Ugrás tartalomhoz


Fotó

Sírkert #2


 • Válasz írásához lépj be
238 hozzászólás érkezett eddig

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.12.02, 14:49

*A kapu és a kert csak 1 éjjelre, egy hosszú éjjelre lettek lezárva a túlvilág éjjelére, nehogy túl sok bonyodalmat okozzanak az itt szunnyadók vagy annak látszók. Másnap reggel a nap gyenge sugarai is megtörik a pecsétet, visszaáll a megszokott nyugalom, csak a kertre mondott varázs érződik még 1-2 napig mind gyengébben picit még fogva tartva az esztelen életen túli életeket...de mire elmúlik az ünnep, minden elenyészik....és ha csönd volt, továbbra is csöndes minden.*

Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.11.20, 20:46

A börtön egy élő testet is magába zárt. Adarianna nem érzékelhette, hisz a lélek már rég csak hálni járt a testbe, élettel nem ruházta föl.
Diabolis e kóbor lélek, ki eredetileg csak régi barátjai sírját jött el meglátogatni. A kapu záródására viszont meggondolja magát. Megkeresi azt a sírt, miből már egyszer felébredt. Nem temettette vissza, emlékeztetvén magát hibáira. És arra, hogy bármikor beletemethetik, mint örök lázadót.
Most magától fekszik bele, a koporsó fedelét mint takarót húzza magára. A szél és az eső majd betemetik a sírt, mit már nem ápolnak gondos kezek.
Diab elalszik. Szépen, csendben, nyugodtan. Nincs éberség, nincs álmatlanság. Hisz tudja, Darton felébreszti ismét, ha kell. Ha pedig nem, akkor az égi sörözőben a pult mögött tölti el az örökkévalóságot.

Adarianna

Adarianna

  Törzs-fórumozó

 • Fórumita
 • 804 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2013.11.01, 10:06

*Egy nap, ének csendül a túlvilág evilági megtestesülésében is, szomorú, nyugalmat sugárzó dal, mely a napon, mi eljött, mind hajnalban, mind este felcsendül. nyugalmat és további álmot hozva az életen túli teremtményeknek, hogy ne riadjanak fel éves álmukból, vagyha megtennék...hát a dal mágiája kösse eme földhöz, ha már a terület sötét urai eltávoztak és nincs ki felügyelje őket. Hasonló a dal a természet dalához, de erősebb mágiát hordoz magában...erősebb, megkötő és parancsnokló mágiát, mely talán képes megkötni az élőholtakat, de legalább a nagy részüket, hogy egy éjre, mely a sötétség éje, ne okozzanak túl sok bonyodalmat.
A sírkert ajtaján is bezárul a kapu, súlyos varázspecsét zárja le, míg a nap sugarai meg nem érintik, erősen tartják zárva a kaput és a kerítést mely a területet védi...s most börtönné teszi.*

Borg

Borg

  Lasombra Antitribu

 • Fórumita
 • 1502 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.25, 20:26

[Labhlas Lynch]

Lassú, kimért és megfontoltnak ható léptekkel haladt előre a hosszú úti köpenyt viselő férfi. Naptól cserzett arcát elkerüli a hely nyomasztó szellemének felhője. Egyszerű közöny ül kifejezéstelen ábrázatán, ahogy megközelíti a sírkertet. Némán. Egyedül bal oldalán dudorodik valami. Egy dobozt tart a hóna alatt, amit még a köpenye rejt. Ugyanakkor tervei szerint nem sokáig.
A kaput elérve szemével keres valakit, aki őrzi-e helyet. Talán képes lesz fogadni őt magát is.

syramarisa

syramarisa

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 9 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.14, 15:22

Slíneár Lehouillier


*A másik alak nyugtalan lesz a férfi pillantásától, sötét köpenye alatt mozdul, mégis egyhelyben marad, alighanem csak a szárnyai feszülnek a sötét kelme alá. De fenyelmezett marad és egy lépést sem tesz gazdája mellől.*

- Az óvatossága érthető magiszter - *hajtja meg a fejét kissé újra a férfi, a mosolya élettelen marad és üres, ahogy a szeme is, az érdeklődésnél tovább nem jutot az érzelmi palettán.* - Midian környékéről származom, a tudásom és a képességeim azonban vándorlásokkal csiszoltam szerte a kontinensen, ahol csak dúlt a háború és a vérontás. A terál föld hatalma és különlegessége mindenki vonz. A faji és nemzetiségi diverzitás olyan erősség, ami egy kutató elme számára végtelen lehetőséggel kecsegtet.

