Ugrás tartalomhoz


Fotó

Királyi udvar #2


 • Válasz írásához lépj be
2576 hozzászólás érkezett eddig

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.03, 16:30

[Alew]

*Hátradőlve figyeli Syrus mondatait. Néhány helyen biccent, máshol üres tekintettel figyel. Arcán mintha egy leheletnyi elégedetlenség is átsuhanna, vagy talán inkább fáradtság? Addig mindenesetre nem szavaz, míg Mozó Jegyző erre nem szólítja fel a Tanácsot. Gavinnak int és rámosolyog, mikor a lovag helyet keres magának. Alakul...*

---

Alew

John_Gavin

John_Gavin

  Rendszeres fórumozó

 • Archívum
 • 170 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 21:14

[ John Gavin ]


Fényes szőrű barna ménjén, Artúron vágtat a Királyi udvar felé ahol már rég nem járt. Egy ideig úgy is érezte, a történtek miatt, hogy itt már nem is látják szívesen. Nem lesz rá több alkalma, hogy szavat emelhessen a tanács termében. Most mégis itt van és épp nagyon sietve hagyja az őrökre kedvenc bajtársát, hogy sietős léptekkel célba is vegye a tanácsterem, jól ismert helyét. Elfoglalja ott méltó, bár már nem olyan magasztos pozícióját, és élve szavazati jogával része legyen, az ország életét irányító döntésekben.

Lassan tolja be maga előtt a méretes faajtót, már hallja, hogy mintha valaki bele is kezdett volna egy beszédbe, így még óvatosabban lép be. Elkésett, de talán még nem mindenről. Páncélját elhagyta erre az alkalomra. Mély bordó ing kevés arany hímzéssel, könnyű anyagból és egy hosszú fekete nadrág. Tekintetét gyorsan végigfuttatja a már megjelenteken. Sok fontos ember, sok ismerős arc. Mivel szólni nem akar, meg már egyenként sem lenne illendő végig köszönteni mindenkit, bár sokakkal váltana határozott kézfogást, hölgyeknek óvatos kézcsókot, így csak egy mély meghajlásra jut alkalma üdvözlésként, remélhetőleg így nem bántva meg senkit. Talán majd egy szünetben. Helyet is foglal aztán valahol, hogy éberen figyelhessen. Mindent jól halljon.


lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 20:51

[Syrus con Sirenac]

Az újabb érkezők láttán elgondolkodik hosszasan, így Őfelsége belépőjére kissé későn eszmélve fel, de illemtudóan, s tiszteletteljesen feláll, s meghajol irányába – ahogy már beléptekor Phellan és Kranak is. Csendesen hallgat, s mikor Mozó felé fordul, bólint értőn, táskájából a megfelelő jegyzetet veszi elő, s feláll helyéről. Megköszörüli torkát kissé.

- Köszönöm, Tisztelt Jegyző Úr! Noha nem kell véleményem szerint Őfelségét a Tanácsnak bemutatnom, én röviden mégis megtenném. Köztiszteletben álló midiani grófi családból származik. Huszonévesen érkezett chavalierként Teráliába, rövidesen Királyi Jegyző lett itt az Udvarban a nagytiszteletű I. Glowface király uralkodása idején. Ekkortájt hozta létre a Jogtárat, ami a terál jog első összefogott gyűjteménye volt. Később bizalmat szavaztak neki a Főbírói poszton is, s báró rangra emelte a Nagytanács. Levezetett néhány fontosabb tárgyalást és egyeztetést is posztjainak megfelelően.

I. Glowface Király halála után őt választották meg Királynőnek, legígéretesebb ellenfele ebben a küzdelemben a későbbi Morgwaith király volt. Ám még a Koronázás előtt titokzatos módon eltűnt, s mire visszatért, már I. Morgwaith volt az uralkodó. Őfelsége szintén titokzatos eltűnése után a néppel egyetértésben – kevés kivétellel – ismételten bizalmat szavazott a Királyi Tanács az Akhial Denevro- ház jelen képviselőjének, I. Crysalantanasiának.

A hatályban lévő terál törvények szerint a királyi titulus nem örökletes, az uralkodó leváltása, vagy halála esetén újbóli választás esedékes. Ugyanakkor Őfelsége már számtalanszor bizonyította nemességét Terália érdekében. Nemesség alatt szíve nemességére utalok, s remélem nem sértem meg vele Őfelségét, ha azt mondom, hogy sokak szemében, szívében, lelkében Ön nem csupán egy a megválasztott uralkodók közül, hanem a Szívek Királynője is. – Enyhe pír orcáin az egykori kereskedőnek, ki ugyan megtanulta a szavakkal való bánásmódot, s a mesterséghez tartozó fortélyokat, talán túlzásba eshet, ám helyén valónak, s igaznak érzi. Sokat köszönhet ő is, s Sárkányváros is a királynőnek, amit nem felejtenek el – ahogy mást sem.

