Ugrás tartalomhoz


Fotó

Királyi udvar #2


 • Válasz írásához lépj be
2576 hozzászólás érkezett eddig

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 15:14

[Lümiére]

*Hogy mikor ment ki, az épp akkora kérdés, mint, hogy mikor jött vissza, botját ugyanúgy nem adta/adja le, mint legutóbb, ámbár egy egyszerű kialakítású, de rettenetesen díszes tőrt mégiscsak átadott az őröknek megőrzésre.
A háttérben húzódik meg a Tanácsteremben, csendesen, magányosan ezúttal - Varjút követően szólal meg csupán, hangja tiszta és kellő mértékben tölti be a termet.*
Jómagam igennel szavaznék.
*Közli hát, de eztán ismét néma hallgatásba süpped, mely hallgatás szinte körülöleli őt, hagyva a jelenlévőknek, hogy tovább találgathassanak, mégis hol a fenében áll, avagy hol nem.*

Namirelen

Namirelen

  amazon prieri

 • Fórumita
 • 342 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 15:13

[Namirelen]

*Amikor látja, hogy neki is itt az ideje, hogy leadja a szavazatát akkor körbe néz pár pillanatot vár, de már persze tudja mi lesz a szavazata.*
Jegyző úr, a szavazatunk igen.
*Nem kíván most mást hozzáfűzni így vissza kényelmesedik a székbe és figyel tovább. Nem jegyzetel úgyse venné hasznát, vagy is inkább úgy sem nézné vissza soha.*

Morryster

Morryster

  Geek Thing

 • Fórumita
 • 4572 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 14:06

[Varjú]

*Nem is oly rég eszébe jutott, hogy elvileg létezik egy Nagytanács, ami önmagában még nem lenne túl érdekes, de a körülmények felettébb furcsa összjátéka folytán ő is részt vehet az ott szóba kerülő problémák - vagy álproblémák - tárgyalásában. Úgyhogy az egyik nap, miután eleget bíbelődött épülő szerkezetével, úgy dönt, elnéz oda, mi a helyzet. Nincs kedve lovagolni, a lidérces hintó pedig nem jut az eszébe - jobb híján sétál egy nagyot. Mire a Királyi Udvarba ér, már nem is igazán emlékszik rá, hogy mi a nyavalyát keres ott, de szerencsére pár lidérc felvilágosítja. Fegyvere nincs, amit leadjon az őröknek - remélhetőleg gond nélkül beengedik.

A Tanácsterembe lépve körülnéz, vállat von, babrál fekete és meglepően új cilinderével egy sort, majd csendesen helyet foglal egy tetszőleges, üres ülőalkalmatosságon. Az egyik kedves jelenlévő tájékoztatta, hogy mi az aktuális szavazás tárgya - munkához is lát. Előkotor néhány használhatatlanná gyűrődött és maszatolódott cetlit, vállat von, és szólásra emelkedik.*

- Tisztelt izé, Nagytanács, ugye... Elvileg van most ez a szavazás. Öö... álláspontunk szerint a kérdés, vagy probléma, vagy minek nevezzük, teljesen hogymondják, időszerűtlen. A királynő leginkább királynő, a királynő családja a királynő családja, más rang meg minek? Ha esetleg úgy adódik, és őfelsége egyszer nem lesz királynő, akkor fenntartások, vagy mik nélkül megszavazzuk neki a hercegi címet, de most felesleges. A szavazatunk most tehát ühm, nemleges.

arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 12:03

[Shemyay]


*Nem komentálja, hozzáfűznivalója nincs, vagy ha van hát úgy tűnik megtartja magának. Hangosan nem is szól, igazából csak papíron adja le, bár nem rejtegeti a szavazatát. Bárki egy pillantást vet az elsőként leadott papííra, azt láthatja, hogy aszerint támogatja a cím megadását az uralkodó házának. De bárki aki rápillant mialatt a segédje leadja a szavazatot, annak úgy tűnhet, hogy nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a dolognak, helyette összekulcsolt kezekkel ül, mintha várna valamire. Türelmesen, látszólagos nyugalommal, de határozottan úgy mint aki a munka érdemi részére vár, s ez még nem tartozott hozzá. *

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 11:52

[Rawel]

*Az öreg lovag elégedetten biccent - egyrészt hogy haladnak a dolgok, másrészt hogy Capashen nevetséges parádéja véget ért. Feláll, röviden bólint Mozó, Alew és Crysa felé.*

Jegyző úr, Mitfien hercegségének nevében a szavazatom az Akhial-Denevro ház címére igen.