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.09, 18:04

(OFF)Elnézést a csúszásért, előre nem tervezett dolgok(/OFF)


[Lümière]

*Szó nélkül vár, míg amaz megszólal, hiszen amit kellett, ő már elmondta. Látszólag ő maga egyedül van, kíséret nélkül, hogy ez mennyiben igaz, arról lehetne ugyan találgatni - valószínűleg semennyire. Tekintetével végigméri a férfit, illetve a másik, takarásban maradó lényt is, amennyit így meg tud állapítani róla, az neki bőven elég is. Egyelőre.*
Üdvözlöm Slíneár Lehouillier. Amint bizonyára Ön is látja, a Sírkert jelen pillanatban eléggé... Kihalt. S bár tervezem, hogy a jelenleginél valamivel több... Életet leheljek belé - így, vagy úgy -, mégsem engedhetek ide akárkit. Így tehát, még mielőtt rábólintanék a kérésre, amellyel hozzám fordult... Fel kell tennem először is néhány kérdést. Honnan jött, és miért épp itt kíván letelepedni?
*Kérdi tehát. Hogy esetleg lenne-e még más is, arra - egyelőre - nem tér ki. Előbb ezekre kapjon választ.*

syramarisa

syramarisa

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 9 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.05, 17:14

Slíneár Lehouillier

*Néma öröm, ahogy felfedezi a feltűnő alakot, az otthonos viselkedés békéssége határozottan a kedvére való. A csuklya árnyékából veszi még szemügyre a nálánál némiképpen alacsonyabb alakot, a vonásait jól megjegyzi magának, a benne áramló erőt, a létezés morzsájának varázslatát kutatja irreálisan világos tekintete.

Amikor a férfi megáll kesztyűs kezeivel hátralöki a csuklyát, a mellette álló még magasabb alak azonban magán tartja, kettőjük közül egyedül neki kell bemutatkoznia, nyilvánvalóvá teszi a mozdulattal. Sötét haja a válla alá ér, sok helyen őszül, a szeme kissé opálos, de egyáltalán nem vak, figyelmesen nézi a másikat. A balja kissé ropog.*

- Megtiszteltetés magiszter, hogy személyesen fáradt ide -*hajtja meg magát kissé, a mozdulatát követi a mellette álló.*- Az én nevem Slíneár Lehouillier. Letelepedési lehetőségért folyamodnék.

Módosította syramarisa: 2012.07.05, 17:15


Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.05, 16:44

[Lümière]

*170 centi körüli férfi tűnik fel az érkező előtt, de nem látni, ahogy közelítene... Egyszer csak ott van, előlép egy sír mögül. Kissé mintha sántítana a jobbjára, ezt egy hosszú, erőteljesnek látszó, hófehér faragott csontpálca "egyensúlyozza", melynek végébe egy vérvörös kő került, ezt csontkarmok ölelik körül, s tartják a helyén. A férfin hosszú, fekete köpeny van, mely takarja egész testét, így lábát is, nem lehet megmondani innen nézve, hogy valóban sánta, vagy csak tetteti. Arca ovális alakú, és bár hibátlan, alapvetően felejthető; nem kiemelkedően szép, de nem is nevezhető csúnyának sem: Egyszerűen átlagos. Álla egész markáns, arccsontja viszont ezt ellensúlyozza, nem annyira kiugró. Haja egyenes szálú, sötétbarna, már-már feketébe fordul, és válláig ér. Szemei átlagos vágásúak, mélyfeketék. Bőre bár kreolos, mindig sápadtnak tűnik, mint, ha már jó ideje nem érte volna napfény.
Néhány lépés után megáll, s végigméri az érkezőt.*
Üdvözlöm. Lümière magiszter vagyok, a Sírkert Ura.
*Szólal meg. Sokat komolyodott az elmúlt időszakban... És még többet fejlődött. Hangja kellemes, lágy esésű, nem recseg, kicsit sem érces, mélysége azonban mégiscsak férfiassá teszi.*

syramarisa

syramarisa

  Újdonsült fórumozó

 • Inactive / Invalid
 • 9 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.07.05, 14:44