-Tettei, jelleme ma is, s a múltban is mind-mind olyan egyén vonásait mutatták meg nekünk, ki a légvészterhesebb időkben is a köz javát nézte, nem a sajátját. Mint gyermekét védő Anya állt ki Teráliáért, s bizalommal, megértéssel volt, van a hozzá fordulókkal. Nem egy, nem kettő, nem három esélyt adott olykor-olykor a megtévelyedett gyermekeknek, kiknek szívében meglátta a jóságot, a hasonló nézőpontot Terália javát szolgálandó hajlamosságot. Ilyen emberekre van szüksége az országnak, kik nem a társadalmi rang okán, hanem az emberség adományával viseltetnek mindenkivel szemben. Az ilyen ... Öhm... Tulajdonságot kamatoztatni kell, megőrizni, s nem hagyni, hogy elkallódjék. Úgy vélem, hogy Őfelsége, I. Crysalantanasia több, mint királynő, ennél fogva többet érdemel, mint egy bárói titulus, mellyel ugyan eme Tanács illette évekkel ezelőtt. Mint említettem volt tudják Önök is, a királyi rang nem öröklődik, viszont a hercegi rang igen. Tettei, jelleme alkalmassá teszik Őt, s utódait az Akhial Denevro – ház címerét viselve, hogy Teráliát a jövőben is magasztosabbá, erősebbé, gazdagabbá tegyék hercegként, hercegnőként. Kérem tehát a Királyi Nagytanácsot, hogy támogassák Sárkányváros Városi Tanácsának javaslatát, mely szerint Őfelségét a jelenlegi – ám nem örökletes királyi rangján túl, illesse meg örökletes Akhial Denevroként hercegi rang a vele járó egyéb járandóságokkal. – Tiszteletteljesen meghajol Őfelsége felé, röpke pillantást vet a Helytartóra, majd Kylwogra, majd mielőtt helyet foglalna, Mozó felé fordul.

-Kérem Jegyző Úr, hogy az általam indítványozott második pontot vegye le a tárgyalandók közül. - Ha ez megvan, akkor ül csak le.

hitomi

hitomi

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 26 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 15:55

[ Cintia Nevou ]

[size=3][color=#000000]Tegezése már-már mindennapos átlagéletben, így is örül, mennyire hivatalos és átszellemült jelenleg, nem adja teljes mértékben magát. Orrot sem törhet be, kár. Navia invitálása jólesőn hat rá nem érzi már magát egyedül tőle, de ígért társaságára vár még remélve lehetőleg nem ittasan esik be. Királynő üdvözlése után visszatér helyére mit kiszemelt már magának, fogadja fejbillentéssel Haldgawen kézcsókját pillanatig végignéz rajta, arcán, vonalazásán, ahogy az ismeretlenekkel teszi és köszönti a folyamatos érkezőket többnyire egy biccentéssel. Lanaya ölelgetése meglepi, rég látta a lányt, visszaöleli röptében még egy puszit is nyom szőke hajkoronájába és kíséretének is szán egy integetést. Egyre több az ismerős arc.[/color][/size]

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 14:46

*Lassan kezd elgondolkodni, hogy legközelebb vagy mágiát kell használnia, vagy álcáznia magát valahogy, hogy csöndesen "belopakodhasson" a terembe, hisz csak megfigyelőnek jön el néha néha nem többnek. Persze ha észreveszik és köszöntik ő is viszonozza egy távoli apró meghajlással, he pedig még oda is mennek hozzá ahogy kell fogadja és megköszöni a kézcsókot, a figyelmességet. De inkább meghúzódik, nem az ő világa már ez.*

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 13:36

[Mozó]

Átadja akkor Naviának a papírokat amiket kért, persze csak másolatokat, gyakran feláll a helyről, hogy meghajlással üdvözölje a megjelenteket, majd egy csendesebb délutáni pillanatban, megköszörüli a torkát, és megszólal, hangját kicsit felemeli, hogy minden tekintet rá szegeződjön.
A terem akusztikájának köszönhetően ez jól sikerül, nem ordibál, de hangja határozott és erős most.

Tisztelt Királyné, Helytartó úr, Tanácstagok, és vendégek, elérkezettnek látom az időt, hogy nekilássunk az ülésszaknak. Kérem foglaljanak helyet, érkezési sorrendben fogjuk megvitatni a beadott indítványokat, és kérelmeket. Az első pedig, Syrus con Sirenac úr kérvénye, ami pedig az Akhial Deneveró ház, hercegi rangra való emelését terjeszti elő. Egyenlőre csak vitára bocsájtom ezt, míg elég tanácstag nem jelenik meg a szavazáshoz. Ahogy Syrus úr kérte elsőként szólalhat fel az ügyben, kérem tegye is meg. De még előtte, köszönöm Helytartó úr, napirendre vettem a kérvényeit. A továbbiakban írásban benyújtott indítványokat fogadok el. Köszönöm a figyelmet, ha a tanács is egyetért kezdjünk is neki. Syrus úr.