[Alew]

*Rámosolyog Crysára, arcán elégedettség ül, majd Sirenac felé biccent. Feláll.*

Igen.

*Ennyi, és ezzel az ügyet le is tudta.*

Ami a Főkancellárt illeti...hamarosan új Főkancellárt nevezek ki. Ennek kapcsán négy, a Királyság nemességét érintő ügyet kívánok jelezni. Először is, Sarevok Vin Terac őrgróf a napokban visszatért Teráliába. Hamarosan birtokba veszi régi kastélyát és birtokát, és ígérete szerint megjelenik a Tanácsban is. Másrészt, őfensége, Crysalantanasia Királynő a nyugati határszélen, a Smaragd Földek és a Sírkert között nemesi birtokot és bárói címet adományozott Naora ves Anndor úrnak. Harmadrészt, a délkeleti partvidéken fekvő Szigetvidék ura, Fiore báró jelezte, hogy élni kíván a szavazási jogával a Tanácsban. Kérem a Jegyző urat, amint a nevezettek megérkeznek, biztosítsa számukra a szavazati jogot.

Negyedrészt, hírt kaptam róla, hogy Hugo Dessaude bárót birtokától kétnapi járóföldre, kifosztva holtan találták az út mentén. A tetemet a Holtak Házába szállították, ahol vizsgálják, a gyilkosság ügyében a Csendőrség nyomoz. A tettesek nem kerülhetik el a törvény szigorát. Levélben már megtettem, de itt szóban is részvétemet fejezem ki a báró családjának, és részt kívánok venni a temetésén.

Köszönöm.

---

Alew

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 11:01

[Mozó]

Mozó csendesen végighallgatja a királynő szavait, nem jegyzetel csak figyel, néha végighordozza tekintetét a bentieken, majd bólint a királynénak.

Óh valóban ez a beadottja. Természetesen erre is kitérünk. A főkancellár urat érintő szavazás állása pedig a következő, 5 támogató szavazat, és egy tartózkodás. Úgy vélem ezt a szavazást le is fogom most zárni, mivel nem láttok elég szavazó kedvet a tanácsban, így a megerősítés sikertelen. Most pedig tisztelt tanács, kérem hogy szavazunk a Denevro házat érintő ügyben. [size=4]Köszönöm.[/size]


[size=4]Megint a papírjaiba tekint és várja a szavazatokat.[/size]

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.13, 06:08

[Crysalantanasia]

*Figyeli sorban az érkezőket és mindet igyekszik köszönteni, amint belépnek a terembe. Sinister megjelenésére alig láthatóan húzza csak el a szája szélét, míg unokatestvére szertelen üdvözlését finoman megmosolyogja. Namirelent széles mosollyal üdvözli.*

Syrus indítványa kissé meglepi, érdeklődve hallgatja az előterjesztést és a köré kanyarított rövid életrajzot önmagáról. Irina kérdésére feláll, s a nő felé biccentve ellép szól*
Hogy igénylem-e? Nem, ezt nem állíthatnám, ahogy kifejezetten egyetlen címemet vagy rangomat sem igényeltem eddig sem. Hogy szeretném-e? A magam helyzetén ez tán nagyban nem változtat már, hacsak valamely okból kifolyólag még éltem során nem válok meg jelen székemtől. Ámde meg nem tagadnám és nem venném el a tisztességet családomtól és leendő leszármazottaimtól sem, mit ez jelent.

