Ugrás tartalomhoz


Fotó

Csonttorony


 • Válasz írásához lépj be
1390 hozzászólás érkezett eddig

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.18, 20:43

[Az orkok táborában]

[Germán Granc, és Csapata]


Granc elégedett-elismerőformán "morran" fel, biccentve is hozzá kicsinyt, ahogy Grusnik nézegeti-próbálgatja az ajándékot. Sem a hatalmas vezér, sem germánjai, sőt még a félvér fiú sem látszik megriadni a közvetlen közelükben hatalmas fegyverrel "gyakorlatozó" ork vezértől. Levenni is segít a vértet Granc fia, ha szükséges, aztán hallgatják megint csendben figyelve a vezér válaszait... egyetértően bólogat a félvér fiú annak minden részletére, úgy tűnhet, míg az apja csupán egyet biccenteni látszik a végén. Az invitálás hallatán azonban szinte rögvest felkel ültéből könnyednek tetszhetően a hatalmas termetű germán parancsnok "leporolva"-megmozgatva magát...

Jó. Mehetünk.

...amennyiben Grusnik válasza indulást sejtetne, akkor Granc két germánja, és a félvér fiú is "szedelődzködni" kezdene...

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.18, 20:04

[Grusnik a Csonttörő]

Igazgatja magán a vértet a fegyverekkel suhogtat, mozogni próbál benne, néhány agresszív mozdulatot tesz, teszteli. Aztán elégedetten bólogat, de csak leveszi ne legyen már vértben.

-Grusnik is küld majd a halálból visszatért Scipiónak ajándék. Grusnik mondja kérdésre, nem voltak itt emberkék, vidék volt üres. Csak kövek romok voltak vidéken. Nagy tornyon kívül, mindent Csonttörők épített.- Kicsit eltöpreng a saját vértjeire tekint, ugyan nem szépek, de vastagok kemények, és Grusnik már hozzászokott. -Grusnik megegyezett John Gavin lovaggal, hogy orkok mehetnek nagy arénába. Orkoknak kell harc, háború, különben orkok maguktól mennek háborúzni. Grunsik kiválogat háromszor 300 orkot, és viszi őket, páncél és fegyverek nélkül harcolnak.

Miután levettet vértjeit, nekikezd ő is enni, hát elég falánknak tűnik a főnök, többet harap mint rág, és végtelennek tűnhet étvágya. Mind sörből mind húsból igen sokat zabál.

-Ha Granc gondolja, Grusnik megmutat mi van merre vidéken.-

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.18, 18:41

[Az orkok táborában]

[Germán Granc, és Csapata]


...úgy tünhet, hogy bizony senem a hatalmas germán vezér, senem két embere, senem a
félvér fiú nemigen zavartatja magát attól, hogy a belépő sámán "sugdolódzni" kezd az ork
vezérrel... ahogy annak sem látszik semmi jele, hogy hallottak volna bármit is a
beszélgetésből... az étkeket, nomeg a seritalt nem utasítják el sem Granc, sem emberei,
sem fia, azonban nem falnak, és nem vedelnek, mármint a mennyiséget, és sietést tekintve,
a minőség tekintetében azért még leginkább a félvér fiú étkezési/ivászati tevékenységét
lehet "civilizáltnak" nevezni... ahogy mesélésbe kezd aztán Grusnik, hallgatják mind a
négyen, ámbátor leginkább Granc, nomeg a "pulya" tetszhet figyelni... az első elbeszélés
közben egyszer-egyszer megbillen Granc feje, mintegy egyetértésként az elhangzottakra, a
félvér fiú pediglen nagy-csillogó szemekel kíváncsian figyelni látszik... a vért
felöltésében segédkezik Granc fia, ha kell, s kérik, Grusnik jó érzékkel választotta meg
a segítséget, Granc és germánjai bizony nemigen szoktak vérteket viselni jól bevált
prémvértjeiken kívül... a vértezet amúgy nem varázsos, de igen remek munka, és ugyan
lehet nem teljesen Grusnik mérete, de azért közel hasonló lehet, talán nem lesz annyira
szűk... nopersze a segítség közben is figyel a félvér fiú a mesélésre, nomeg olybá
tünhet, Granc, és emberei is... amikortájt befejezni látszik mondókáját átmenetileg az
ork vezér, a hatalmas germán vezér dörgő-mély hangja "reccsenne"...


Vendéglátásod jó, Grusnik Nagyvezér. Látom a páncél is jó. Ez a nyelv az én népem nyelve,
a germánoké. Mi vadak vagyunk, a hegy és az erdő gyermekei, akiket a ványadt városlakó
emberek barbároknak hívnak. Egyetlen nemzetség tagjai nőnek ilyen hatalmasra, mint Én.
Granc nemzetsége az, a törzsedbe fogadott férfi nagy germán harczos lehet. Egyszer majd
beszélnék vele. Nem tudtam, hogy az én csapatomon kívül más germánok is élnek erre. De ez
jó.