Helyet foglal ismét és várja, hogy kezdődjék az ülés.


//Szeretném ezt lekésőbb szombatig lezárni. (Mármint ezt az indítványt.)//

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 12:07

[Morlis del Rewal]

*A férfi szeme körül kissé összerándulnak a ráncok, mikor Cintia letegezi.*

Természetesen, Nevou kisasszony, nem kívánom feltartani. Örülök, hogy megismerkedtünk.

*Félmosollyal biccent, és leül a helyére.*

[Királyi Gárda]

*A Gárdisták sok csodát láttak már, az amund nem igen döbbenti meg őket - bár az egyik őrségben álló nő száján halk sóhaj szakad ki a tökéletes test és gyönyörű arc láttán, és megremeg kezében a gyalogos kopja.

Az ügyeletes őrtiszt átveszi a levelet, és elolvassa. Bólint, és megkéri a férfit, hogy fegyverét adja le, mert azzal nem léphet be az épületbe, és tartózkodjon odabent mindennemű mágikus tevékenységtől. Ha ezeknek eleget tesz, akkor felkísérik a Főpohárnoki Szék irodájába, melynek ajtajára a mancsai között serleget tartó, szalagokkal font farkú oroszlános címer van festve, és réztáblán Navia le Fonz neve olvasható mellette.*

[Alew]

*Lanaya pusziját lágy mosollyal fogadja, kezet csókol a lánynak, aztán megöleli, és pár kedves szót szól hozzá. Sinister láttán arca elkomorodik, de nem szól semmit.

Az ovális Terem elrendezése trükkös, egyik karéjában vannak az íves padsorok a Tanácstagoknak, első soruk előtt a hét szék és asztal a Tanácsnokoknak, a padsorokhoz közelebbi gyújtópontban a Helytartó asztala és széke, a távolabbi gyújtóponton túl a Főkulcsár emelvénye, annak lábánál a Jegyző asztala, a Főkulcsár emelvénye mögött pedig a Trónelemvény - így aztán Sinister csak akkor tud Mozó mögé-fölé ülni, ha a Trónt vagy a Főkulcsár pulpitusát veszi célba. :)

A maga részéről várja az ülés kezdetét, számos javaslata, terve, ötlete van - helyettesítésről, ünnepekről, vallásokról, bandériumokról, kinevezésekről, csillagvizsgálóról, népszámlálásró, vadaskertről, múltról és jövőről, és a titkosszolgálatról.*

---

Alew

Namirelen

Namirelen

  amazon prieri

 • Fórumita
 • 342 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.02, 10:29

[Namirelen]

*Lóval érkezve sietős léptekkel halad felfelé a lépcsőkön. Az őrök többsége már tudja ki is ő, de megáll, és minden fegyverét leadja a kijelölt őrnek. Lovára visszatekint, de már el is vezetik, hogy jó kezekbe kerüljön. Kicsit igazít, a ruháján leporolja magát és elindul a terembe. Vissza fog sietős léptein. Ahogy megérkezik, megáll, senkit nem kíván megzavarni és mivel látja is már elindult, így csak szertartásosan meghajol és a kijelölt helyéhez lépked, helyet foglal és próbálja minél gyorsabban felvenni a fonalat.*

sinister

sinister

  Érdeklődő fórumozó

 • Fórumita
 • 75 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.01, 23:06

[Sinister]

- Biztos vagy te ebben? - kérdezi derülten, miközben a Udvar udvarán szemlélődik, a karját nyújtva a lánynak, a rend és az illem kedvéért, de közben a helyieket veszi szemügyre, a szolgálókat, lovászokat, sürgő-forgó irodistákat, a folyosó személyzetét, az őrséget. Azt a barátságtalan őrséget. Némelyikkel még volt is szerencséje egy-egy görbe estén a kocsmában, hja, olyan arcokat ismer fel, akiket nem akart a királyi udvarhoz társítani, de hát, minden megtörténhet.
Könnyű, elöl a nyakánál csak lazán összefűzött, nem gombos vászoninget visel, fekete nadrágot, az övén lóg csak néhány tőr, amíg szívfájdalommal le nem adja őket, nem öltözte túl magát különösebben, tudván tudva, hogy meg kell válnia ezektől, persze, azért nem érzi magát teljesen védtelennek, de legalább ártalmatlannak néz ki. A lány csengő nevetése őt is megmosolyogtatja, és miközben Lanaya a termet csodálja belülről, aztán üdvözli a kedves egybegyűlteket, ő inkább felméri őket.
- Milyen foghíjas társaság - súgja aztán, gondosan kerülve a királyi felség és a Helytartó pillantását, miközben a kérésnek megfelelően kíséri a vidám kis boszorkányt egy magasabb helyre, ahonnan mindenkit jól beláthatnak. Valahol a goblin mögött-fölött, elvégre úgy fest, arrafelé a legnagyobb a mozgás.

