Ugrás tartalomhoz


Fotó

Királyi udvar #2


 • Válasz írásához lépj be
2576 hozzászólás érkezett eddig

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.08, 20:23

[Syrus con Sirenac]

Egy pillanatra Naora felé pislant, majd visszafordul Mozó felé.

- Jegyző úr! Kérésének eleget fogok tenni a lehető legrövidebb időn belül, amennyire persze ezt hivatali teendőim megengedik. Természetesen, ha a Főkonzul Asszony nem várná ki ezen időt, vele – neki – személyesen fordítom le, hogy a benne fellelhető információkat feldolgozza, kezelje munkája hatékony elvégzése érdekében.

Visszasétál helyére akkor a könyvvel, hogy a következő felszólalásokat, előterjesztéseket végighallgassa. Az elhangzottak egy részével egyetért, mással nem, így szorgalmasan jegyzetel, lévén szavaznia neki is kell, illetve eloszlatni egy-két felmerült kételyt. Shemyay válasza után Naorának emelkedik szóra, véleményezésre.

- Először a Királyi család - dinasztia törvénnyel kapcsolatosan volna egy kérdésem, Felség! – Fordul Crysa felé érdeklődve. – A 4. §-hoz egy (2) bekezdést hiányolok. A leszármazottak-hitves jogosultságának idejére vonatkozva... A címek, jogok az Ön uralkodásának időtartamára vonatkoznak, általánosítva gondolom a mindenkori terál uralkodó trónon létére, esetleg leváltása, elhalálozása után amennyiben előtte nem rendelkezett hercegi ranggal a család, sem az előző uralkodó révén hercegi, hercegkisasszonyi, s más családbeli titulus nem illeti meg, ahogy sem a királyi címer, kíséret, zászlók, s mind ama, ami rokonuk királysága alatt illette meg őket. Továbbá egy 5. §-t is indítványoznék, mely arra vonatkozva, hogy a fentebb említett titulusok, Főherceg, Herceg, Herceg fi, Hercegkisasszony megszólítások nem illeti meg az Uralkodóval nem egyenesági rokonságban lévő személyeket, amennyiben persze eleve nem volt ilyesféle rangjuk – értve szüleit, testvéreit, unokatestvéreit, s egyéb fokú rokonait. Ezzel, vagy hasonló kiegészítésekkel Igen a szavazatom, ezek nélkül ... Ne... Tartózkodom.

- A mágikus regisztráció és obeliszk... Helyesnek, s elfogadhatónak tartom, amennyiben az összes olyan mágiahasználó IS nyilvánosan regisztrálja magát, ki vezető pozíciókat töltenek be, akár itt a Tanácson belül, akár más királyi hivatalban, gárdában, bandériumban, összességében mindenki olyan, ki szolgálattal viseltetik a Korona, s ezáltal Terália irányába. A regisztráltak névjegyzéke elérhető legyen a Tanácsból bárki számára rangra való tekintet nélkül. Tehát Igen, amennyiben persze ugyan eme kiegészítés is elfogadható, nélküle Nem.

- Az iskoláztatás, tehetségfelmérés... Attól, hogy jól megy most a kincstárnak, ez egy roppant nagy vállalkozás, s roppant költséges is. Persze gondozni, ápolni kell a tehetségeket, de szerintem ez egyelőre csak mecénások formájában eszközölhető ki. Tehát e téren Nem-leges szavazatot adhatok.

- Ha többlete is van a kincstárnak, más JELEN-beli helye is akad a JÖVŐ generációi felügyeletén kívül. Sok pozíció betöltetlen még a Főkancellár személyének meg nem választása, megerősítése okán, ami viszont sok fontos teendőt elhalaszt, késleltet. Saját példával élnék: Miftienben Sárkányváros Tűzőreinek sikerült elindítaniuk a Helytartó helyi engedélyével a Tűzőrségi feladatok megkezdését, némelyt átvéve a Vízőrség feladatát is, minthogy Főkancellár híján sem a Tűzőrség, sem a Vízőrség nincs megszervezve még. A Sárkányvárosi Tűzőrök szívesen látnának neki Terália többi részén is a munkálatoknak, ha engedélyezik számukra Főkancellár híján akár a Helytartó, akár Ön-Felség, akár az itteni Tanács a feladatvégzést. Személyes bérezésükről Sárkányváros gondoskodna, a szükséges alapanyagok, eszközök, s esetleges segédmunkaerő finanszírozása viszont Sárkányváros számára egyedül nagy teher lenne, így e téren – amennyiben áldását adnák a munkálatok megkezdésére - , a Kincstár segedelmét kérnénk. A Helytartó a megmondhatója, hogy Mitfienben miként szolgálnak a Sárkányfiak, szakértelmükhöz kétség nem férhet.

- A felmerült faji képviselettel nekem további aggályaim is volnának. A félelfek képviseletén kívül más fajok is képviselik már magukat itt a Tanácsban, illetve képviseltethetnék itt, ha csak a létszámukat vesszük alapul. Manók, koboldok, tündérek képviseletét nem láttam betöltöttnek, vagy hasonlóképp nem képviseli, vagy képviselteti magát a mindennapi életünket nagyban befolyásoló szellemvilág sem. Mindenkinek adhatunk, adhatnánk képviseleti jogot. Számokról beszélünk? Elkészült már Terália pontos, napra, vagy hónapra, évre pontos népesség-lakosság számlálása? Hány félelf, hány elf, hány ork, hány törp, s hány más faj él Teráliában? Az, hogy hibrideknek, ne adják az Istenek – korcsoknak nevezzünk bárkit is, csak mert egyébként „tisztának” titulált felmenőik akaratosan, vagy akaratuk ellenére, vagy egy elmebeteg agyszüleménye alapján jöttek létre, nem elfogadható. Ellaposodott, már-már közhely, hogy a félelfek az elfeknek túl emberiek, az embereknek túl elfek... Sokan kiközösítik őket, s most azzal fordulnak felénk, hogy mi úgymond befogadjuk őket, elismerjük őket. Én elismerem őket, s ahogy elnézem a jelenlévők is, lévén egyetlen jelenlévő félelfet sem következtünk meg, zavartunk el. Ha nem fogadjuk el képviseletüket, azzal nem csak hogy nem ismerjük el a félelfeket, de nagyobb lavinát indítunk el, mint azzal, hogy szavazati jogot kapnak képviselet által ők, s bármely eddig szavazattal nem bíró faj képviselője SZÁMbeliségre való tekintet nélkül, még ha kulturálisan nem is tekinthetőek fajnak.

- Hol húzhatjuk meg a határt? Ötezer főről volt szó, de mi van, ha egy faj csak négyezer-kilencszázkilencvenkilenc főt tud összefogni, vagy néhánnyal kevesebbet? Úgy vélem nem számosítható egy képviselet sem. Ami persze ugyancsak véleményem szerint igencsak aggályos azonképp is, hogy erősen kétlem, hogy a jelenlévő faji képviselő(k)nek minden egyes általuk képviselt személyről volna nyilvántartása. Ha mégiscsak van, kérem mutassák be a tagokról való nyilvántartásokat, valamint a képviseletről szóló szavazások esetleges jegyzőkönyveit is. Hányan fogadták el őket képviselőnek, hányuk nem. Hol vannak eme képviseletek székhelyei? Amíg erről nem vagyunk naprakészek, szerintem nem öhm... Nem egyértelmű helyességű a faji képviseletek jogosságát elítélni, vagy támogatni. Ennek ellenére... Jelen üggyel kapcsolatosan a félelfek képviseletéről Igen a szavazatom, Ugyanakkor amennyiben nem kapható a faji képviseletekről nyilvántartás, úgy Indítványozom, hogy hiányosságaik pótlásáig a Tanács függessze fel az érintett képviselők státuszát.

- Továbbfűzve a gondolatmenetet... Ha regisztrációról volt szó korábban, s faji képviselet is felhozódott, a kettőt egybefűzve Indítványoznám Jegyző úr, hogy a mágikus regisztráció példájára mind a vámpírok, mind a vérfarkasok, s más egyéb vérlényekről tartassék a Tanács számára elérhető nyilvántartás-regisztráció. Ha a mágusok életünket ugyancsak befolyásolják, kik jó szándékkal, ki rosszal, ilyképp az általam imént említett lények is hasonlatos hatással vannak ránk. Köszönöm.

Visszaül helyére.

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.07, 19:37

[Shemyay]


*Mivel úgy érzi, választ várnak tőle, némi szünet után ismét szót kér. Bár elsőre fel sem néz, csak mikor úgy tűnik végzett annak az olvasásával ami épp előtte van, akkor szól.*

Kérem, ne vegye személyeskedésnek. Nem táplálok semmiféle ellenérzést sem tündék, sem féltündék iránt. A szavazatomat leadtam, s azt indokoltam. Véleményem szerint a kérdés egyszerű technikai dolog. Külön faj, vagy sem a félelf? Amennyiben a faji képviselet, csupán névleg az minek gondolnám, és valójában inkább poltikai eszköz, amely a hozzá tartozók létszámától, azok befolyásától függ, akkor visszavonnám a szavazatom. *Itt kis szünetet tart, végiméri a jelenlévőket. Nem várja, hogy bárki nyíltan megerősítse vagy tagadja az éppen csak ki nem mondott vádat, miszerint a törvényt úgy hajtogatják, ahogy az aktuális érdek kívánja. Sóhajt.*

Amennyiben azonban, valóban "faji" képviseletet jelent, és szó szerint értelmezendő. Úgy a kérdés, hogy mely befolyásos személyek tartoznak ebbe a kategóriába, s melyikük mennyire értékeli a higéniát, az nem lehet döntő tényező. A számuk talán, de továbbra is kifogásolnám a meghatározást. A "faj" szó semmilyen általam ismert definíciója szerint nem jelentenek külön fajt a félelfek.