...biccent, egyszerűformán Granc mindezen "szónoklat" végére, de ekkor még
szólna-kérdezne a félvér fiú is, ha hagyják...


Grusnik Nagyvezér, mi történt a kloeri emberekkel? Nem laktak erre parasztok, meg
ilyenek? A toronyba sosem mentetek be? ...és... ki ellen viszed a népedet harczba? Vannak
erre ellenségeitek?

...kíváncsinak tetszhetően kérdezi mindezeket a félvér fiú, Granc pedig "felmorran"
egyet, de amúgy ezúttal sem szól bele a fia dolgába, úgy tűnhet...


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.17, 19:49

[Grusnik a Csonttörő és Morhuragor Gekrid a misztikus a sámánok nemzetségfője.]

Grusnik orkohoz képest kedélyesen viseltetik a pulyával, és a látogatókkal, valamiért úgy tetszik felettébb jó kedve van. Már épp kezdene is bele mondandójába, mikor a sámán belép, mellkasára csapva üdvözli a nagyvezért, és ki is próbálja húzni magát, de már jócskán benne van a korban, és csak recsegésre futja tőle. Grusnik int neki, hogy üljön le és közölje mondandóját, de a sámán nem így tesz a nagyfőnök mellé sétál, és a fülébe súg, hosszú perceken keresztül, Grusnik csak hümmög és bólogat, nagyon vigyáz rá, hogy a vendégek ne hallják. Azután távozna is egy korsó sörrel a kezében. Grusnik akkor második nagy lendülettel, kezd bele a mesélésbe.

-Hát tud kicsi pulya.- Germánul beszél a főnök. -Grusnik volt nagy vadász másik törzsbe, sok holddal régebben. Grusnik ott harcos, nagy erős harcos.- Emeli fel kezét, megfeszíti izmait. -Jöttek tüskés fiúk, sokszor annyian mint orkok, és akarták, harcoljunk velük. Sok ork akarta ezt, de sok nem. Grusnik megharcolt nagyfőnökkel, azután elhozta azok orkokat, akik Grusnik szerint gondoltak. Sok vándorolás volt akkor, sok emberkével találkozott picike csapata Grusniknak. Egyik emberke, volt olyan nagy mint Granc, és szívós mint hegytroll, Grusnik megverekedett vele, de azt emberkét, nem tudta legyőzni, ahogy emberke se tudta őt, így Grusnik befogatta törzsbe. Innen tud emberkék ezt nyelvét.-

Tart egy kis szünetet, iszik pár korty sört, és eszik pár falatot, a germánokat figyeli. fegyvereiket, ruházatukat méricskéli. Azután elkezdi felölteni, az ajándék vértezetet, amihez segítséget is kér a félvér fiútól. Közben mesél tovább.

-Grusnik mikor megkapta ezt földet, már nem volt rajta semmi. Csak nagy torony, Grusnik elrendelte, tornyot barkádozák körbe, 100 lépésre. Orkok nem is mennek oda barkádok mögé. Itten csak orkok vannak, meg goblinok. Grusnik védi határ, bányász kő meg vas, nevel állat, harcba visz népe minden telihold első nap. De csak azok akik harcosok, vagy lesznek harcosok.-

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.17, 18:04

[Az orkok táborában]

[Germán Granc, és Csapata]


...a hatalmas termetű germán vezér rezzenéstelennek tetszhetően tűri, és bírja Grusnik
hátbaveregetését, azonban, amikor kiderül, hogy az ork főnök érti a germán nyelvet, hát azért
meglepettformának nevezhetően vonja fel dús-sötét szemöldökét... az ork nagyfőnök szavai
hallatán pediglen bólint, és amennyiben arra lehetőség van, két germánjával, nomeg a
félvér fiúval együtt letelepszik majd, és el is fogadják a hozott ételt-italt...

...a kinti germánokat nemigen zavarja ha kihívóan méregeti őket bármely ork, démonok közt
edzőttek Kloerben, amikor még a Római itteni táborát építették-védték... azonban a sámán
invitálását-kínálását sem utasítják vissza, ámbátor legalább négyen törve beszélik az
orkot is, mint kiderül, nodeakkor az invitálásnak megfelelően, magukhoz véve akkor az
ételt, a mutatott helyre vonulnak, felszerelésükkel együtt, és tábort kezdenek verni a
maguk egyszerű, barbár módján, ami nem sokban különbözik az orkokétól...

...természetesen sem Granc, sem embereinek ébersége nem lankad továbbra sem, de nem
bizalmatlanságnak tetszik ez, csupán a vad-természeti, harczos népek között megszokott
túlélő ösztönöknek-megszokásnak...