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.01, 20:13

[Mobieus Haldgawen]

*Az őröknek biccentve egyenes tartással lép be a terembe. Egy pár pillanatra megáll, körbetekintve felméri kik tartózkodnak már bent. A hölgyeket, Adát, Irinát, Naviát és Cintiát szertartásos meghajlással és kézcsókkal köszönti, az urak felé kisebb főhajtással van. A Helytartó és a Királynő előtt mélyen meghajtja magát és csak ezt követően vonul ahhoz az asztalhoz, hol ennek előtte is helyett foglalt, még a választás alatt. Keveset szöszmötöl a papírokkal, mindent katonás rendben, elvágólag rendez el az asztalon. Ezt követően, mielőtt leülne még kivár egy csendes időszakot és Mozó felé fordul*

Mobieus Haldgawen hadnagy vagyok, továbbra is enyém a megtiszteltetés, hogy Tallner báróságot képviselhessem Terália Nagytanácsának ülésein. Ezen minőségemben megerősítem, hogy a báróság támogatja Capashen márki jelölését a posztra. Köszönöm, hogy meghallgatott.

*Fejét meghajtja szavai végeztén, s ezzel helyet is foglal.*

[Rakhmal Owendroll]

*A kis, háromkerekű, pónivonta kordén érkezik most is az Udvarba. Magát meg nem hazudtolva igényes, elegáns felöltöt, fényesre suvickolt csatos cipőt visel. Szakálla három gondosan fonott tincsbe rendezve, sétabotja szinte vidáman koppan a kövezeten, ahogy végighalad a folyosókon a terem felé.*

Szép napot, szépséges hölgyeim, és bátor uraim *hajol meg az ajtón belépve, szemei huncut-mód csillognak. Fellépdel az ülőhelyére, ahol reményei szerint ott várja az apró termetét ellensúlyozni hivatott zsámoly, s lecsüccsenése után mellényzsebéből kis jegyzetfüzetet, tollat vesz elő, zizzeg, ficereg, jegyzetel, áthút. Átír, fel-felpillant*

[Lanaya]

*Kevéssel Haldgawen hadnagy után érkezik a kupolás épület elé vörös hajú kísérőjével, ám jóval lassabban halad annál befelé. Az alkalomhoz és önmagához illően természetesen fehérben érkezett, a finom, alig látható aranyszálakkal átszőtt ruha ujjai könnyű, szinte áttetsző anyagból vannak a fokozódó melegre való tekintettel.
Eleddig csak egyszer, a bál estéjén járt itt, amikor sokkal kevesebb lehetősége volt szemügyre venni a részleteket. Így aztán bűbájos mosolyt villantva a strázsákra lelkesen megy szobortól szoborig, megcsodálja az ablakok díszítéseit, az intarziákat, még a padló mintáját is. Így aztán meglehetősen ráérősen, lassacskán érnek el a teremig, melynek ajtajában még ránevet az őrökre, mielőtt belépne.
Bévül sem hazudtolja meg önnön természetét. Átszellemült örömmel öleli meg Cintiát, lelkesen üdvözli Naviát és Kylwog mestert, integet Crysának meg Haldgawennek és hatalmas puszit ad Alewnek. Széles, jókedvű mosollyal pukedlizik a többi, számára még ismeretlen személy felé, majd csak ha már mindenkit üdvözölt pillant fel kísérőjére hol foglaljanak helyet.*

Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.05.01, 10:27

[Amundok]
*A Királyi Udvart egy férfi közelíti meg. Magas, izmos, gyönyörű, ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni leginkább. Ébenfekete haja félhosszúra van hagyva, bronzbarna bőre tökéletes, szemei pedig áthatóan kékek. Ruhaként nem visel sokat... Egy hófehér színű ágyékkötő takar mindent amit kell, valamint egy könnyű saruval a lábán közlekedik.Oldalán jellegzetes, fogazott rövidkard függ. A terület őrei felé meghajol.*
Jó napot! Ehnaton a nevem. Az amund faj képviseletében érkeztem, Navia la Fonz Főpohárnok kérésére.
*S át is nyújt az őrök felé egy tekercset, melyen a nő pecsétje látható.Amennyiben feltörik, akkor egy rövid írást láthatnak, melyben Navia tisztelettel kéri őket, hogy kísérjék be az amundot hozzá, amint megérkezik.*