Természetesen a "faji képviselet" ettől függetlenül vonatkozhat rájuk, amennyiben tágabban értelmezik, nem szigorúan véve a különböző fajok képviseletét jelenti, hanem jelenthet más kondíciókat, különféle hibrideket, vagy akár polpulációk, rasszok képviseletét is. Ebben az esetben javasolnám az elnevezés megváltoztatását, hogy jobban tükrözze annak valódi jelentését. Illetve a szükséges létszámmal a képviselethez, valaki kisegítene?

Köszönöm. *Ül vissza a helyére, és tér vissza a jelentések olvasásáshoz.*

nurwing

nurwing

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 136 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.07, 14:18

[Naora ves Anndor]

*Türelmesen végighallgatja Shemyayt, majd feláll, jelezve, hogy ismét szót kér.*

- Minden tiszteletem az öné, Shemyay kisasszony, de jelen esetben nem egészen értem a gondolatait. A félelfek valóban nem sokban különböznek a félorkoktól, bár én azért a szellemi kapacitást, a kultúrához való hozzáállást, s nem utolsó sorban a személyes higiéniát is fel tudnám sorolni a hozzám hasonlóak mellett...

Komolyra fordítva a szót, az ember-elf... mit is mondott, hibridek? Szóval eme "korcsok" száma terál földön már bőven eléri azt az ötezer fős határt, ami ahhoz kell, hogy egy faj képviseltethesse érdekeit a tanács előtt. Ráadásul a szerepe sem elhanyagolható, gondoljon csak Mayveli kisasszonyra. Gondolom, nem kell önnek bemutatnom Terália Főkirurgusát, ahogy munkásságát, érdemeit, erényeit sem. Valamint nem utolsó sorban itt vagyok én is, nem egészen elhanyagolható tényezőként, ami az igenlő voks felé billentheti a mérleg nyelvét.

A hozzám hasonlókat értelmetlen lenne összehasonlítani bármiféle mágusok által kreált lénnyel, vagy -bocsássák meg a szóhasználatomat- olyasfajta létformákkal, amivel az ember, vagy más humanoid faj szexuális kapcsolatot létesített...

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.07, 07:37

[Shemyay]


*Az elítélő nyilatkozat elfogadását tudomásul veszi, és amint annak szövegezése kész, az aláírások megvannak, neki is kezd egy levél megfogalmazásának Mercádiába, Bosh Admirálishoz, és a hivatalos konföderációs vezetőség többi tagjához. Bár a követség küldése előtt mindenképp megvárja amíg az említett napró lényegi részeiről legalább egy rövid összefoglalót kap, tekintve hogy nem beszéli a nyelvet amin íródott, egy fordítót meg kell várnia.

Emellett Alewhoz küld egyik szolgálója által egy listát, az álta kinevezendő követekről a környező országokba. A nevek alapján a Mercád és az Eradwiai követ kivételével mind ember, csak ez a kettő Shemyay fajtársai.

Majd ő maga is szót kér.*

A dinasztiatörvényt támogatom. A félelf faji képviseletet, viszont ellenzem. Az indok pedig egyszerű. Bármekkora számban is legyenek jelen, két faj keverékei nem tekinthetőek külön fajnak. Illetve amennyiben a félelfeknek jár a képviselet, milyen jogon tagadnák meg ugyanezt a félorkoktól, hobbit-törpe hibridektől, bármely más, akár természetes úton, akár mágia segítségével egymással szaporodásra képes faj utódaitól, létszámuktól függetlenül? Megkérném a tanácsot, hogy jól gondolja át, valóban ki akarja nyitni, - ahogy önök mondják - "pandóra szelencéjét", utat adva egy adminisztrációs rémálomnak? Emlékeztetnék mindenkit, hogy a legtöbb önök által "fél" valaminek titulált faj, csak az emberekkel való szaporodás eredményei, felmerülne még a többi faj egymás közti keveredésének utódai, majd azok keveredése. Milyen jogon tagadnák meg mondjuk a faji képviseletet eztán, valakitől akinek mindegyük nagyszülője más-más fajból származott?


S most más, a feladatköröm szempontjából fontosabb kérdés. a tanács még mindíg nem alakított ki egyértelmű véleményt, a déltengeri külpolitikai helyzetet illetően. Eddig összesen két véleményt hallottam Lagúna mellett. Bár talán az információ hiányában ez érthető.

Hogy leegyszerűsítsem az eddigg hallottakat, és saját információim birtokában összefoglaljam.: Három lehetőségünk van.

Az első, folytatjuk az eddigi Terál külpolitikai gyakorlatot, nem teszünk semmit, tudomást sem véve arról, mi történik a partjainkon túl. A Lagúnai kereskedelmi szövetség, és a Mercád konföderáció is mint egyenlőre semleges, de potenciális veszélyforrásként tekintve ránk veszteg marad egészen addíg amíg a feszültség elpattantja valamely oldalon húrt. Alighanem kimaradhatunk a konfliktusból, de bárki lesz a győztes, utána nem fog barátként tekinteni ránk.

A második, aktívan útjába állnuk a konföderáció ambícióinak. Lévén valóban, Lagúna mellett állást foglalni a béke és a stabilitás felé hajlást jelent. Minimális erőfeszítéssel megtehetjük. Esetlegesen egy megnemtámadási egyezményt köthetnénk velük, a kezdeményezést ezzel az ő kezükbe adva. Mercádia és szövetségesei valószínűleg kénytelenek volnának meghátrállni. Persze a béke megtartásán kívül semmi előnyünk nem származna belőle, Lagúna akkor is kereskedelmi riválisként nézne ránk. De a tenger felől nem kellene semmitől sem tartanunk.

A harmadik, a könföderáció mellé állunk. Zavaros és jó eséllyel véres jövőnek nézne elébe a déltenger. Saját kereskedelmi érdekeltségeinket kiterjszhetnénk talán. Barátaink közt tudhatnánk egy eddig meglehetősen instabil és kiszámíthatatlan új hatalmat. Alighanem mi a részünkről sem kevés munkába kerülne a megszilárdításuk, bár siker esetén valódi szövetségeseink volnának, akikkel együtt uralhatnánk a tengereket. Egy szó mint száz, Mercádia mellé állni szerencsejáték, ahol sokat lehet veszíteni vagy nyerni, de biztos eredményre senki ne számítson.Legvégül pedig, a mágiaügyi ellenőrzés, és tehetségfelmérés ügyében, ha jól látom még nem írták ki a szavazást. Jómagam szívesen tudnék meg több részletet. Az ellenőrző obeliszkek ügyében például. Saját népem tapasztalata az, hogy nem jó ötlet csak úgy a semmi közepén építeni és őrizetlenül hagyni efféle feltűnő mágikus eszközöket. A felmerülhető hibák pedig eltörpülnek azon lehetőség mellett, mi van akkor, ha valaki szándékosan szabotál, a feladatától eltérő dologra átalakít egy ilyen obeliszket?
Illetve ismétcsak saját tapasztalatunk, hogy a tiltások, bizonyos mágiák praktizálóinak illegalitásba kényszerítése, a mágiahasználat céljától függetlenül nem hozza meg a várt eredményeket. Inkább belső konfliktushoz vezet, és éppenhogy nehezebbé teszi az ellenőrzést, mikor többen titokban kezdenek működni, elrejtik a jelenlétüket, vagy épp szomszédos, nem épp baráti országokba távoznak egyébként tehetséges és hasznos munkát végző mágiahasználók.

Módosította arkay: 2013.06.07, 07:38


nurwing

nurwing

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 136 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.06, 20:04

[Naora ves Anndor]

*Syrus szavai az adásvételi papírról halk kacajt váltanak ki a lantosból. Hiába, mindig is mulattatták a félkegyelműek. Talán mert félelf. Erről eszébe jut, hogy szavazni is kéne.*

- A dinasztiatörvényt is, valamit a magamfajták szavazati jogát is támogatom.

