Ugrás tartalomhoz


Fotó

Királyi udvar #2


 • Válasz írásához lépj be
2576 hozzászólás érkezett eddig

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.10.27, 17:22

[Shemyay]


*Bólint, majd még egyszer felemelkedik székéből, s hangját kissé megemelve folytatja.*

Ez esetben a fegyverviselési, és a címekkel kapcsolatos szabályozási törvényt, jelen formájukban, Támogatom.

A Herold kinevezését illetően azonban, kis türelmet kérnék. Feladatköreik változása miatt visszahívott követeink egyikére gondoltam, de egyenlőre az illető nem tartózkodik Teráliában, s egyeztetnem kell vele, hogy vállalná-e. Illetve, nem szeretném, ha esetlegesen bárki sadjukaan pozíciógyüjtésnek tekintené amit teszek, ezért amennyiben bárkinek a jelenlévők közűl volna még jelölje erre a feladatra, akit erre érdemesebbnek látnak, mint valakit akinek talán még nem volt ideje teljesen átlátni a Terál nemesség hálóját, úgy megkérném az illetőt, hogy a tudassa ezt velem. Megfontolnám, hogy inkább egy helyit ültetnék erre a pozícióra.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.09.25, 09:58

[Alew]

Főkonzul asszony, ha kérdése van, akár nyíltan, akár négy szem közt felteheti, a legjobb tudásom szerint fogom megválaszolni. A követek visszahívása teljesen az ön joga, ha így látja jónak, legyen így.

*Rámosolyog a fehér bundás lényre.*

A címek tekintetében a helyzet nem túlságosan bonyolult. Korábban volt egy ehhez hasonló törvény, de az csak a nemesi és egyházi címeket taglalta, ez egészülne most ki ezekhez viszonyított helyzetükkel együtt a városi és tudományos címekkel. Amivel ez a törvény több, mint a korábbi, ezeken túl, az, hogy a címek törvénytelen viselését tiltja és bünteti, valamint kimondja, milyen módon lehet ezen címeket megszerezni.

A fegyverviselésről szóló törvény - számomra és szerintem - régi hiányosságot pótol. Olyan módon korlátozza az eddigi teljesen szabad és felügyelet nélküli fegyverviselést, hogy nem taszít senkit sem védtelen állapotba, és nem ad aránytalanul nagy különbségeket. Jelenleg bárki bármilyen fegyvert használhat és hordhat, és nincs jogi alapja annak, hogy egy nemesi birtok, város, Liga területéről annak ura bizonyos - vagy minden - fegyvereket kitilthasson, ezzel védve a területet, vagy biztosítva annak teljes nyugalmát.

Sirenac, ha nemes lenne, kihívnám párbajra becsületsértés miatt, de közrendű. Az, hogy bepereljem, nekem lealacsonyító. Mind a négy gyerekem törvényes házasságon belül fogant és született, más gyermekeim nincsenek. Nem tudom, miért vádol ezzel, de kérem, hogy gondolja meg, mit beszél, vonja vissza szavait, és kérjen bocsánatot.

Tudom, roppant nehéz és misztikus tudomány, de azt hittem, Sirenac, tud olvasni, vagy legalább a hallása rendben van. A törvényjavaslat nem hogy nem ellenzi, hanem egyenesen leírja és elrendeli, hogy a nemesek minden törvényes gyermeke örököljön. Igen, a lányok is. Számomra nem kell külön kiemelni, hogy egy törvényes gyerek lány is lehet, mert nekem magától értetődő. Úgy látom, Sirenac, maga nem veszi "gyerekszámba" a lányokat. Ha az örökbefogadás szabályosan lezajlott, akkor az örökbefogadott gyermek is örökölhet. Amúgy, a törvény nem szól a birtok örökléséről, csak a címről. És nem főurak és tanácsnokok döntenek, hanem a Herold és az Uralkodó. Ugyanis, bármilyen meglepő is lehet, minden földadományt eredendően az Uralkodó ad.

Cöh.

---

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.09.23, 19:59

[Syrus con Sirenac]

Hű önmagához, még most sem ért egyet a Helytartóval. A sadjukaan felszólalása után ismét szóra emelkedik.

- Ne haragudjon meg, Helytartó Úr, de továbbra sem tartom elfogadhatónak a törvényjavaslatát. Helyességgel példálózik? Az talán helyes, hogy annyi fatty... Házasságon kívüli gyermeket nemzett? Arra nem kötelezte senki sem, hogy magjával behintse Terália hölgyeinek veteményesét. Ha arra kedve szottyant, akkor vállaljon is érte felelősséget. Ne főurak, tanácsnokok döntsenek már egy birtok sorsáról, ha annak ura fiú örökös nélkül hal meg. Akár nőnemű az egyetlen örököse, akár egy örökbefogadott, a birtok ura döntse el a dolgot. Eléggé felelőtlen magatartás szerintem, ha valaki nem vállalja fel félrelépését. Látom azonban dűlőre e témában nem jutunk, így részemről lezárva Nem-mel szavazok mindkét törvényjavaslatra.

Azzal visszatelepszik helyére.

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.09.21, 11:14

[Shemyay]


*A fehér bundás sadjukaan sóhajok közepette rendezgeti az előtta lévő iratokat. mintha nem találna valamit. Mielőtt a helytartó fel éfordul.*
A Herold kinevezésével kapcsolatban, szeretnék négyszemközt beszélni önnel. A törvény bizonyos részletei, a pozícióval kalpcsolatos felelősség, számomra homályos mivolta miatt, mindenképp szeretnék egyeztetni, mielőtt bárkit jelölnék.


Más ügyekben, egyenlőre érdeklődés hiánya miatt úgy tűnik döntés nem fog születni. Amennyiben ellenvetés nincs, a Lagúnai és Mercádiai követeinket egyenlőre visszahívnám. Amíg pontos feladatuk nem tisztázott. Illetve hozáállásunk déli szomszédainkhoz kétséges.

A címekkel és fegyverkezéssel kapcsolatos törvénykezéshez, nincs hozzáfűznivalóm. Amíg az adott törvények, helyi viszonyokkal egybevetett hatását nem vázolta valaki. Amíg számomra fennmaradó kérdés, hogy a már meglévő törvények vagy szokásjoghoz képest mely változást jelent, a mostani status quo-n mennyiben változtat, addig érdemben hozzá szólni, esetleges szavazáson a tartózkodáson túl többet nem adhatok.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.09.09, 10:29

[Alew]

Természetesen, Sirenac úr, minden nemes minden leánya azonnal megkapja felmenője nemesi címét - nekem is két lányom van, mindkettő hercegi rangú. A leányági örökös nem ezt jelenti. Ha teszem azt Anella lányom, Mitfien hercegnője, nőül megy egy báróhoz, akkor gyermekeik a férje címével bárók lesznek, nem pedig az ő címével hercegek - ahhoz, hogy hercegek legyenek, kell a nőági örökösödéssel öröklődő címek felügyelete a Herold által. Így már ért?

Ami az örökbe vételt és a fattyak törvényesítését illeti, szükségesnek tartom ott is a felügyeletet. Helyes lenne-e vajh, ha maholnap a birtokomon élő összes gyermeket örökbe venném, és holnaptól ezernyi Consetin herceg szaladgálna Mitfienben és szerte Teráliában?

Ezek a szabályok nem azért vannak, hogy egy-egy nemest korlátozzanak, hanem hogy megóvják a többieket, legyenek nemesek vagy közrendűek, Teráliát és a népet.

---

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.07.30, 11:43

[Syrus con Sirenac]

Előbb bólint nyugtázza a hallottakat, majd amolyan „Tessék?” tekintettel néz Alewre. Igen, jól hallotta, így teljesítenie kell kötelességét, még ha lehetetlennek is tűnik. Syrus megdörzsöli jobb felől halántékát, s mivel Phellan már elment, Kranaknak int. A leonin határozott, méreteihez képest kecses léptekkel vonul a polgármester asztalához. Noha a teremben nem kell tartania semmitől, a vérében van az éber gyanakvás, így alaposan megfigyel mindent, s mindenkit jártában. Syrus egy levelet rögtönöz, majd láttamozza azt. Fél füllel hallgatja tovább Alew törvényjavaslatait, míg a levelet írja. Amint kész, átnyújtja Kranaknak, ahogy Phellant is, őt is Sárkányvárosba küldi elsődlegesen. Ahogy előbbi, úgy Kranak is fejet hajt a Királynő irányába mielőtt elhagyná a Tanácstermet.

Amint Alew végez, Syrus körültekint, majd hátratolva kissé székét, feláll.


-Sárkányváros nevében mind a nemesi, egyházi, tudományos és városi címekről szóló törvényt, mind a fegyverek viseléséről, testőrségekről és a zsoldosokról szóló törvényt támogatom, a nemesi jogokról szólóval két ponton nem értek egyet. A 3. és a 4. § -okról van szó. Javaslom, hogy fogalmaztassék át mindkettő. Ha egy családfő úgy dönt saját belátása szerint, hogy törvényesíteni szándékozik fattyát, vagy örökbefogadottját, hadd tehesse szabadon felsőbb hatalom közbeszólása nélkül. Fattyú esetén saját véréről van szó, örökbefogadott révén szíve döntéséről. Úgy vélem ebbe más nem szólhat bele. Ahogy a Nőági öröklésnek is adjunk helyt ugyanúgy, mint a fiúáginál, amennyiben a nemesnek, vagy birtokosnak nincs fiú gyermeke, úgy elsőszülött leánya légyen az örököse. Körünkben nem egy Úrhölgy tartózkodik, valamint nem egy olyan nemesi család él Teráliában, s tagjai töltenek be fontos pozíciókat, hol jelen tudomásom szerint csupán leány gyermek vagyon. Ezen okból kifolyólag úgy vélem, helytelen lenne kevésbé érdemesnek tartani a szülői örökségre egy leány gyermeket, mint egy fiút. Olykor megesik, hogy többet érnek, mint a nemesi ifjak.

