Ugrás tartalomhoz


Fotó

Vadászház #2


 • Válasz írásához lépj be
1204 hozzászólás érkezett eddig

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.05, 17:59

[Tiria del Belvoir]

*A zár kattanása után most már belülről nyomódik az ajtónak, jobb oldalával. Nesztelenül, lemerevedett mozdulatlansággal vár, míg a tompa hangok elnémulnak, s mikor már maga is úgy véli, Lucien és társai biztosan távozóra fogták, így, a bejáraton végig súrlódó vállal csúszik le térdeire, nehézkes lassúsággal, lecsukott szemmel.

Szívét markolják meg felkavaródó érzelmei, ahogy kényszeríti magát, hogy visszagondoljon az estére. Zaklatott zihálásba kezd, s testét elönti a víz, ahogy maga elé vizionál többféle, sötétebbnél sötétebb végkifejletet a tényleg megesettek helyett. Megborzong.

Feje oldalra billen, koppan az ajtón, ahogy elnéz a kőreliefek felé. Saját halk hangját már-már fájóan élesen csendülőnek érzi.

-Szégyen…-

*Kérdezni akarta? Vagy kijelenteni? Döntse el valaki, vagy valami más, csak ne neki kelljen... Az arctalan emberalakok domborművei azonban nem adnak semmiféle választ.

Lábai teljesen elzsibbadnak, mire összeszedi magát a földről, így az első lépéseket botladozva teszi meg, de nem ad időt, pár pillanatot sem végtagjainak, hogy visszatérjen teljesen beléjük az élet. A tetőre akar jutni. A tetőre _kell_ jutnia. Minél hamarabb.

S a hajnal még ugyanott találja.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 22:14

[Lucien Montfort]

-Az istenekre mondom, ez a nő nem normális. -Hallatja hangját Phellan is, Tiria lova ugyanis őmellette vagyon. Kranak egyetértőn morrantó hangon felnevet, Lucien csak fejcsóválva néz szembe a kopogtatóval.

-Ha normális, ha nem, ő a Főinkvizítor, és szükségem van rá, ahogy neki is rám, még ha nem is vallja be magának. -Ha a nő az ajtó mögött ácsorog, akkor nyugodtan hallhatja a kinti társalgást.

-Nagy erők vannak mozgásban, mind külhoniak, mind belsőleg... Egységre van szükség, nem szét húzásra, márpedig ezzel a fene nagy dölyfösséggel sokra nem fog menni.

Phellanékra tekint, majd int fejével.

-Menjünk, legalább épségben visszahoztuk őt ide. Nem tudom mi lett volna, ha a Kastély lépcsőjén hagyjuk elvérezni. Meghal, vagy az a Féreg vámpírrá nem változtatja át... Akkor aztán maga is olyanná vált volna, ami ellen fennhangon kiáll. -Azzal útnak indulnak lassan, vissza Sárkányváros irányába, Tiria lovát ott hagyják.

Módosította lucienmontfort: 2012.08.04, 22:14


arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 22:01

[Tiria del Belvoir]

*Undorba fordul arckifejezése, ahogy fülét is elérik a leonin formálta szavak. Magában reméli, Domvik belefullasztja majd azt a lényt a saját beszédhangjába, ha már valami más égi őrület felelőtlenül adományozott neki. A polgármester felvetése hallatán megakad egy szívdobbanásnyi időre.*

-Már korábban átlépte azt a határt, amíg én még hajlandó lennék magával szóba elegyedni.-

*Közli szárazon, súlyosan, s kattanásig nyomja a Vadászház tölgyajtóját. Lucien és testőrei újból csak a démonfej kopogtatóval nézhetnek szembe.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 21:25

[Lucien Montfort]

Hála néhány nappal korábban történt eseményeknek, Lucien a kifakadást, utasítgatást ismét mosollyal fogadja, tagadólag int Kranak felé, ki máris megindulna a nő felé. Lucien szembefordul a nővel, Kranak viszont beszélni kezd. Noha eleddig egy szót sem szólt, hangja erősen állatias, vad, tekintélyt parancsoló.