*Szavai végeztével visszaül, s egy ideig ismét csak figyel, megmosolyogva Alew hozzáfűznivalóját a témához. Sesmut érkezése és mondandója már sokkal komolyabb arckifejezést fest rá, hiszen ez már államügy, s valóban odafigyelést igényel. Cápa belépője és egyáltalán megjelenése pedig némiképp meglepi, nem számított személyére e jeles helyen, de nem véletlen, hogy a terem kapui békeidőben mindenki előtt nyitva állnak.
S érkeznek is a többiek, Tiria, Naora, mindenki a maga módján, sajátos belépővel. Főhajtással, mosolyogva köszönti őket is, ami megillette ugyanígy a sadjuukant és az alakváltót is. Végezetül, amikor úgy tűnik, egy időre csillapul az érkezők hulláma, ismét szólásra emelkedik.*


Mozó úr, szeretném megkérni, hogy a jelenleg folyó szavazások után tartson fenn helyet egy általam beadandó törvényjavaslatnak. Valamint szíves elnézését kérve egy aprócska kiigazítással élnék. A félelfek sajnálatos mód még nem szerepelnek a képviselettel rendelkező fajok közt, így bátorkodom azt feltételezni, hogy Ön a már előre beadott indítványt olvasta fel az imént, mely értelmében valóban szeretném, ha felvennénk őket a faji képviseletek közé, miként ennek előterjesztését többször megígértem a választások során. Így arra kérném, vegyük fel ezt is a napirendi szavazások sorába. Továbbá a jelenlévők tisztább helyzetáttekintését segítve megtenné, hogy ismertetné velünk a Capashen márki ügyében folyó szavazás jelenlegi állását? Köszönöm.

*Mélyebben hajol meg a goblin felé, mikor végzett.*

/Crysa/

naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 186 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.08, 23:08

Cápa

*szemtelen mosollyal képén foglal helyet a díszes társaságban Cintia mellett. Arcán csenevész mosoly, tekintetében sötétség. Árnyékában számos bűncselekményével és vérdíjjal érkezett ide. Teráliában azonban még nem kavart bajt, mert lekötötték őt a Rokonok segítése.
Megigazítja nyakában smaragddal kirakott apró kis koponyát, mely nyakláncra van fűzve. Karikás fülbevalói megcsillannak, miközben megigazítja magán halálfejes kendőjét. Azután némileg laza ülést vesz fel, hallgatva a nagyérdeműt.
Nem nagyon hordja körül a tekintetét, idefele úgyis felmérte a legtöbbek vagyonos állapotát. Kalózbélyegezett kezével közvetlen módon int egyet Cintiának, hogy ma csak másnapos. Amióta ismerik egymást, ő először, szinte józan.
Hallgatja a különféle beszédeket. Jegyzi magában, hogy ki itt a nagyot-mondó általában. Pennát vesz elő, majd papírost terít ki maga elé, és olykor lejegyez pár dolgot, amit valamiért hasznosnak talál.*

Módosította naissa: 2013.05.08, 23:09


hitomi

hitomi

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 26 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.08, 18:32

[ Cintia Nevou ]

[size=3][color=#000000]Végighallgatja Syrus beszédét,lejegyez pár dolgot az elötte heverő papírosra,majd Alew szavait is mérlegeli magában.A percek jönnek,mennek s ő a pettyes bagolytollával játszik mire csak beesik kit várt.Nincs szó mivel toldhatná az elhangzottakat,így csak magához inti Quendrát,ha már szíves volt megjelenni.Bizonyára jó okkal választották Nevout a képviseletre,bíznak ítélőképességében ,nem emiatt érkezett egy újabb alakválltó.Mindenkinek jól jön első megnyilvánulásakor egy ismerős,Cápát kérte fel hisz Ő igaz támogatója volt ,de most nem ilyen kérdések ügyében van jelen,alkalmas e.Ennél fontosabb és meghatározóbb ügyekben kell döntenie.Míg helyrezökkenti gondolatait ,rámosolyint a farkaslányra ,ha helyet foglalt.Reméli bír majd magával.[/color][/size]

nurwing

nurwing

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 136 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.07, 19:00

[Naora ves Anndor]

Valahogy a fikarcnyinál is kevesebb kedve van ismét fejest ugrani a terál politika feneketlen mélységű szökőkútjába. Remélte, hogy az új uralkodó megválasztása után jó ideig békén hagyják őt nagyobb horderejű kérdésekkel kapcsolatban, amíg a rábízott feladatokat megfelelően látja el. Márpedig szerény személye úgy érzi, teljes mértékben elégedett lehet vele bárki, aki meg nem az, az meg nyugodtan átveheti tőle a papírmunka egy részét, nem fog ellene tiltakozni...