...a félvér fiú viszonyt mindeközben kérdezgeti kezdené Grusnik Nagyfőnököt, orkul, vagy
germánul, vagy teral nyelven, amelyik jobban tetszik az ork vezérnek... általános
kíváncsiságnak tűnik Kloer jelenlegi helyzetéről, lakóiról, az orkokról, Grusnik
törzséről-embereiről, az ork főnök nyelvtudásáról, többek közt... nem tolakodó, de kiütközik belőle a civilizált ember örök és olthatatlan kíváncsisága, Granc pediglen nem szól bele a "pulya" dolgába, amíg nem vonja azzal magára az ork nagyvezér haragját...


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.17, 08:01

[Grusnik a Csonttörő, a Germánokkal]

Grusnik végighallgatja a mondandót, elvigyorodik közelebb lép és vállon veregeti Granc-ot megnézi a vért darabjait, alaposan megvizslatja, kiveszi a darabokat, és alaposan megnézi.

-Grusnik beszél emberkék nyelvét, nem kell pulyának elmondani megen. De Grusnik értékel emberek nyelvén mondott gusztus.- Töri a nyelvet de többnyire érthető. -Grusnik üdvözli Granc, meg emberei, jól lát itt ork földön ti. Grusnik fogad, halálból visszatért Scipio nagyfőnököt, azt is megenged épít kikötő.-Összeteszi két kezét ujjait összekulcsolva. -Együtt orkokkal, Scipio főnök küldhet ide emberkék, Grusnik megmutat melyik táborban szállhat, megmutat kikkel együtt lehet tábor, ork földön orkokkal.-

Grusnik kiüvölt a sátorból, ha a fiú fordít akkor ilyesformán üvölt a főnök. (Hozzatok ételt, és sört! Adjatok enni az embereknek is, meg sört is nekik, verjetek velük tábort, itt maradnak egy darabig!) Odakint egy nőstény meghallja a főnök üvöltését, és intézkedni kezd, hamarosan, két nőstény érkezik a sátorba az egyik egy hordót hoz, a másik pedig egy farúdra feltűzött vadkant, ami már meg van sütve, de azért a sátorban a tűz fölé állítja, míg a másik nőstény csapra veri a hordót. A kintiek is kapnak enni, egy goblin hoz nekik néhány szál kolbászt, mellé nyers fekete burgonyát ad, egy hordó friss meleg sört pedig, egyenest a serfőzdéből hoznak. Bár kényelmetlenséget okozhat, hogy gyakran szúrós szemmel, méregetik őket, vagy kihívóan kaffognak feléjük, de hamarost befut egy öreg görbehátú ork, aki remekül beszélve a közös nyelvet, útbaigazítja a germánokat, és lecsitítja még a nagyobb harcosokat is, egy pillantással.

-Gyertek emberkék, a nagyvezér sátra mellett bőven van hely, ott le tudtok táborozni, és ezek a fejszerázók, sem fognak zavarni.-

Ha a germánok jönnek, akkor az öreg sámán odakíséri őket, és percekkel később lép a főnök sátrába, ha nem, akkor nógatja még egy kicsit őket, és győzködi, hogy ott jobb lesz nekik.

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 21:03

[Az orkok táborában]

[Germán Granc, és Csapata]

...ugyan római egy darab nincs Granc csapatában, csupán huszonegy egészen, és egy
félig germán, aki félig meg teral, még ha sisakja rómaira hajazó is, de a "rómaiak" ezekszerint már errefelé is egyként vonatkozik a Proconsulatus és Scipio minden háza népére, helyesen... a nagyvezér megjelentére, és köszönésekor az embereihez képest is hatalmas termetű Germán Vezér, Granc is mellkasára ver jobb öklével, saját vad-morgónaktetszhető nyelvén "dörmögve", melyet fegyverüket emelve, "dörögve" visszhangoznak emberei, a félvér fiú pedig az invitálásra, s mindezekre ha nem is tökéletes kiejtéssel, de ork nyelven szólalna meg...


Apám, Germán Granc köszönt Téged, és Néped Grusnik Nagyvezér!

...mindezekután pediglen akkor Granc, a fia, nomeg a ládaformát cipelő két germán harczos az invitálást követve beljebb megy az ork főnök sátrába, a többiek egyenlöre odakint maradnak, a lófélékkel együtt, persze... odabent, körülnézve, a két germán letszi a ládát, kinyitva, megmutatva annak tartalmát, Granc pediglen mély-dörmögö hangján beszélni kezd, saját anyanyelvén, de fia fordít orkra, illesformán...