Visszaül helyére.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.07.29, 09:13

[Alew]

*Feláll, rámosolyog a Királynőre, iszik egy korty vizet, és lassú sétával elindul köröket róni a terem közepén.*

A magam részéről úgy vélem, nagyon túlgondoltuk a tehetséggondozást, és már rég rossz irányba haladunk. Nem a Korona és a Tanács feladata munkát találni a fiataloknak, vagy megmondani nekik, mit tanuljanak. A mi feladatunk legfeljebb az lehet, hogy a nagyon tehetséges, de szegény és nehéz sorsú fiatalokat segítsük, de ez inkább egyének feladata, nem a Nagytanácsé, és ha a Nagytanácsé, akkor a Főkódexőr és a Főpohárnok feladata kidolgozni a tervet.

Kinevezem Főkódexőrré Kylwog de Lamar úr helyére Elestrys Calaenwyn magisztrát, amennyiben Őfensége jóváhagyja döntésemet.

Az imént kiadott rendelet értelmében kinevezem Csendőrkapitánynak Derek O'Brenn urat, és Tűzőrparancsnoknak Lucien Montfort urat. Kérem a Tanácsnokokat, hogy nevezzék ki Főhivatalnokukat - kérem Shemyay Főkonzul asszonyt, hogy nevezze ki a Heroldot, ves Andorr báró Főkamarás urat, hogy nevezze ki a Főtárnokmestert és a Főkincstárnokot, valamint le Fonz Főpohárnok asszonyt, hogy nevezze ki az Egyházfőt.

Az alábbi törvényjavaslatokat teszem, hogy rendezzük a nemesi, egyházi, városi és tudományos címeket, valamint hogy szabályozzuk azok használatát, a fegyverhasználatot és a nemesi jogokat, melyekkel sok gond akadt régebben.

Törvény a nemesi, egyházi, tudományos és városi címekről

1. § A Terál Királyság a lentebb felsorolt címeket és rangokat ismeri el, az alábbi alá-fölérendeltségi és mellérendeltségi viszonyban. Ezen címek egymással nem felcserélhetőek, és minden esetben az eredeztetésüktől függően használandóak.
2. § Az alábbi címekkel járó jogok, kötelességek, formai és tartalmi külsőségek külön törvényekben és rendeletekben kerülnek meghatározásra, és külön törvények, rendeletek hivatkoznak ezekre a címekre.
3. § Nemesi címet csak az Uralkodó és a Helytartó adományozhat vagy vonhat meg, saját belátása szerint. A hagyományos terál nemesi címek igazolásával és külhoni nemesi címek honosításával kapcsolatos feladatokat a Királyi Udvar Heroldja látja el, ám ezeket is minden esetben az Uralkodónak vagy Helytartónak kell megerősítenie. A nemesi címek használatát és az azokkal kapcsolatos eseteket a Herold és a Főkonzul ellenőrizhetik. Minden, alább nem szereplő nemesi címet a Herold egyedi döntése alapján kell a listába sorolni.
4. § Egyházi címet csak a támogatott és bevett egyházak adományozhatnak és vonhatnak meg, saját hatáskörükben, saját rendjük és szabályaik szerint. A hagyományosan meglévő egyházi címek igazolásával és a Teráliában nem támogatott vagy bevett egyházak által adott címek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a Királyi Udvar Egyházfője látja el. Az egyházi címeket nem kell ellenjegyezni, de azok adományozását, megvonását és használatát a Főpohárnok és az Egyházfő ellenőrizhetik. Minden, alább nem szereplő egyházi címet az Egyházfő egyedi döntése alapján kell a listába sorolni.
5. § Tudományos címet csak a megfelelő jog birtokában lévő tudományos és mágikus felsőbb iskolák, akadémiák, egyetemek adományozhatnak és vonhatnak meg, saját hatáskörükben, saját rendjük és szabályaik szerint. A hagyományosan meglévő tudományos címek igazolásával és a külhoni tudományos címek honosításával kapcsolatos feladatokat nem-mágikus címek esetén a Királyi Udvar Főkönyvtárosa, mágikus címek esetén a Királyi Udvar Főmágusa látja el. A tudományos címeket nem kell ellenjegyezni, de azok adományozását, megvonását és használatát a Főkönyvtáros, a Főmágus és a Főkódexőr ellenőrizhetik. Minden, alább nem szereplő tudományos címet a Főkönyvtáros vagy Főmágus egyedi döntése alapján kell a listába sorolni.
6. § Városi címet csak a Szabad Királyi Városok adományozhatnak és vonhatnak meg, saját hatáskörükben, saját rendjük és szabályaik szerint. A külhoni városi címek honosításával kapcsolatos feladatokat a Királyi Udvar Főkancellárja látja el. A városi címeket nem kell ellenjegyezni, de azok adományozását, megvonását és használatát a Főkancellár ellenőrizheti. Minden, alább nem szereplő városi címet a Főkancellár egyedi döntése alapján kell a listába sorolni.
7. § Bármely Terál alattvaló, vagy külhoni személy a megfelelő honosítások birtokában tetszőleges számú címet birtokolhat, és ezeket mind használhatja is. Joga van minden címével használni az esetleges címereket, regáliákat, zászlókat, pecséteket, szimbólumokat és neveket. A címekkel járó egyéb külsőségek, különös tekintettel a kíséretre, testőrség létszámára, a fegyverek viselésére, valamint az utazásra, szállásra, pénzügyi kötelmekre vonatkozó jogok és privilégiumok nem halmozódnak, azok közül mindig csak a legmagasabb címmel járó használható.
8. § A Terál Királyság nemesi címei a következők, emelkedő rangsorrendben:
a, Nemes
b, Lovag / Lovaghölgy
c, Báró / Bárónő
d, Őrgróf / Márki / Őrgrófnő /Márkinő
e, Gróf / Grófnő
f, Tartománygróf / Tartománygrófnő
g, Herceg / Hercegnő
9. § A Terál Királyság egyházi címei a következők, emelkedő rangsorrendben:
a, Szerpap / Diakónus / Segédpap / Novícius / Novícia / Apród
b, Pap / Papnő / Atya / Anya / Fivér / Barát / Nővér / Paplovag
c, Apát / Apátnő / Főpap / Főatya / Főanya
d, Püspök / Paplovag Kapitány
e, Főapát / Zárdafőnök / Rendházfőnök / Érsek / Metropolita
f, Paplovag Mester
g, Bíboros / Bíbornok / Patriarcha / Hierofáns / Paplovag Nagymester
10. § A Terál Királyság tudományos címei a következők, emelkedő rangsorrendben:
a, Tanonc / Novícius / Novícia
b, Akolitus / Akolita
c, Magister / Magistra
d, Doktor
e, Arcmagister / Archmagistra
11. § A Terál Királyság városi címei a következők, emelkedő rangsorrendben:
a, -
b, Tanácsos
c, Belső Tanácsos
d, Titkos Tanácsos
e, Polgármester

