzetükhöz képest. Egy új, a témákat tekintve egységes torony nőtt ki a szélen, körülötte pedig az eredeti rendezés egy-két árvája. A mű, mely a sárkányokat taglalja, különcködve az ágy mellé települt. Valahogy. Ám akadnak itt újabbak is, vallásokról szólók. Valahogy. S tűrhetően távol mindentől, a szekrény tetején, a fal melletti végen fehér vászonrész lógattatja oldalra magát. Valahol föntebb lehet a folytatás is, buján körülölelve azt a bizonyos fekete szarvat.

Tiria visszatérve ülőalkalmatosságára levágja magát, s összecsapja a maga előtt épp aktuálisan gerincre vágott kötetet.*

-Kerüljön beljebb, feltételezem, itt is megfelel, hogy beszéljünk. Ami pedig…-

*Finoman elhúzza a száját, ujjai kellemetlenkedve táncolnak a könyv kemény kötésén, a mondatok pedig egy-két szavanként megállva, lassan rakódnak össze.*

- Ami pedig a túrát illeti, nos, majd egy másik alkalommal. Mostanában túl sok lett a dolgom. Bizonyára hallott a kinevezésemről. -

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.09.02, 18:13

[Alew]

*Miután a Vadászmester letudta beszélgetését az amazonnal, pihen egy kicsit, majd felsétál Tiria szobájához. Bezörget az ajtón, és a nőt szólítja. Tiria tanulmányairól kíván beszélni, a Vadásszá való képzésének következő lépéseiről, és egy rég megígért túráról az erdőbe.*

~~~

Alew

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.13, 14:03

[Alew]

*Naissa a fekete, ablaktalan, sima falú toronnyal néz csak szembe, melynek oldalán borostyán és vadszőlő kúszik fel, mély, sötét árnyakba öltözött kapubélletében vastag, kopott, itt-ott kormos tölgyfa kapu, melynek két szárnyának közepén nagy démonfejes kopogtatók adnak lehetőséget, hogy az érkező jelezze - itt van. Az amazon kopogtatására bentről visszhang felel, majd a csend. Végül léptek koppanása hallatszik, és a kapu egyik szárnya kinyílik. Fekete kámzsás köpenyt viselő alak áll szemben a nővel, csuklyája alól hideg, világos kék szemek ragyogása süt ki. Hangja mély és fagyos.*

Jöjjön.

*Alakja csak a kinti fényben látszik, mert háta mögött teljes sötétség fogadja Naissát. A terem tágas lehet, de a visszhangok alapján üres, kőpadló és kőfalak. A hideg, kék parázslású szempár néha hátranéz, ilyenkor a kék derengésben mintha a köpeny széle is látszana, és egy orr, egy arcél kontúrjai. Másként nem is lehet követni, csak a kék fény alapján, át a teljes, tompa, vak sötétségen.*

~~~

Alew

naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.11, 01:00

//Vadászok Holdja//

//Naissa Rameva //

*végül elérkezett ez a perc is. Ideje bevégezni a Sorsot. Volt lehetősége Látni a szörnyek világát, és ideje szembeszállni a Sötétséggel.
Vérvörös könnyű vértezetben, és csuklyás köpenyében tűnik fel a Vadászháznál. Válaszolva a Hívásra, amit barátnője, most már a Királynő adott át valahonnan. Megérkezett, hogy ő is csatlakozzon a Vadászokhoz. Hiszen már ideje volt annak, hogy megjelenjen, megkapja a kiképzést, és bajnokává váljon a szörnyek elleni harcnak.
Arcán mosollyal, szemében elszántsággal, sugárzón jelenik meg. Amikor Alew először látja meg őt, kis fényt láthat körülötte néhány pillanatig, amely utána láthatatlanná válik. Mosolyogva üdvözli Alewet.*

Üdvözletem! Jöttem válaszolni a Hívásra... Vadász akarok lenni!


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]