[Navia]
*Az összes "beszivárgónak" köszön kedvesen. Mindenkit megnéz, mindenkiről készít néhány feljegyzést. Amennyiben Mozó átengedi, úgy a letelepedésre vonatkozó engedélyt sajátítaná ki, főként a feltételek után kutatva. Alew kéréseit megjegyzi, lefirkantja egy darab cetlire, amit később beleragaszt mindentudó kis-nagy könyvébe, aztán helyet foglal, Irina közelében, aki egyelőre igencsak passzív. Egyelőre. A vállára röbbenő kéz tulajdonosára pillant, Cintia az. Rámosolyog, aztán jelzi ,hogy helyet foglalhat mellette, amennyiben úgy érzi a későbbiekben, majd figyelme újra az összességre terelődik. Mosolyog, még mindig komolytalannak érzi ezt a tanácsot, pláne a saját jelenlétével; dehát nem az ő tiszte ezt megítélni.*

Navia; Ildi...

hitomi

hitomi

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 26 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.30, 23:43

[ Cintia Nevou ]


[size=3][color=#000000]Csupa fül és szem, pedig még csak a tiszteletköröket futják az ismerkedésekkel. Mitfien követének kézcsókját bájosnak nem éppen mondható, még is kedves mosollyal fogadja, kézfogások híve, de nem rondít bele a kacsónyalogatásba. Hamar felméri a férfi korát, arcának ráncait s szemeinek sötétségét melyben maga is osztozik. Hajdanán bizonyára még jóképűnek is mondható lehetett[/color][/size]
[size=3][color=#000000].[/color][/size]
[size=3][color=#000000]Tiszteletem. Cintia Nevou vagyok jelenleg az alakváltók képviselője - és új ezen a területen.[/color][/size]

[size=3][color=#000000]Apróbb fejbiccentést produkál maga részéről letudva az illemet, hosszúkás arcába pilledő fekete hajtincset kiseper könnyed mozdulattal. Felé közeledő Helytartót érzékelve csak egy kicsit fordulva el fogadja ugyan azon mosolyát villantva, mint korábban a Várnagyra. Kézcsókot követően hallgatja a hiányzó tagok sorolását akad fülének ismerősként csengő is köztük és eztán fordul vissza új ismeretségéhez.[/color][/size]

[size=3][color=#000000]Bocsásson meg Morlis, ideje a többi jelenlévőnek is köszönnöm.[/color][/size]

[size=3][color=#000000]Némileg bátorkodva a felszabaduló Navia mellett elhaladva vállára teszi pillanatra kezét, még ha nem is olyan közeli, de ismerős, s ha a nő figyelmével illeti biccent neki köszöntés képen. Királynőhöz lép, memóriája már nem a régi így bemutatkozik neki, talán újra.[/color][/size]

[size=3][color=#000000]Fenség. Cintia Nevou vagyok a bőreváltók megválasztott képviselője ezen a gyűlésen. Örülök, hogy épen, egészségesen visszatért hosszas utazásából.[/color][/size]

[size=3][color=#000000]Álarcként használatos mosolya töretlen az uralkodó felé, igyekszik minden nemű izgatottságát alá rejteni. Goblin is szemrevételezésre kerül, még nem lép oda, semmit nem akar elsietni.[/color][/size]

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.30, 09:07

[Morlis del Rawel]

*Teljesen fegyvertelenül, fekete zárt, magas nyakú zekében, nadrágban, csizmában érkezik, zekéje mellrészét vékony fehér hímzés díszíti, nyakában ezüst hollót ábrázoló tű fogja össze, ősz haja hátrafésülve, ősz-fekete sávos szakálla puhára és tömöttre nyírva. Alázatos illedelemmel üdvözöl mindenkit, különösen a Királynőt és a Főkódexőrt. Syrusnak mosolyogva int. Naviát nem kedveli igazán, de őt sem hagyja ki. Cintiát nem ismeri, így felé semleges, miközben kezet csókol neki, és bemutatkozik.*

Kisasszony, Morlis del Rawel lovag vagyok, Gronfor várnagya, Mitfien követe a Királyi Tanácsban.

*Hatvanas, kemény arcú férfi, sötétszürke szemekkel, ráncos arccal, tiszta tekintettel.*

[Alew]

*Rámosolyog Kylre, bólint.*

Idővel minden sorra kerül. Végezzetek alapos munkát, nem szeretnék benne kiskapukat hagyni.

*Navia széles, játékos mosolyt kap tőle pimasz megjegyzésére.*

Ugyan, Navia, én mindig egyben vagyok, csak néha a világ szétszakad körülöttem. A Kolosszeum tényleg Gavin felségterülete, saját vállalkozása, épp úgy, mint a te csokoládéboltod. Bár tény, történt ott néhány, Terália szempontjából fontos ügy, és volt még néhány tervbe véve, de attól még magánintézmény, így azt csinál ott, amit akar, amíg a törvényeket betartja, és nem sérti Terália érdekeit. Szeretném, ha előbb egyeztetnél vele, mielőtt rászervezel. Nem akarok vele rossz viszonyt, nincs iránta gonosz szándékom.