Slíneár Lehouillier

*A sírok között tallózgatva keresi az élet nyomait kettedmagával, csuklyában hajolva a keresztek és kövek fölé. Olyan néptelen a környék, mintha csak várná, hogy betelepítse önmagával és az ötleteivel, persze, egy ilyen hierarchikus földön, mint Terália biztos nem pang üresen a temető, ez csak a látszat.
Elbámul a köd felett, mintha csak várna valakire vagy valamire, végtelen türelemmel.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.06, 10:33

*A levél tartalma a következő.*

A Sírkert nekromantáinak kezébe!

Országunk áldatlan állapotai nem tűrnek több türelmet és tétlenséget. Fosztogatók, barbárok, portyázó martalócok prédálják a Királyságot, démonok és önjelölt hadurak marakodnak a Trónért és az országért. A Királyi Udvar üres, a királyi trónt por lepi, a hivatalok betöltetlenek, a Királyi Kincstár kong, a nép elhanyagolva.

Ezen ügyek megoldására, a Királyság áldatlan állapotainak rendezésére, Terália új alapokra helyezésére ezért nagyobb szükség van, mint valaha. Hogy ügyeinket és véleményünket közösen megvitathassuk, össze kell hívni a Királyi Nagytanácsot.


Teráliát nem irányíthatja tanácsadók, nemesek, polgárok és a köznép szava nélkül uralkodó - minden törvényt a Nagytanácsnak kell meghoznia, és a Nagytanácsnak kell uralkodót választania a trónra.

Mint Terália régi barátja és számos csatában hű védelmezője, a holtak őrzője, a lelkek révésze, a Sírkert szava és tanácsa nagyon sokat számít nekünk. Ha Terália jövője és érdeke bármennyire is a Sírkert ügye is, úgy kérem, jöjjenek el, képviseljék magukat a Nagytanácsban, és vezetőjük éljen régi szavazati jogával.

A Királyi Udvar nagytanácsterme nyitva fog állni.

Alewyan del Consetin, Mitfien hercege, Gronfor ura
Vadászmester


*A levél alján vadkanos pecsét.*

----

Alew

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.05, 20:33

[Lümière]

*Akkor hát egy ideig tekintetével még követi a távolodó lovast, majd maga is elfordul, s visszafelé indul, oda, ahonnan jött. Menet közben kihúzza a papirost a szalag fogságából, s feltöri a pecsétet - ehhez egy pillanatra megáll, mivel a kétkezes dolgok menet közben nem mennek csak úgy -, majd botjának ütemszerű koppanásai jelzik, hogy sikerrel járt.
Igaz, lassan halad, hisz közben akkor hát olvas.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.05, 12:46

[Lümiere]

Nem tudom uram, hogy Consetin herceg mit akar a Sírkerttől. Ez az ő dolga.

*A tekercs egyszerű, kissé durva csontszínű papír, vörös vadkanfejes pecséttel lezárt fekete szalaggal összetekerve. Bár is van írva bele, fel kell hozzá törni a pecsétet és kigöngyölni a papírt. A lovas ezt azonban nem várja meg, ő a maga részéről kézbesítettnek tekinti az üzenetet. Felül a lovára, és mintha üldöznék, elvágtat.*

---

Alew

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.05, 11:04

[Lümiére]