Üdv Neked Grusnik Nagyvezér! Granc vagyok, a Germánok Legvadabbika, a Démonölő Vezér, a Római Scipio Nagyúr főembereinek egyike, a Proconsulatus egyik főtisztje. A Római Scipio visszatért a halálból, és elfoglalta embereivel együtt jogos földjeit, de tudja, itt Kloer földjén már nem régi ellenségei, senem korábbi szövetségesei az urak. Ajándékot küldött neked, ahogy illik, ezen vértet, s fegyverzetet, nomeg négy jó germán lovat, melyek orkokat is megtürnek hátukon, s el is bírják azokat. A Római Scipio baráti jobbját nyújtja Néked, s Népednek, hogy együtt vigyázza majd, egymást védő karokként a Proconsulatus, és a Kloeri orkok földje Teralia határát. Ha engeded, jómagam, s harczosaim körülnéznénk a Csonttorony környékén. Ha engeded, a Római Scipio ismét felépíttetné itt korábbi táborát, és kikötöt is létesítene Kloerben. A Római Scipio ezenkívül személyesen is ellátogatna majd, Hozzád, amint megválasztottuk Teralia új Urát avagy Úrnőjét.

...nyahm, ennyi szónoklat, és fordítás elég is, egyelőre, várakozóformán nézne mind Granc, mind félvér fia az ork vezérre...

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 20:20

[Az út vége Ork földön.]

A golbin az első kínálást visszautasította, ám mikor megállnak, és Dromor előhúzza méretes nyúzókését, a goblinnak majdnem becsurog, így a parancsnok hagyja hogy a fiú kezelje le a szemét, amit a golbin hálásan fogad, nevét adva cserébe.
-Zittnek hívnak, és köszönöm, vadász vagyok, nem tudom hogyan keveredtem a felderítőkhöz.-
Ám az út további részében hallgat. A kis csetepaté, valószínűleg valami, személyes dolog lehet, az csak tetézi a dolgot, hogy a warglovas csak pária, míg Dromor a harcosok kasztjába tartozik, ezért érvényesítette ököljogát. Amikor beérnek, ugyan sokan figyelik őket, meglepve, kérdőn, néhányan fegyverüket markolva, de senki nem tesz semmilyen fenyegető lépést. A felderítő elfogadja az ajándékot, és a szavakat végighallgatva bólint, ezután eltűnik csapatával együtt. Csend telepedik a táborra egy pillanatra, lassan sötétségbe borul a táj, mikor a nagyvezér, lép elő a sátrából, egy szál ágyékkötőben. Széles vigyorral képén, hatalmas testén megannyi harcban szerzett sérülés látszik, a sebekből ítélve, legalább 7 élete van a vezérnek. Szétárt karokkal érkezik. kétszer mellkasára csap, jobb öklével, üdvözölve a rómaiakat.

-Grom Grrush! Grusnik üdvözöl bennetek, csonttörők vidékén, gyertek emberkék mind, Grusnik jól lát bennetek. Gyertek!-

Invitálja meg őket méretes sátrába, amint belépnek a döngölt padlózatú sátorba sült hús illatát érezhetik, a sátor közepén kisebb tűz ég kövekkel körbevéve, annak füstje a tetőn lévő lyukon távozik, egész jól be is világítja a sátrat. A sátor szélénél egy nagy halomban állatprémek vannak, valószínűleg ez a főnök ágya. A kör alakú sátor végében a bejárattal szemben pedig egy méretes diófaasztal van, néhány tuskóval körülvéve, most nem ül ott senki, papírok és kupák vannak rajta nagy összevisszaságban.

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 19:46

[Granc vs Dromor feat. pár darab ork and german's]

[úton majd táborhoz érve]


