Ugrás tartalomhoz


Fotó

Csonttorony


 • Válasz írásához lépj be
1390 hozzászólás érkezett eddig

Thompy

Thompy

  Törzs-fórumozó

 • Archívum
 • 802 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.16, 11:47

*Ló felágaskodik, s égveszejtően nyeríteni kezd. Thompy nehezen, de a nyeregben marad, s csak ennyit szól. * Igazad van... * Mintha értené a ló félelmét, sarkát enyhén a ló oldalába nyomja, először ügetve, majd vágtázva távoznak a távoli homályba. *

LadyCrow

LadyCrow

  Nachtkäfer

 • Fórumita
 • 2258 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.16, 11:18

Nos, helytartó, arcát elfedheti, de szeméről és hangjáról felismerem. Értem, és köszönöm... természetesen megteszek minden tőlem teljetőt.

*Majd az elébe siető Borghoz fordul.* Valóban nem a legalkalmasabb a pillanat, de hallgatlak. Addig is segíthetsz kijelölni a legmegfelelőbb helyet a Csonttoronynak, hisz ez a te ügyed is.

*Thompyt nem veszi észre az Úrnő... bár a távolból - ugyan sakálarcát nem látni, alakját is csupán alig, mégis úgy tűnik, mintha a zsarátnokszemek Thompy szemeibe, s azokon át a szívébe fúródnának... *

Thompy

Thompy

  Törzs-fórumozó

 • Archívum
 • 802 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.16, 09:25

*Lovával a számára új vidék határait súrolja. Egy távoli dombról szemléli a messziről hangyáknak tűnő csapatot. Még ily távolságból sem fér kétség hozzá, hogy az élen LC halad. * Ó mi lesz itt... *Szinte suttogja, mert oly közelinek érzi az Úrnőt, mintha mellette állna, s feszegetné a tudata mélyén rejtőző béklyót, mi a "Káosz Árnyékát" Tartja fogva. *

Borg

Borg

  Lasombra Antitribu

 • Fórumita
 • 1502 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 23:27

Egy ideje gyalogol. Hófehér köpenyt visel, mely alatt szintén fehér öltönyt visel. Az öszhetása meglehetősen rémísztőnek hathat annak ki nem szokta meg a szokatlant, hisz ruhája majdnem olyan fehér, mint a bőre s arcán fekete szakáll s szemei is feketék.....lassan halad. Hopp...alant karaván kígyózik s az élén LadyCrow. Szél alakját veszi magára s hamarosan LadyC előtt jelenik meg ismét teljes valójában. Meghajol.

LadyCrow, tudom roszkor, de segítségre lenne szükségem.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 20:52

Még egy szóra. Ha már felismert. *Leveti a csuklyát, haja hófehér, arca sápadt* Megértem. Ezért is kapta ezt a grófságot. A béke érdekében, és azért, mert elismerem, hogy van ereje. Kérem, egy dolgot vegyen figyelembe. Ide legfőképp azért jött, hogy az ércet kibányássza és alacsony áron eladja a Királyságnak, és azért, hogy egy hatalmas temetővárost építsen. És mindkettőhöz megkapja a támogatásomat. Szóban, tettben és pénzben. Ha valóban felvirágzik a föld...további jutalmakat is ajánlhatok. Több terület, magasabb rang...ugye érti?

És még valami. Egyelőre 600 fő a Bandériumuk maximuma. De hamarosan a normál 1200-ra emelem. *Elereszt egy egész halovány mosolyt* Ez a föld a Királyságé, de maga most itt a gróf. Legyen jó úrnője! *Kezet ráz LC-vel határozottan...aztán, mivel az ő szemében mégis csak nő, kezet csókol neki, majd visszaül lovára, és ő is elvágtat.*

Alew

LadyCrow

LadyCrow

  Nachtkäfer

 • Fórumita
 • 2258 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 20:40

Valóban nem pusztítani, hanem uralkodni jöttem ide, Helytartó. A királysággal eszem ágában sincs dacolni, ám remélem megérti, Ramon Vega mellett még egyszerű nemesi cím sem lehetett volna jussom. Örülök, hogy a háborúnak vége... ígérem, ezek a kopár földek felvirágoznak majdan, kalózok pedig messze el fogják kerülni vizeit... effelől kezeskedem.
*Megvillant egy mosolyt - furcsamód nem alattomos, gonosz mosoly ez, mint amit megszokhattak tőle. Bőrszalagokba csavart karját előre nyújtja, kezet ráz a lovassal.*
Köszönöm a támogatást. Jómagam számára már csak megjelenésem miatt sem volna tanácsos az udvar közelében felbukkannom, de a Sír Szövetsége rendelkezésére áll, és hálás önnek.