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.05, 23:31

*A mágia és annak útjai...
Érdeklődve hallgatja az okfejtéseket és csóválja meg a fejét nem egyszer....
Ártó mágiák és betegség, idézés...
Ne egy átkot, és ártó mágiát ismer, hisz létének egyik alapja ezek, hisz egy igazi boszorkány hogy nézne ki átokszórás nélkül...ahogy idézni...tud ő szörnyet és állatot is idézni, talán még más síkról is...és ha elveszti felette az uralmat....ahogy vihart idézni is lehetséges, vagy egy kis betegség...de elég egy kis speciális méreg egy város kútjába és a többit a természet elintézi.
Igaz, embert még nem áldozott...igaz azt nem is fog.
Ami pedig az obeliszket illeti...olyan mágikus tárgy ami több tíz kilóméter távolságban is meghatározza pontosan a mágia forrását és fajtáját...nos ez elég érdekesen hangzik, mert még hasonlóról sem hallott, nemhogy látott volna....
Érdekes lesz ez a vita még...
Konstatálja magában a gondolataival hadakozva, hogy egy egy gondolatról neki mi jut éppen eszébe.*

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.05, 14:53

[Lanaya]

*A hátsó sorok egyikében foglal helyet és persze magát meg nem hazudtolva izeg-mozog. Ha a felszólalót épp nem jól látja, a nyakát nyújtogatja vagy akár fel is áll a helyéről úgy leskelődik. Néha fel-felkuncog, néha nem is tudni, mit talál ennyire viccesnek. Varjút a jelek szerint kifejezetten tetszik neki, amúgyis kedveli a fura figurát a Holdhajójával meg a málnaszörp szeretetével.
Nem mulasztja el közben annak a lehetőségét sem, hogy alaposan megszemléljen minden jelenlevőt, ki jobban, kit még alaposabban.
A hercegi cím beterjesztése alatt szinte már zavarbaejtőmódon vizsgálgatja Syrenácot, a szavazás lezárásakor pedig jókedvű nevetéssel sugdos valamit a mellette lévő vöröshajú félelf fülébe.
A ugyanakkorr a Főkódexőrt hallgatva kissé elkomorodik és közelebb húzódik kísérőjéhez, mintha csak oltalmat keresne valami elől. Tekintete Naviára siklik, kíváncsian arra, hogy a boszorkáény hogyan reagál az elhangzottakra, s a jelek szerint az e témában érkező többi felszólaló mondanója sokkal jobban érdekli, mint a többi szavazás.*

[Crysalantanasia]

*A hozzászólások folyamán rendületlenül jegyzetel, majd végül apró sóhajjal feláll.*

Kezdjük az egyértelmű dolgokkal. Mivel a két futó szavazási tételt magam terjesztettem be, gondolom senkit sem ér meglepetésként, hogy mind a Dinasztia törvény, mind a félelf faji képviselet ügyében igennel szavazok.

És most lépjünk tovább a kényelmetlenebb témákra, vagyis Kylwog mester vitára bocsájtott beterjesztéseire. Ami a Regisztációt és az obeliskeket illeti, bölcsnek vélném a kettőt szétválasztani és külön kezelni egymástól. Magát azt az elképzelést, hogy a bármilyen mágikus képességgel rendelkező személyeknek kötelező lajstromozáson kelljen átesnie, nem tudom támogatni. A lakosság ilyen szintű nyomon követése egyértelmű visszatetszést váltana ki, a várt eredményt pedig aligha hozná meg. Sokan egyenesen támadásnak vennék.
Azonban az obeliszkek már ígéretesnek hangzanak, bár lenne mit megbeszélni velük kapcsolatban. Felmérni a felállítási költségeket, a lefedhetőséget és a használhatóságot. A Kincstár jelenlegi helyzetében egy alapos egyeztetés után próbaüzemről lehet szó egy-egy tartoményban, és annak eredményétől függővé tenni egy nagyobb beruházást.

A másik felvetése a képességfelmérés lenne. Nagyvonalakban helyeslem, hogy támogassuk a tehetséges fiatalokat. Arra kérném a Főkódexőrünket, hogy a Kultúrák Palotájának vezetésével megbízott Arenhisa Dragonclaw grófnővel együttműködve legyen kedves kidolgozni, hogy milyen irányú tehetségeket keresnek, hogyan gondola a gondozásukat. Milyen számban tudna az Ön iskolája és a Palota fogadni tanoncokat.
Azt is figyelembe kell venni természetesen, hogy a családokat hogyan érinti egy ilyen intézkedés. A kiemelés csak önkéntes alapon történhet és arányosan segíteni kell az így rájuk háruló terhek viselését. Egy kidolgozott, áttekinthető programot valószínűleg jó szívvel tudnék támogatni.
Ami Navia Főpohárnok felvetését illeti, elvben az iskola lehetősége tudomásom szerint senki elől nincs elzárva, mindenki járhat oktatási intézménybe, bár ez nem kötelező. Ezt nem is nagyo nlehet elvárni sok területen, de ösztönözni kívánatos a családokat, hogy sarjaikat taníttassák, hiszen ez lenne a jövőnk és haladásunk záloga.

*Tekintetével hol Arent keresi, hogy Kylwogra néz, se egyszer-egyszer Elestrysre is rámosolyog, hiszen ha nem is nevesítette, az ő tudására is tudja, számíthat a mágus ezekben a kérdésekben.*

S ha már felmerült a Kincstár és annak állapota. A vámok és adók begyűjtése szépen megindult, így lassan ugyan, de pozitív irányba indultunk el végre. Arra kérem Naora ves Anndor urat, mint Főkamarást, hogy szóljon pár ezirányú terveiről.

/Crysa/

talian

talian

  Érdeklődő fórumozó

 • Fórumita
 • 79 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.05, 13:24

[Elestrys]

A hallottak alaposan gondolkodóba ejtik az elfet. Habár az expedíció témája is mondhatni érdekes, sokkal jobban leköti a figyelmét Kylwog magiszter javaslata, illetve az ahhoz történő hozzászólások. Csak miután kellőképp figyelembe vett mindent, emelkedik szólásra.

- A dinasztia törvényre a szavazatom igen, a félelfek szavazati jogát illetően szintén igen. Ami pedig a másik témát illeti, szintén lenne egy kis hozzáfűzni valóm, noha még nem lett szavazásra bocsátva. Hogy miért javasolta ezeket a lépéseket a magiszter, teljesen meg tudom érteni, ám úgy vélem, még át kellene gondolni a regisztráció kérdését. Tökéletesen egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, ez nagy visszatetszést keltene a mágusokban és bizalmatlanságot ébresztene bennük. Emellett, ahogy azt szintén említették már, kijátszható, és könnyen lehet, hogy a rendszert a becsületes varázslók ellen fordítaná valaki. Azzal viszont nem értek egyet, hogy minden mágiaformát szabadon lehessen űzni. Való igaz, a tiltott tudást is el lehet érni, ám a használatuk nem feltétlen a fejlődést segíti. Nem hiszem, hogy olyan sokan akadnának itt olyanok, akik szeretnék, ha elterjednének mondjuk az olyan rituálék, amikhez egy vagy akár több élet feláldozása szükséges, vagy amik pusztító ragályokat szabadítanak el, vagy olyan gyilkos kreatúrákat idéznének vagy teremtenének, amiknek semmi keresnivalója ebben a világban. Elvégre a gyilkosságot is bünteti a törvény, okkal. - Majd kedves, udvarias mosollyal az arcán fordul Kylwog felé. - Magiszter, ha valamikor lenne egy kis ideje, szeretnék ezekről a kérdésekkel beszélni Önnel.

[Araidney]

Az expedíció témájához inkább nem szól hozzá. Akármennyire is próbálna objektíven hozzáállni, nem menne neki, pedig magához az akcióhoz nem volt köze, csak az azt indító személyhez. De ez is épp elég, hogy inkább komor hallgatásba burkolózzon. A regisztráció ötlete sincsen épp ínyére, no meg a kivitelezés módjával is lennének fenntartásai, de ez egyelőre a jövő zenéje. A két futó szavazásra azonban leadja a voksait, mind a kettőre igent mond.

Morryster

Morryster

  Geek Thing

 • Fórumita
 • 4572 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.05, 12:39

[Varjú]

*Hümmög, motyog a felszólalásokat hallván, de leginkább a fejét csóválja. Sajnálattal konstatálja, hogy a cetlijén már nincs hely a jegyzeteléshez, úgyhogy a memóriájára kell hagyatkozni, de sebaj, a legrosszabb esetben kihagy pár apróságot.*

- Tisztelt nagytanács, ugye... Namármost elhangzottak itt izék, dolgok, javaslatok meg mindenféle. Legelőször a... ez a mágikus szabályozás, vagy mi. A legteljesebb mértékben egyetértünk Navia kiasszonnyal, sőt, még azon is túl. Nincs kétségünk afelől, hogy Kylwog urat a jószándék vezérli, de ez így felháborító. Öhm, jelenleg elvileg és egyelőre az a mifene, szokatlan, ha valaki varázsol, nem pedig az, hogy ha nem. Ebből kifolyólag a varázslás leginkább főleg feltűnő. Ami feltűnő, az természetnél fogva feltűnik, nyomon követhető - nem kell ehhez megalázó lista meg "tiltott mágiaformák". Aaa... hm... jaigen, Kylwog úr azt mondta: "ezzel elkerülhetnénk megannyi halálesetet, balesetet, rongálást és még sorolhatnám"... erh, kérem, sorolja azt a megannyi, teráliai varázslók számlájára írható halálesetet, rongálást, satöbbi. Mi egyről sem tudunk. Szóval ez az egész így, obeliszkekkel meg hogymondjákokkal támogathatatlan. Nem.

A dinasztikus izé... nem értjük a hármas pont egyes pontjának bizonyos pontjait. A leszármazott szerintünk csak vér szerinti lehet, örökbe fogadott vagy nevelt utódot nem illet semmi. Ha már lehet szavazni, akkor ezügyben tartózkodunk.

Félelfek? Hol? Hát, nem tudom, biztos sokan vannak, meg úgyis szavazhat boldog-boldogtalan, tehát ugye... öö... hol tartottam... igen.