...a kis goblin érdeklődését Granc, és germánjai amolyan
"hasokatpofázolbeveremapofádat"-jellegű szemvillanásokkal-farkasvigyorokal-mordulásokkal
"díjazzák", a félvér fiú azonban barátságosan viszonyul szegény párához, sőtmitöbb, hamar
kiderül, hogy a fiú nagyon jól megérti az orkok, és kevésbé jobban a goblinok nyelvét,
bár a beszéddel-kiejtéssel még gondjai vannak... azonban amikor bedagad a kis goblin
szeme, valamelyforma zöldes, és igen büdös kenőcsöt kínálna fel neki Granc fia, amit, ha
elfogad, fél nap alatt lelohad annyira, hogy ne okozzon gondot... amennyiben ezt hagyták,
akkor nem is dagadt meg annyira szegény goblin szeme, hogy meg kelljen állni miatta, de
ha mégis így volt, akkor, ha Dromor hagyta a félvér fiú megkérte, hagy segítsen ő a
goblinon, és ha hagyták, akkor pár perc alatt, egy sárgásabb, és még büdösebb kenőccsel
kezelte volna le, és úgy vágta volna fel a duzzanatot, sokkal kíméletesebben... persze
nem erőszakoskodik, Granc meg nem szól bele a fia dolgába, amíg Dromort nem haragítja
magára vele... amúgy az utat tényleg nagyon jól bírta az emberek csapata is,
látszott-érződött, hogy Granc és germánjai korábban jónéhányszor "utazhattak" már így,
Kloer és a "római földek" közt, teljes fegyverzetben-felszereléssel, futva, pihenő
nélkül... a robosztus lófajzatok is bírták az utat, meg az orkokat, majd a felbukkanó
wargok szagát is, inkább afféle " hatalmas kutyáknak" tűnhettek a germán csapat mellett
"trappolva", mint lovaknak... ami viszonyt valóban meglepő lehet, és a becsületére
válhat, hogy Granc fia is igencsak jól bírta az utat, ámbátor az megérződött, hogy neki
ez volt az első ilyen "próbája", de jól "vizsgázott"... Dromor és a warglovasok
nézeteltérésére nemigen szól semmit se Granc, se csapatának többi tagja, de elvileg akkor
megértették az egész beszélgetést-vitát, köszönhetően a félvér fiúnak... a táborba való
megérkezés után, amikortájt Dromor búcsúzna, elfogadja mind Granc, mind a fia a nékik
nyújtott ork-kezet, Granc szorítása ugyanoly erősnek tetszhet, mint korábban, a félvér
fiú azonban természetesen gyengébbnek érződik az orknál, nopersze tiszteletreméltóan
"állja" a sarat, arczizma se rándul, és keményen szorít vissza...

Dromor még vár... "dörrenne" Granc, mielőtt még az ork felderítő-parancsnok otthagyná
őket, és prémvértjéröl leszakítva egy darabot, melyen démoni eredetű
csontocska-agyarforma "díszeleg", Dromor kezébe nyomja, ha elfogadja azt
Ha Dromor
akar jön Római-föld, ez lesz kulcs. Aki lát ezt, tud: Dromor Granc barát.
...választ nem vár a hatalmas termetű germán parancsnok, azonban, akár elfogadta az
ajándékot Dromor, akár nem, miután az orkok távoztak, dolgukra, Granc egyet mordul, mire
germánjai elkezdik "leverni magukról" az út porát, de egyelőre még éberen figyelnek
körbe, Granc pedig, fiával, nomeg a méretes ládaformát cipelő két germánjával a nyomában
a "nagyvezér" sátra felé indulna...


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.15, 08:13

[Granc vs Dromor feat. pár darab ork and german's]

Dromort meglepi ez "emberes" karfogfogás, de még jobban annak ereje. Bár ezt sem teszi szóvá az ork csapat többi része hallgatag kivéve a goblint, aki mind nagyobb érdeklődést mutat a lovak, Granc fia, és a germánok felszerelése iránt, sokat beszél is érdeklődik, és be nem áll a pofája, míg Dromor egyszer képen nem törli úgy istenesen a goblint, hogy az vért köp, néhány foga is meglazul. Az út zökkenőmentesen telik összesen kétszer állnak meg a két nap alatt, egy pár perces szünetet azért tartanak, hogy el tudják végezni dolgukat, a másik szünet is csak pár perces amikor a goblin egyre dagadó szeme, zavarja őt, és lassul tőle, bizonytalanná zavarttá válik, mert nem lát rendesen. Dromor megáll, felhasítja a duzzanatot nyúzókésének hegyével, aztán mennek is tovább. Úgy tűnik a felderítő is ismeri a rövidebb utat, bár elég macerásnak tűnik néha. Ám amikor átérnek a hegyes részeken, és a kavicsos lejtőkön, méretes sziklás, kopár puszta bontakozik ki a távolban, az égbe szökő füstoszlopokkal a távolban. Estére fognak odaérni, és már pár farkaslovas is kíséretül szegődik, miután Dromorral váltottak pár szót. Granc hallhatja és értheti is, hogy róluk van szó. Kis vita alakul ki amit Dromor megint ököllel old meg lerángatja wargja hátáról a másik orkot, és megkínálja egy alapos ruhával, üti ahol éri puszta ököllel, persze ő is kap párat. Azután int és tovább mennek, míg az-az egy lovas elmegy a táborba. A parancsnok, nyugat felé megkerülve a tábort, vezeti a csapatot, hogy meg tudja mutatni, a zúzott kővel burkolt utat, mit alaposan ledöngöltek. Ezen az úton haladva a tábor felé, kibontakoznak az első lakósátrak, kissé mocskos, sáros talaj váltja fel a zúzott köves utat, rengeteg ork van a táborban, bár java részük fiatal pulya. Néhány félig kőből épített épület is van, ezek fontosabb kiszolgáló és termelő épületek, egy sörfőzde, és egy tímárműhely, 4 kovács műhely is helyet kapott.A tábor közepén a nagyfőnök sátra magasodik, amit egy kisebb mesterséges dombra építettek, hegyezett karókból épített, fal veszi körül, mely összevissza áll néhol kifelé mutat, nem csak az ég felé. Dromor megáll a domb alján.