Törvény a fegyverek viseléséről, testőrségekről és a zsoldosokról

1. § Minden terál alattvaló jogosult önmaga megvédésére veszély esetén, támadás vagy fenyegetés alatt bármilyen fegyvert magához venni, és azt használni önnön vagy családtagjai, társai élete, egészsége, sértetlensége, vagyona, szabadsága valamint Terália védelme érdekében.
2. § Ezen eseteket leszámítva a közrendű terál alattvalók csak az alábbi fegyvereket hordhatják maguknál:
a, fegyverként is használható szerszámok (főként fejsze, szekerce, kapa, kasza, sarló, pöröly, csákány, cséphadaró, kés, bárd);
b, egy láb, azaz 12 hüvelyk pengehosszt (a hegytől a penge markolati tövéig mérve) nem meghaladó hosszú egy vagy kétélű, heggyel bíró vagy nem bíró, egyenes vagy íves pengéjű vágófegyverek, főként tőrök;
c, négy láb, azaz 48 hüvelyk hosszt meg nem haladó természetes fából készült botok, husángok, furkók, melyek nem lehetnek vasaltak, ólmozottak, szegecseltek vagy más módon erősítettek, nehezítettek;
d, parittyák, kizárólag kő, agyag vagy réz lövedékekkel;
e, 50 fontot meg nem haladó erejű íjak és számszeríjak, kizárólag vadászathoz;
f, valamint öt láb, azaz 60 hüvelyk hosszt meg nem haladó dárdák és vadkanlándzsák, kizárólag vadászathoz, illetve ugyanilyen hosszt meg nem haladó szigonyok, kizárólag halászathoz.
3. § A Bandériumok, nemesi hűbéri seregek, városi seregek és városőrségek katonái és tisztjei szolgálati idejük alatt jogosultak bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyvert viselni a kiállító nemes, Liga vagy város területén belül békeidőben és hadkészültség, hadiállapot alatt.
4. § A Bandériumok, nemesi hűbéri seregek, városi seregek és városőrségek katonái és tisztjei szolgálati idejük alatt jogosultak bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyvert viselni a kiállító nemes, Liga vagy város területén kívül hadkészültség és hadiállapot alatt.
5. § A Bandériumok, nemesi hűbéri seregek, városi seregek és városőrségek katonái és tisztjei szolgálati idejük alatt jogosultak bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyver viselni, ha az őket kiállító nemesi család, Liga vagy városi tanács tagját, vagy más, általuk hivatalos megbízott személyt kísérnek testőrként.
6. § A Korona fegyveres erői (nevezetesen a Királyi Gárda, Királyi Haditengerészet, Királyi Csendőrség, Királyi Vámőrség, Királyi Porkolábság, Királyi Inkvizíció, Királyi Táborvigyázóság), a Királyi Titkosszolgálat és a Vörös Oroszlán Lovagrendnek tagjai, valamint a Királyi Hadak Főparancsnoka és tisztikara jogosultak bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyvert viselni békeidőben és hadkészültség, hadiállapot ideje alatt egyaránt a Királyság teljes területén.
7. § Azok a zsoldosok, testőrök és fejvadászok, akik fegyverforgató erejük bérbe adásából élnek, és ezen tevékenységükről hivatalos felhatalmazással bírnak a Marshalli Széktől, jogosultak bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyvert viselni békeidőben és hadkészültség, hadiállapot ideje alatt egyaránt a hivatalos felhatalmazás által megjelölt területen.
8. § Minden, „a nemesi, egyházi, tudományos és városi címekről” szóló törvényben megjelölt nemesi, egyházi, tudományos vagy szabad királyi városi hivatali cím birtokosa jogosult bármilyen, más szabályozás által nem tiltott fegyvert viselni békeidőben és hadkészültség, hadiállapot ideje alatt egyaránt.
9. § Minden nemesnek joga van saját birtokának családja által lakott, vagy tiszttartó által vezetett erődjében, valamint hűbéri városában korlátozni a 2. §, 3. §, 4. § és 6. § általi szabad fegyverviselést.
10. § Minden Liga vezetőjének a Liga székhelyén korlátozni a 2. §, 3. §, 4. §, 5. § és 7. § általi szabad fegyverviselést.
11. § Minden Szabad Királyi Város polgármesterének joga van korlátozni a 2. §, 3. §, 4. §, 5. § és 7. § általi szabad fegyverviselést.
12. § A nemesi, egyházi, tudományos és városi címekről szóló törvényben megjelölt címek birtokosai azonos kategóriák szerint korlátozott mennyiségű testőrt tarthatnak maguk mellett békeidőben. Ezen testőrök lehetnek bármilyen fegyveres erő tagjai vagy zsoldosok.
a, 1 fő
b, 2 fő
c, 5 fő
d, 10 fő
e, 15 fő
f, 25 fő
g, 50 fő
13. § Aki engedély nélküli fegyvert tart magánál, vagy engedély nélküli körülmények között, attól a fegyver és minden tartozéka koboztassék el, és legyen legfeljebb hat hónapig tartó elzárással büntethető, valamint legyen az elkobzott fegyver és tartozékok összeadott árának ötszöröséig megbírságolható. A bírság és az elkobzott holmik a Királyi Kincstár tulajdonát képezzék.
14. § Aki engedély nélküli végez zsoldosi, testőri vagy fejvadászi munkát, attól minden fegyvere és azok tartozéka koboztassék el és a 13. § büntetésein túl legyen legfeljebb 2 esztendőig tartó elzárással büntethető.
15. § Aki az engedélyezettnél több testőrt tart magánál, az a többlet testőrök védelmét bocsássa el magától, és legyen többlet testőrönként legfeljebb 10 KA értékig megbírságolható, vagy különösen kirívó esetben legfeljebb 2 esztendőig tartó elzárással büntethető. A bírság a Királyi Kincstár tulajdonát képezze.

Törvény a nemesi jogokról

1. § Teráliában nemesnek az számít, akinek az Uralkodó vagy a Helytartó nemesi jogot adott a Jogállási Törvény értelmében. A nemesi címek fajtáiról és rangsoráról a nemesi, egyházi, tudományos és városi címekről szóló törvény rendelkezik.
2. § A nemesi cím az adományozástól függően lehet örökletes vagy egyedi. Az egyedi nemesi cím a birtokló nemes halálával végleg megszűnik, minden joga és kötelme a Koronára száll vissza. Az örökletes címet a nemességet kapott személy minden törvényes gyermeke, valamint minden egyenes férfiági leszármazottja megkapja születése pillanatától, illetve a nemesség adományozásával. Az oldalági rokonok és felmenők csak akkor kapják meg a címet, ha arról az adományozás külön rendelkezik. Ha egy örökletes nemes törvényes örökös nélkül hal meg, akkor a nemesi cím, annak minden joga és kötelme a Koronára száll vissza.
3. § A természetes nemesi gyermekek, más néven fattyak, valamint az örökbe fogadott gyermekek nem örökölnek eredendően nemesi jogot. A természetes gyermekek és az örökbefogadott gyermekek az Uralkodó és a Királyi Udvar Heroldjának döntésével törvényesíthetőek, és onnantól fogva a törvényes gyermekek minden jogával bírnak.
4. § A nemesek leányági leszármazottjai a nemesi cím birtokosa és az Uralkodó, valamint a Királyi Udvar Heroldjának közös döntése alapján kaphatják meg a leányági nemesi címet.
5. § Aki valótlanul és törvénytelenül nemesnek állítja magát, vagy magasabb nemesi rangot állít, mint amivel valójában rendelkezik, az legyen legkevesebb 50, legtöbb 500 KA-ra büntethető, vagy legyen legtovább 1 esztendőre bebörtönözhető, és ezeken túl legyen pellengérre állítható.
6. § Minden terál nemesnek joga van saját címert, zászlót, jelmondatot, nemesi színeket és szimbólumokat birtokolni. Amennyiben egy nemes címeréről, zászlajáról, jelmondatáról, színeiről és szimbólumáról az Uralkodói vagy Helytartói nemesi levél nem rendelkezik, úgy annak formájáról és fajtájáról maga dönthet, máskülönben a nemesi levélben leírt címert, zászlót, jelmondatot, színeket és szimbólumokat köteles használni. A saját maga által meghatározott címer, zászló, jelmondat, színek és szimbólumok nem egyezhetnek más nemesek címerével, zászlajával, jelmondatával, színeivel és szimbólumaival, nem hasonlíthatnak azokra megtévesztően, valamint nem ütközhetnek Terália törvényeivel, a heraldika és vexiológia szabályaival. Minden nemesi címert, zászlót, jelmondatot, színt és szimbólumot a Királyi Udvar Heroldjának jóvá kell hagynia. A nemesek címereit, zászlóit, jelmondatait, színeit és szimbólumait senki más nem használhatja az őket törvényesen birtokoló nemesen, annak családtagjain, valamint a szolgálatában álló személyeken, szolgálattevőkön, hűbéreseken, fegyvereseken, futárokon kívül. Aki jog nélkül használ nemesi címert, zászlót, jelmondatot, színeket vagy szimbólumokat, az legyen ugyanúgy büntethető, mintha nemesi címet használt volna jog nélkül.
7. § Minden terál nemesnek joga van Terália összes erdejében, ligetében, mocsarában, nádasában, hegyén és nyílt vadasparkjában vadászni, vadat hajtani, vadat csapdázni, solymászni, halászni, kivéve más nemesek, Ligák és Szabad Királyi Városok belső birtokait, valamint az Amazonok Erdejét és a Királyi Vadasparkot. Az ezen vadászatok alatt elejtett vadak és halak ellenértékét nem kell megtérítenie a terület birtokosának vagy a Koronának, amennyiben az elejtett vadak száma nem haladja meg évente az egy medvét, egy nagymacskát, holdhavonta az egy vadkant, egy szarvast, három őzet, öt nyulat, öt fácánt, öt vadkecskét. Az ezen határon felüli állatok értékét ki kell fizetnie a terület birtokosának vagy a Koronának.
8. § Minden terál nemesnek joga van becsületbeli vitáit, a rágalmazással, becsületsértéssel, hamis váddal, házasságtöréssel, szerelemféltéssel, birtokháborítással kapcsolatos ügyeit első vérig vagy lefegyverzésig tartó, de megadással is véget érő párbajjal rendezni. Ezen párbaj kiváltja a törvényes bíróság előtti eljárást, és ha párbajra sor kerül, akkor annak kimenetelétől függetlenül semelyik fél nem fordulhat az üggyel utána a sem helyi, sem a Királyi Bírósághoz. Az ilyen párbajok alatt történő halálok a törvény előtt gyilkosságnak számítanak.
9. § Minden terál nemesnek joga van a temetkezési törvényektől függetlenül saját birtokán vagy bármelyik választása szerinti temetőben, sírkertben vagy nekropoliszban címeres szarkofágba vagy kriptába temetkezni.
10. § Minden terál nemesnek joga van dolga után sietve bármely közrendűekből álló sort megkerülni, és más, nála alacsonyabb rangúak elé kerülni, valamint joga van bármely tömegben, úton, hídon, ösvényen, csatornán utat engedtetni magának, legyen akár gyalog, akár lóháton, akár hintóval, akár csónakkal vagy hajóval. Szükség esetén jogosult máskülönben zárt utakat, ösvényeket, csatornákat, hidakat is használni, vagy akár máskülönben közlekedésre nem használt területeken átvágni. Ha ezen zárt vagy nem használt utak során kárt okoz, azt köteles utólag megtéríteni, de erre hivatkozva az útja nem tagadható meg, azonban ezen jog csak áthaladásra jogosítja föl, és csak nála alacsonyabb rangúak és közrendűek területein.
11. § Minden terál nemesnek joga van a Fegyverviselési Törvény alapján fegyvert viselni.
12. § Ezen törvény jogai a nemesi gyermekekre 12. évüktől fogva érvényesek a nemesi címet családfőként birtokló rokonuk engedélyével és korlátozásaival. 16. évüktől, mint felnőttek, korlátozás nélkül élhetnek ezen jogaikkal.

---

Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.29, 21:49

[Syrus con Sirenac]

Hosszas,s általa alaposnak vélt gondolkodás után feláll székéből, s a Királynő kérésére leadja szavazatát.