-Ha nem tűnt volna fel a támadás mágikusan érte! Montfort Úr nem mágus, ki hókuszpókuszokkal ontsa ki életét, ha akarná. -Érzi ugyebár a férfin, hogy miféle, de nem tette szóvá.

-Követtem támadóját, és bizonyos lehet afelől, hogy meg fogja kísérelni az újbóli támadást. - Majd Lucien veszi át a szót.

-Valószínűnek tartom a látottak és a hallottak alapján, hogy ama férfiú lehetett a támadója, kivel a Trónteremben szólalkozott össze.

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 21:10

[Tiria del Belvoir]

*Míg a férfi beszél, a szabad utat kihasználva belöki magának az ajtót félig. Vágyakozón néz bele a sötétbe, valahol benne várja a csendes, nyugodt, és elsősorban biztonságos szobája. Hátat fordít szükségének.*

-Megértés? Közös munka? Vállt vállnak vetve? Maga _súlyosan_ idióta. Néha hallja is meg, amit beszél. Vagy tanuljon meg gondolkodni, mielőtt cselekszik. Óriási teljesítmény lenne magától, ha csak az egyikben is fikarcnyi részeredményt érne el.-

*Ajka gúnyos mosolyra húzódik, majd az ajtónak támaszkodva előre dőlnek vállai, szája pedig vicsorba torzul.*

-Rettentően ostoba módját választotta annak, hogy megnyerjen magának. Honnan vegyem biztosra, hogy nem maga intézte a támadást ellenem, hogy utána ezt aljas mód megpróbálja a maga hasznára hajtani?!-

*Felegyenesedik, hangja elmélyül, fejét megemeli, hogy szemével enyhén lefelé kelljen nézni a másikra.*

-Nekem ne mondja meg egy ilyen gerinctelen féreg, mit s hogyan tegyek. Utoljára mondom el, hogy fogja grabancon a koszos kompániáját és tűnjön el innen egy vaskos kő alá, hosszú időre, mielőtt felépülnék teljesen.-

*Fenyegetőzik. Erőteljesen, határozottan, visszavonhatatlanul. Most azonban kénytelennek érzi, hogy hátrébb lépjen, s az ajtónak gyürkőzve elkezdi elválasztani magát Lucienéktől.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 20:18

[Lucien Montfort]

-Na álljon meg a nászmenet! - Az eddig nyugodt, mosolygós Lucien keményebb hangnemre vált. Van idő, mikor nála is betelt az a bizonyos pohár.

-Phellan! Szállj le a magas lóról! -Hogy ez Tiria lovára volt-e értendő, vagy kedélyének csillapítására nehéz volna megállapítani, mindenesetre mindkét tényezővel számolva, visszafojtja jókedvét, s leszáll a lóról, a pallost-Kranakét leveszi a nyeregtáskáról, mihez hozzácsatolta. Kranak továbbra is vár valamire... Hogy mire?

- Nem érdekel, hogy mily véleménnyel van Kranakról, viszont az igen, hogy modora, bárdolatlansága nem éppen úri. A Kalandozók Kastélyénál majdhogynem életét veszítette, ha nem vagyunk jelen, vámpír vacsora lett volna Önből. Kranak elhozta idáig mérföldeken keresztül egyetlen panasz, vagy zokszó nélkül, s mit kapott magától?!- Fejét csóválva áll el az ajtó előteréből, hogyha akar, bemehessen szabadon.

​- Én pediglen azt hittem, hogy segíthetünk egymásnak a másik munkáját illetőleg, hogy a Főinkvizítor és Sárkányváros polgármestere jól megértve egymást, vállt vállnak vetve közösen szállhat szembe a démoni, túlvilági erőkkel szemben. Úgy látszik tévedtem, önt túlságosan is leköti kényeskedő, pöffeszkedő természete.