Módosította Morryster: 2013.06.05, 12:41


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.05, 10:10

[Mozó]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3][size=3]<====================SZAVAZÁSOK==================>[/size][/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3][size=3]1,Az expedíciót elítélő nyilatkozat[/size][/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3][size=3]Igen: 9 (Crysa!, Morlis,Haldgaven, Navia, Kylwog, Alew!, Mozó)[/size][/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3][size=3]Nem: 2 (Varjú, Syrus)[/size][/size][/font][/color]

Tartozkodott: 1 (Owendroll, Naora)

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3][size=3]<==============================================>[/size][/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Ezzel az expedíciós törvényt le is zárom, a tanács által elfogadva, nyilatkozatot adva ki a tanácstagok aláírásával. Továbbá szavazásra bocsájtom a dinasztia törvényt, a félelfek faji szavazati jogát. 12 nap a szavazások lezárásáig![/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Syrus úr Kérem, ne legyen ennyire szőrszálhasogató, adományozzon egy másolt példányt a nagykönyvtárnak, és egyet a tanácsnak. Páran csikorgatják a fogukat már, szóval kérem...[/size][/font][/color]

[font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][color=#333333][size=3][Kylwog De lamar][/size][/color][/font]

[font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][color=#333333][size=3]A kérdéseket illetően, elsőként listába kell szednünk a rosszindulatú mágiákat, és varázslatokat, különleges és misztikus képességeket, amiket nem betiltani szeretnék, csupán kontrollált körülmények közötti gyakorlását engedélyezni. Megannyi példát sorolhatnék, amikor mások kárára mágiával visszaéltek, itt Teráliában. A szabályozást azért tartom szükségesnek, hogy ezeket, ha megakadályozni nem is tudjuk, felderíthetőek legyenek a bűnösök, és megbüntethetőek legyenek mind. A regisztráció maga egy kezdeményezés részemről, nem kötelező érvényű, csupán a kontroll miatt tartom fontosnak. Úgy vélem az országnak szüksége van egy hathatós felderítésre ez ügyben, ezzel elkerülhetnénk megannyi halálesetet, balesetet, rongálást és még sorolhatnám. Ráadásul bizonyos varázslatok és hatások a szabad akarattól fosztják meg a gyengébbeket, akiket kötelesek vagyunk megvédeni.[/size][/color][/font]

[font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][color=#333333][size=3]Valóban nem fejtettem ki a képességfelmérés javaslatom teljes mértékben, mint tudjuk a közoktatás az országban egyre fejlődik, házi tanítókkal, nyilvános iskolákkal, ezt szerettem volna egy úgymond ösztöndíjjal ​megtoldani még, azok számára akik nem a bűnözői életet választják, ahogy Navia kisasszony említette. Rajtuk majd a törvény betűje segít. Javaslatomban arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy a kiemelkedő tehetségek ne tűnjenek el, az iparművesek, kézművesek, művészek, nagy gondolkodók, mágikus affinitással bírók. A nagy lehetőségek. Ezzel is az ország felemelkedését előrehaladását segítsük elő. Ha számos tehetség tevékenykedik az országban, az értéke magasabbra rúg. [/size][/color][/font]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Tisztelt tanács, kérem hogy ne döntsenek azonnal, gondolják át a javaslataimat, a jegyző urat kérem, ne bocsássa még szavazásra.[/size][/font][/color]

Módosította Kylwog_De_Lamar: 2013.06.05, 10:15


Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.04, 07:50

[Navia]
*Alew szavai nem lepik meg, noha kétség kívül örült volna ezúttal, ha mégiscsak meglepődik. Crysa szavain szintúgy, szívesen megkérdezné, hogy az adott kívánalmakat, érdekeket hogyan is állapítaná meg bárki is egy 3 fős csoport keretein belül, akik közül senki sem volt földtúró paraszt, ékszerbecsüs, kovács, vagy épp tolvaj, rabló. Persze nem teszi meg, úgy is csak kötözködésnek vennék, vagy valami oylasdmi válasszal jönnének, mely szerint az anya sem kéri ki mindig a gyermeke véleményét. Remélte, hogy nem lesz szánt szándékkal félreértve, így azonban csak vállat von, amolyan "not my business" jeligével. Végighallgat mindenki mást is, türelmesen, nyugodtan, készít egy-két jegyzetet, ám ezek főként jellemvonások tippelgetése az egyes jelenlévőkről. Egy alkalmas pillanatban megjegyzi, hogy talán rá kellene koppintani a titkosszolgálat körmére, ha egy vérfarkast nem tud megtalálni az ország területén, persze ha jelenleg nem itt tartózkodik, az másik téma... Nem járatos abban, hogy az Umbrában mennyire követhető nyomon egy adott lény.

A regisztrációt egyáltalán nem támogatja, rühelli az ötletet, nem feltétlenül a boszorkányüldözés gondolata ellen berzenkedik, sokkal inkább az ellen a szabályozás ellen, amit bevezetni készülnek, így hát alkalom adtán közbeszól.*

Tisztelt Tanács! Noha Kylwog úr képességfelmérős-regisztrációs ötlete az úr hatalmas jóindulatáról tesz tanúbizonyságot, erős naivitást is enged feltételezni. Tiltott mágiaformákat gyakorlását és tanulmányozását betiltani az egyik -már elnézést kérek mindenkitől- legnagyobb butaság volna, több okból is. Egy részről a fejlődést semmiképp sem segíti elő, ha bármit is betiltunk. Másrészről pedig aki okos az így is úgy is megtalálja a módját, hogy de ő mégiscsak azt a varázslatot használhassa, amelyiket szeretné, viszont így csak a bizalom fog csökkenni az egész vezetőséggel szemben. Az Obeliskeknek innentől fogva vajmi kevés értelmük van, ami érzékelhető, azt egyébként is érzékelnénk, utólag is kivizsgálhatnánk, amit pedig elég okosan hajtanak végre, azt úgy is személyesen kell vizsgálni, körüljárni, gondolkodni rajta. Nem támogatom a regisztráció ötletét, ezen formájában, kérem Kylwog úr, gondolja át ezt még egyszer, amennyiben ne mtúl nagy fáradtság.
Képességfelmérés: először akkor kezdjük ott, hogy mindenki járhasson iskolába és aztán elkezdhetjük a felmérést. Csak a saját ismerettségi körömból tudok felsorolni 4 olyan fiatalt, akik inkább elszöktek otthonról, vagy az adott árvaházból, és inkább nem tanultak, hanem tolvajkodni próbáltak, vagy prostitúcióra adták a fejüket, csak ne kelljen ezt vagy azt elviselni, amiket nem részleteznék; nyilván van elég fantáziájuk ezen dolgok elkézpeléséhez.

*Mikor arra került sor, viszonozza a meghajlást Haldgawen hadnagy irányába, végső soron igaza van, ő maga nem politikus, neki is egyszerűbb, ha innentől fogva csak a saját dolgával fog foglalkozni... Persze hajlamos a kíváncsiságát előbbre helyezni akár még a saját érdekénél is. A Dinasztiatörvényt végighallgatva magában bólint egyet, elég fairnek hangzik. Persze egyelőre ehhez sincs sok köze, apró cetlin írja meg Mozónak, hogy támogatja a Dinasztiatörvényt, valamint benyújtaná a terveket a Királyi Vadasparkról és az állami ünnepekről, alkalom adtán persze.*[Irina]

*Az elf nő eddig a Rubik kocka szerűségével foglalkozott, most azonban szórakoztatónak találja az elhangzott dolgokat, s így inkább skicceket készít a jelenlévőkről, erősen figurázva őket, egy-egy állattá vagy mágikus teremtménnyé lényítve őket a rajzain, noha egyeseket szobanövénnyé alakított inkább... Néhányakban felmerülhet a gyanú, hogy egy háborodott is jelen van személyében. Pedig teljesen jól van, főként Varjút figyeli egyébiránt, ő keltette fel az érdeklődését a leginkább, róla több rajz is született. Mozónak cetlin küldi el a különféle javaslatokról a "véleményét". Szépen rajzolt betűkkel a következő olvasható mindenféle indoklás nélkül: Az elfek népének nevében a regisztrációs és egyéb képességfelémérések ügyében tartózkodom, s a Dinasztia törvényt pedig elfogadom.*

Navia; Ildi...

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.06.03, 19:47

[Syrus con Sirenac]

A felhívásokra nem felel, nem mozdul azonnal a követ. A könyv és Őfelsége között lavíroz tekintete gondolkodón, töprengőn. Szép, komótosan áll fel, veszi kezébe a dokumentációt, s indul meg a Jegyző asztala felé. Arcán nyugtalanság tükröződik amint leteszi a Jegyző elé a könyvet. Ám letétele előtt a Jegyzőre tekint.

-Kérem tisztelettel, hogy adjon egy átvételi elismervényt, nyilatkozatot a könyv átadásáról-átvételéről! – Nyugtalansága nem tűnt el teljesen, ez arcán, s hangján is feltűnik. Amint kapott ilyesmit, helyére megy, addig viszont vár az asztal előtt.

A könyv egy majd négyszáz oldalas, szürke bőr kötésű kötet, melyet maga Marius írt, s melyhez néhány fejezetet Lucien tett hozzá. Valóban inkább napló, mint hivatalos dokumentáció, ám tartalma igencsak súlyos dolgokkal bír. Az említett, s igencsak kényes Rhinelandi expedíción túl Marius Teráliában való tartózkodása alatt, s Terálián kívüli ténykedéseiről számol be fiának, Luciennek. Az expedícióval kapcsolatos fejezetek a következők : http://lfg.hu/forum/index.php?showtopic=3235&view=findpost&p=1764256 és a http://lfg.hu/forum/index.php?showtopic=3235&view=findpost&p=1587322 közötti részek. A cselekmények Marius szemszögéből E/1 –ben íródva, a környezetében elhangzott párbeszédek szóról-szóra lejegyezve. Külön fejezeteket öltenek be Marius kereskedelmi ügyletei a Törp és Terália Kereskedelmi Vállalatról, a Feltámadás Kizárva Temetkezési Vállalatról, az aranybányáról, birtokairól, telkeiről. Információi a terál politikai személyiségekről igencsak részletesek, vélt, illetve valós információkkal a még hatalmon lévők, vagy már visszavonultak viselt dolgairól, utóbbihoz fűzött Lucien is nem egy dolgot, megemlékezést.