*A lovon egy ideig elidőzik tekintete. Ő alapvetően mindig is csodálta ezeket az állatokat, de ez nem volt épp kölcsönös, és bár egy ideig csak egyoldalú félelemről volt szó, mióta egyszer egy ló nekirontott, ez átfordult kölcsönös félelemmé. Igaz, azóta túltette magát akkori traumáján, de már sokkalta inkább vonzódik a _halott_ lovakhoz. Azok megbízhatóbbak és kezesebbek, no.
Eztán a lovasra emeli tekintetét, ő nem hajol meg, vagy hajt fejet, az kéne még csak.*
A nevezett Urak,ha jártak is erre egykoron, évek óta nem teszik immár...
*Jelenti be. Ő maga egyikükkel sem találkozott sohasem, és alapvetően elképzelni sem tudja, mégis, ki a fene lehet ez a Ramon Vega, vagy Csontropi, habár nem is igen izgatja. Ez a terület már hozzá tartozik, és nem akarna ismét menekülni valahonnan. Tehát jobb is neki így - na erre azért nem tér ki, csak a tekercs felé nyújtja szabad kezét, hogy átvegye a papirost.*
Mi dolga egy hercegnek az itteni világgal?
*Költői kérdés a leginkább, hisz közel eggyel egyidejűleg veti tekintetét a tekercsre.
A két csontváz mögötte szótlanul áll, szemgödreikkel a lovast fixírozva (fixírozva?!). A mezei ember könnyedén azt hihetné legalábbis, hogy ezek márpedig figyelik. Ki tudja.*

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.05, 10:29

[Lümiere]

*A lovas - és lova is - láthatólag igen kellemetlenül érzik magukat a Sírkertben, mikor pedig feltűnik a férfi és két élőholt szolgálja, a ló ösztönösen hátrálni kezd. Lovasa megzabolázza ugyan, de jobbnak látja, ha leszáll az állat hátáról. Erősen megragadja a kantárszárat, és annál fogva visszavezeti a hátast az útra.

A nektromanta előtt kissé meghajtja a fejét, majd a kezében lévő tekercset felé nyújtja.*

Alewyan del Consetin herceg üzenetet küld a Sírkertnek, lehetőség szerint Ramon Vega őrgrófnak vagy Csontropi úrnak, de az ő hiányukban bármely érdemes nekromantának, halállovagnak vagy más hatalmasságnak.

*A szöveget különösebb meggyőződés nélkül, gépiesen darálja, igyekszik visszanyelni a félelmét.*

---

Alew

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2012.04.05, 10:04

[Lümiére]

*Hogy van-e itt más, ő arról nem tud, önkéntes vezetőnek kiáltotta ki itt magát egymagában, főleg, mikor senki sem jött el egy korábbi megbeszélésre.
Első ránézésre egy 170 centi körüli, szálkás testalkatú, nem túl kidolgozott testű, húszas éveiben járó fiatal férfi ő, arca ovális alakú, és bár hibátlan, alapvetően felejthető is; nem kiemelkedően szép, de nem is nevezhető csúnyának sem: Egyszerűen átlagos. Haja egyenes szálú, sötétbarna, már-már feketébe fordul, és válláig ér. Fokozva az emberben a rossz érzést, szemei is feketék. Bőre bár kreolos, mindig sápadtnak tűnik, mint, ha már jó ideje nem érte volna napfény - ez többnyire így is van, ugyanis kreolos bőre ellenére is nagyon gyorsan leég, és szemei sem bírják igazán az erős napfényt.
Ahogy a lovas meglátja, már messziről látható: Jobb lábára erősen sántít így jobb híján egy hosszú, erőteljesnek tűnő, hófehér, faragott csontpálcára támaszkodik. Ennek végében egy vérvörös kő foglal helyet, melyet csontkarmok ölelnek át. Ruházta mint mindig, úgy most is elegáns, most épp barna árnyalatú. Nyakában vékony bőrláncon egy pentagramma alakú medalion lóg, mely megvédi az alsóbbrendű démonoktól, amíg hisz benne - bár ezt ruhájával takarja, a lánc maga kivehető.
Fegyver nem látszik nála, igaz, nem is tudna bánni vele, még ha ez nem is feltétlenül egyértelmű, nem túlzottan kidolgozott izomzata sejteti, hogy nem egy képzett harcosról van szó.
Két kissé sárgás csontváz harcos követi ellenben, és ők már alkalmasabbak harcra is akár, erre utal a kard a kezükben, mit egyelőre nem emelnek épp harcra készen, sokkal inkább csak hurcolják. *
Mi ügyben érkezett ide, ahova élő ember már évek óta nem jár?