Most mégis ismét a Királyi Udvarba tart, hogy leüljön egy csapat többé-kevésbé kedvelt ember, avagy egyéb szerzet közé, és igyekezzen érdeklődő képet vágni olyan dolgokkal kapcsolatban is, amihez amúgy semmi köze, mégis végig kell hallgatnia. Mert hát erről szól a politika, mindenki mindenhez hozzászól, de szinte senki nem ért mindenhez, ami szóba kerül...

A hófehér mén horkantása kizökkenti gondolataiból a fél-elfet. Meglepő lehet, mily szeretettel veregeti meg a shadoni a ló nyakát. No persze, kisebb vagyonba kerüt felneveltetni, s Yllinorból Teráliába hozatni a csődört. Mégis, egy pillanatig sem sajnálta az aranyakat, hiszen az első pillanatban beleszeretett legújabb társába. Ajkai csibészes mosolyra húzdnak: úgy fest, a fehér szín lesz a végzete. A szobájában rikácsoló páva, az őt mostanság mindenhová cipelő csődör, valamint menyasszonya haja mind-mind hófehér. Véletlen egybeesés volna? Lehet, de ha az is, akkor se érdekli túlzottan a bárdot.

Mikor végre eléri az Udvart, leugrik a csődörről. Kerít valakit, aki gondját viseli a hátasnak, majd a tanácsterem felé indul. Öltözéke mondhatni a szokásos. fekete nadrág belegyűrve a fekete őzbőr csizmába, ezüsttel hímzett, patyolat ing, fekete kabát, hátán cikornyás minták keretezte pelikánnal. Két rapírját, valamint lantját leadja az irántuk érdeklődőknek, majd rágyújt még egy cigarettára. S míg a fahéj-füstöt eregeti, gondolatban valahol messze jár. Majd mikor úgy döntött, eleget mérgezte magát, megköszörüli torkát, s benyit a terembe.

- Hódolatom az egybegyűlteknek! -Köszön, majd felvillantja játékos-hamiskás félmosolyai egyikét.- Elnézést a késésért, sokáig tartott, mire megtaláltam a megfelelő gúnyát, melyben eme nemes társulat színe elé járulhatok, s a parfümválasztás sem ment oly gyorsan, mint reméltem...

arikon

arikon

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 161 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.06, 21:03

[Tiria del Belvoir]

*Ametiszt hátán poroszkál be a Királyi Udvarba. A nyeregből leszállván azonnal pattogtatni kezdi utasításait lovával kapcsolatban. S míg hátasát elvezetik, nem rest időt pazarolni arra sem, hogy mielőtt fegyverét, azt a bizonyos fehér pallost átnyújtaná, hangot adjon elégedetlenségének és nyakaskodjon a maga heves stílusában.

Morajló léptei elakadnak az ajtó előtt, időt lopva magának. Durcásságtól iszamós vonásait pillanatnyi tűnődéssel simítja ki, s egy hosszú, végtelen sóhajjal. Sarokvas sikolt fel jöttére.*

-A Hét Arc fénye, s Tanító bölcsessége legyen velünk!-

*Szól protokoll-maszk hangsúlyával, majd fejet hajt, hogy aztán páncélba burkolt alakja a Tanácsteremben félreesőbb, még üres ülőhelyén találjon teret magányának.*

Módosította arikon: 2013.05.06, 21:04


conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.05, 23:00

[Alew - Iroda]

*Az ülés szünetét a helytartói irodában tölti - itt találhatja meg Navia és vendége. A tágas szobát egy nagy, sötét fából készített íróasztal uralja, mögötte magas támlás szék, előtte öt alacsonyabb, de párnázott karosszék, a falakat könyvszekrények, térképállványok, irattartó polcok takarják, a világításról mágikus kristályok gondoskodnak, a padlón medvebőr. A Főpohárnokot és az amundot Alew maga üdvözli - rajta kívül nincs is senki az irodában. Kezet csókol a nőnek, a férfi felé kezet nyújt, bár óvatosan teszi, nem tudva, az ő kultúrájában mi a szokás, mi számít esetleg sértőnek.*

Navia, gyönyörű vagy, és az úr lenyűgöző megjelenése csak tovább emeli a fényedet. Uram, Alewyan del Consetin vagyok, Mitfien hercege, Gronfor ura, Terália Helytartója, a Királyi Udvar Marsallja, bla-bla-bla-bla, effélék. Alew. Üljenek le. Itallal szolgálhatok? Köszönöm, hogy eljött.