A tartalom megismerésében viszonylagos gátat jelenthet nyelvezete. Marius orosz születésű vérfarkas, így szinte magától értetődik, hogy oroszt használt írás közben is, melyet megtanított Luciennek, ki továbbadta ezen nyelv ismeretének fortélyát Syrusnak, s néhány sárkányvárosinak.

Syrus mielőtt visszatérne helyére, Alew felé fordul.

- Sajnálom, hogy nem értette ki szavaim mögül a gúnyos élcet Kulmalong dolgában. Arra céloztam vele, ha mindenben Mercádia kényére-kedvére akarunk tenni, akár ezt is megtehetjük... Természetesen nem áll szándékomban akár egy talpalatnyi földet sem adni egy mercádnak sem – s ezt akár jegyzőkönyvbe is vehetik. Ami az egyéb belső-, illetve külső erőket illetik... – Megcsóválja fejét. – Sajnálom tovább, hogy szelektíven működik az emberi memória, Uram.

Visszaül helyére, nem felel, némán hallgatja a további rendelkezéseket egyelőre. Néhány döntés meglepi, ’’sejtettem’’-mosoly ajkain, hátradőlve székében hallgatja a beszédeket, előterjesztéseket, míg újabb szavazás, véleményezés nem szükségeltetik.

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.31, 20:57

*Csak hallgat és hallgat és hallgat....
Expedíció, gyarmatosítás, viták, vélemnyek, országok, ellenségeskedés, a mágia regisztrációja...
Már tudja jól annó sok sok évvel ezelőtt miért hagyott fel az aktív részvétellel ezeken az üléseken és miért ül itt ahol éppen....ez a világ sose volt az ő világa, de az információ sokszor hatalom...és lehet érdekes dolgokat hallani, ami talán még őt is érintheti.
Azért mennyivel egyszerűbb volt réges régen, mikor ifjú lányként még csak a kastély és környéke létezett...varázsos ez a világ...talán túlon túl varázsos is...vagy túl gyorsan.
Ha meg ennyi baj van a szomszédokkal...lehet neki sem ártana látogatást tenni a városi térkapukon túlra...ahogy tapasztalta szinte alig vannak használva, lehet okkal, lehet nem, de egy kis kirándulás sem biztos, hogy ártana neki.
De most csak figyel, kicsit felkeltett érdeklődéseel.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.31, 13:04

[Morlis del Rawel]

*Az ősz lovag inkább csöndesen ül és figyel, mint hogy hozzászóljon. A maga részéről nem csak az expedíciót, hanem egészében Morgwaith uralkodását is elítélné. Máig nem érti, Alew hogy támogathatta annak idején a sötételfet. Szavazatát leadni áll föl csak.*

Az expedíciót elítélem, a szavazatom igen.

*És ha már beszél...*

Nem értek a mágiához, de minden javaslatot támogatok, ami korlátozza és szabályozza, főleg azokat, akik mások kárára akarnak mágikus erőkhöz nyúlni. Én örülök De Lamar gróf javaslatainak. Bár nem támogatom, hogy a diplomácia ügyei nyíltan beszéljük meg, ha már beszélünk róla, egyértelműen Lagúna mellett foglalok állást. Bár viszonyunk nem a legjobb, közös kultúránk, közös múltunk, hasonló nyelvünk és szokásaink mégis sokkal közelebb tartanak hozzájuk, mint a kal...andos múltú, megannyi fajból összever...összeállt Mercádiához. Ami Őfensége javaslatát illeti...

*Meghajol a Királynő felé.*

...én a múlt sötét árnyai, főleg Adelina "királynő" rémuralma után csak támogatni tudok minden ilyen javaslatot.

*Szavaiból csak úgy süt a megvetés Adelina felé, már a neve puszta kimondásától remegni kezdenek az orrcimpái, ahogy leül.*

[Alew]

Tisztelt Tanács, Alapítók, Fenség, Tanácsnokok, Jegyző úr!

Köszönöm az összesítést, Mozó Jegyző úr.

Jó ötletnek tartom, hogy szabályozzuk a mágiahasználatot, de nem úgy gondoltam ezt, ahogy ön javasolta, Kylwog Főkódexőr. Törvényileg kell meghatározni, hogy mit szabad és mi tilos, mikor a korlátok. Erősítenünk kell a Királyi Mágiaakadémiát. Hasznos, ha felmérjük a veszélyeket és a potenciális problémákat, de a teljes "regisztráció" nem jó ötlet. Nehezen kivitelezhető, könnyen kikerülhető, a becsület mágiahasználókat fölöslegesen vegzálja, és jogosan fognak felháborodni rajta. Boszorkányüldözéshez hasonló hangulatot kelthet. Az obeliszkek ötletét viszont érdekesnek és hasznosnak tartom. Az obeliszkek megfigyelésének helyéül a Mágusok Nagytornyát és a Királyi Mágiaakadémiát javaslom.

A képességfelmérést így kicsit homályosnak látom egyelőre, Főkódexőr úr. Miféle képességeket, tehetségeket mérne fel, és milyen munkákat adna? Ha jól sejtem, ez tulajdonképpen egy támogatási terv, afféle ösztöndíj, amit a Korona adna. A Koronának van néhány műhelye, birtoka, vállalkozása, és persze maga az államigazgatás és a fegyveres erők is számos fiatalnak jelenthetnének munkát.

Crysalantanasia Királynő, a Dinasztia törvény fontos, szükséges alapvető eleme a Királyság békéjének és rendjének. A legteljesebb mértékben támogatom, és ennek kapcsán, ha a szavazás véget ért, lesz egy javaslatom a Nagytanácsnak a múltal való elszámolás ügyében.

A Királyi Udvar, és főleg a Kistanács működésének megkönnyítésére az alábbi rendeletet adom ki. Amennyiben Őfelsége nem emel ellene vétót, akkor kérem a Tanácsnokokat, hogy eszerint járjanak el.

A be nem töltött Hivatalnoki, Főhivatalnoki és Tanácsnoki helyek felelősségeit, feladatköreit és ezek ellátásához szükséges jogait, jogcímeit, civil és katonai rangjait az adott Hivatalnokot, Főhivatalnokot vagy Tanácsnokot kinevező Tanácsnok vagy Főtanácsnok viseli és gyakorolja a hely betöltéséig. A be nem töltött Hivatalnoki, Főhivatalnoki és Tanácsnoki helyekkel járó egyedi és személyes jogok, különösen a zászlók és jelképek használatának joga, a Királyi Gárda egységeinek használatának joga, az irodák és hivatali helyiségek, épületek használatának joga valamint a Kincstárból felvehető javadalmazás joga nem száll át a felelősségeket és feladatköröket gyakorló Tanácsnokra vagy Főtanácsnokra.

Amennyiben egy posztját betöltő Tanácsnok valamely döntési helyzettel, önálló felelősség- és joggyakorlással nem járó feladatának nem tud eleget tenni, különösen, ha ez a feladat ceremoniális megjelenés, meghatalmazott tárgyalás, meghatalmazott aláírás, a Helytartó és az Uralkodó felé való jelentés és beszámolás, a Tanácsnoki Szék pénzügyeivel, hivatali ügyeivel és személyi ügyeivel való elszámolás, akkor személyében az általa kinevezett Főhivatalnoka helyettesíti, és látja el a ceremoniális, tárgyalási, aláírási, jelentési és elszámolási feladatokat. Abban az esetben, ha egy Tanácsnok alá egynél több Főhivatalnok tartozik, akkor ezek kinevezésekor meg kell jelölnie közülük azt, aki a helyettesítését ellátja.


Ezen túl mint Marshall, az alábbi bandériumok és hadak működését engedélyezem:

- Királyi Haditengerészet - Két kettősbandériumnyi haditengerész és hajó
- Királyi Gárda - Két kettősbandériumnyi gárdista
- Királyi Csendőrség - Három bandériumnyi csendőr
- Királyi Vámpőrség - Két bandériumnyi vámpír
- Akhial-Denevro ház - Egy kettősbandérium
- Consetin ház - Egy kettősbandérium
- Királyi Porkolábság - Egy bandérium
- Dragonclaw ház - Egy bandérium
- Bayushi ház - Egy bandérium
- Csonttörők törzse - Egy bandérium
- De Lamar ház - Egy bandérium
- D'Almar ház - Egy bandérium
- Capashen ház - Egy bandérium
- Vin Terac ház - Egy bandérium
- Nagytemplom Liga - Egy bandérium
- Vámpírok Menedéke Liga - Egy bandérium
- Amazonok Erdeje Liga - Egy bandérium
- Sírkert Liga - Egy bandérium
- Sárkányváros - Egy bandériumnyi városőrség
- Viharsarok - Egy bandériumnyi városőrség
- Székváros - Egy bandériumnyi városőrség
- Királyi Inkvizíció - Egy félbandériumnyi inkvizíciós katona
- Királyi Táborvigyázóság - Egy félbandériumnyi táborvigyázó
- Ves Anndor ház - Egy félbandérium
- Fiore ház - Egy félbandérium
- Fekete Rózsa Rend - Egy félbandérium
- Mágusok Nagytornya Liga - Egy félbandériumMinden más, korábbi, ettől eltérő bandériumengedélyt visszavonok, az ezen listában nem szereplő, vagy az itt leírtaknál nagyobb bandériumok azonnal be kell szüntessenek minden tevékenységet, és egy holdhónap alatt teljesen le kell szereljenek.