-Ez itten tábor, orkok városa, ottan Grusnik nagyvezír sátra. Dromor örül, hogy emberkék bírták utat. De most megy dolgára.-

Ismét kart nyújt Grancnak, ezúttal a fiának is, elismerően bólint a pulya teljesítményét dicsérve. Ezután ha nem tartóztatják őket, folytatják a rájuk kiszabott feladatot.

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.14, 21:28

[Kloer-Proconsulatus határán, majd onnan beljebb indulva, Kloer felé]

[Granc vs Dromor feat. pár darab ork and german's]

...a hatalmas termetű, vad kinézetű germán harczosok, nomeg még náluk is
nagyobb-vadabb Vezérük, mind egyöntetűen-jóízűformán vigyorodnak el, Dromor fintorát
látva, és hát... és hát bizony nem úgy tünnek viselkedni a nagydarab-szőrös germán-hegyi
lovak, miként az átlagos hátasok, nemhogy nem úgy tűnik, mintha nem bírnák az orkok
szagát, sőt, inkább kifejezetten olybá tűnhet, hogy... kevdelik azt... ámbátor az is
igaz, hogy Granc, és embereinek "illata" se sokban különbözik, ugye... mindenestre gond
nem lesz velük, miként az átlagos hátasokkal, az bizonyos...

...amikortájt Dromor kezet nyújt... mintha fura-tiszteletteljesen figyelné a többi germán
náluk is nagyobb-veszedelmesebb-vadabb külsejű-tartású Vezérét, és... és egyöntetűen
szakad ki az elismerőnek nyugalommal nevezhető "dörrenés"-sóhaj a germán torkokból,
ahogy... Granc elfogadja a kinyújtott kezet, sőtmitöbb alkart fogna véle, ha Dromor
hagyja azt... kemény-vad-határozottforma a germán parancsnok szorítása, és... és érzésre
bizony jócskán erősebb az ork felderítőnél, sőt, mintha... még vissza is fogna erejéböl,
egyet biztosan tudhat Dromor, hogy ez bizony még egy ekkorra embernél se nagyon
természetes... mindenesetre Granc egyetlen ép szemei is derűsformán tetszhet megvillanni,
majd csendben hallgatja végig Dromor szavait, és ennyit fűzne hozzá...


Granc, Emberek, és KicsiGrannick üdvözöl Dromor... Dromor lehet főnök. Emberek és Granc és
lovak már volt Kloer föld, ismer út, ha kell tud rövid.

...azonban ezt csupán tényközlésnek, nem ellenvetésnek szánta, így hát akkor, ha erre
is ugyanaz a reakció, az orkok után-nyomában-mellett a germánok vad csapata is
megindul... a teljes felszereléssel, fegyverzettel, kellemetes futó tempóban haladás
tőlük sem idegen, könnyednek tetszhetően tartják az orkokkal a lépést, még a félvér fiú
is, szemmel láthatóan sok szorult bele Germán Granc véréből...


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.13, 20:07

[A hegyvidéken át. Granc és Dromor no és a csapat.]

Dromor nem szól a lovak miatt még egyszer, csak fintorog amikor meglátja őket, nem szereti ezeket a jószágokat, nem bírják az orkok szagát. Amint szürkületkor megérkezik a csapat, már az orkok is készen állnak, és most hogy szemtől szemben találkoznak a parancsnok, meglepő gesztust tesz, és kezet nyújt Grancnak. (Ha kezet ráz vele a germán, akkor vigyorogva szorítja annak kezét aztán elismerőn bólint, ha nem akkor csak oldalra köp.) Azután elmondja az útitervet.

-Dromor üdvözöl emberek. 2 holdra van tábor, addig Dromor nem akar megállni, sietve megy csapat, Dromor főnök, követni őt...-

Ha lenne valami ellenvetés azt meghallgatja azután int, és az ő csapata futva indul meg, persze nem rohanvást, csak kellemes futó tempóban.

Scipio

Scipio

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 823 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.13, 15:09

(OFF) [Kastély és Környéke topic-ról áthozott játék] (/OFF)[ Kloer-Proconsulatus határán ]

[ Germán Granc és csapata]


...ugyanoly csendben, nyugodtnak-rezzenéstelennek tetszhetően várja meg a hatalmas
germán vezér, amíg Dromor otthagyva őt, visszamegy társaihoz, ahogy eleddig is tette
volt, majd, amikor az ork felderítő-parancsnok visszatér, annak szavai hallatán
öblös-dörgőnek hatható hang "dörren" fel Granc torkából... nevet... de csupán nagyon
kicsinyt, hogy aztán maga is feleljen, illesformán...