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 19:57

[Tiria del Belvoir]

*Szabadul hát végre, s ez az egyetlen pozitívum a számára a jelenetben. Zuhan egy rövidet, puffan a földre, a dolog nem tetszése kiszökik száján csapott felkiáltásként. Hasára fordul, felnyomja magát a talajról, s remegő ajkakkal, sértődötten tekint eközben Phellanra. Szeme sarkából sötéten, metszően pillant Lucienre.*

-Nem érdekel, kire, vagy mire esküdött fel, s bár meglepő, hogy egyáltalán érdemelt nevet, az sem. Csak egy pillanatra vagyok hajlandó eltűrni a közelemben ezeket, és akkor sem épp az ajkaim járnának szó-táncot a számukra.

Most pedig, _nagyon remélem_ a maguk érdekében, hogy nem akad több mondani valójuk, úgyhogy akár el is takarodhatnak.-

*Fölényesen felcsapja fejét, s int keményen, el a távolba. Az ajtó felé perdül, s lép, hogy faképnél hagyja segítőit.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 19:20

[Lucien Montfort]

Kranak Lucienre tekint, noha a nő magához tért, s kezdi visszanyerni erejét, nem ellenfél jelenleg a leoninnak. Kit nem az ütések ereje, hanem oka zavarja... Phellant nem zavarja a pillantást, továbbra is jót derül, Lucien igyekszik magában tartani... Biccent Kranaknak, ki bizony erre nemes egyszerűséggel pottyantja mancsai közül a hölgyet. Hogy az miként érkezik a földre-fűre nem igazán érdekli, várakozón néz a nőre.

-Kranak a neve, és nem vad barom. A Királyi Gárda tagja, ki felesküdött Őfelsége, Crysalantanasia királynő-Éljen sokáig! - szolgálatára!

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 19:10

[Tiria del Belvoir]

-Domvik szerelmére! Próbáljon már meg nem teljesen agyatlan lenni! Még ha be is jutunk a szobámig, maguk nem tudnak kijutni anélkül, hogy ne kapjon a fal szép, új mázat. Egyenesen _magukból_.-

*A leonin püfölése szünetel, míg türelmét vesztve, ingerülten magyaráz sietve Luciennek, de amint ezt letudta, vált egy vöröslő arcú, dühös pillantást a hangosan derülővel, s bizony, folytatja. A szavakat egyesével, mind után egyre erősödő, vállra, fejre, nyakra való ütlegeléssel nyomatékosítja Kranakon. *

-Követelem. Hogy. Parancsolja. Meg. Ennek. Az. Eszetlen. Vadbaromnak. Hogy. TEGYEN. LE!-

*Ezt esze ágában sincs azonban megvárni, ha máshogy nem megy, hát megpróbálja kicsavarni magát a mancsokból.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 18:11

[Lucien Montfort]

Phellan nem tudja véka alá feltámadó jókedvét, Tiria hevessége láttán harsányan felnevet a Gárdista minden jó modort mellőzőn. Jobbjában a kantár, baljával hasát fogja a nevetéstől. Kranak szúrós szemekkel néz bajtársára, majd a rúgkapáló Tiriára, kinek mozdulatai egyébiránt nem okoznak kárt fizikailag benne, annál inkább önérzetén. A sértegetésre átfut macskaféle agyán, hogy bizony ott helyben elengedje a nőt, viszont az utasítás az utasítás. Orrlikai dühtől remegőek, Lucienre tekint, ki Phellanhoz hasonlatosan jót derül a Főinkvizítor reakcióján, annyi kivételével, hogy hangot-azaz nevetést nem társít hozzá.

-Nyugodjon meg, Belvoir Kisasszony! - A dörömbölést abbahagyja. - Súlyos sérüléseket szenvedett, így amíg szobáját el nem érjük, addig kénytelen kelletlen el fogja viselni Kranak segítségét. -Hangja nyugodtnak, de határozottnak tetszik.