Kérem a Főpohárnok asszonyt, hogy készítse el a támogatott és tiltott vallások listáját, és rendeletben adja ki a velem való konzultáció után. Köszönöm.

A továbbiakban törvényjavaslatokkal fogok élni a nemesi, városi, tudományos és egyházi címek, a nemesi jogok, a fegyverviselés, a pénzverés és a titkosszolgáltok tekintetében.

---

Alew

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.30, 11:18

[Crysalantanasia]

*Elmélyülten hallgatja a felszólalásokat, néha picit megingatja a fejét. Tekintete mindig az épp beszélőn pihen, érdeklődőn, de ezen túl sokat nem lehet kiolvasni belőle. Időről-időre ír valamit az előtte heverő jegyzetekbe, hol hosszabban, hogy épp csak egy mozdulatnyit, aztán figyel tovább. Kylwog mester beterjesztéseit hallva hümment egyet és láthatóan több sornyit jegyzetel. Végül felsóhajt é szólásra emelkedik.*

Nem fogok most minden érintett pontban nyilatkozni, mivel úgy érzem van, amire komolyabb megfontolás után illene reagálnom. Ami a Marius Glenius által vezetett expedíciót illeti, azt kell mondanom, hogy támogatom az azt elítélő nyilatkozat kiadását, vagyis a szavazatom igen - a következő kitételekkel: a nyilatkozat tárgyilagosan tartalmazza, hogy az expedíció tetteivel Terália nem azonosul, mélyen megveti azokat; valamint hogy az engedély, amit Morgwaith, mint Terália koronázott királya adott ki, ettől teljesen eltérő, békés szándékokat tartalmazott és minden eltérő cselekedet az ő tudomása és belegyezése nélkül történt.

Ami Navia kisasszony felvetését érinti a diplomáciai ügyek átláthatóságát illetően, leszögezném, hogy bár minél tisztábban átlátható kormányzásra törekszem, a diplomácia önmagában olyan dolog, mely természeténél fogva nem vitatható meg egyszerre az egész néppel, s mint ilyen, bizonyos témakörökben értelemszerűen nem tehető ki a Nagytanács elé, ahova bárki - legyen bár kül- vagy belhoni - szabadon beléphet. Ahogy az építkezést az építészre bízzuk, miután felmértük az építtető kívánságait, mert ő a szakember, akii el tudja bírálni, hogy a kért szerkezeti eleme kivitelezhetőek-e, s ha ha igen akkor hogyan, úgy az államszerkezet felépítése is az egyes szakemberek kezébe való, a köznép érdekeinek és kívánalmainak figyelembevétele mellett.

És most térjünk át a beterjesztésekre. Kérem Mozó Jegyző urat, hogy írja ki szavazásra a félelf faji képviseletet, mely értelemszerűen a félelfeknek biztosítana a Terál Nagytanács szavazattal rendelkező faji képviselőt. Ezt a lépést indokolja nagy létszámú jelenlétük országunkban, mely eléri és néhány esetben meg is haladja a jelenleg képviselettel rendelkező fajok arányát.
Valamint ahogy már jeleztem, egy újabb törvénytervezetet óhajtok bejelenteni. Ez hivatott rendezni a törvényes viszonyokat a Trón körül, s megakadályozni a félreértéseket, melyek az Uralkodói jogok használatával kapcsolatban már sajnálatos módon felmerültek mélyen tisztelt elődöm regnálása során. Jegyző úr, kérem, hogy a véleményezési szak után a most ismertetésre kerülő Dinasztia törvényt is legyen kedves felvenni a szavazások sorába.

Törvény az Uralkodó hitvesének és leszármazottainak jogairól
1.§
(1) Az Uralkodó családi állapota nem befolyásolja a Jogállási törvényben foglalt jogait és kötelezettségeit.
(2) Amennyiben megválasztásakor az Uralkodó egyedülálló, úgy házasodási szándékát és a leendő hitves személyét a Nagytanácsnak egy hónappal az esemény előtt be kell jelentenie.
(3) A hitves személyét illetően a Nagytanács tagjainak véleményezési joguk van, ez azonban nem befolyásolja az Uralkodó házasságát.
(4) Az Uralkodó hitvesét nemtől függően a Királyné illetve Főherceg megszólítás illeti meg.
(5) Az Uralkodó leszármazottait nemtől függően a hercegkisasszony, hercegnő, illetve a herceg megszólítás illeti meg.

2.§
(1) E jogszabály tekintetében az uralkodó hitvesének minősül
a) az Uralkodó törvényes házastársa, akivel Terál törvények szerinti szertartás során házasodott össze,
b, az Uralkodó házastársa, akivel a támogatott egyházak hiteles szertartása szerint házasodott össze.
(2) Az Uralkodó hitvese semmilyen jogot nem gyakorolhat ezen státuszára hivatkozva az ebben a törvényben felsoroltak kivételével, különösen ezen státuszából adódan:
a) nem adhat ki törvényt vagy rendeletet ezen státuszára hivatkozva,
b) nem rendelkezik szavazati joggal a Nagytanács ülésein,
c) költségei fedezetére nem veheti igénybe a Királyi Kincstárat,
d) nem tarthat igényt a Trónra öröklés útján.

3.§
(1) E jogszabály tekintetében az Uralkodó leszármazottjának minősül
a) az Uralkodó törvényes házasságban fogant avagy született gyermeke
b) az Uralkodó vérszerinti gyermeke, akkor is, ha törvényes házasságon kívül fogant avagy születettt
c) az Uralkodó örökbe fogadott gyermeke
d) az Uralkodó nevelt gyermeke, amíg az Uralkodó tartja el
(2) Az Uralkodó leszármazottja semmilyen jogot nem gyakorolhat és semmilyen követeléssel nem élhet ezen státuszára hivatkozva az ebben a törvényben felsoroltak kivételével, különösen ezen státuszából adódóan:
a) nem adhat ki törvényt vagy rendeletet ezen státuszára hivatkozva,
b) nem rendelkezik szavazati joggal a Nagytanács ülésein,
c) költségei fedezetére nem veheti igénybe a Királyi Kincstárat,
d) nem tarthat igényt a Trónra öröklés útján.

4.§
(1) Az Uralkodó hitvese és leszármazottai ezen státuszuknál fogva a következőkre jogosult
a) hivatalos eseményeken történő megjelenéskor a terál királyi címer, zászló és más hasonló jelképek használatára és a Terál Királyság színeinek viselésére,
b) a királyi hintók és kocsik, királyi lovak, királyi hajó, a királyi lakosztály és fogadóterem használatára,

c) 16 fő Királyi Gárdistát maguk mellé rendelni, azzal a kitétellel, hogy az Uralkodó leszármazottainak ezen döntéséhez 16. életévük betöltéséig az Uralkodó jóváhagyása szükséges.


Köszönöm, hogy meghallgattak.
*Röviden meghajol és visszaül a helyére.*

[Rakhmal Owendroll]

*A törpe cicceg és hümmög a beszédek alatt, körbe-körbe nézeget, megszemléli a beszélőket és hallgatókat, az őröket és a szobrokat. Látszólag szórakozottan firkálgat, azt az érzést keltve az esetleg figyelőkben, hogy írott szavak helyett netán inkább kacskaringós rajzolatok születnek meg az előtte heverő papiroson. Egy rövid szünetben aztán leszökken a padról és torkát megköszörülve bejelenti.*

Minthogy úgy vélem, nem tudok eleget az említett küldetés céljáról és fejleményeiről, már ugye hogy ki, mit, mikor és mirét tett, így ebben a kérdésben tartózkodnék. Ami viszont a mélyen tisztelt Kylwog mágus úr ötleteit illeti, a magam részéről igen megfontolandónak tartom őket, bár érdekelne, hogy mit tervez tenni a különféle mágiaformákat használókkal.

*Azzal megfordul és komótosan visszamászik zsámolya segítségével a pdba, s újfent firkálgatni kezd.*

[Haldgawen hadnagy]

*A szőke lovag szinte rezzenetlen arccal ül a helyén, mióta megérkezett. Nem jegyzetel, szinte alig mozdul, csak tekintete villan időről-időre ahogy figyeli az eseményeket. Szava se nagyon hallik, csak egyszer szólal meg, ehhez felegyenesedve ültéből, s meghajolva a bent tartózkodók felé. Hangja jellemesen mély, határozott. Szavai közben egyenesen Mozóra néz, neki szánva őket.*

Tallner szavazata a nyilatkozat ügyében: igen.