A Királyi Vadasparkot természetesen teljesen nyitottra gondoltam a köznép felé. Ha meg tudjuk oldani, akkor ingyenesen. Akkora legyen, amekkora szükséges, terület bőven van. Legyen benne rész az őshonos terál vadaknak, azok legszebb példányainak, és legyen benne lehetőség ezeket vizsgálni, tenyészteni is, de legyen benne hely az egzotikus, külhoni állatoknak. A mágikus állatok kapcsán még beszéljünk.

*Sárkányváros követét rövid, barátságos kézfogással, Cintiát és Adát kézcsókkal üdvözli, majd helyére sétál, a Terem közepére. Körbenéz, még foghíjas, de már lehet kezdeni. Bólint.*

Tisztelt Tanács! Őfelsége! Alapítók! Jegyző úr! Tanácsnokok! Követek!

*Meghajol, főként a jegyzői és háznagyi emelvény mögött-fölött álló Trón felé - akár benne ül Crysa, akár nem.*

Egyelőre kevesen vagyunk jelen. Hiányzik Mobieus Halgwen hadnagy, Michael DeRagone báró, Bayushi Rumiko tartománygrófnő, Eladamir Capashen Főkancellár márki, Ariadney Dragonclaw grófnő, Diabolis D'Almar őrgróf, Elestrys Calaenwyn Főmágus magisztra, John Gavin lovag, Lümiere úr, Namirelen grófnő, Tiria del Belvoir Főinkvizítor asszony, Lalenne úrnő, Ithor Lanroth úr, Regina Mills polgármester asszony, Irina kisasszony, Rakhmal Owendroll úr, Gabriel Angelo D'Sai úr, Naora ves Anndor Főkamarás úr és Sesmut Főkonzul asszony. Ez tizenkilenc szavazat - belőlük legalább tízre még számítok.

Mozó Jegyző úr, kérem vegye fel napirendbe a bevett és tiltott vallásokról szóló határozatot, a nemesi, tudományos, városi és vallási címekről szóló törvényt, a nemesi előjogokról szóló törvényt, a Királyi Vadaspark létesítéséről szóló határozatot, a hivatalviselők helyettesítéséről szóló törvényt, valamint a bandériumok áttekintéséről szóló marshalli beszámolót és rendeletet. Amint szólít, elővezetem a javaslataimat. Bizonyos mások által beterjesztett témákra is szeretnék majd reagálni, sőt, akár azokra válaszul újabb javaslatokat beretjeszteni.

Köszönöm.

---

Alew

Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.29, 15:25

[Mozó]

-Navia kisasszony, ne haragudjon de ilyenek nem igazán vannak, ha kívánja a rendelkezésére tudok bocsájtani egy másolatot a következő iratokból. Grusnik Nagyvezér nemes levele, és birtoklevele, a letelepedésre vonatkozó engedélyt, amit a helytartó hitelesített.-

Ezután a királynőre tekint, és meghajol felé, ahogy az érkezők felé is.

-Őfelsége, természetesen napirendre tűzöm az előterjesztését, eddig a következő fajok képviseltetik, vagy képviseltethetik magukat. Ork, törpe, elf, félelf, sötételf, gnóm,és végezetül a bőrváltók. Ha kívánna még bármi mást, a rendelkezésére állok.-

Rámosolyog a királynőre, ezután alázatosan ismét meghajol felé, majd Syrus felé pillant.

-Syrus képviselő úr. Mindenféleképpen napirendi pont lesz az ön kérvénye is. Elsőként szólalhat majd fel az ügyben.-

Felemeli a paksamétát, amit még Kylwog tett oda, és átnézi a benne szereplő kérvényeket, szépen sorjában kiír néhány dolgot, majd biccent a mágus felé.

-Kylwog úr, is beterjesztett néhány javaslatot, azokra is ki fogunk térni, mágiaüggyel kapcsolatos kérvények.-

Ezután visszaül a helyére, és várja a további érkezőket, és javaslatokat.

//Jövő hét elején, azaz jövő hét hétfőn megnyitom az ülést.//

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.29, 12:02

*Csöndesen megy fel a lépcsőkön, az őrök talán beengedik, ha nem, hát talán a neve hallatán és hogy az talán a listán szerepel kik beléphetnek beengedik, majd végig a folyosókon, el a nagyteremig.
Egyszerű zöld ruhát visel a zöld kellemes, tavaszi árnyalataiban, sötét és világosabb...hosszú szoknya, blúz, mellény, szabadon kiengedett hosszú hófehér haja, picit fáradtank tűnő arc.
Belép, meghajol csöndesen a királynő, majd mindenki felé, és ahogy szokott, valahova a felsőbb sorok egyikébe leül és figyelni kezd, a tavaszi ébredés mit hoz az udvarban.*

hitomi

hitomi

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 26 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.29, 11:42

[ Cintia Nevou ]

Néha napján ellátogat az Udvarba megnézni a tanácstermet,legutóbb üresen állt,körbejárhatta kiváncsi szemeket nélkülözve hátán.Ma is így tett,tőreit leadva a kapuban lévő őröknek elnéz a tanácsterem felé.Fülét az ajtóra tapasztva vár pár percet és hangok foszlányaira már kezét csúsztatja a kilincsre.Lenyomva belép az érkezettek körébe.
Ruházata szokványos világoskék blúz ujjain meghúzva ,vállait engedve mutatni.Fekete nadrágba tűrve viseli ,lábán egyszerű bokacsizma oladlán barna táska.