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.04, 16:39

[Tiria del Belvoir]

*Az ablaktalan Vadászház búskomor, fekete tornya szinte eggyé válik az éjjel. Az épület körvonala sötétséget vibrálva sejlik fel, s fonódik rá az érkezettekre. A helyet csöndburok öleli körbe szeretőn, s ez a mozdulatlan, nyomasztó némaság morajlik fel tiltakozva a négyes okán.

A vasalt tölgyajtó mélyen ül kapubélletében, s bár dühöngve hangoztatja Lucien kopogtatását, belül mozgás nem történik, a bejárat pedig ugyanolyan mereven bámul vissza a polgármesterre, mint előtte.

A mély koppanásokra azonban ha bent nem is, de kint, a leonin karjai között van, ki reagál. Bár Tiria már az utazás első része alatt hordozója lépéseinek egyenletes ütemeire felszínes alvásba esett át, azonnali szükségletként a szellemi fáradtságra, most meglepően erőteljesen megrándul teste, ahogy visszaszakad az éber létbe, tüdejébe befelé süvítő levegővel.

Reflexből kompenzálva billenését belekapaszkodik Kranakba, tekintetéből a tiszta nem értés néz vissza a Vadászházra, Lucienre, a lován lévő idegen lovasra, végül a leoninra. Leonin. Egy leonin.

Szeme csigalassúsággal vándorol a ráfonódó mancsokra, onnan fel egész a vállra. Leonin. Leonin… Halad tovább, arca elsápad a nem szűnő szőrtenger láttán, de erőlteti tovább, sörényen át már a pofánál jár, végig fut az orrháton, enyhén szétnyílt ajkakkal a macskaszemekbe bámul bele. Csattan benne élesen a felismerés, zavartsága félresöprődik pillanatok alatt.Leonin, leonin… LEONIN?! Hangja zúdul a lényre, az indulat gyorsan szökik fel benne.*

-Nem viszed innen azt a mocskos szőrös SZENTSÉGTELEN MANCSODAT TŐLEM MOST AZONNAL?!-

*S már löki, rúgná is ki magát agresszíven a vadállat karok közül, ökle lendül, térde és lába mozdul test és test találkozására, sietségében nem számolva, nem érdekelvén a nőt, hogy ebből esetleg test és föld találkozása váljék a számára.*

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.03, 22:37

[Lucien Montfort]


Az egyik meleg nyári estén-éjjelen érkezik meg a kvartet a híres, neves Vadászházhoz. Lucien kimelegedve, sötétzöld nadrágban, fehér ingben, szandálban-fegyver nélkül. A két gárdista, kik Lucien mellé lettek rendelve alkotják a második, és harmadik főt. Egyikőjük egy negyven év körüli, lenszőke hajú, körszakállas férfiú. Phellan Adrianis a becses neve, hat láb magas, 90 font súlyú, erős testalkatú, harcedzett katona, elsődleges fegyvere másfél kezes kardja, két dobótőrt visel, hátán szíjjal erősítve oda közepes méretű, acél szögletes pajzsot visel-és Tiria lován ül. A másik Gárdista, kit Lucien maga választott ki Kranak, egy leonin. A két és fél méter magas, oroszlánra hajadzó hím 180 fontot nyom, barna bőrét sötétbarna szőrzet fedi, sörénye éjfekete színű, ápolt. Erős csontozatú, és izomzatú élőlény. Kinek karjaiban, mancsaiban a Főinkvizítor, Tiria nyugszik. Lucien hevesen kopogtat be a Vadászház ajtaján-bár inkább dörömbölés az.