---

Alew

Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.05, 21:13

Feltűnésmentesen érkezik meg a Tanácsba, arcát csukja takarja, mit csak az ellenőrzés kedvéért hajt hátra. Célja, hogy a kutya ne ismerje meg. És erre elég jó esélye is lehet, mivel nem a szokásos helyére megy, a Tanácsterem ajtajához a legközelebb ül le, a vendégek helyére. Csak a szemei láthatóak, de emiatt nem aggódik, nem Ő az egyetlen kyr sem a teremben, sem az országban. Bár képviselet még nem kell nekik...
A Crysát éltető monológokon jókat mosolyog, Irina kérdését követően pedig már jókedvű. A választ előre borítékolja. Ahogy a szavazás eredményét is...

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.05, 08:55

[Mozó]

-Köszönöm főkonzul asszony, a főkancellárt érintő ügyben már feljegyeztem a szavazatát, most már írásban benyújtott szavazatokat fogadok el ezzel kapcsolatban. Tisztelt hölgyeim uraim, ha az Akhial Denevro családot érintő ügyben szeretne még valaki felszólalni? Kérem hogy most tegye meg, utána pedig szavazzunk ez ügyben. -

Ezután beletekint az irataiba, gyorsan feljegyez pár sort, és érdeklődőn tekint végig a teremben lévőkön.

[Kylwog De Lamar.]

Csendesen figyeli a lezajló eseményeket, néha serceg a keze alatt a toll, ahogy feljegyzéseket készít, várja hogy felszólaljon még valaki.

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.04, 23:57

[Alew]

*Az újabb alakváltó érkezte meglehetősen hidegen hagyja. Az ő részéről a Tanácsterembe bárki bejöhet, amíg a szabályok betartja, nem érdekli. Hogy mit csinál itt a nő, mi dolga Cintiával...nos, nem is igazán számít. Úgy is csak egy szavazattal élhetnek a bőreváltók, akárhányan zsúfolódnak be.

A fehér sadjuukan részletes beszámolóját hallva kissé elmosolyodik.*

Shemyay Főkonzul asszony, köszönöm a beszámolót. Hamarosan visszatérünk a diplomáciai helyzetre is, és részletesebben tárgyaljuk Mercádia és Terália viszonyát. Vannak kéréseim ön és a diplomatái felé - azonban most Sirenac polgármester úr javaslatát tárgyaljuk.

---

Alew

naissa

naissa

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 186 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.04, 22:36

Cápa

Jó cimborák! Viharban születtem én, az ördöggel vívva

átkozott hajómmal és kardommal szelve

villámok hadán át. Sorsom kormányával

ringatva, és vitorlámat tépve

siettem végzetem felé, remélve,

hogy a szabadságomat mentem vele.

Küzdenem mindennap megérte,

így lettem a Végtelennek Jeges Szele.

Ami ellen küzdöttem, az én magam vagyok, cimborák!

Nincs határ! Az akasztófám nem vehet

el tőlem semmit. Naplementéből viszem legendák kincsét,

amiből a révész, kamatot is kérhet!


*harsog dallamos hangja a folyosón, miközben leveles meghívás miatt a gyűlésre megérkezik. Fekete halálfejes fejkendő fején, fehér rózsás blúz feszül kebelén, miközben fekete nadrágjában táncosan lép. Fegyverövén egy rapír és tőr van csak. Táncát és énekét félbehagyja, mikor meglátja az őröket, majd közli velük, hogy Cintia támogatására érkezett.*

*átnyújtja a megbízó levelet annak, akinek kell.*

*fegyvereit ezután természetesen leadja, majd keresni kezdi az alakváltók képviselőjét. Aki először látja őt, például Adarianna, azt hiheti elsőre, hogy Armenia, az-az Kísértet lépett közéjük. Ugyanis neki is hófehér bőre van. Hosszú hajával együtt, szemeiben megfoghatatlan békességet őrizve, és az arcvonásai is alig térnek el az övétől.*

*aki hozzáhasonlóan vérlény vagy alakváltó, az megérezheti belőle, hogy vérfarkas. Amennyiben ez kell a bejutáshoz, ezt megosztja halál nyugodtan. Neki azután mindegy.*

