Verpistike @ 2004.12.15. 10:38
Amen :hümmög és bólogat:
Justin @ 2004.12.14. 21:47
Mivel az alább elhangzott számtalan vélemény alapján az a - nem szükségképpen helyes - benyomásunk támadt, hogy a közvélemény egyetlen, örökké mindenben egy véleményen levő tömbként vélekedik a Cherubion íróiról, mi ketten, a Cherubion két írója, szeretnénk alább árnyalni ezt a képet. Ennek a hozzászólásnak nem a célja, hogy vitát gerjesszen, vagy bármelyik oldalt támogassa a már kialakult vitában. Inkább csak megpróbáljuk leírni azt, amit igaznak hiszünk, és amihez tartani próbáljuk magunkat.
Az ebben a műfajban megjelenő művekről írt minden kritika jó és hasznos. Igen, még a legledorongolóbb is. Azért jó és hasznos, mert egyrészt valaki vette a fáradságot, hogy elolvassa a művet, és élményét, benyomásait megossza másokkal (ezáltal segítve az eligazodást a könyvpiacon), másrészt nem nagyon akad kritika, amiben ne lenne semmi megszívlelendő az alkotó számára. Tévedés abban hinni, hogy a kritika nem őszinte, hogy a kritikust személyes gyűlölete, irigysége (!), sértettsége, vagy valamilyen (anyagi vagy egyéb) érdeke vezeti kedvezőtlen értékelésre. Ez a tévedés gyakorta nem rosszindulatból táplálkozik, hanem keserűségből, de attól még tévedés marad. Éppen ezért az író és a kiadó részéről kétféle helyes hozzáállás létezik: megköszöni a kritikát, vagy csak csendben elgondolkodik rajta. Az ennek az alapelvnek a be nem tartásából születő minden vita és flém szükségképp értelmetlen, terméketlen, és felesleges.

Tisztelettel:
Douglas Rowland (Tölgyesi László) és Benjamin Rascal (Szántó Tibor)
Sonko @ 2004.12.14. 20:02
Nem azért koma, de ez a nem olvas engem dolog elég durva csúsztatás... és itt igazán nem a könyvről van szó már.

ColdW-ről megvan a véleményem, de engem ő nem érdekel. Engem Kornya Zsolt érdekel, mert egyik kedvenc íróm. Valamint Attila álláspontja. És ha egyszer létrejön az a bizonyos találkozó - melyen remélem végre tisztázódnak a dolgok - szeretnék ott lenni, ha lehetséges. Mert úgy érzem, ezt már csak ezen a módon lehetne megoldani.
Érzésem szerint Attila türelme kevés, Kornya Zsolt pedig nem az irodalmi alkotás, hanem a fórumos kommunikáció terén tapasztalatlan.

u.i: nem lehetne ennek egy külön topicot nyitni, mondjuk a flamen? Egyszerűbb volna kissé, mint itt...

Na bye
Sonko
Attila @ 2004.12.14. 19:28
Azért elég durva, mi lett abból, hogy leírtam a véleményemet egy könyvről...

Tessék például rákeresni a googléval a "bajnokok kardja" kifejezésre.
Kormi @ 2004.12.14. 19:09
Hali!

Coldw: "Mikor küldöd? Nagyon várom! :aboci:"

Hát a vázlat elküldése még kicsit várat magára, mert a megírására vonatkozó zseniális tervem megvalósulásába bizonyos hibák csúsztak (konkrétan a macskámat zavarja a billentyűzetkopogás, és ezért nem hajlandó fel-alá járkálni a klaviatúrán). Node ha ezt az átmeneti nehézséget sikerül majd végre orvosolni, egyből repül a szinposzis, benne a fantázia összes szárnyalásival, csak győzz elég gyorsan olvasni a sorok között! :aboci: Aztán már csak az 5 könyvre fizetendő előleget kell kicsengetned ahhoz, hogy soha a büdös életben - de legalábbis elévülési időn belül - ne is hallj többé felőlem semmit.(Bevallom, nemcsak a tárgybani könyv művészi magaslatai ihlettek meg, hanem egyes magyar fantasyalkotók gazdasági mesterfogásai is).
:aboci:

Körmi
Illes @ 2004.12.14. 17:14
Petro: Ja.

Zsolt (Üdv!): Ez az "eszmecsere" egy kritikához tartozó dialógusablakban zajlik. A kritika szerzője azonos a "hőbörgő vadparaszt"-tal, ezért a szerzőt illető személyes véleményed hangoztatása külső szemlélő számára finoman szólva visszatetsző -- már ami a lényeget illeti: a kritika tartalmát. Ui. épp nem a kritika, hanem a szerző személyének minősítése zajlik; ill. hiteltelenné tétele. Még ha ez utóbbi törekvés sikerrel járna is, a bejegyzéseket végigolvasva láthatod: 100%, hogy ezt a fajta hozzáállást a többség ITT nem fogja elfogadni, sem tolerálni; a hozzászólóknak nem csak a józan esze, de a gyomra is tiltakozik ellene. ColdW pedig kijelentette, hogy érdemi vitát ebben a topicban nem folytat a szóban forgó regényeket és a Cherubion íróit illető kritikákról. Szerinted akkor most itt mi a pálya?