Adelina

Adelina

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 484 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.03, 17:19

[Kovács Léda, a Csillagszemű]

*Nem maradt több kérdése, óhaja-sóhaja, egészen megkönnyebbültnek tűnik, amikor a lényegtelen apróságokról cseveghet. Valóban sokban más, mint előző életében volt, de az emlékek, és a tudat, hogy ő volt Valaki, nagy hatalmú, hős, vagy amit még felsorolhatna, nyomot hagy rajta még kissé. Talán majd kinövi. Talán ha nem hal meg, ha úgy tér vissza, akkor is lett volna rá esély, hogy kibéküljön, sőt, akár összebarátkozzon Alew-vel, ám most ragyogónak tűnhetnek a kilátások. Valóban. Valahol ugyanaz, valahol más. És amiben más... nos, abban pozitívabbnak tűnik.
Befejezi a játszmát és az ebédet, majd megköszön mindent, és vidáman, nevetve lép ki a Vadászházból, kedves mosollyal és őszinte jókívánságokkal búcsúzva.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.03, 17:05

[Alew]

Csak kérnie kell, és megkapja a segítséget. Ha pedig baj fenyegeti, akkor a védelmemet is. Amíg akarja, és nem tovább. Mitfien hatalmas, Terália legnagyobb birtoka, számos vár, falu és udvarház bújik meg az erdők és dombok között, nem is beszélve Gronforról és Feangradról. De van megannyi más birtok, városok, erődök, ahol elbújhat és védelmet kaphat. És végső soron itt a Vadászház is. És ha pénzre van szüksége, akkor is szóljon.

*Alew mosolyogva befejezi Lédával a sakkjátszmát és az ebédet, semmiségekről cseveg vele, majd ha a lánynak nincs sem kérdése, sem kérése, sem mondanivalója, akkor udvarias búcsút vesz tőle, és visszakíséri a kapu elé.*

~~~

Alew

Adelina

Adelina

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 484 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.03, 11:46

[Kovács Léda, a Csillagszemű]

*Elmoolyodik Alew válaszára.*

- Valóban. Az a szép az újjászületésben, hogy más személy leszek, ugyanazon lélekkel. Akár a régi, pompás, ám elavult kastély, amelynek tégláiból új, egyszerű kis házat építenek. A hideget, meleget ugyanúgy kinn tartja, ugyanolyan stabil és biztos alapja lesz a háznak, amilyen a kastélynak volt, s talán valahol még megmaradt rajta néhány nyom. Ám új alakot formálnak belőle, új színeket festenek rá. Ám... nem könnyű kilépni a múlt árnyékából, főleg baráti segítség nélkül.

*Sóhajt egyet.*

- A mai beszélgetésünk fényében sokmindent kell átgondolnom, és komoly döntéseket meghoznom. Hamarosan elmondom, mire jutottam, de ezekhez idő kell, és leginkább válaszok, amiket itt és most nem kaphatok meg. Annyit kérnék, hogy ha tudomására jutna, hogy valaki ártani akar nekem, szóljon, ebben az esetben igényt tartanék a védelemre, akár egy vidéki birtokon, de... ha nem szükséges, nem szeretnék aranykalitkába zárt énekesmadárrá válni.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.03, 10:32

[Alew]

*A mágiáról szóló fejtegetést csak mosolyogva hallgatja két falat hal és tojáslepény között.*

Többet kéne foglalkoznom arkán tudományokkal, mágiaelmélettel, okkult tanokkal. Ez nekem nagyon zavaros egyelőre. De köszönöm, hogy elmondta. Meg fogom próbálni.

Ami a kaput illeti, a Bál és a Torna után jöjjön el az irodámba az Udvarban, és megnézzük, mit tehetünk. Tartsa meg nyugodtan a dolgozószobát, hátha még egyszer szüksége lesz rá.

*Sejtelmes, ravasz mosoly ül ki Alew arcára.*

Vagy vigye nyugodtan az egészet haza, minden holmijával. Az az öné. És élje le az életét békében, biztonságban, szeretetben. Lesznek barátai, és lesznek majd olyan férfiak is, akiknek ön lesz minden álmuk, és akik nem csak megfelelnek önnek, de meghódítják majd a szívét. Mert ön Léda, a Csillagszemű, a varrólány, aki számára Őfensége, Morgwaith egy távoli, előkelő Király. Emlékezzen Adelina királyné életére, de ne élje azt. Tudjon és akarjon boldog lenni.

Ön most még csak egy gyönyörű szűzleány, nehéz és komoly emlékekkel. A többi önön múlik, és ha tudok segíteni abban, hogy jó élete legyen, akár névtelenül egy csöndes zugban, a családjával, akár Terália előkelő köreiben, akkor szóljon.