- Sárkányváros képviselőjeként a dinasztia törvényt illetőleg jelen formájában nem áll módomban sem támogatni, sem elvetetni, így tartózkodom. Jelen formájában a félelfek képviseleti jogát nem nyugodt szívvel, de támogatom. Tehát Igen.

- A tehetséggondozás ügyét illetőleg ... Tekintve, hogy sok a tehetséges fiatal Teráliában, s valóban kevés esély van taníttatásukra, s állást biztosítani számukra még kevesebb, úgy vélem elsősorban a hiányszakmákat kellene előtérbe helyezni, ennek megfelelően indítani képzéseket, s gondoskodni arról, hogy munkát biztosítsunk részükre. Amint ismeretes, mire is van szükség, kit tudnánk foglalkoztatni, szerintem csak akkor indulhat be állami részről a tehetséggondozás.

Visszaül helyére.

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.28, 09:52

[Rakhmal Owendroll]

*Az apró törpe szokásához híven minden különösebb előjel nélkül csusszan le ülőhelyéről, s torokköszörülve hívja fel magára a figyelmet*
Khm... nos, az elhangzottak igen érdekesek, így egy pár szót immáron magam is szólanék, ha szabad *jókedvűen vigyorog egyet, mint ki tisztában van vele, hogy költői kérdése csak egy választ kaphat, s már folytatja is*
Ami a szavazásokat illetné, a dinasztia törvényre igen a voksom, a félelfek ügyében pedig a törpék nemleges állásponton vannak. Felmerült azonban egy olyan kérdés, ami felettébb felkeltette az érdeklődésemet, ez pedig a tehetségek gondozása. Amennyiben a vita végén megszavaznák, mely területeket óhajtja a Királyság támogatni, nos, amennyiben ezek között a számtan művészete is helyet kapna, abban az esetben szeretném boltom negyed évi bevételét felajánlani erre a célra.

*Még egy kicsit állva marad, hogy felmérve szavai fogadtatását.*

[Haldgawen hadnagy]

*A szőke hajú férfi az egyik rövid időre beálló csendben egyszerűen felegyenesedik, s zengő hangon bejelenti*
Mindkét tárgyban a szavazatom igen.
*S nem várva semmire sem vissza is ereszkedik helyére.*

[Crysalantanasia]

*Apró sóhajjal emelkedik ismét fel, hogy szóljon*

Ami a Helytartó által bevezetett intézkedéseket illeti, azokat jóváhagyom, mostantól teljes erejű rendeletként érvényesek.

A szavazásokat Mozó Jegyző pillanatnyi hiányában magam fogom lezárni a szavazatok összesítése után, mivel a szavazásra megadott határidő és már a hosszabbításra szánható időkorlát is bőségesen letelt. *Alaposan átvizsgálja a kezében tartott papirosokat, bár anélkül is tudja a jelenlegi állást, majd Syrusra néz*
Ami a kérdéseit illeti, uram, amint a jogszabály címe és szövege is tartalmazza, az az Uralkodóra vonatkozik, annak regnálása idején. Vagyis amennyiben az Uralkodó elhuny, lemond, törvényes keretek közt eltávolítják a trónról, onnantól kezdve már nem ő az uralkodó, így rokonai sem lesznek többé Uralkodói rokonok s nem illetik meg őket a szóban forgó törvény adta jogok, nem terhelik az abban lévő kötelezettségek.
Ugyanígy a válasz a második kérdésére is benne van az Ön szavaiban is. Amennyiben valaki egy címet, posztot Uralkodói tisztjéhez kap, akkor az a mindenkori Uralkodót illeti meg. Ha azonban a Trónt elfoglaló személy név szerint kap valamit, akkor az hozzá kapcsolódik. Hogy példával éljek, az ön kezdeményezése által a családomnak név szerint juttatott hercegi cím a családomé, én és leszármazottaim attól függetlenül rendelkezünk vele, hogy én a Trónon ülök-e vagy esetleg bármely okból lemondok róla. Azonban amennyiben hadiállapotot lennék kénytelen kihirdetni, s ezáltal Hadúri rangra emelkednék, mivel az Uralkodó poszthoz kötődik, a hadiállapot ideje alatti elhalálálozásom vagy lemondásom esetén természetesen nem maradna nálam illetve családomnál a rang.
Kérem, ezen információk birtokában legyen szíves leadni szavazatát, mivel sem nekem, sem másnak nem tiszte eldönteni, elfogadhatóak-e az Ön számára ezek, s merre befolyásolják döntését.
*Hajtja meg finoman fejét a képviselő felé, mielőtt Shemyayre tekintve folytatná*

Lagúna és Mercádia ügyében mindenki előtt kijelenthetem, hogy Terália lehetőség szerint semleges szeretne maradni. Ennél részletesebben azonban nem áll szándékomban e teremben kitárgyalni, mivel elég érzékeny terület ez, mely sok apró diplomáciai lépést is igényel. Kérem, hogy az ülés után Ön és Alewyan Helytartó keressenek fel az irodámban, ahol minden részletre kiterjedően át tudjuk tekinteni a témát, mielőtt e súlyos kérdésben bármilyen konkrét lépést tennénk. Köszönöm.

*Rövid szünetet tart, aztán mélyebb lélegzetet véve szólal meg ismét.*

Ígértem még beszédem elején a szavazatok jelen állásának ismertetését, ne maradjon el hát:
A Dinasztia törvény jelen állása:
15 igen - (Tallner [Haldgawen hadnagy], Mitfien [del Rawel lovag], Sárkánybarlang [Dragonclaw grófnő], Amazonok erdeje [Namirelen grófnő], Menedék [Sulla], elfek [Irina kisasszony], törpök [Owendroll úr], Crysa (3x), Alewyan Helytartó (2x), ves Anndor Főkamarás, Shemyay Főkonzul, de Lamar Főkódexőr, Le Fonz Főpohárnok, Caleanwyn Főmágus)
0 nem
1 tartózkodás - (Sír Szövetsége [Varjú úr])

A félelf faji képviselet állása:
10 igen - (Tallner [Haldgawen hadnagy], Mitfien [del Rawel lovag], Sárkánybarlang [Dragonclaw grófnő], Sír Szövetsége [Varjú úr], Menedék [Sulla], Crysa (3x), ves Anndor Főkamarás, Caleanwyn Főmágus)
6 nem - (Amazonok erdeje [Namirelen grófnő], törpök [Owendroll úr], Alewyan Helytartó (2x) Shemyay Főkonzul, Kylwog Főkódexőr)
0 tartózkodás

Kérném, hogy aki még nem adta le szavazatát, az hétfőig tegye meg, amennyiben szeretné, akkor lezárjuk a szavazást. Emellett felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy egy alkalommal lehetőség van a már leadott szavazat megváltoztatására is a lezárás előtt.

Továbblépve még felkérném a jelenlévőket, hogy mielőtt a tehetséggondozás kérdése szavazásra kerülne, mindenki fejtse ki, szerinte mely területeken lenne értelme egy ilyen programnak. Hosz beláthatjuk, minden téren nem lehet ezt megtenni, se ahogy Navia le Fonz úrnő is mondta, mindenkit nem lehet segíteni, határokat kell szabni. Emellett úgy vélem, a kiemelkedő tehetség egymagában nem mindig elég a boldoguláshoz, így egy kis rásegítés nem árthat.
Rakhmall úr például a számtant emelte ki.

*És természetesen kíváncsian várja Navia terveit a Királyi Vadasparkról és állami ünnepekről.*

//Crysa//

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.28, 09:49

[Alew]

Mivel nem kaptam választ a kérdésemre, Shemyay Főkonzul asszonnyal kell egyet értenem, és a faji törvényre nemmel szavazok. Ez nem a félelfek, mint faj ellen szól, de a jelenlegi helyzet és jelenlegi szabályozás nem alkalmas erre. Egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy a faji képviseleteket át kell gondolni, és ha szükséges, újra kell szabályozni.

Minden mással megvárom a Királynő őfensége véleményét.

---
Alew

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.16, 18:53

[Syrus con Sirenac]

Az elhangzottak közben papírosra néhány dolgot jegyez fel, majd jelez Phellanak, ki diszkréten sorolva hozzáérkezik. Halkan utasítással látja el őt, majd az biccent, s elhagyja a Tróntermet - előtte természetesen meghajol a Trónus, s Crysa felé. Az Udvart elhagyva Sárkányváros felé indul. Lévén a szavazásokat nem zárták még le, így felel az időközben felvetett, hozzá intézett kérdésekre, felszólalásokra - feláll helyéről.

- Miss La Fonz! Kérdésére feleletemet egy földi szólással kezdeném, melyet itt is ismerhetnek: „A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.” Továbbá ahogy a He... A Marshall Úr is megjegyezte volt, vérbeli hivatalnok vagyok, vagyis azzá váltam. Kereskedőként érkeztem Teráliába, s letelepedtem itt. Sárkányváros Városi Tanácsában három éve kaptam helyet, tavaly Lucien Monfort, vagy ha jobban tetszik Lucien Glenius Polgármester székét vettem át, s vele Sárkányváros vezetését. Noha rövidnek tetszhet az idő, mit jelenlegi tisztségemben betöltöttem eddig, arra viszont már rá kellett jönnöm, hogy mind helyi, mind országos szinten nem egy színészlélekkel ültem le már tárgyalni, nem egy egyén mutatott más orcát felém, s megint mást mások felé. Túlzott óvatoskodásom, bizalmatlanságom meglehet zavaró Önnek, s másoknak. Bizodalmam megkérdőjelezhetetlenül a Korona, illetve Istenem felé van csupán – nem mindig ebben a sorrendben természetesen. Ne vegye senki se sértésnek, hogy teljes mértékben nem bízok meg senkiben sem, nagyon is közismert, s igencsak igaznak tartható a mondás itt Teráliában, mely szerint „Tartsd magadhoz közel a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet!” Bár gondolom ez nem újdonság itt sokak számára, kik most baráti arcot, kezet nyújtanak, nem biztos, hogy holnap segítenek, ha a szükség úgy kívánja. Listákat kérek igen, mert ahhoz, hogy Teráliát tartósan, biztos kezekben tudjuk, ismernünk kell töviről, hegyire minden egyes lakójával egyetemben. Túl nagy a mozgás a Viharsarokban, s a határokon, a kordékon be-, s ki több különös figura jelenik meg, ahogy a be-, illetve kihajózó bárkák némelyike is igencsak kétesnek tekinthető. Ahogy ez persze minden helyen fellelhető probléma forrás, s teljes egészében talán nem is nyomon követhető, vagy lenyomozható. Én mégis arra törekednék, hogy minél teljesebb képet kapjunk róluk, az ittlévőkről, bejövőkről. Talán szőrszálhasogatásnak tűnik egyesek, vagy mindannyiuk szemében a dolog, de tanulván abból, hogy semmi sem arany, ami fénylik, igyekszem mindenben a lehető legaprólékosabban eljárni.