Az, hogy Attila modora bizonyos fórumokon, privát csatornákon esetleg kívánnivalót hagy maga után, s hogy szerinted hogyan viselkedne veled szemtől szemben, mennyiben tompítja a kritikája élét? Tényleg, a kritika! Egyáltalán nem minősíthetetlen hangnemben íródott, sőt! Könyörgöm, még a Nyugatosok is keményebben fogalmaztak, ha egyszer hangot akartak adni a véleményüknek ("Írjanak csak a tehetségtelenek is, a többieknek nem vicc költőnek lenni" -- Szabó Lőrinc), és nekik volt/lett igazuk. Azt mondom, olvasd el Attila kritikáját, vagy még jobb: Fayard szóban forgó regényeit -- tényleg kíváncsi vagyok a te bírálatodra (is).

Vö.: "Méltánytalan s igaztalan dolognak tartom a dühös s gúnyos kitöréseket, melyekkel a tehetségtelen költőket illetik. Hogy nem tudnak jó verseket írni? -- tehetnek ők erről? Hogy akkor meg miért írnak egyáltalán s miért adnak ki könyveket? -- mindenesetre azért, mert muszáj nekik ezt cselekedniük, belső ösztön -- igen belső ösztön hajtja őket erre, olyanfajta, mint a heréltekben lappangó nemi ösztön, amely a teremtés minden kilátástalansága dacára is nyugtalanítóan jelentkezik… Tragikus emberek. Sokat ismerek közülük… Szent emberek. Senkinek a világon a költészet nem jelent annyit, mint nekik. Ez náluk igazán eszményi érzés, igazán a dalaik által élnek s az egész ügyet oly magasztos, oly szent s szép dolgoknak tartják s annyira érzik a megtiszteltetést, hogy a társaságban lehetnek, melynek a többek közt Arany János, Byron s Goethe a tagjai, hogy ez a felmagasztosulás egyenesen megható. S ha szerény családi körben téli estéken pipára gyújtanak s kézirataikat olvasgatják, vagy bizonyos mélabús, de tagadhatatlanul költői borongással keresik rímeiket, melyek csak az ő füleiknek csengenek olyan tisztán össze, sírni lehet rajtuk, olyan meghatóak. Szent és tiszta emberek. De tehetségtelenek. Főképpen tehetségtelenek, egészen reménytelenül s minden kétséget kizárólag azok." (Lengyel Menyhért, Nyugat, 1912/12. Figyelő.)
Petro @ 2004.12.14. 14:01
Nem tudom miért kell ebből az egészből ennyit kihozni. A kritikát el kéne fogadni, oszt jóvan!
elGabor @ 2004.12.14. 13:44
Én csak azt nem értem, hogy ha Zsolt és Attila nem olvassák egymást, akkor honnan a konfliktus. :aboci: Namindegy, ugorgyunk, nem az én ügyem. :aboci: Hent!
Attila @ 2004.12.14. 12:52
Tilleo, édesem.

Kérlek mutass általam írt kritikát, amely Kornya Zsolt által írt regényekkel vagy novellákkal foglalkozik. Én egy ilyenre emlékszem, ez a legutóbbi novelláskötet. A kritizálás részt ezzel azt hiszem ejthetjük is.

Korábban (talán 3-4 éve is lehetett, mikor ilyesmire sor került) olvastam pár Rúnás novelláját, beleolvastam egy-két regényébe (lásd még: véleményalkotás), nem az én stílusom, nem tetszett, tehetsége azért van, továbbiakban nem érdekelt, miket gépel össze. Késztetést azóta sem érzek arra, hogy elmélyedjek a dolgaiban. Ezért az általános érvényű kijelentés.

Fórumos működése során előadott hisztériázása, vitatható hangvételű cikkei már egészen más téma, ezzel kapcsolatban nem tartom sokra a kölköt. ColdW, miután nekiállt a Kornya gyerek farkával verni a csalánt, ezt a két apróságot próbálta egybemosni (tudniillik hogyan flémelhet valaki valaki mást emberi tulajdonságai miatt és hogyan fogadhatja el egyszerre, hogy valamire azért képes is a célpont), megfejelve ezzel a késeléses marhasággal, amit, ahogy elnézem fel is kajáltál és most böfögsz fel éppen.


De sebaj, legközelebb tán valami fajsúlyos leleplezéssel is előrukkolsz majd, te kis Sherlock Holmes wannabe, de addig még sok spenótot kell megenned... :aboci:
asthring @ 2004.12.14. 12:42
Tilleo az általános érvényű "nem olvasok Kornyát" az azt jelenti hogy "általában nem olvasok Kornyát", vagy "nem szoktam Kornyát olvasni" amiről te beszélsz az így hangzik "Soha nem olvastam Kornyát"