conBarten

conBarten

  A jégből faragott

 • Fórumita
 • 2532 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2012.03.29, 13:05

*Magányos lovas érkezik a Sírkertbe - valamiféle hatalmasságot, vezetőt, fő nekromantát keres. Köpenyén vörös-fekete vadkanos hímzést visel, kezében irattekercs.*

Alew

Vica_

Vica_

  A Sötétség hírnöke

 • Fórumita
 • 298 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2010.07.12, 00:47

[Lümiére]

*Botjának halk, de egyre erősödő koppanásai jelzik, hogy közeleg. Léptei különben egész csendesek. Bokacsizma van rajta, fekete nadrág, és sötét rövid ujjú ing, valamint fekete bőrkesztyű. Mindezeken felül egy fekete öv, erre egy kis bőrtatyót kötött. Benne só van, semmi több. Nyakában vékony bőrláncon egy pentagrammát ábrázoló medalion fityeg, de ezt inge alá rejti; különben sem lehet túl érdekes.
Főleg, hogy e hely oly kihalt... Habár felmerül benne, hogy ez ellen igazán tenni kéne, ezt gyorsan elveti, mert hát az mégsem lenne helyénvaló. Hiszen ő egy erkölcsös ember, és ha egy egész csontváz hadsereget hív életre, azzal idővel nehéz lenne elszámolni. Bár érdekes szórakozás lenne... Egy darabig.
De amúgy is, kockázatos. A szent életű emberek, feltámasztva őket, többnyire ellene fordulnak, annak ellenére, hogy elvieken nem lenne szabad. De inkább nem is mereng ilyesmin. Ezek túl komoly gondolatok, és elhitetik vele, hogy valami komoly ügyben jár épp, pedig erről aztán szó sincs.
Arcán szórakozott mosoly játszik, jelezve, ő nem veszi túl komolyan magát most épp. Sőt.
Ha megállítják, egész gyerekes mosollyal arcán közli, hogy csupán a sírokat látogatná meg. Így is van.
Ezek után bentebb lépeget, ha nem tartják fel, s vélhetőleg nem tartják fel; talán még olyan sem akad, ki egyáltalán megállítsa.
A sírok közé érve megáll, hogy kifújja magát. Sérült lába tiltakozik ugyan, de végül tovább indul.*
Ó, de szééép!
*Nevetgél magában. Ha talál esetlegesen elásatlan, esetleg a víz által felszínre hozott csontokat, akkor egyet felvesz, s azzal játszadozik szórakozottan, még gügyög is hozzá, mint, ha az esetleg értené. No persze, ez kizárt, de hát olyan jó játék. Elképzeli, hogy a csont tud felelni, s elmeséli neki élete történetét, vagy épp azt, mily sanyarú sorsa is volt, mióta meghalt. Majd megunja dolgot, s szépen elássa a csontot valahol, még az sem zavarja, hogy elegáns, bőrkesztyűit levéve, most kezei hihetetlenül koszossá válnak. Pár apró mozdulattal összeütögeti kezeit, esetleg dörzsöli, és már tisztának is nyilvánítja.*
Kész is! Nyugodj békében, ööö... Sir Csont, A Csontos!
*Vigyorog, mint a veszett eb. Persze, ennyire nem szokott ő hülye lenni, de hát... Mily régóta álmodozott egy ilyen helyről. Csend, béke, nyugalom, és egy csomó sír. Ez már több, mint katarzis.
Céltalanul indul meg eztán a sírok közt, a fejfákat, sírköveket szemlélve, a neveket, s egyéb információkat tanulmányozva. Néha egy-kettőnél megáll, s megérinti, esetleg még a sír felett le is guggol - ami nem jó ötlet, mert a felállás aztán egy kabaréban is elmenne egész estés műsorszámnak -, és eltársalog a sírral. Annak ellenére is, hogy a valódi kommunikációhoz látnia kellene az illető fejét, vagy máskülönben igencsak koncentrálnia kéne - és mondjuk birtokolnia egy csontdarabot, meg effélék. De ilyen apróságokkal ő eddig sem foglalkozott.
Majd feláll, s tovább indul. Ahogy kezd az idő estébe, vagy épp már éjszakába átfordulni, jobban megnézi magának az egyes sírköveket, egészen közel megy hogy ki tudja betűzni a neveket, főleg, ha ősrégi sírokat is találni... Alighanem jól elvan, fel sem tűnik neki, mennyi idő elment már. Gondolataiban különféle rituálék, szertartások, idézések és elűzések tűnnek fel, melyeket útja során tanult. Nem, mint, ha ezekhez akarna folyamodni. Más megint kezd túl komollyá válni, az pedig sose jó. Túl felnőttesnek érzi magát tőle... Az pedig azt jelenti, túl sokat szenvedett.*