A rómaira tekint, ki a többivel ellentétben nem távozott, mely kissé meglepi ugyan, de egyelőre szóvá nem teszi. Orcájáról leír valamelyest a vámpírokról való véleménye, de tekintettel arra, hogy Sárkányvárosban is lelhető fel belőlük, biccent feléje, noha gesztusa a férfinak cseppet sem biztatóan kecsegtet. – A meghívást hálás szívvel elfogadom, s amint alkalom adódik rá, úgy részt veszek a vacsorán – feltéve persze, hogy az étlapon nem magam szerepelek.

- Továbbá... - Shemyay felé fordul. - Ha valóban csak az Ön által felvetett három lehetőséget javasolja, Főkonzul, úgy Sárkányváros képviseletében... – Nehéz sóhaj hagyja el ajkait, mely után számára még nehezebb szavak. – Mercádia mellé állást javaslok. - Végeztével visszaül helyére.

Namirelen

Namirelen

  amazon prieri

 • Fórumita
 • 342 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.11, 09:47

[Namirelen]

A dniasztia törvényre igen a szavazatunk ami a faji törvényt illeti viszont nem.
*Nem is ragozza tovább a szót. Ezekben most tudott dönteni és a felszólalok többsége már el is mondta mi a véleménye és sok mindennel egyet is értett, így nem kívánja húzni az időt.*

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.11, 07:35

[Shemyay]


Tisztelt egybegyűltek, a félelfek faji képviseletével kapcsolatban már leadtam a szavazatom, és elmondtam az indoklást. Bár bevallom, korábbi tapasztalatra építettem, s talán nem vagyok teljesen tisztában a Teráliai viszonyokkal. Amennyiben a helytartó úr kérdésére választ tudnak adni. S terália félelfjeinek saját kultúrája, szokásai és közösségtudata, illetve utóbbival kapcsolatban de-facto saját közigazgatással rendelkeznek, legalábbis annyival, hogy egy vezetőt meg tudjanak nevezni maguk közűl, úgy hajlok arra, hogy igenre változtassam a szavazatom.

A törvényhez magához még annyit fűznék hozzá, talán csöppet szerencsétlen ilyen célokból faji megkülönböztetésre alapozni a képviseletet. Bár valóban léteznek monokultúrák, megjegyezném, hogy a legtöbb fajon belül vannak elkülönülő kultúrák, etnikumok, amelyek elkülönülő egészeket alkotnak. Illetve léteznek fajokat áthidaló közösségek. Alighanem ezért is veszik egy kalap alá "zöldbőrűek" néven az orokokat és goblinokat, mivel saját tapasztalat szerint is megesik, hogy ezek és még néhány faj együttél, ugyanazon szokásosokon és kultúrán osztozkodva.
Talán nem ártana a faji képviselet törvényét némiképp átdolgozni. Természetesen belpolitikai ügyként ez nem az én feladatom, ez csupán egy felvetés. Amit a terál viszonyokkal jobban tisztában lévő tanácsokok átgondolhatnának.Ami az én feladatom, és Sirenac felvetésére reagállnák itt, az a külpolitika. Valóban csak három lehetőséget vetettem fel, ezen túl pedig akad még pár, illetve azoknak számlálatlan variációja, ha a részleteket nézzük.

Amiért az általa felvetett, és más lehetőségeket nem soroltam fel, mert nem reális lehetőségek. Ha bíriót akarunk játszani két fél között, aki ezt nem kérte, s eszükbe sincs békülni, az jobb esetben ugyanazon hatással jár mintha semlegesek akarnánk maradni, és semmit se tennénk, roszabb esetben kivívjuk mindkét fél dühét.

Az aktív fellépést mindkét fél ellen, ezt úgy vélem ön sem gondolta komolyan. Bár paradox módon épp ezzel érhetnénk el az ön által felvetett békítést. Hogy mindkét fél félretegye az egymással való viszolygást, és egyesült erővel szálljon szembe a hódítókkal, velünk. Gondolom senkinek nem kell mondanom, hogy ez aligha a mi érdekünk, hacsak nem rejteget Sirenac úr, mármint Sárkányváros a háta mögött egy ugrásra kész inváziós erőt, s nem váltottunk hirtelen hiperagresszív terjeszkedési politikára a szomszédainkkal szemben. S akkor remélhetőleg már teljes világhódító terv is van a markunkban, a hozzá szükséges eszközökkel együtt. Úgy értem, egy ilyen lépés után eleve ezt fogja hinni minden ország ezen a kontinensen, akár elébe is mehetnénk a dolgoknak.

nurwing

nurwing

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 136 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.10, 16:37

[Faustus Cornelius Sulla]

Alaposabban megnézi magának Syrenacot, mikor az össze akarja számoltatni a vámpírokat. Végül feláll, s egyenest a sárkányvárosira néz.

- A vámpírok Menedékének nevében mindkét törvényre a szavazatom: igen. Syrenac úrfinak pedig lehetőséget adok, hogy egy mámoros, borgőzős vacsora keretein belül maga számolja össze a Menedék lakóit...

A fehérruhás római ezzel vissza is ül a székére, s a továbbiakban körmei állapotának szenteli figyelmét.

Módosította nurwing: 2013.06.10, 16:38


sinister

sinister

  Érdeklődő fórumozó

 • Fórumita
 • 76 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.10, 16:09

[Sinister]

Bár a királynői szék nagyon szimpatikus volt a számára, mégis oldalra és fel ült Lanayával, mintegy "elbújtak" a terem fala mellett. Jól látnak, legalábbis ő biztosan, a lány kedvéért pedig néha-néha hajlamos arra, hogy részletesen elsuttogja neki a távolabb ülők mimikájának komikus vagy éppen ijesztő elemeit.
A maga részéről semleges a borzongást kiváltó témákban, élénk csillogású sárga pillantása általában a megszólalókon, de néha inkább Alew herceg reakcióját lesi az elhangzottakra, különösen, hogyha azok szörnyen ostobán hatnak. Mint mondjuk a Mercád-expedíció témájában. Haj, szép Mercád kedvert fajú lányok~
Vigasztalón cirógat végig Lanaya hátán, ahogy a mágikus témát érintik, megmosolyogja a súgását, derűsen és könnyedén, bár a pillantását ritkán fordítja rá, érzi maga mellett, amikor összeszorul az a pici fehér szív a mellkasban, összefűzi az ujjaikat. A szabad hallgatózásnak mindig van egy olyan árnyoldala, hogy a boszorkány és a félelf olyasmiket is hallhat, ami esetleg kihozza a józan béketűrésből. És igen, van olyan, ami még a vöröst is kibillenti a lelki egyensúlyából. Narancssárga szemei összeszűkülnek, a pillantását a beszélő Shemyay felé kapja, az ujjai megfeszülnek a lány kezébe, és a füléhez hajol.
- Hiába szörnyen ügyes valaki diplomataként, ha egyszer a kutyák behízelgő természetével dolgozik, nem pedig az eszével, hogy ne lássa be, két faj keveréke egy új fajt fog létrehozni szükségképpen. És a mennyiségi képviselet lényegét sem érti. És persze azt sem, hogy a félelf fajnak azért kell képviselnie magát, mert Terália mozgatórugói, úgymint pénz és egészség - céloz Naorára és Mayvelire, Cintiát még bele se veszi. - Vagy még nem látott félelfet közelről, és nem tudja miben különbözik az embertől és az elftől testben, lélekben és érdekben. Mondjuk az a sok szőr lehet pont kitakarta a lényeget.
A nyilatkoztatot mindazonáltal meghagyja az okosabbaknak és jeletősebbeknek. Arenhisa bevonulása tereli el a figyelmét, megemeli a szemöldökét, gunyoros félvigyorral viszonozza a kézjelet, hogy aztán Alew újabb szólásra emelkedése középtájon ismét felbosszantsa. Ha nem is ficereg annyit, mint Lanaya, most ismét a füléhez hajol.
- Már csak azt kell, hogy te is úgy gondold, hogy a félelfek emberként vagy elfként élnek és elhagylak - sóhajtja kesernyés-bús iróniával.

Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.10, 12:36

[Navia]

A félelfek ügyében szólnék, a saját világom egyik könyvéből, a "Fajok kódexéből" idéznék:
"Egyik szülőjük elf, míg a másik ember, s ez
a kettősség életük során végigkíséri őket. Gondol-
kodásmódjukban inkább emberek, külsejük azon-
ban magán viseli elf őseik örökségét. Könnyedeb-
bek mint az emberek, vonásaik megnyerőek, hajuk
szőke, olykor ezüstszín, szemük legtöbbször ibolya-
kék. Állandóan nyughatatlanok, így nagyon sok ka-
landozó kerül ki közülük. A természet furcsa finto-
ra, hogy két félelf utóda is félelf, sőt egy félelf és
egy elf frigyéből is csak félelf születhet. Viszont
félelf és ember kapcsolatából mindig ember szüle-
tik."