Módosította naissa: 2013.05.04, 22:39


arkay

arkay

  Újdonsült fórumozó

 • Fórumita
 • 38 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.04, 20:17

[A tanácsteremben - Shemyay ]


*A fehér bundás sadjukaan kissé talán későn érkezett, az elnyúlt inaktivitás miatt Trier ügyeit intézte, nem mintha a falunak olyan nagyon szüksége lett volna adminisztrációra. Meghajlással köszönti a jelenlévőket.* Üdvözletem a tanács mélyentisztelt tagjainak. Fennség, hódolatom. *Az uralkodó felé egy mélyebb meghajlással igyekszik tiszteletét mutatni.*

*Az eddig felvetett ügyekről, felszólalásokról saját megfigyelője, egy vele ellentétben normál, fekete bundát viselő fajtársa értesíti, illetve átad egy apró tárgyat. A megfigyelő jelenléte lehet kissé furcsa, ha bárki felfigyelne rá, annak olybá tűnhet végig itt volt, ugyanakkor megérkeztekor aligha látta bárki.*


*Hosszabb ideig úgy tűnik, ő sem tesz mást, mint megfigyel, hallgat, s a többi tanácstagot figyeli fél füllel, miközben mintha olvasna. Aki igazán figyel, annak feltűnhet, hogy a korábban elhangzott beszédek mintha halkan elismétlődnének a sadjukaan közelében. A hangok pedig az előtte az asztalon hagyott tárgyból, joban megnézve egy kürtcsiga házából jönnek. Mikor a hangok elhalnak, és az előtte lévő jelentést is félreteszi, akkor emeli csak fel a fejét.*A javaslatokhoz hozzáfűznivalóm egyenlőre nincs, Eldamir Kapashen Főkancellár bizalmi szavazásával kapcsolatban a már korábban leadott szavazatomat fogom alighanem megisételni, miszerint tartózkodom, bár ezzel megvárnám a szavazás konkrét kiírását, ahogy a másik javaslattal is.

Más ügyben szeretnék e tanácsnak, és uralkodónknak jelentést tenni. A környező államokal való diplomáciai kapcsolatok ügyében, attól tartok, vajmi kevés előrehaladás történt. Eradwia kivételével nem kaptunk egyértelmű pozitív visszajelzést a diplomáciai csatornák újranyitását illetően. Közvetlen szomszédaink közűl egyáltalán válasz egyedül Mercádiából érkezett, a kinevezett követünket ugyan fogadták, de a kapcsolatfelvétel leragadt a bürokrácia szélmalmában.
Külön kiemelném a Mercád helyzetet, amely meglehetősen, kényes.

A Mercádiai követünk, egy fajtársam, Sesmut követasszony eddigi jelentése szerint.: Az ő benyomása, hogy bár Mercádiában magában tradicionálisan Teráliához jobb esetben barátilag, roszabb esetben is csak semlegesen viszonyul a lakosság és a vezetés is, még mindíg némiképp feszült a hangulat Mercádia fő szövetségesei közt a Marius Glenius vezette expedíció miatt. A új államukban, a konföderáción belül könnyen kerülhetnek még túlsúlyba akik Teráliában az említett expedíció miatt egy expanzionista nagyhatalmat, esetleges riválist látnak. Én magam úgy vélem, nekünk kellene megtennünk az első lépést, ha a baráti viszonyt tartani szeretnénk.
Ez utóbbi fontosságát illetően kiemelném még, hogy mint legtöbben tudják, Mercádia maga tradicionálisan egy katonaállam, és az újonan alakult szövetségükben a tengelyt alkotó három szigetből még legalább egy nem épp a békés életvitelről híres.