Módosította Vica_: 2010.07.12, 00:47


Diabolis

Diabolis

  Tanácsnok

 • Fórumita
 • 1086 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2009.08.29, 09:47

Diab léptet a Sírkert felé. Szomorú arca tükrözi a Sírkert elhagyatottságát. Mikor a kapuhoz ér megáll, leszáll lováról. Ha megállítják örül, és válaszol.
Síroknál tenném tiszteletem egyenlőre.
Ha nem, akkor bemegy, és sétálni kezd. Két sírnál teszi tiszteletét azonnal. Glowface királyé az egyik, köpenye alól egy kis kulacsot vesz ki, és málnaszörpöt löttyint a sírra.
- Egészségedre, öreg barátom. Bárhol is legyél most, és bármilyen elmés kis szerkezetet farigcsálj. De nem bánnám, ha megint ittlennél. Sokan elmentetek, sok minden megváltozott.
Majd elteszi a kulacsot, feláll, és egy másik sírhoz indul
Diabolis D' Almar.
Olvassa hangosan. Látja hogy a nyomok már be vannak temetve, kicsit tán meg is borzong, hisz olyan régen mászott már innen elő.

Morak

Morak

  Régi fórumozó

 • Fórumita
 • 1011 Hozzászólás
Érdemrendek
Hírnevek
                         

Kelt 2009.06.11, 20:38

[J. C. szál]

*A sírkertben már nyúlnak az árnyékok, ahogy a Nap túljutott a delelőn rég. Csak enyhe szellő rezdül, mozgást nem látni, nem hallani. Ha Adel legjobb embereit...pontosabban sötételfjeit hozza magával, azokat úgysem lehet meglátni csak ha már késő. De mégis, kinek mutatnák magukat? Egy holtakkal teli kertben, hol rég halott porhüvelyek nyugszanak, rég elfeledett emberek és más teremtmények, kinken nyughelyét már csak a rovarok...meg néhány nekromanta tanonc látogatja maximum.

Glowface síremléke mégsem áll egymaga. Látogató talán? Egy 180 centi körüli fickó áll ott, teljesen feketében, haja ezüstösen csillog, szemei szintén. Kezeit keresztbe fogva tartja ágyéka előtt, kis terpeszben áll, s szeme sem rebben ahogy a környéket lesi. Vár. Még negyed gyertya van a találkozó ideéig.*

Amaru_Hiatus

Amaru_Hiatus

  Törzs-fórumozó

 • Archívum
 • 622 Hozzászólás
Hírnevek
                         

Kelt 2008.09.05, 18:49

*A fehérköpenyes alakot már lassan kezdte benőni a helyi kúszónövények… Úgy látszik nem túl türelmetlen, hiszen még mindig a kis csonti válaszára vár, amennyiben amaz még ott vigyorog előtte?. :nos:
Ám ha már nincs ott, akkor a síri csöndet megtörők hangjára eszmél újra… Úgy néz ki, lassan a hely részévé fog válni, amennyiben ki nem tessékelik. :rogoh: *


[Fantasy háttér] [Sötét háttér]