Ezek alapján külön fajnak tekinthetőek már csak azért is, mert szerepelnek a _fajok_ kódexében, egyszer. Szóval részemről támogatom az ő külön faji képviseletüket.

Továbbá, Syerac úr... Személy szerint a vámpírokat és a vérfarkasokat is külön fajnak titulálom. Mindkettő egy-egy istenségtől származtatja magát, szóval külön, teremtett faj. Ugyanígy a vérlények is lehetnek egy egy faj. A zöldbőrűekre pedig esetenként rá lehet hagyni, hogy ők egy fajhoz tartoznak-e, összefognak-e, vagy mégis, tekintik-e egymást kis-nagy testvéreinek. Hol húzhatjuk meg a határt? Már meg is húztuk. Amely faj létszáma eléri az 5000 főt, nem, nem 4999,99999999999-et, hanem 5000-et, azok küldhetnek ide képviselőt, legalábbis az én józan, paraszti eszemmel ez így logikus. Ha 5 gyermek fog hiányozni és az adott fajnak elképesztően fontos lesz, hogy valaki képviselje az érdekeit, higgye el nekem, hogy nagyon gyorsan fog születni még 15 gyermek.
Egyébként megkérdezhetem, hogy mi az oka a túlzott bizalmatlanságának a tanács tagjaival szemben? Mitől fél?

Haladva a sorral, a népszámlálás már teljes egészében készen van, csupán az alkalmat vártam, hogy a tanács elé terjesszem, s ha megfelelőnek találják, akkor a megszavazás után azonnal megkezdődhetnek a munkálatok, s rá egy hétre meg is születhetnek az eredmények.

Kylwog úr, visszatérnék az Ön kifaggatásához: A kastéllyal mi a helyzet? Fejtse ki kérem, hogy a mágikus ellenőrzést ott hogyan gondolta a gyakorlatban. Részletesen.Mondok egy példát: ha adott esetben egy démonnal folytatok aktust több szinten és síkon, aztán az ebből foganó magzatomat ölöm el mágiával, hogyan vizsgálná ki és hogyan járna el? Vagy nem ön, hanem a kastélyhoz kirendelt szakembere? S mi lenne az ítélet? Egyáltalán... Ki hozna ítéletet? Valamint mi a helyzet azokkal a lényekkel, például a vámpírokkal, ha már itt tartunk, melyek mágiája eltérő jellegű, mint egy varázslóé, adott esetben. Azt képes érzékelni? S mi a helyzet az elme erejével, a pszível? Teljesen máshogyan működik, mint a varázslatok, mégis... Nem alábecsülendő képesség ez. Persze azt hiszem, ezt Önnek tőlem sokkal jobban illene tudnia. Továbbá a mágikus lényekkel mi a helyzet? A sírkert egyik tagjától nagyon régen kaptam egy zombi macskát. Azóta is az egyik kedvenc játékszerem az az állat, vagy lény, vagy mifene, mégis biztos vagyok benne, hogy nem éppen pozitív mágiát áraszt magából szegényke. Őrá konkrétan milyen ítélet várna? Hát az egyéb,mágikus tárgyakat meg tudja különböztetni a hosszú távú mágiáktól? Tudom, hogy kötözködésnek hat, de az, amit ön készül elérni, az én varázstárházam 70%-át betiltaná élből, kb. Lehet, engem is, vagy legalábbis nem ritkán látogatnának meg az ön... khm... képviselői, hogy ezúttal éppen mit alkottam, vagy mit nem. Javaslom, hogy hozzunk legalább 10 _életszerű_ példát, amiknek a megoldását pontosan levezeti nekünk Kylwog úr, aztán talán egyszerűbb a döntés.
A tehetségek ügyében: tartózkodom. Úgy vélem, hogy aki _igazán_ tehetséges, ő úgy is megtalálja a módját, hogy változtasson a sorsán, vagy a sors megtalálja a módját, hogy változtasson a tehetséges fiatal életén, ha úgy tetszik. em feltétlenül kell _sokkal_ megkönnyíteni az életet, nem tesz jót az embereknek, könnyen elaknászosodnak. Jómagam jelenleg hét tanítványt vállaltam magam mellé, ha már itt tartunk, szóval köszönöm, de többet nem kérek egyelőre.

[Irina]

*Navia után egyből ő szólalna meg.*
Nos, hagyományosan a félelfeket az emberek és elfek keveredéséből származó humanoid fajnak tekintjük. Ezzel állást is foglaltam, részemről ők külön faj. Nekik is, nekünk is, az embereknek is kellemetlen ez a szerencsétlen elnevezés, mely folyton arra készteti a különféle lényeket, hogy az elfekhez hasonlítgassák szegénykéket, bár nyilvánvaló, hogy van egymáshoz közünk, még ha olyannyira kevés is. S még valami a törzsekről, együttélésekről... Ismerik önök a tigriseket? Ők nagymacskafélék, általában gyönyörű, aranybarna bundájuk van, melyen fekete csíkok futnak végig, s a hasuk fehéres. Igazán fenséges állatok. Tudják, ők magányosan vadásznak a területükön, csupán párzáskor találkoznak a hímek és a nőstények, hosszabb ideig pedig csupán a nőstény él együtt a kölykeivel. Ez egyébként nem egyedülálló az állatvilágban, mégsem mondjuk azt, hogy a tigrisek, vagy párducok nem különálló faj. Legalábbis a hozzáértők nem mondanak ilyet, s engedjék meg, hogy hozzáértőnek merjem vallani magamat. Én némi rosszindulatot félek felfedezni a félelfekkel szemben, noha én sem kedvelem őket feltétlenül, s szegény Naora úrfi sem tudta megfelelően megvédeni ezúttal fajtársai érdekeit. Persze ez nem is feltétlenül várható el tőle. Mindegy is, ne válaszoljanak, de részemről, ha már konkrétan az én véleményemet kérdezték, zokszó nélkül bólintok rá a faji képviselet megadására a félelfeknek. Vagy ha nincs, akkor a ligák nagy részétől is el lehetne venni, elvégre elég sok olyan liga van ,ahol a legtöbben emberek, úgyhogy mivel mindenki ember, ezért elég egyet ideküldeni, az képvisel mindenkit, válasszanak egy oylat, amelyik mindegyik mesterséghez ért, nemde? Önöknek ez olyannyira abszurd lehet, mint számomra azt hallani, hogy a félelfek nem különálló faj.

Navia; Ildi...

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.09, 22:05

[Kylwog De Lamar]

Megvárja míg az érvek és ellenérvek csendbe fordulnak, addig is hevesen keresgélt a papírjai között. Majd szót kér, feláll a főkódexőri székéből, és megköszörüli a torkát.

-Tisztelt tanács, elsőként szeretném igen szavazatommal támogatni a dinasztia törvényt, majd pedig szót emelnék a félelfek szavazati jogával szemben. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de kivitelezhetetlennek vélem ezt, több okból is. Elsőként a szaporodás miatt, ugyanis elenyésző esetben történik meg az hogy két félelf szülőnek, félelf gyermeke szülessen. Sokkal inkább nevezhető ez a gyermek embernek, a reprodukció során a gyermek, emberibb vonásokat visel, mind a faji külső jellemzőket tekintve, mind az életkort és a tehetségeket tekintve. Az így született utód még kevesebb félelf vonást örökít tovább, ha a őőő... párja első generációs félelf. Így a vérvonal kivész, az utód pedig kiesik az úgymond faji meghatározhatóságból. A másik érvem pedig a kulturális egység, ami az előző érvemre vezethető vissza, ugyanis félelf, csak egy elf és leggyakrabban egy ember frigyéből születhet. De léteznek egyéb esetek is természetesen. Kimondottan félelf közösségek nem léteznek, tisztelet a kivételnek, kisebb törzsek, és háborús időkben a kitaszított hontalanok szoktak ilyen közösségeket alkotni, de 2 generáció múlva ezek már emberi közösségnek tekinthetőek. Így nagy sajnálatomra de ez ügyben határozottan nemleges a válaszom. Mindaddig míg faji képviseletről beszélünk, nem pedig egy liga megalakulásáról.-

Rendezi a papírjait és folytatja.