*S már majdnem visszaül, mikor mintha csak úgy eszébe jutna Navia felé fordul, s így szól*
Kedves kisasszony, bár úgy hiszem javaslata merő jóindulat, én azt mondanám, a politika maradjon a politikusok kezében *rámosolyog a nőre, majd meghajol felé, mielőtt helyet foglalna.*

/Crysa/

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.30, 09:04

[Mozó]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]<====================SZAVAZÁSOK==================>[/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]1,Az expedíciót elítélő nyilatkozat[/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Igen: 5 (Navia, Kylwog, Alew!, Mozó)[/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]Nem: 2 (Varjú, Syrus)[/size][/font][/color]


[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]<==============================================>[/size][/font][/color]

[color=#333333][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][size=3]//Pontosítás.//[/size][/font][/color]

Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.29, 06:27

(OFF)Navia szavazata igen...(/OFF)


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.28, 09:55

[Mozó]

[color=#333333]<====================SZAVAZÁSOK==================>[/color]

[color=#333333]1,Az expedíciót elítélő nyilatkozat[/color]

[color=#333333]Igen: 4 (Kylwog, Alew!, Mozó)[/color]

[color=#333333]Nem: 3 (Navia, Varjú, Syrus)[/color]


[color=#333333]<==============================================>[/color]

[color=#333333]Teszi közzé a szavazás jelen állását, majd felolvassa, az előterjesztésre várókat.[/color]

[color=#333333]-Királyném. Szeretném ha elővezetné a félelfek szavazati jogával kapcsolatos előterjesztést.[/color]

[color=#333333]-Helytartó úr. Önnek is hever itt egy nagyobb paksamétája, szeretném ha elővezetné őket.[/color]

[color=#333333]-Főkódexőr úr. Az ön két előterjesztését is várjuk.[/color]


[color=#333333][Kylwog De Lamar][/color]

Feláll székéből, megköszörüli a torkát.

-Tisztelt tanács, két előterjesztésem a mágia ügyet, és az oktatást érinti. Elsőként a Regisztrációról
szeretnék néhány szót szólni.-

Tehát Az előterjesztésemben leírtak alapján, úgy vélem a sok tiltott mágia forma szerint, minden egyes mágiahasználónak, és misztikus képességekkel bírónak regisztrálnia kellene magát, nevét és birtokolt mágikus képességeit illetően. Elszámolva lelkiismeretével, tudván, hogy Terália törvényei milyen mágia formákat tart elfogadhatónak, és melyeket tilt. Ezzel a lépéssel könnyen azonosíthatóvá tudjuk tenni, azokat a támadásokat, és különös helyzeteket, amikre eddig nem tudtunk magyarázatot adni. Ezzel is megkönnyítve a rend őreinek munkáját. Továbbá Obeliskeket emelnénk a kincstár terhére szerte az országban, melyek érzékelnék a mágikus hatások, mibenlétét, és pontos helyét. Ezeket két helyen lehetne megfigyelni, a mágustoronyban a Terál nagy térképen, továbbá egy kijelölt helyen, ahol a rend őrei ellenőrizni tudnák. Ezzel a kontrollal 1 éven belül megszüntethető lenne a tiltott mágiaformák használata, és ellehetetlenítené a mágiával való visszaélést. Ez lenne tehát a Regisztrációs indítványom.

A képességfelmérésről szóló előterjesztésem mindennapibb dolgokat boncolgat. Ezzel javarészt a fiatalságnak szeretnék esélyt nyújtani arra, hogy tehetségük és akaratuk szerint tanuljanak és dolgozzanak, anyagi helyzetük ellenére. Ebben a javaslatban a leírtak szerint alkotnánk egy vagy több felmérő csoportot, akik az országot járva, a közoktatási intézményekben, felmérnék a diákok tehetségét. Lehetőséget kínálva, hogy abban a munkakörben kiemelt képzést kaphassanak amiben tehetségesek, vagy kiemelten tehetségesek. Ezzel megkönnyítve a képzést és továbbtanulást.

Köszönöm a tanács figyelmét, ha kérdésük lenne, készséggel válaszolok.

Foglal ismét helyet, mosolyogva tekint körbe.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.28, 08:51

[Alew]

*Nyűgös arccal hallgatja a cívódást és vádaskodást, egy teremszolgát int magához, valamit a férfi fülébe súg, mielőtt szólna.*

Mozó Jegyző úr, kérem, adjon tájékoztatást, hogy jelenleg hogy áll a szavazás a Mercádia felé való bocsánatkérésről. Ugyanakkor kérem, hogy a minél hatékonyabb haladás érdekében más szavazásokat is írjon ki, párhuzamosan jobban megy a munka. Köszönöm.

Kylwog de Lamar Főkódexőr, a hadgyakorlat jó ötlet, de ahogy a Főpohárnok is mondta, komoly diplomáciai következményei lehetnek Lagúna felé. Mindenképpen megfontolást igényel, már csak a Haditengerészet ébersége miatt is.

Sirenac úr, amennyiben a Nagytanács elfogadja a javaslatot, akkor annak teljes jogi ereje van. Természetesen senki nem kötelezheti sem önt, sem más Tanácstagot, hogy alá is írja, viszont el kell fogadnia, akár tetszik, akár nem.

Sosem vádoltam önt azzal, hogy felségáruló vagy hazaáruló lenne. Kérem, csillapodjon, szó sem volt ilyenről. Tudom, hogy az ön számára Terália területi sértetlensége épp olyan fontos, mint nekem - ezért nem is értettem javaslatát Kulmolang elvágására. Bizonyára én értettem félre valamit. Milyen külső vagy belső erőkről beszél, milyen ártásról, és kik azok, akikre utal, Tanácsos úr?

Ami a könyvet illeti, remélem megérti, hogy amennyiben valóban olyan fontos, mint állítja, már pedig én hiszek benne, hogy valóban olyan fontos, mint állítja, akkor Terália egészének érdeke, hogy a könyv a megfelelő személyek kezébe kerüljön, és ne maradjon rejtve további titkaival együtt - melyek mint hallotta, még a Főkonzul asszony számára is újdonságok - az Uralkodó és a Kistanács elől. Ez a dokumentum, Sirenac úr, nem személyes a továbbiakban, hiszen ön olyan módon és értelmben hivatkozott rá, ami közérdekűvé, ugyanakkor a Királyság szempontjából kifejezetten érzékennyé, ha úgy tetszik, titkossáteszi. Igaznak tartja azt, hogy a jegyzetek és feljegyzések, melyeknek birtokában van, segíthetnek megérteni Mercádiát ebben a bizonytalan időben?

Természetesen senki nem kényszerít senkit arra, hogy magánleveleket, magánfeljegyzéseket, naplókat közzé tegyen. Nevetséges. Hadd emlékeztessek ugyanakkor mindenkit, különösen Sirenac urat és Navia Főpohárnok asszonyt valamire - a Jogállási törvény értelmében Nagytanács által megválasztott Uralkodó, és az Uralkodó által kinevezett Helytartó és Kitanács felelős a Királyság ügyeinek viteléért és a birodalom igazgatásáért. Ha minden ügyben a Nagytanács szavazására várunk, akkor sehova nem jutunk. Mint a Kistanács feje, Terália Királyságának Helytartója kérem, és határozottan csak kérem, hogy Terália üdve és a Királyság biztonsága érdekében adja át a naplót, Sirenac Tanácsos. Nem utasítom, nem parancsolom, mert erre nincs jogom.

Ami Navia la Fonz Főpohárnok asszony elemzését illeti, legnagyobb részt teljesen helytállónak gondolom. Teljesen egyetértek, Lagúnával tovább kell próbálni felvenni a kapcsolatot, a Patríciusok Tanácsának megvan az a kiváló szokása, hogy gyakran cserélődnek a tagjai, így gyakran változik a véleménye - ha ma még elzárkózó, holnap talán nyitott lesz. Ez persze, tudom, fordítva is igaz lehet. Mercádia tekintetében tökéletesen igaza van Fonz úrnőnek, ez az én véleményem is - ez csak bocsánatkérés, annak jele, jelzése, hogy nyitottak vagyunk egy új viszonyra.

*A teremszolga egy fényes, piros almát hoz. Alew átveszi, megköszöni, és nagyot harap belőle.*

Amíg Marius Glenius ellen sem Mercádiában, sem Teráliában nem emel senki vádat, addig nincs értelme semmiféle átadásról beszélni. Arról nem is beszélve, hogy olyan feladatot ne vállaljunk magunkra, amit nem tudunk teljesíteni...vagy a Főpohárnok asszony tudja, hol tartózkodik a nevezett személy?