Első körben elnéz a jelenlévőkre csak utána keres egy üres padot,asztalt és teszi le táskáját.Elővesz tintát egy pettyes bagoly tollal ,papírt és leteszi maga elé,nem ül még le.Sosem volt még hasonló gyűlésen,tapasztalatszegény így inkább figyelő szerepét tölti be egyenlőre.

Crysalantanasia

Crysalantanasia

  A lovaghölgy

 • Fórumita
 • 913 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.29, 06:09

[Crysalantanasia]

*Öltözéke, melyben az Udvarban megjelenik, most is inkább egyszerű és praktikus, mintsem hivalkodó. Vörös, hosszú ruházatát tenyérnyi széles rózsakapcsos öv fogja át, s egy rózsadíszes diadém egészíti ki. Szokásához híven mosolyogva biccent az őröknek, kik mellett elhalad útja során, s bent barátságosan köszönt minden jelenlévőt, annak sorrendjében, ahogy találkozik velük, a sor végére hagyva a Helytartót, akivel pár csendes szót is vált. Egy gondosan átalkötött papiroshalmot tart a kezében. Mielőtt helyet foglalna, azt letéve kinyitja, elrendezi, majd a termen végigtekintve megszólal.*

Hölgyek és urak, örömmel látom, hogy a hosszú és hideg tél után újra beindul az élet az Udvarban. Sok tennivalónk akad, így nem is szeretném unalmas beszéddel húzni az időt. Szeretném, ha Capashen márki ügyében mindenki leadná szavazatát, hogy az érdemi munkát a lehető legteljesebb körben folytathassuk.
Valamint felkérném Mozó urat, hogy ezt követően legyen kedves napirendre tűzni a többi pont között a faji képviseletek körének kibővítését is, amint erre még korábban ígéretet tettem *fordul a kis goblin felé, s csak ezt követően foglal végre helyet.*

/Crysa/

lucienmontfort

lucienmontfort

  Rendszeres fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 216 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.27, 18:46

[Syrus con Sirenac]

Az, hogy La Fonz Úrnőt megsértette, nem volt szándékos. Tisztelője ő a női nemnek, az, hogy a jelenlévők közül közvetve ő köszöntette elsőnek nem bántás volt részéről. Noha a Tanácsterembe valószínűleg még többen is fognak érkezni, jobbnak látja ha a tömeg megérkezte előtt, nyugodt körülmények között beszélhet. Az írnok felszólalása, felhívása után emelkedik fel székéből. Az esetleg közben megérkező Tanácsnokok felé biccent, ha Őfelsége érkezik meg hódolatteljesen meghajol felé. Ellenben Mozó felé fordulva szólal fel.

- Kérem a Tisztelt Jegyző Urat, s a Tanács eddig megjelent, s később megjelenni szándékozó tagjait, hogy vegyék fel napirendi pontként Sárkányváros óhaját, mely az Akhial Denevro-ház hercegi rangra való felemelését hívatott kérelmezni. Ez ügyben kérem, amennyiben tárgyalásra kerül a javaslat, elsőként kívánok szólni bővebben előterjesztésem érdekében.

Második előterjesztésem Sárkányváros Városőrségének feladat- s hatálykörének kibővítéséről szólna, amennyiben napirendi pontok közé való felvétele megtörténne. Köszönöm. – Fejet hajt a Jegyző felé, majd visszatelepszik helyére, táskáját ölében fekteti el várakozó ülésponton.

Navia_la_Fonz

Navia_la_Fonz

  Rendszeres fórumozó

 • Fórumita
 • 384 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.27, 10:58

[Navia]

*Ruhája egy egyszerű fehér, bőszárú nadrág, s egy zárt, hosszú ujjú felső, ami szintén fehér. Az általa elfoglalt padon egy jelenleg zárt könyv fekszik. Elég vaskos, s sokszor használt, úgy ránézésre. Az érkezőket végigméri... Arcán kedves mosollyal köszön mindenkinek, s mindenkihez fűz pár kedves szót. Elsőként Mozó, majd Kylwog felé hajol meg, majd sorban a többiek felé. Syrus con Sierac kezdeményez vele párbeszédet. Türelemmel végighallgatja annak a bemutatkozását, majd illem szerint ő maga is bemutatkozik, noha inkább fülelne szíve szerint Kyl és Alew szavaira, elvégre ez őt is érinti keményen.*

Részemről a megtiszteltetés, Uram. Navia la Fonz vagyok.