-A regisztrációs javaslatom szemlátomást sok ellenérvet váltott ki, és valóban túl bonyolult a kivitelezése még számomra is, ám egy régebbi gondolatomat elővéve, és ezzel keverve új javaslattal élnék, vagyis módosítanám az előzőt. Egy már korábban megrekedt ötletemmel kombinálnám, ami nem regisztráción alapul, hanem a rendfenntartás éberségén, és némi mágikus segítségen. A terv a következő, településenként egy vagy több, lélekszámtól függően, mágikusan kiokított, rendőrt, csendőrt adnánk az adott helyőrséghez. Illetve a székhelyükön elhelyeznénk egy-egy mágikusan megbűvölt, és felkészített érzékelő kristályt, amely minden egyes varázslatnál, mágikus befolyásnál jelezi az őt kezelő személyzetnek a hatás pontos irányát, és távolságát, ez a kezelő pedig felderítheti a szándékot, vagy a hatás kiváltóját, esetleg mindkettőt. Ezzel könnyítve meg a törvény betartatását. Mondanom sem kell, hogy ezek az eszközök szimpatikus mágiával össze lennének kötve, a mágustorony nagy térképével, így közvetlenül mi is eljárhatunk bizonyos ügyekben. Ezzel kapcsolatban szeretnék még annyit, hogy sajnos nem tudunk konkrét mágia formákat betiltani, ugyanis a fáklya segíthet a tájékozódásban, de felégethet akár egy várost, ugyan így segíthet vagy árthat, egy-egy mágia, amit pedig nem ismerünk az ellen nehezebb védekeznünk is. Elég ha csak a demonológiát említem, amivel épp úgy el lehet űzni egy démont, mint megidézni azt. Megfigyelnünk kell és értékelni. Kérem Mozó urat ezt továbbra se tűzze még ki szavazásra, szeretném ha a tanács véleményét fejezné ki.-

-Továbbá. A tehetség gondozást elsőként kicsiben szeretném elkezdeni, mágikus affinitással rendelkező fiataloknak ajánlanám fel az ösztöndíjat én magam, és állnám a költségeiket ezzel biztosítva lehetőséget, de ennek kiterjesztésében mondhatnám, hogy Navia kisasszony is biztos örülne, pár gyors észjárású fiatal tehetséges szervezőnek, ahogy biztosan örömét lelné Arenhisa úrnő néhány tehetséges szobrászban, festőben, dalnokban, abban is biztos vagyok, hogy a fiatalok között találhatnánk kimagasló vívókat, íjászokat, számvetőket, filozófusokat, mérnököket. Csupán arra kérem a tanácsot, hogy szavazzon meg egy minimális összeget ösztöndíjként ezeknek a fiataloknak, hogy ne csak minden tizedik tehetség kamatoztathassa tudását, elsőként csak annyit kérek, hogy duplázzuk meg ezt a számot, adjunk egy kicsivel több reményt, és biztos vagyok, hogy busás jutalmat jelent ez Teráliának a következő nemzedékek szemében. Hajlandó vagyok birtokom bevételeinek egyharmadáról lemondani, 10 éven át a kincstár javára, ennek érdekében. Továbbá ha szükséges személyesen keresem meg azokat a mesterembereket, és képzett szakembereket, akik hajlandóak még egy tanítványt fogadni, ha a tanács úgy kívánja. Remélem mind osztozunk ezen célkitűzésben, és lelkesedésemben. Mozó úr kérem erről most már lehessen szavazni. Köszönöm.-

Visszaül a helyére, és idegesen tördeli újait, nem biztos a dolgában, ám kitörő lelkesedésével szerette volna magával ragadni a tanácsot.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.09, 15:56

[Alew]

Semmi szükség átvételi elismervényre, Sirenac úr. A Királynő, a Helytartó és az egész Nagytanács látta, hogy átadta. Kételkedik bennünk?

*Mivel nem látja, mi van a könyvben, nem is tud megjegyzéseket hozzáfűzni.*

Köszönöm, Tanácsos úr, hogy átadta a könyvet. Hálás vagyok az együttműködésért. Sajnálom, hogy illetlen utalgatásba kell belemennünk, örülnék, ha felfrissítené ezek szerint homályos emlékezetemet. Akárhogy is, biztos vagyok benne, hogy ez a napló segíteni fogja Terália déltengeri politikáját.

*Alew és Crysa éppenséggel mindketten voltak, ha nem is tolvajok és földet túró parasztok, de számkivetett vadászok, erdőjárók, kalandorok, mindketten ismerik a túlélésért folytatott kemény munkát - de ez nem tartozik ide, mint ahogy Navia kétségei is csak akkor, ha ki is mondja azokat.*

Nem vagyok járatos a mágiában, de amit a Főpohárnok asszony mond a fejlődésről, és főleg arról, hogy az ilyen tilalmakat mennyire könnyű kijátszani, igen elgondolkoztató. Én hasznosnak találnék valamiféle egyértelmű szabályozást a feketemágiáról, arról, hogy mit tiltunk meg, hiszen a bűncselekményeket is tiltja a törvénykönyv. Tudjuk, hogy a tolvaj megpróbálja majd kijátszani, de attól még tiltjuk a lopást. De a regisztráció már más kérdés. Számomra kifejezetten releváns a Főmágus asszony véleménye, mégiscsak az ő szakterülete ez. Azt hiszem a lényeg az, hogy nem a tettet, hanem az eszközt akarjuk szabályozni. A gyilkosság bűn. Bűn akkor is, ha puszta kézzel ver agyon valaki egy embert, akkor is, ha levágja karddal, és akkor is, ha mágiával emészti el. A csempészés is bűn, függetlenül attól, hogy csónakkal, öszvérháton vagy térmágiával történik. A bűncselekményt büntessük, ne az eszközt. Ellenben a fegyverviselést is szabályozzuk, így jogosnak érzem, hogy bizonyos mértékben a mágiahasználatot is szabályozzuk. Egyes, nagy veszélyt hordozó mágiaformákat, melyek akkor is bajt okozhatnak, ha jó célra akarják használni őket, és azokat, melyek könnyen bűnre csábíthatnak, szabályozni kell. Bizonyos mágiaformákat, például az időjárásmágiát állami felügyelet alá érdemes vonni. Nem azért, hogy kitoljunk a druidákkal és viharvarázslókkal, hanem hogy senki ne játszhasson kedvére az esővel és széllel, ami emberek ezreinek életét sodorhatja veszélybe. Ez legyen a cél, ne a regisztráció. Még egy apróság. Sok jelenlévő számára evidensnek tűnhet, hogy elsőként a nekromanciát tiltanánk be. Már pedig a Sír Szövetsége és a Sírkert is régi és megbecsült Ligái Teráliának, az élőhalottak teremtése állami monopólium, melynek hasznaként a Sírkert hatalmas összegeket fizet be a Kincstárba, és a bíróságok is használják a nekromanciát. Vagy, még egy, illúziókkal roppant könnyű csalni, lopni, zsiványkodni, mégsem gondolja senki, hogy be kellett volna tiltani Glowface Király mágiahasználatát. Mélyen megfontolandónak érzem Shemyay úrnő mondatait is, köszönöm, Főkonzul asszony. Számomra, Syrenac úr, eddig sem volt kérdéses, ha lesz regisztráció, akkor az mindenkire vonatkozik majd.

Ami az iskolákat illeti, Teráliában mindenki járhat iskolába, erre törvény van, és működnek is az iskolák. Ez nem probléma. Amit ön mond, az persze komoly probléma. A lehetőség nyitott minden fiatalnak, de ha elszöknek, akkor nem tudnak iskolába sem járni. Ez így igaz. Vannak árvaházak, ahova befogadnák őket, de gondolom oda sem akarnak menni. Kérem, Főpohárnok asszony, dolgozzon ki egy javaslatot ezen problémák orvoslására, hogy csökkentsük az otthonról megszökő gyerekek számát, és mihez kezdjünk azokkal, akik az utcán élnek. Köszönöm.

Úgy vélem, hogy arról lenne érdemes szavaznunk, hogy kívánjuk-e a Kincstár, a Korona pénzéből támogatni a kiemelkedő tehetségeket, hogy minden figyelmüket a fejlődésre fordíthassák. Ugyanakkor a Kincstár igen szűkösen áll. Intézkedtem az adószedés megkezdéséről, kérem ves Anndor Főkamarás urat, hogy készítsen tervet a minél hatékonyabb adószedésre, tekintse át a jelenlegi adókat, azok várható hasznát, valamint a monopóliumok és vámok bevételeit, és tájékoztasson arról, mire van, és mire nincs forrásunk a Kincstárból.

De mindezeket a Királynő öfelsége is mind elmondta, köszönöm, asszonyom.

*Mosolyogva meghajol Crysa felé.*

A dinasztiatörvényt illetően a legteljesebb mértékben a Királynő mellett vagyok, főleg Morgwaith Király és Adelina királynő ügyei után. A szavazatom igen. És bár én magam így is elégedett vagyok a törvénnyel, helyt kell adnom Syrenac úr módosító javaslatainak, támogatom azokat.

Ami a félelfeket illeti...Shemyay Főkonzul asszony indokai engem meggyőztek. A faji képviseletek azért vannak, hogy segítse a fajt életmódjának és ősi szokásainak megfelelően részt venni a döntéshozatalmban, és hogy érvényesítse közös érdekeit. Azonban a félelfek emberként, vagy kisebb részben elfként élnek, nincsenek ilyen értelemben ősi szokásaik és közös érdekeik. Amit ves Anndor báró mond...nos, a faji képviseletek nem egy-egy személy érdemeire alapoznak, hanem a faj, mint egész Teráliában betöltött szerepére. Kérem, Fenséges asszonyom, és ves Anndor Főkamarás, indokolják meg nekem, miért szükséges, hogy a félelfek ilyen módon szavazati joghoz jussanak annak fényében, hogy a faji képviselet az imént elmondottak miatt létezik. Roppant kíváncsi lennék az elfek képviselőjének, Irina kisasszonynak, és a szintén elf Calaenwyn Főmágus asszonynak a véleményére is. Egyelőre nem szavazok, de erősen hajlok Shemyay úrnő véleményére. Sokféle politikai eszközzel élünk, nem titkolom, de számomra ez nem az. A szükséges létszám ötezer fő, amúgy. Nem hiszem, Syrenac úr, hogy fel kéne ülnünk az érzelmi zsarolás hullámainak. Ves Anndor báró úr, személyes sértésnek venné ön, vagy gyönyörű felesége, ha a Nagytanács nem fogadná el a fent tárgyalt érvek mellett a félelfek faji képviseletét?

Ugyanakkor ismét felhívom az egész Nagytanács figyelmét, hogy a Nagytanácsról szóló törvény szerint mindenki minden szavazás során egy alkalommal megváltoztathatja a szavazatát.

Megkaptam a listát a nagykövetekről, köszönöm Shemyay Főkonzul asszony.