~~~

Alew

Adelina

Adelina

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 484 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.02, 13:49

[Kovács Léda, a Csillagszemű]

*Mivel kicsit hosszabbra is nyúlhat a téma, megvárja, míg Alew visszatér, s az étkek láttán megnyalja a szája szélét, láthatóan izgalommal várja az ízlelést.*

- Őszintén szólva, én nem tartom "mágiának" az energia manipulálását, leginkább azért nem, mert erre valamilyen szinten mindenki képes. Amikor reggel kimerülten ébred, ám percek, esetleg egy óra elteltével sokkal éberebb és energikusabb, az is azért van, mert a környezetéből szívja magába az energiát. Persze, a létezéshez ez kis mennyiség, ezért sem tudtam ennyiből megélni. Emellett vannak olyanok, akik nem is tudnak róla, de... "energiavámpírok". A név nem véletlen, ám ők hétköznapi emberek is lehetnek, akik abból töltődnek fel, hogy mások erejét "szívják" el, vér helyett energiával "táplálkzva". Annak idején volt egy rejtett tetoválásom, ami energiavámpírrá tett, ha esetleg eszméletlenné váltam, persze, kis mértékben csak, hogy ne haljon bele az, aki hozzám ér. Gyakorlati hasznát is vettem, bár a patkányok nem élték túl...

*Elmosolyodik kicsit az emlékre, Nesta fogságában, patkányreggelivel ébredve.*

- A mágia már másik szint, bár való igaz, ezen energiát konkrét varázslatokra is fel lehet használni, ez viszont már bonyolultabb téma. Azt tekintem varázslatnak, mágiának, amikor ezt az energiát már átalakítom egy másik, felhasználhatóbb formába. Ezt szokták manaként emlegetni. Az én szótáramban a mana energia, ám az energia nem mana. A mana az energiának csak egy változata, amit kifejezetten mágiára lehet használni. Más kérdés, hogy egy közember, vagy egy harcos számára már az energia manipulálása is varázslat lehet.

*Közben azért hozzá is lát az ételhez, azzal kezdve, hogy mindent külön-külön megkóstol, és hümmög is rá egy sort.*

- A kapu befalazása érthető lépés lett volna, ám nem kell félni tőle, nélkülem használhatatlan, erre még Morgwaith sem lett volna képes, én viszont elvileg működtethetem, mert lélekhez kötődik a használata. Úgy hiszem, az lenne a legjobb, ha egy kijelölt időpontban bemennék rajta, és kihoznék onnan mindent. Szépen berendezett dolgozószoba volt, a tartalmát szívesen felajánlom, ha van rá igény, esetleg a teázó sarkot a párnákkal megtartanám a szobámba, az nagyon tetszett már régen is. Ezt követően pedig lezárható végleg, akár be is falazható, én már nem fogom használni az Udvarban, és nem lennék képes átalakítani sem a mágiát. Bár...

*Itt egy kicsit elgondolkodik, összevonja szemöldökeit, és egyenesen Alew szemébe néz.*

- Tekintve, milyen biztonsági intézkedéseket hoztam a megközelíthetőségével kapcsolatban, tökéletes rejtekhely lehetne, akár nekem, akár bármelyik más vendégemnek, akit rám mernek bízni. Maga az épület, ahová a kapu vezet, hegyek közt található, gyalogosan elérhetetlen, legfeljebb repülve közelíthető meg, de mágikusan is álcázva van. Aki oda megy, azt nem találhatják meg csak úgy.