Hogy rövidre fogjam, azok számára akik szerint sok beszédnek sok az alja. Mercádia egy löporoshordó amelyen a korábbi vezetés alatt történtek miatt még parázslik a kanóc.
*Körbehordozza a tekinteté, van-e akinek felkeltette a figyelmét.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.04, 19:41

[Alew]

*Feláll, biccent Mozónak.*

Jegyző úr! Sokat nem kívánok hozzáfűzni Syrus polgármester javaslatához. Úgy vélem, a Királynő megérdemelné ezt a címet és rangot eddigi munkájára és odaadására való tekintettel. Mikor én megkaptam a hercegi címet Elgard Főpecsétőr javaslatára a Nagytanácstól, nem éreztem magamat igazán méltónak hozzá - Crysalantanasia Királynőt viszont tökéletesen annak érzem, és úgy vélem, hogy a munka, amit ő végzett, több és jobb, mint amit én végeztem, mikor megkaptam ezt a címet. Ugyanakkor javaslom, hogy a cím megadása mellett Tallner báróságának határait, hogy méltó legyen egy hercegséghez, minden irányba harminc mérfölddel, vagy a legközelebbi természetes határig, hegyhátig, folyóig bővítse a Nagytanács.

*Újabb biccentés, és leül.*

---

Alew

Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.04, 11:29

[Amundok]

*Enathon A gárdisták kéréseire, még fegyvereit is leadja valami csoda folytán. Igazából nemes egyszerűséggel nyújtja át a megfelelő személyzetnek, nincs semmiféle "de aztán vigyázzanak rá" jellegű megjegyzés. Sem magát, sem a helyet nem alacsonyítaná eddig szíve szerint. Külsőre úgy fest, hogy nem hatja meg, sem ha megnézik, sem ha békén hagyják, most egy picivel fontosabb ügyben érkezett ettől. Megáll Navia szobája előtt. Ismeri a nőt már évek óta. Igazából csodálkozik, hogy bárki is eddig emelte, de hát nem az ő dolga, most rajta keresztül érvényesítheti népe érdekeit, még ha nincsenek is annyian itt, hogy az számottevőnek mondható legyen. Kopog Navia ajtaján, aki be is engedi őt, s aztán elindulnak a Helytartó irodája felé.*

[Navia]

*A szemét forgatná szíve szerint Syrus monológján. ~Popsinyalásból csillagos ötös vagy, drgaságom, egyébként meg köszönjük a történelem órát.~Gondolja bosszankodva, ám ez nem ül ki az arcára. Nem kíván megszólalni, megvárná, hogy a többiek reagáljanak erre az előterjesztésre(ha egyáltalán), de részéről nem helyesli. Nem azért, mert sajnálná Crysától és családjától a hercegi rangot, hanem mert Syrus indítványa -szerinte- a következő mondattal megvétózható:"Amennyiben az Uralkodó valóban oly nemes, s képes sarjait is a jó úton tartani, cselekedeteikkel bizonyára maguk is ki fogják érdemelni a különféle rangokat... önerőből. - Egyébként is, ha olyan embereket akarsz, akik nem társadalmi rangok alapján ítélnek, akkor nem kell nekik rangot adni azért, mert az anyjuk egy kiváló nő, politikus és harcos." Tovább is viszi a gondolatot magában, ám még mindig nem szól hozzá a javaslathoz, kíváncsi a többiek álláspontjára, a nélkül, hogy esetlegesen befolyásolná a sajátjával őket... Noha erre -véleménye szerint- vajmi csekély lehet az esély. Egyébként sem szereti, ha valaki érzelmi alapon akar dönteni, pláne ha ez egy férfi. Persze mindezt megtartja magának... Egyelőre.*

[Irina]

*Visszatért szokásos játékához, egy Rubik kockával bíbelődik, szórakozik. Néha dobálgatja egyik kezéből a másikba. Végighallgatja Syrus-t, aztán ő szólal meg először ebben az ügyben.*
Ha javasolhatom, éljünk a "hallgattassék meg a másik fél is" elvével...

*Föláll, s Crysa felé fordul.*

Királynő! Kérem, nyilatkozzon. Szeretné, ha becses családját, s Önt hercegi rangra emelnénk? Igényli, vagy sem?

Navia; Ildi...

Módosította Navia_la_Fonz: 2013.05.04, 11:30


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.03, 17:48

[Mozó]

Végig hallgatja Syrus elővezetését, majd megvárja míg ismét csend lesz a teremben, és megszólal.

-Ha kíván még valaki hozzászólni, akkor kérem parancsoljon, ha nem akkor máris szavazásra bocsájtanám. Kérem önöket, tehát jelezzék, hogy kívánnak e hozzászólni. Syrus úr, töröltem a következő kérvényét.-

Papírjaiba pillant, feljegyzi a neveket, és várja hogy folytatódjon az ülés.


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]