Ló kell hoz. Ajándék része.

...választ most már nem vár, a ládafélét ismét vállára emelve, könnyednek tetszhetően,
visszatér az erődbe... szürkületkor pedig a megbeszéltek szerint visszatér, ezúttal már
nem egyedül... húsz robosztus termetű, vad-zord kinézetű germán harcosa kíséri, ugyan nem
érnek fel külön-külön vezérükkel, de egyértelműen Nagytemplomi, Kloeri, és még ki tudja
mily harczokat megjárt, démonölő vad-kemény harczosok mind, egy kivételével, mely kivétel
egy alig tizenpárévesformának tűnhető, a germán vadság mellett a civilizált, teral
emberek jegyeit is magán hordozó ifjúember, hosszú, egyszerű lófarokba fogott, sötétszőke
hajjal, búzakék, értelmes csillanású szemekkel, egyedüliként láncvértet, római stílusú
fémsisakot, egyenes kardot, és kisméretű, kerek pajzsot hordozva fegyverzetként... az
orkok nem tudják, persze, de az a fiú bizony egy régi-vad este nem várt következménye,
amit Granc egy teral szajha ágyában töltött, most pedig viszi tanulni a fiút, a maga
módján... amúgy a germánok fegyvereiken, prémvértjeiken kívül persze megfelelő úti
felszereléseket, élelmet, miegyéb szükségeseket, is hoznak magukkal, nomeg a korábban
mutatott ládafélét is, illetve négy, vad-robosztus kinézetű szőrös-hatalmas germán
lófajzat is volna velük, hegyi terephez szokott állatformák, egyfajta csendes
tisztelettel bánnak velük Granc harczosai, mintha egyenrangú társaik volnának, akárcsak
az orkok szokták farkasaikkal... amennyiben így sincs akadálya, a kölcsönös üdvözlések
után az egyesült csapat, akkor megindulhat célja felé...


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.05.12, 11:50

[Határon]

Dromor megvonja a vállát és hátra üvölt a csapatnak, hogy bontsanak tábort. Ha már felépítették. A csapat feje visszamegy, és beszél pár szót társaival, fel is röhögnek, aztán mind az erődre pillantanak egy percre. Dromor szépen visszakullog.

-Jó! Dromor gondolja jöhetnek, de ne hoztok ló'kat. Lábon megyünk! Szürkében indulunk.- Mutat az ég felé. -Mi itt várunk.-

Megvárja még mit mond rá a germán, és ha beleegyezik, akkor szürkületkor, indulásra készen várják őket, amint megérkeznek, neki is iramodnak a jó pár napos útnak.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.13, 08:56

*Ez esetben a hírnök bólint, udvariasan megköszöni a kíséretet, de ő távozna dolgavégezetlenül. A levelet visszateszi táskájába, elbúcsúzik az orkoktól, és ha nem marasztalják erővel, úgy elvágtat Kloer földjéről.*

---

Alew

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.13, 08:51

[Hírnök]

Az egyik ork az 5 főből beszéli kicsit a közös nyelvet, úgy tűnik ő a csapat vezetője is. Bár a többiek szemöldök összehúzva, homlok ráncolva, néha morogva. A csapat főnöke, leinti a többieket, ők elmaradoznak pár méterre, hogy a vezető beszélhessen a hírnökkel. Nem is nagyon teketóriázik, elmeséli, hogy orkok lakják a vidéket, hogy csak a torony pár száz métere körzetébe nem mennek be, és hogy a nagyvezér Grusnik, már egy ideje kiegyezett a királysággal ez ügyben. Ő úgy tudja követe is van a törzsnek az udvarban. De többet ős sem tud mondani.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.13, 08:04

*A futár kissé meglepődik, hogy orkok kísérik - ő élőholtakra, fekete páncélos alakokra, sötét elfekre számított. Akárhogy is, feszengve megy velük, és igyekszik kiszedni belőlük, hogy ha nem a Sír Szövetsége, akkor ki uralkodik most ezen a vidéken. Mindenképpen szeretné üzenetét letenni vagy átadni - mondja, nagyon fontos.*

---

Alew

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.13, 01:39

[ A Csonttörők Birtoka]