*Bár tudja, hogy ehhez az kell, hogy feltétel nélkül megbízzanak benne, s azzal is tisztában van, hogy aki gyanakodni akar Lédára, az gyanakodni is fog, akármit tesz.*

- A békés élettel kapcsolatban... nos, egészen eddig bizony, arra vágytam. Egyszerű lányként, feleségként, anyaként élni le az életemet. Bár sokat tett ezért az, hogy elegem volt a hatalomból, politikából, intrikából, és mindenből, ami az Udvar körül előfordulhat. Barátokra vágyom, bizalomra, szeretetre, és nem arra, hogy attól kelljen tartanom, mikor kíván hátba szúrni az, aki épp most mosolyog az arcomba. A bálra azért elmehetek, régen is szerettem táncolni, s most már nem érzem úgy, hogy veszélyes lenne. A múltkori, merész ruhám egyébként egy régi darab volt, nagyon régi, amit aránylag kevés munkával saját alkatomra tudtam alakítani, köszönhetően a szabásának, bár valóban, nem kislánynak való öltözék. Udvarlóim pedig eddig is voltak, általában három egyszerre, mire az egyiket kikosaraztam, jött egy új. Morgwaith után viszont egészen magasra repült a mércém, nem az a kérdés, lesz-e, akinek tetszeni fogok, inkább az, hogy lesz-e, aki képes elérni nálam bármit.

Módosította Adelina: 2012.08.02, 13:49


conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.02, 09:19

[Alew]

*Elnéző, bocsánatkérő mosollyal néz Lédára.*

Tudom, hogy privát információ, nem akartam vájkálni a magánéletében, főleg zsenge kora miatt. Bocsánat. Ellenben, azt hiszem önnek hamarosan elég sok udvarlója lesz - ön csinos, kedves, jó szívű, bájos, gyönyörű és okos. És ahogy láttam néhány ruháját, nincs híján merészségnek és képzelőerőnek sem.

Sajnos annyit sem konyítok a hagyományos arkán mágiákhoz, mint egy disznó, így elég nehéz lesz, amit tanácsolt. De megpróbálom majd. Hátha. Azt hiszem, megéri a próbálkozás.


*Kétértelműen, kihívóan elmosolyodik. Feláll a székéből, és int a lánynak, hogy maradjon, míg ő hoz ételt. Egy-két perc, és visszajön egy nagy fatálcával, rajta fatálkákban tonhal és hering, sós, hagymás, fűszeres lében, egy másik tálban zöldbab és lilahagyma úszik balzsamecetben, sóval és borssal megszórva, a tálca szélén tenyérnyi tojáslepények, jó egy tucat, valamint két nagy kupa, mindkettőben habos, barna sör - az egyik jócskán felvizezve.*