Köszönöm a tájékoztatást a diplomáciai lehetőségekről. Egyeztetni fogok önnel Főkonzul asszony, és a Királynővel, valamint a Kistanáccsal, és ha kiakalítottuk az álláspontot, akkor azt a Nagytanács elé hozom, ahol megtárgyaljuk és szavazunk róla. Ezen ügyben kérem Crysalantanasia Királynőt, hogy jelölje meg a számára alkalmas időpontot.

Amennyiben Őfensége elfogadja a rendeletemet, akkor nem szükséges kérni a Nagytanácsot a Tűzőrség kapcsán semmire, Syrenac úr, mert meg fogom tenni a szükséges lépéseket mind a Tűzőrség, mind a Vízkapitányság ügyében. Megerősítem a szavait, a sárkányvárosi tűzőrök példás munkát végeztek Feangradban és Mitfien más részein, mind a tüzek megfékezése, mind az őrposztok kiépítése, mind víztornyok, mind az öntöző- és levezető csatornák tekintetében.

Szeretném egyszer és mindenkorra véglegesen tisztázni, hogy a szellem nem faj, hanem élőhalott jelenség, melynek létére bizonyos törvények vonatkoznak. Syrenac úr, kérem, vegye komolyan magát, és ne tréfálkozzon. Ha kívánja, megkérem a Sír Szövetsége és a Sírkert nekromantáit, hogy avassák be a szellemek milyenségének ügyeibe. Na.

Kérem, Syrenac úr, olvassa el a Nagytanácsról szóló törvényt. Idézem.

4.§ (4) Ha egy Liga, nemesi birtok, törzs vagy faj küldöttének személye vita tárgyát képezi, akkor a mindenkori vezető, birtokos vagy fejedelem szava dönt. Ha ez nem történik meg, vagy nincs megfelelő személy, akkor a vitás szavazati jog eldőléséig a Főkulcsár jogosult felfüggeszteni a Liga, birtok, törzs vagy faj szavazati jogát, függetlenül az igénylők számától és személyétől.


Ön most egyszerre vitatja minden faj küldöttének személyét. Ehhez természetesen minden joga megvan. Amúgy, ha már itt tartunk, Shemyay úrnő is felvetette már, hogy a "faji képviselet" nem tökéletes megnevezés, hiszen sem a zöldbőrűek nem egy faj, révén orkok és goblinok is vannak benne, sem a bőreváltók, Syrenac úr. Kérem, ne tegyen olyan indítványokat, melyek jogszerűtlenek. A felfüggesztés a fentiek szerint a Főkulcsár feladata és joga, nem a Nagytanácsé. Három fajnak van képviselője jelenleg az Udvarban - Mozó úr a zöldbőrűeké, Irina kisasszony az elfeké és Rakhmal Owendroll úr a törpöké. Bízzuk a törvény szerint minden fajra, hogy saját maga döntsön, és amíg a faj valamely képviselője nem vitatja a követ személyét, addig nincs okunk úgy vélni, hogy ne képviselnék egész fajukat. Vagy ön másként gondolja? A fajoknak nincs székhelyük, nincsenek jegyzőkönyveik és nincsenek listáik. A megfelelő módon, saját szokásaik szerint összegyűlnek, és eldöntik, ki képviselje őket. Tudom, Syrenac úr, hogy ön vérbeli hivatalnok, és ezen szerepében remek. De legyen belátó, és értse meg, hogy Terália nem listákból, feljegyzésekből és almanachokból áll.

Biztos vagyok benne, Syrenac, hogy amint a Mágusok Nagytornya szívesen tájékoztatja az ott esküt tett mágusokról és varázslókról, úgy Lallenne úrnő is szívesen számot ad a Vámpírok Menedékének lakóiról, minthogy a Liga tagjai könnyen nyilvántarthatóak. Remélem, mikor azt indítványozza, hogy minden alakváltó vérlényt írjunk össze, épp úgy azt kívánja, hogy a Nagytanács tagjai is benne legyenek a listában, mint mikor a mágiáról beszélt.

*Amolyan "megnyúzlak" tekintettel néz Syrenacra.*

De ha valóban érdekli, a Vadászház is szívesen nyújt felvilágosítást. Úgy látom, ragaszkodik hozzá, hogy mindent és mindenkit összeírjunk. Buzgalma szívet melengető és lenyűgöző. Javaslom, beszéljen Leopold Guttmann úrral, neki vannak efféle remek ötletei. Ami a két utóbbi indítványát illeti, a faji képviselők szavazatának felfüggesztéséről, és a vámpírok és bőreváltók összeírásáról, előre jelzem, hogy amennyiben ezek szavazásra kerülnek, mindkettőt megvétózom.

A diplomáciai javaslatai tekintetében megvárom a Főkonzul asszony válaszát.

Még egy dolog. Felhívom a Tanácsnokok figyelmét, hogy joguk van a területükhöz tartozó kérdések esetén kettős szavazattal élni, ha ezt előre bejelentik. Így a már lezárult expedíciós szavazás esetén a Főkonzul asszony kérhette volna szavazata kettőzését, ahogy, mint hogy a nemesség ügyei is hozzá tartoznak, kérheti a dinasztiatörvény és a leendő nemesi törvények kapcsán. A mágikus regisztráció és tehetséggondozás ügyében Kylwog Főkódexőr, és ha a Jegyző úr egyet ért, akkor Fonz Főpohárnok asszony szavazata érhet kettőt. Köszönöm.

*Leül.*

[Morlis del Rawel]

*Az öreg lovag fejcsóválva nézi Lanaya és Sinister összebújását, és még inkább csóválja a fejét Syrenac mind vadabb ötletei és a Shemyay-Naora vita folyamán. Csak röviden áll föl szavazni.*

Mitfien hercegségének nevében mind a dinasztiatörvényt, mind a félelfek képviseletét támogatom.

---

Alew

naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 186 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.09, 14:36

[Arenhisa]

*a falra festett ördög ringató sötétségben úszik szellemében, miközben tátott szájjal alszik hintójában testőrei társaságában, úton a Tanács felé. Az ébenfekete lovas-kocsi ajtain felcsillan az aranykígyó címer. Három fő védelmezője az ő társaságában kémlelik a grófnőt és az utat szüntelen. Az egyikükön tollas kalap és köpenyeg van, ő a Segítője. A testőrparancsnok az öreg bajszos alak, aki a lövésze, és mellette ül még az elmaradhatatlan alabárdos.*

*a Segítő végig a grófnő mellett marad. Lesegíti Arent, bekíséri a terembe az őrökig előtte haladva és utat kérve személyüknek. A fegyverét, a rapírját és tőrét természetesen leadja, de a Dragonclaw mellett foglal helyet utána.*

*a grófnő ma a sötétzöld színeket részesíti előnyben magán. Fején bokrétás kiskalap, felsőrészén minden gomb más virágot utánoz feszes kardigánján, amit enyhén kivágott felsőjére vett fel, keblei alatt napsugárként aranyozott csíkok szaladnak le vékonyan hosszú szoknyájának széléig. Egyik kezében napernyője, a másikban a tükör volt, amíg fegyver gyanánt gúnyos kacaj keretében át nem adta azt őröknek. Szabadon maradt kezével szoknyájának szélét enyhén megfogja, el ne essen a lépcsőkön haladva tűsarkújában. Nyakában keble fölött smaragd szemekkel figyelő kígyófej csillan a fényekben.*

Szeretett Királynőm!

*pukedlizik Crysalantanasia, majd a Helytartó felé is. Sinisternek küld sutyiban egy ”le leszel nyakazva” kézjelet. Ismerőseit, mint Naorát és Lucient kéznyújtással köszönti, míg személyesebb jóakaróit, mint például Cintiát, bizalmas kézszorításban részesíti. Akinek meg is veregeti a vállát, csakhogy zavarba hozza, majd, mint hattyú a vízen halad tovább felszegett fejjel kihúzott székéig.

*azonnal rendel magának valami iratot, hogy elolvashassa, hogy miről maradt le eddig.*


[Cápa]

*főleg Shemyay és Syrus szavait hallgatja. Meg is üzeni neki, hogy majd szeretne beszélni a követtel. Jelzi végül, hogy az utóbbi alak szavazat nyitásához neki is lenne hozzáfűznivalója.*

Módosította naissa: 2013.06.09, 14:38


lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.09, 08:15

[Syrus con Sirenac]

- S még valami... - Mielőtt leülne eszébe jut még egy hozzáfűznivaló.

- A mercád-lagúna kérdésben úgy vélem két alternatívát még elfelejtett megemlíteni, Főkonzul! Az egyik ellentéte az első felvetésének, azaz igenis aktívan, lépjünk fel mindkét oldallal szemben. Ez természetesen nem a leghelyesebb megoldás volna, minthogy nem kíván Terália gyarmatosítani, hódítani. Pláne nem kívánja elérni, hogy egy esetleges háború során a mercád-lagúna frakció egyé kovácsolódva ellenünk forduljon. Mint említettem, ez is egy lehetőség, de ez a legrosszabb lenne. Ami viszont szerintem járható volna, s nem említette volt meg, az az lenne, ha Terália vezető szerepet vállalna a két fél közötti viták rendezésében - békés úton, diplomáciát használván "fegyverként", s arra törekednénk, hogy egy hármas szövetség alakuljon ki: Terália-Lagúna-Mercád Konföderáció. Mivel egyik fél külön-külön megerősödése sem válna Terália javára, jobbnak vélem, ha összefogjuk inkább őket, mintsem támogassuk csak az egyik, vagy csak a másik félt. Támogassuk mindkettőt, s egy problémával kevesebbel kell szembenéznünk. Meglehet, hogy ez a lehetőség a legnehezebb volna, ám véleményem szerint ez a legcélravezetőbb: integritás, béke megőrzése puskapor nélkül. Köszönöm.

Most viszont ténylegesen leül.


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]