*Majd visszahúzza fejére a fátylat, és elindul újra - lebegve, hisz lábfeje nincs - a kíséret élén, mely némán követi.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 19:24

*A lovas köntösén LC számára is talán ismert címer...vörössel, feketével és ezüsttel osztott pajzsmező. A lovas arca nem látszik a köntös csuklyája alól, csak ezüstözött lovagi kardja villan meg. Megáll, és leszáll fekete lováról. Kezén bőrkesztyű, a köntös alatt vért csörren. Megáll egyenesen LC előtt, és halkan megszólal.*

Estét Lady Crow...rég láttam. Nagyon rég. Úgy vélem, mindkettőnk, és a Királyság közös érdeke, hogy itt jól menjenek a dolgok, és ne legyen háborúság. Támogatni fogom, ezt tudja ön is. Védje a hágókat, de gazdagítsa meg ezt a szegény földet. Pusztítsa ki a kalózokat, bányásszon és építkezzen - és legyen bölcs a maroknyi nép fölött. Ami meg a halottakat illeti - lesz bőven, ne legyen rá gondja. Sokan nem tudják megfizetni a Sírkertet. Jönni fognak dögivel.

*A zsarátnokszemek vörhenyes fényében egy jégkék szempár csillan meg a csuklya alatt.*

Ha bármit tehetek önért, vagy grófságáért, tudja, hol talál. *Azzal kezet nyújt LC felé.*

Alew

LadyCrow

LadyCrow

  Nachtkäfer

 • Fórumita
 • 2258 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 19:18

*A Démonúrnő megtorpan, egy intésére azonnal megáll a kíséret, mintha megannyi árny vagy szobor lennének... egyenesen a vörös lovas felé fordul, sakálfejéről lekapja a fátylat, hogy zsarátnokszemei láthatóak legyenek.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 19:15

*Egy vörös köntösös lovas vágtat LC nyomában, igyekszik utolérni.*

Alew

LadyCrow

LadyCrow

  Nachtkäfer

 • Fórumita
 • 2258 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 18:43

*Miután a Mocsárvidéken összeszedte valamennyire kíséretét, a veszteségeket számba vette, a Démonúrnő elindul a kijelölt grófság felé. Most nem tomboló, veszedelmes hordára emlékeztet a különös kíséret - harcosokból szállítókká és munkásokká degradálódva - hanem néma, méltóságteljes sorokban kígyóznak az éles szerpentíneken az alkonyi fényben. Elöl a Lady halad, egész alakja fátylak közé rejtve; a lakókat így is megrémítheti - vagy épp fanatikus imádatba ringathatja - a démon és a furcsa kreatúrákból álló kíséret. Az Úrnő most sem ragályokat nem terjeszt, sem riadalmat; sáskái is nyomtalanul eltűntek.*

Deatre

Deatre

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 157 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2004.07.15, 18:20

Terület - A grófság 25 mérföld hosszan nyúlik el, a Vien-foktól a nép nyelvén Vörös-öbölként ismert kikötőig tartó partszakaszon, és 7 mérföld mélyen hatol be a Királyság területébe. A terület végig tengerparti, melyet hol sziklák, hol barlangüregek szegélyeznek - egyes helyeken a part 40-50 láb magas sziklafalként zuhan a tengerbe. Egyetlen természetes kikötője a Vörös-öbölben található, ahol a part kavicsos-köves. A belsőbb területeken a föld szikes, erősen köves, és a talajréteg nagyon vékony, néhol csak pár ujjnyi. Ezeken a területeken kopár erdők, ligetes erdősávok találhatóak, melyek felfutnak a grófság tengertől távolabbi, belső végét szegélyező magas hegyekre, a Kloerátokra. A hegyeken három hágó vezet át, melyek a lapályos dombvidékre vezetnek. A terület éghajlata enyhén hideg, nyáron sincs forróság, és télen gyakorta vannak heves esőzések. A tenger felől hideg, száraz szelek fújnak, melyek megtörnek a hegyeken, és visszafordulva még egyszer végigsöpörnek a tájon. Tavasszal gyakoriak a hatalmas viharok is.

Lakosság és kultúra - A grófságot összesen 4800-an lakják, ebből 2000-ren laknak a terület egyetlen városában, Liherben, a többi 2800-an pedig falvakban és hegyi kunyhókban. A helyi népek fejlett kultúrával rendelkeznek, melyet azonban a vidék zordsága és terméketlensége a mogorvaság és közöny jegyeivel fertőznek meg. Vallásuk totemista jegyeket hordoz magában, és jelentős halálkultusz figyelhető meg, főleg a hegyekben. Építészetük egyedül követ használ, melyből magas, keskeny házakat és magas, széles falakat építenek. A grófságot övező hegyekben a legendák szerint a sötét törpék barátságtalan, démonfertőzte kézművesnépe él, tárnáik közé rejtezve.

Gazdaság - Kloernek nincs valódi mezőgazdasága, mindössze veteményeszöldségeket termesztenek a sovány talajon - burgonyát, káposztát, gyökérrépát és édesburgonyát. A hegyekben gyakori látvány a kecske- vagy birkanyáj, a tengeren pedig a halászhajó. Mivel a part alkalmatlan a kikötésre, minden hajó a Vörös-öböl kikötőjéből indul, és oda is tér vissza. A hegyekben mély érc és kőbányák vannak, a falvakban virágzik a kézművesség, főleg a fémművesség, a kőfaragás, és a bőrművesség. A vidék kereskedelme a három hágón át zajlik le, s a behozatalban főleg gabona, cserépedények, ruházati cikkek és faanyag szerepel. A hegyi bányák mintegy ötödében vannak felnyitott, vagy még felnyitatlan mágikus érctellérek, amelyekből nagy manamegkötő képességű, ellenálló, kékes színű fémet lehet bányászni.


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]