Épp lavírozunk, Mercádia és Lagúna között. Tudom, Főpohárnok asszony, hogy felháborító a gondolat, hogy bizonyos dolgok titokban maradnak az Uralkodó, a Főkonzul és köztem, azonban kérem, amellett, hogy jogosnak érzem a felháborodását, legyen egy kicsit reális és belátó - a diplomácia roppant érzékeny kérdés, a Királyi Udvar pedig nyílt és bárki hallgatja, ami itt történik. Ha itt, mindenki nyilvánossága előtt beszélnénk Terália terveiről, az épp olyan volna, mint asztalra tett nyitt kártyákkal játszani egy kockaházban. Nem ön elől akarom eltitkolni, hanem azok elől, akik az információk ismeretéből hasznot kovácsolnának saját önös érdekeiknek. És mint erre korábban felhívtam a figyelmet, a Nagytanács feladata a törvények megalkotása, a kormányzás ügyei az Uralkodóra, a Helytartóra és a Kistanácsra tartoznak. De belátom, igaztalan dolog volna megvonni a beleszólás lehetőségét a Kistanácstól, ezért Terália Lagúnával és Mercádiával kapcsolatos politikai álláspontjáról az egész Kistanáccsal tárgyalni kívánok, nem csak a Főkonzul asszonnyal. Ennél nyitottabb azonban nem lehet, remélm megért engem. Ez nem susmus, bármennyire is irritálja ez kegyedet. És nem igaz, soha nem volt igaz, hogy mindenki mindenbe beleszólt volna. Bizonyos döntéseket a megfelelő döntéshozók hoznak meg. A diplomáciával kapcsolatos ügyekben ezt a Jogállási törvény nagyon jól megfogalmazza. De nem kívánom azt a látszatot kelteni, hogy zsarnoki módon kívánnék bármit is irányítani. Már csak azért sem, mert eddig is vagy tíz éven keresztül megtehettem volna, mégsem tettem soha. Nem is értem, miért kerül ez újra és újra elő. Nem értem, miért lenne rosszabb, ha az egy adott témában érintettek, szakértők és legfelsőbb döntéshozók egymás közt egyeztetnek, mintha egy valaki dönt korlát és felügyelet nélkül mindenben, de nem is számít. Azt javaslom, hogy a Nagytanács alakítson ki egyértelmű állásfoglalást Mercádia és Lagúna ügyében, és ez alapján a Kistanács, különösen a Főkonzul kidolgozza a további lépéseket. Bár továbbra is tartom, hogy ezzel magunk alatt vágjuk a fát, és azzal, hogy nyitott ablaknál döntünk a diplomáciánkról, megkötjük a saját kezünket, és házunk kulcsát ellenségeink kezébe adjuk.

A Jogállási törvény értelmében az Uralkodó, míg uralkodik, érinthetetlen és sérthetetlen. De Morgwaith már nem uralkodik, és az uralkodó Királyt vagy Királynőt is bármikor leteheti a Trónról a Nagytanács. Tehát bárkit lehet kritikával illeti.

*Újabb harapások az almából.*

Úgylátom, a Főpohárnok asszony a teljes átláthatóság és teljes felfedés híve. Azonban mindenkinek, legyen ember, szervezet vagy ország, vannak titkai. Jogos titkai. Talán nem szükséges és helyes-e, hogy titokban tartsuk szomszédaink elől katonáink mozgását? Kincstárunk tartalmát? Magtáraink állapotát? Diplomáciai szándékainkat? Ha ezekről mindenki tudhatna, nyitott könyvként állnánk a hódítók, rosszakarók és fosztogatók előtt. És ugyanez igaz a személyekre is. Természetesen mindenki megtarthatja a saját titkait, amennyiben azok nem károsítják Terália érdekét. Hamarosan a Nagytanács elé terjesztem a Titkosszolgálatról, az államérdekről és államtitokról szóló törvényjavaslatomat is.

Bár van veszélye annak, hogy Mercádia és Lagúna egymásra talál, jelenleg ez messzi lehetőség, és azt végképp képzelődésnek tartom, hogy felosztanák egymást közt a "kis" területünket, ami nagyobb, mint a két nevezett kétszeresen együtt - ez ügyben teljesen alávetem magam Shemyay Főkonzul szavainak, ő a szakértő. Ugyanakkor ismét felhívom a figyelmet - ha Lagúna és Mercádia minden lépésünkről, főleg az őket illető diplomáciai ténykedésről tud, akkor valóban kiszolgáltatottak vagyunk nekik.

*Beleharap az alma csutkájába is, néhány falással eltüntetve teljesen, nyom nélkül a gyümölcsöt.*

Kérem, Főkonzul asszony, nevezze ki a követeketet most. A többi ügyben én is várom Crysalantanasia Királynő utasítását.

Ismételten köszönöm Shemyay úrnő elemző szavait és józan véleményét mind Lagúna, mind Mercádia, mind Sirenac úr naplója tekintetében. Ami Gleniust illeti, mint már mondtam, túlzónak érzek bármiféle kiadatást. A bocsánatkérés tekintetében pedig...én most igennel szavazok, de ha úgy látom, hogy valóban túl nagy belső bonyodalmat okoz, és a Tanács nem hogy nem tud felsorakozni közösen Terália külpolitikai érdekei és egy egyszerű gesztus mögött, hanem még ezt is belső viszálykodásra használja, akkor vissza fogom vonni a javaslatomat.

Az egész vita lényegi pontja a Főkonzul asszony mondatában rejlik. Meg kell állapítanunk, hogy ki a fontosabb diplomáciai partner. Erről a Nagytanács vitázhat, érvelhet, tárgyalhat, de a végső, részletes döntést a Kistanács és főleg az Uralkodó fogja meghozni, amint erre jogai és kötelességei vannak.

*Várakozón tekint az uralkodói Páholyra.*

---

Alew

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.25, 14:47

*A helyére időközben visszaült sadjuukan, a felszólalása óta hallgatja a tanácsteremben kialakult vitát, ha lehet annak nevezni. Syrus Sirenac felszólalására enyhén érdelődő képet vágva figyel, fél szemmel követi a követet, s ugyanakkor a többi tanácstag reakcióját méregeti. Először csak amit az arckifejezésük árul el, de aztán egyeztetheti a sejtéseit azzal mikor hangjukat adják. Néha mintha kissé csodállkozna, vagy eltűnődött volna. De aki igazán empatikus, és az ő sakállképéről is képes olvasni, az rájöhet, hogy igazán elemében érzi magát, éppen csak el tudja folytani a mosolyát.*

*Majd mikor elérkezettnek látja az időt. Feláll, elsőként Alew felé fordul.*


A követek kijelölésének akármikor eleget tudok tenni, a jelöltjeim megvannak. A nazgali küldöttséget és Nardek törvényes uralkodójának meghívója ügyében akkor megvárnám a királynő parancsát.

A kérdésére, miszerint Mercádia miért is halogat, nem tudok biztos válasszal szolgállni. Csupán feltételezésekre hagyatkozhatok. S efféle spekulációkkal inkább nem fárasztanám a tanácsot amíg minden elérhető információ birtokába nem jutottam. S jól sejtem, hogy Syrus Sirenac úrnak birtokában vannak ezzel kapcsolatos információk, amelyekről én nem tudok?
*Fordítja teljes figyelmét Sárkányváros követére. Türkízkék szemeivel a tekintetét szinte belefúrja a férfi arcába, mintha egyenest a fejébe próbállna nézni, hogy leolvassa a gondolatait.*
Úgy vélem mindjájunk érdeke volna, ha Sirenac úr mégis megosztaná velünk forrásait. Ahogy már mások is hangot adtak ennek, nem fogadthatunk el olyan érvelést, amely előlünk elrejtett tényekre alapszik. Bevallom, bizonyos részletekről, például erről a Thran kódexről most hallok először, és több szempont miatt is érdekelne, bármi amit még megtudhatnánk. *Dől előre a székében, kezeit összekulcsolva, és azon pihentetve az állát.* Elsősorban, hogy minél jobban végezhessem a munkám, természetesen.


Miss Navia azon aggodalmát, miszerint akár Mercádia, akár Lagúna külön-külön, vagy együtt Terália törhetne, erősen eltúlzottnak tartom. "Lavíroznunk", avagy az időt húznunk, arra épp van alkalmunk, mivel éppen szomszédaink azok, akik ugyanezt teszik.
Hogy Lagúnának mik a szándékai, ha nem is látok a fejükbe, történelmüket ismerve nem nehéz kitalálni. A Statusz Quo megőrzése, a saját kis kereskedőbirodalmuk fennmaradása, annak belső védett piacaival, amelytől Teráliát távol akarják tudni, Mercádiát pedig még távolabb. A az újonan alakult Mercád konföderáció egyenesen fenyegetést jelent számukra. Annak esélye, hogy e két hatalom bármiben együtt működjön, igencsak csekély. Terália elleni összefogásukhoz minimum a világvége okozására kellene kísérletet tennünk.


Az expedíció hivatalos elítélése egy apró de jószándékú gesztus volna, de túl nagy jelentősége nem volna. Ha problémamentesen megtehetjük, miért ne. De nem szavaznék igennel, amíg nem vagyok benne biztos, hogy nem vezet belpolitikai bonyadalmakhoz. Sárkányváros követének szavaiból arra következetek, az említett expedíció vezetőjének vannak még támogatói? *Vigyorog ekkor már, szép fehér agyarakkal. De hamar eltűnül a képéről a vigyor, és átveszi a kifejezéstelen, nyugodt arc.*

Amennyiben ez bármiféle hátránnyal járna belpolitikai szempontból, személyes véleményem, hogy nem ér annyit. Értesüléseim szerint, Marius Glenius szabadon távozott Hells Gate szigetéről. Biztos vagyok benne, hogy ha a rakshasák végezni akartak volna vele, akkor már nem élne. Így a kiadatása szükségtelen.Kylwog de Lamar javaslatát annál inkább célravezetőnek találnám. Egy közös hadgyakorlat, vagy egyéb megegyezés bizonyítaná, hogy egyenlő félként kezeljük a konföderációt. Ellenben, felhívnám a figyelmet. Hogy azzal ugyanakkor egész biztosan elidegenítjük Lagúnát. Ezért ezt lépést talán csak akkor fontolgassuk komolyabban, ha biztosan tudjuk, kit tartunk fontosabb partnernek. S én továbbra is a tanácstól várom a választ erre.

Módosította arkay: 2013.05.25, 14:50[Fantasy háttér] [Sötét háttér]