*Amennyiben nem akar elővezetni a férfi egy csevegési témát, úgy részéről ezt lezártnak tekinti, valahogy a férfi stílusa felbosszantja, elvégre nem Sierac a "házigazda", hogy köszöntse őt, mint holmi huszadrangú meghívottat... Természetesen arcára figyel így hát vajmi kevés az esély arra , hogy bárki is észrevegye rajta. Mielőtt még sokan megrohamoznák Mozót, odasétál hozzá.*

Üdvözletem! Szeretném, ha egy szünetben a rendelkezésemre bocsátaná az orkokra vonatkozó megbeszélésekről készített jegyzőkönyvet, vagy annak hiteles másolatát.

*Mikor Alew odaérkezik hozzá, fogadja az ő kézcsókját is, majd végighallgatja, s csak azután válaszol.*

Szervusz Alew! Örülök, hogy még mindig egyben látlak. S lássuk csak, sorban... Gavin velem nem egyeztet semmiről, szerintem úgy véli, hogy a Kolosszeum az ő felségterülete. Mindegy, maximum rászervezek valamit.
Királyi vadaskert? ÚGy értve, hogy konkrétan az uralkodónak és családjának egy külön kis állatkert, vagy azért hozzáférhetőbb legyen közemberek számára is? Mekkora legyen és mi legyen benne? Netalántán különleges teremtményekre is gondolsz? Vagy ezt majd besztéljük meg később?

Módosította Navia_la_Fonz: 2013.04.27, 10:59


Kylwog_De_Lamar

Kylwog_De_Lamar

  Kyr hatalmas

 • Archívum
 • 617 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2013.04.26, 12:19

[Mozó]

Beles a jegyző papírjaiba és az általa mulasztott szavazatokat regisztrálja. Bár Navia szavait többször is elolvassa mire rendesen értelmezni tudja szavazatát, de feljegyzi azt is. Fészkelődik egy kicsit a magasítón, hogy kényelmes legyen, már van párfokos kis létrája, és ülésmagasítója, hogy el tudja látni nemes feladatát. Pár bizalmas szót vált a írnokával, mikor megérkezik a másik és kis asztalával a másik oldalon foglal helyet. Vár pár percet hogy akik megérkeztek el tudják foglalni a helyüket, majd megköszörüli a torkát, és ha mindenki elcsendesedett megszólal.

-Tisztelt hölgyeim, uraim. Úgy vélem újra megnyithatjuk az ülést, ebben az ülés szakban, mivel a főkancellár posztját megerősítendő, kevés szavazat érkezett, de lezárni még nem kívánom ezt az ügyet, kérek mindenkit írásban adja le a megfontolt döntését. Az ülésszak további részében, a törvény illetve a rendelet javaslatokat fogjuk megvitatni, amennyiben nyújtanak be ilyet és önök is egyetértenek. Továbbá úgy rendelkeztem, hogy legyen még egy írnoka ennek a csodás teremnek, hogy két jegyzőkönyv készüljön, az ülésszak végén mindenki megtekintheti őket, írásban benyújtott kérvényezés után, amire 3 nap fog rendelkezésükre állni, a jegyzőkönyv kézhezvétele után. Kérem önöket ebben az ülésszakban is tartózkodjanak a trágár beszédtől, a személyeskedő vagy sértő megjegyzésektől, elődöm figyelmeztető rendszerét jónak ítéltem, így 3 figyelmeztetés után kivezettetem azt a személyt, aki megsérti a tanács vagy a terem méltóságát. Kérem foglaljanak is helyet, vágjunk bele a munkába, hacsak valakinek nincs még valami közölni valója a tisztelt tanáccsal. Köszönöm.-

Visszahuppan a helyére, újra megigazítja a papírjait, és csendben vár hogy esetleg valakinek van e mondanivalója, vagy beterjeszt-e valamilyen javaslatot.

[Kylwog de Lamar]

Mosollyal hallgatja végig Alewet, fejében megannyi gondolat cikázik, rendezett tömött sorokban.

-Nem mondom, hogy mindenre gondoltam, de néhány javaslat és előkészületet megtettem, meg fogjuk ezeket a kérdéseket vitatni. Elestrys úrnővel még nem folytunk bele túl mélyen, megvannak a nézőpontjaink. De úgy vélem sokat fogunk haladni. A könyvtár feltöltésére pedig hamarosan előállok egy keretszámmal. De mindent csak szépen sorjában.-

Ha Alew elégedett a válaszával, akkor helyet foglal, miután egy nagy paksaméta papírt tesz a jegyző asztalára.


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]