Jó néhány év telet el azóta, hogy az első orkok megérkeztek erre a kietlen vidékre, azóta sok minden változott, sok minden szinte ráismerhetetlenül megváltozott. Hosszúak voltak ezek az évek, itt-ott már apróbb tölgyesek bújnak elő a földből, ahol gyakran látni vaddisznókat, vagy rájuk vadászó orkokat, az út sem süppedős iszapos földút már, két kocsi széles zúzottkővel döngölt, masszív vonal, az egykor alaptábornak nevezett hely felé fut. mit ma már "Dur" ként emlegetnek az orkok egymás között. Befelé haladva ugyan még mindig sáros mocskos kis település ez javarészt sátrakkal, és félsátrakkal, de a figyelmes szemlélő észreveheti a földbe mélyített kő épületeket, amiből azért akad szép számmal. Van amelyikből átható húgy szag árad, akad amelyikből émelyítő sör szag, de akad olyan is amink hiányzik az egyik oldala. Serény ork kezek dolgoznak ezekben, kopott ülőkkel, méretes kemencékkel, és rengeteg vassal, hogy mindenki kezébe jusson legalább 1 fegyver. A település közepén magasodik a főnöki sátor, kővel megerősített oldalai, és cölöpökkel körben védett épület ez, amiben a nagyvezér lakik, tucatnyi asszonyával. Ez a nemzetségfők találkozó helye is, ahol az orkok fontosabb ügyeit tárgyalják meg. Innen indulnak földutak szerte a csonttorony vidékét bejárva, mind egy-egy táborban, faluban végződik, bányász települések, vagy wargneveldék, disznófarmok. szekér vájta nyomvonalak tarkítják mindet, jelezve hogy a vidék új központja Dur és biz nem kietlen. A határvidéket Warglovasok felderítő csoportok járják szüntelen, de gyakran látni, kővel, fémmel, bőrökkel megpakolt szekereket is amik kifelé tartanak.

[Hírnök]

A hírnököt is hamar megállítja egy kis 5 főből álló csapat, megtudakolják célját, és el is kísérik a toronyig. Mondván, rég nem láttak arra senkit.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.03.29, 13:07

*Magányos lovas érkezik Kloerbe, a Csonttoronyhoz. Valamiféle vezetőt, hatalmasságot keres, lehetőleg a Sír Szövetségének valamely elöljáróját. Köpenyét vörös-fekete vadkanos hímzés díszíti, nyeregtáskájában papírok.*

Alew

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2010.08.13, 22:07

<Tárgyalás>

*Grusnik képén jól látható, hogy ugayn a szavaka megérti, de nagyrészt nem tudja hova tenni a dolgokat, és ennyi mondandó nagy kuszaságot okoz a busa fejében. Ezért is van ott hű Goblin segítóje Letor, aki felmászik Grusnik mellé, és hosszú perceken keresztűl súg, és súg a főnök fülébe, majd végignéz a társaságon és folytatja tovább a magyarázkodást, hogy a főnök is megértse amit meg kell értenie. A harcosok kasztvezetője, inkább csak testőr szerepet tölt be a sátorban, és nem is nagyon foglalkozik sem a beszélgetéssel, sem a jelenlévőkkel, ám az értelem szikrája mégis ott csillog a szemében, ami azért elárulja, hogy miféle jellem ő. Waharg az énekmondók legbölcsebbike homlokráncolva igyeli az eseményeket, neki az egész nagyon nincsen ínyére, emberbőrrel bevont dobbjain pörgeti újjait, ideesen. Meredten nézi a királynőt, néha hangosan recseg a bőr, mi lemezvértje allat óvja az ork bőrét, a páncél okozta sérülésektől, és minden mozdulatnál kellemetlen hangokat ad ki. Közben a Goblin tovább magyarázza a főnöknek a dolot, mire az értelem lángja lobban az elmében, és Grusnik elkomordik.*

-Grsunik a Csonttörő felelőséget vállal minden orkja tettéért. Amit az ő parancsára hajtottak végre, de itt szó sem volt parancsról. Az fiatal déli, sokat harcolt, és hasznos tagja a társadalomnak, vonják hát felelőségre, de tisztelettel kéri Grusnik a Csonttörő, hogy ennek okán, minden egyes hasonló esetet vizsgáljanak ki, ami ott történik.-

*Grusnik egy kicsit elmereng és átgondolja amit mondott, mintha nem is ő mondta volna, csupán valaki használta volna a száját, majd folytatja.*

-Grusnik vezetése alatt, nem történhetett ilyen így hát Grusnik nem is érti minek ez a nagy felhajtás, hiszen a kastély környékén annyi fajtársát ölte már annyi kalandozó, hogy az bizony, már komoly bosszút inspirálna.-

*Ekkor a goblin csuklani kezd, Grusniknak pedig elakad a szava egy pillanatra, de folytatja hamarosan.*

-Grusnik úgy véli, a kérés jogos, ahogy az övé is, ám most vöröshold ünnepe következik, és azért akarta it a küzdelmet, viadalok szabályai szerint. Grusnik örülne, ha itt maradnának az ünnepek végéig, és megismernék orkok mondáit, történeteit, és az orkokat magukat.-

*Mostanra eléggé összezavaraodott a sok mondandóban, és a goblin sem koncentrál tovább, így hát a főnök sem folytatja, talán még régi barátja kíván szolni ehhez, így felé fordúlva várakozik.*


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]