Parancsoljon. Jó étvágyat! Igen, megtaláltam a kaput, és azonnal lezárattam. A Gárda őrzi, és az engedélyem nélkül senki nem közelítheti meg. Megvallom őszintén, be akartam falazni. A Koronázás nagyon formális esemény ehhez, de a Bál vége felé odaadhatná a Királynőnek, szépen, csöndben, privátban. Kérem, jöjjön el a Bálra. Azt hiszem, a hölgyek is örülni fognak, ha meglazul ez-az a ruhájukon. Tényleg egyszerű, névtelen varrólányként akar élni, férjhez menni egy jóravaló fiúhoz, és csöndben létezni?

~~~

Alew

Adelina

Adelina

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 484 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.02, 01:22

[Kovács Léda, a Csillagszemű]

*Az ölelés valóban jól esett neki is.*

- A Holdkő még a régi készlet része, jelenleg erre sem lennék képes, és... bár ez egy elég.. privát informció, de... ebben az életemben még lehetőségem sem volt kipróbálni az előbb leírt módszert.

*Egy tizennégy éves lánytól annyira talán nem meglepő.*

- A tanácsom az, hogy... lépésenként haladjon. Először az energia észlelése, hagyományos használata szükséges, aminek én már régóta birtokában voltam. Ha ez működik, akkor a következő alkalommal, ha tud is erre koncentrálni az örömszerzés mellett, megpróbálhatja észlelni, manipulálni, megkötni. Majdnem ugyanúgy kell, mint a hagyományos módszerekkel, csak épp a kis eltérés miatt ki kell tapasztalni, gyakorolni, és ha nem sikerül, alakítani a következő próbálkozáson. Emellett természetesen a türelem sem fog ártani. Van még többféle féldrágakövem, szép kis tartalékot halmoztam fel, de nem akartam mindet elpazarolni a gyógyulásomra, inkább megtartottam későbbre. Illetve, Graciana, az Ametiszt Udvarhölgyem, tanítványom, és "gyermekem" is ugyanezzel a módszerrel szerzett energiát, tőle is kaptam ebben az időszakban tartalék köveket. Ráadásul az uralkodás előtt szerzett vagyonom egy részét is elzártam egy olyan helyre, ahol csak én férek hozzá, ezekkel a tartalékokkal együtt. Illetve...

*Úgy látszik, eszébe jutott még valami, el is mosolyodik erre a gondolatra, de előbb témát vált.*

- Mióta élek, és az energiát hagyományos ételek emésztéséből és alvásból nyerem, mindenféle ételt szívese fogyasztok. A maradék is megfelel, nem is emlékszem rá, mikor ettem utoljára heringet, vagy tonhalat. Talán különösen hangzik, de szeretek minden ételt, imádok minden ízt, amennyiben ehető ételről van szó. S ami most hirtelen eszembe jutott, az az, hogy... bizonyára megtalálták a jelemmel díszített, függönnyel letakart kaput az Udvarban, ami mögött csupán egy üres, teljesen sötét szobácska áll. Inkább csak egy kis fali bemélyedés, amelyet teljesen árnyak borítanak. Bár... nem bízom benne, hogy ki tudták nyitni. Az ajtó mögött egy árnykapu van, amely a korábbi dolgozószobámba vezet, a szoba más útvonalon igen nehezen elérhető lenne, az árnykapu viszont csak a parancsomra lép működésbe. Remélem, nem oszlott fel a mágia a halálommal, mert sárkányháton sem találnám meg azt a szobát, és lenne ott egy tárgy, ami szép koronázási ajándék lenne Őfelségének, alkalomadtán elhoznám onnan, ha lehet. Később is ráér, akár a koronázás, bál és lovagi torna lezárultával.

Módosította Adelina: 2012.08.02, 01:22


conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.08.01, 22:19

[Alew]

*Hosszan, gyengéden öleli a lányt, láthatólag jól esik neki.*

Örülnék, ha a végén barátok lennénk, de most már attól is boldog vagyok, ha nem vagyunk ellenségek. De tudnia kell, hogy ez csak az én véleményem - ettől még sok ellensége marad.

*Visszaül, végighallgatja a dolgot. Érdeklődve mosolyog.*

Bocsássa meg a kérdést, nem akarok illetlen lenni, de a holdkő még a régi készlet, vagy újonnan töltötte föl? Az egész elmélet igen érdekes, azt hiszem érdemes lenne elmélyednem benne. Mit tud tanácsolni?

Éhes? Van kedve enni valamit? Összeüthetek egy friss fogást, vagy van maradék étel tegnapról, sós lében pácolt hering és tonhal, tojáslepény, zöldbab és hagyma ecetes lében. De van remek lapockasonka, kolbász, friss zöldségek és krémes túró is. Készíthetek valamit. Mit szól hozzá?

~~~

Alew


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]