LFG.HU

CikkBot 2018. okt. 10  
Milyen állatokból van a kiméra? A mitológiai lényhatározó megmondja! 3vegyes  Cimkek
Valószínűleg nálad is gyakori probléma, hogy azon töprengesz, vajon milyen állatokból is áll a kiméra? Hát a mantikór vagy a griff? Mi a helyzet a pegazussal vagy az ophiotaurussal? Esetleg a gandaberundával? A lentebbi mitológiai lényhatározóval villámgyorsan megtalálhatod a választ.
naheha 2012. jún. 19  
Történelmi szemezgetések - 24. hét  ismertető  Cimkek
Az esztergomi Várhegyen az egykori kelta oppidum, majd római castrum (Solva) még álló maradványaiba települt be Géza fejedelem, akinek - a monda szerint - a hegy északi részén állt palotájában született meg fia, I. István.
naheha 2012. jún. 7  
Történelmi szemezgetések – 23.hét események  Cimkek
A középkor gyászos fejezete Róma történelmének. A város szenvedett a császárok és pápák konfliktusától, védtelenné vált a különféle hódítók előtt, jöttek a szaracénok, majd a normannok és súlyos anarchiába sodorták a tehetős nemesi családok, amelyek egymással és a pápával küzdöttek a hatalomért.
naheha 2012. ápr. 6  
Történelmi szemezgetések – 14.hét események  Cimkek
Oroszlánszívű Richárdot az angol trónon I. Földnélküli János követte, aki már uralkodása kezdetén szembekerült Franciaországgal. II. Fülöp Ágost, akinek rég elhatározott célja volt megszerezni az angol királyok franciaországi birtokait, azonnal egykori szövetségese ellen fordult...
naheha 2012. márc. 23  
Történelmi szemezgetések - 12.hét 1események  Cimkek
1441 derekán Magyarországon végre mód nyílt arra, hogy foglalkozzanak azzal a problémával, amely Ulászló megválasztását eredetileg indokolta; jelesül az oszmán fenyegetéssel. A szultán ugyanis nem érte be 1439. évi hódításaival. A kettős királykoronázást követő magyarországi zűrzavart kihasználva Murád szultán személyesen vonult Nándorfehérvár ostromára.
naheha 2012. márc. 14  
Történelmi szemezgetések – 11.hét 4események  Cimkek
`A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!` - Európa templomaiban bizonyára gyakran hangzott fel ez a könyörgés a magyar honfoglalás utáni jó fél évszázad alatt. A ránk maradt forrásokból ítélve 899 és 970 között a magyarok 47 hadjáratot indítottak Európa közelebbi és távolabbi országaiba és tartományaiba, ezek közül 38 irányult nyugat felé, 9 pedig délkeletre, a Bizánci Birodalom irányába.
naheha 2012. márc. 7  
Történelmi szemezgetések - 10.hét 8események  Cimkek
Mánuel császárnak fiúgyermeke született, és ez Béla-Alexiosz ( III. Béla ) pozícióvesztésével járt együtt. Megfosztották trónörökösi rangjától, eljegyzését is felbontották Máriával, és a császár francia származású sógornőjével, Chátillon Ágnessel házasították ki. A bizánci udvarban háttérbe szoruló Béla figyelme ettől kezdve fordult újra a magyar ügyek irányába. Ezt jelzi, hogy felvette a Magyarország, Dalmácia és Horvátország hercege címet. Ebben a helyzetben érte a hír a magyar trón megüresedéséről.
naheha 2012. márc. 3  
Történelmi szemezgetések – 9. hét 1események  Cimkek
1172. március 4-én halt meg tízévnyi uralkodás után a kevéssé ismert Árpád-házi III. István királyunk. István uralma meglehetősen zűrzavaros időszak volt, a királynak szembe kellett néznie a reneszánszát élő Bizánc hódító terveivel. Az állandó háborúk mellett Bizánc támogatta az István ellen – sikertelenül – fellépő ellenkirályokat is. A még csak 25 esztendős uralkodó valószínűleg mérgezés következtében hunyt el...
naheha 2012. feb. 15  
Történelmi szemezgetések - 7.hét 5események  Cimkek
I Béla király halála után, fia II. Géza foglalta el a magyar trónt, akit apja temetése után szinte azonnal, 1141. február 16-án Székesfehérváron megkoronáztak. Az új király viszont ekkor még csak 11 éves volt, így az első időszakban jobbára anyja, Ilona özvegy királyné és annak időközben Szerbiából Magyarországra jött testvére, Belos bán kormányozta az országot.
naheha 2012. feb. 9  
Történelmi szemezgetések - 6.hét 2események  Cimkek
Károly 1385 végén Budára érkezett, s Zsigmond elmenekülése után megkoronáztatta magát. Sikerét azonban nem sokáig élvezhette, mert alig negyven napi uralkodás után 1386. február 7-én Garai és a két királyné hívei merényletet követtek el ellene.
naheha 2012. feb. 4  
Történelmi szemezgetések – 5.hét 4események  Cimkek
Géza apja Taksony, Árpád unokája volt, anyja besenyő származású lehetett. Születésének, uralkodásának valamint halálának pontos időpontja ismeretlen, a fennmaradt források is inkább találgatásokba bocsátkoznak ezekkel kapcsolatban... Könyves Kálmán 1116. február 3-án halt meg. Róla már a Magyar Krónika sem festett hízelgő képet: `Testalkatára nézve hitvány volt, de ravasz és tanulékony, borzas, szőrös, félvak, púpos, sánta és dadogó...`
naheha 2012. jan. 24  
Történelmi szemezgetések – 4.hét 14események  Cimkek
Rövid összefoglalások, linkek, kalandötletek neves történelmi események évfordulói kapcsán... 1458. január 24-én Hunyadi Mátyást I. Mátyás néven magyar királlyá választják. 1163. január 27-én IV. István ellenkirályként Magyarország trónjára kerül.
naheha 2012. jan. 19  
Történelmi szemezgetések - 3. hét 2események  Cimkek
1493. január 16-án Kolumbusz Kristóf visszaindul első felfedező útjáról, azzal a tudattal, hogy felfedezte Ázsiát. Miután lezárult a Reconquista, Spanyolország akkori uralkodói már tudtak elegendő figyelmet fordítani Kolumbusz Kristóf azon kérésének miszerint támogassák azon tervét amit a portugálok visszautasítottak.
naheha 2012. jan. 11  
Történelmi szemezgetések – 2. hét 10események  Cimkek
István halála után (1038) válságos időszak következett a fiatal magyar államban. A válság belső oka a szolgálatba kényszerített közszabadok és a nagyurak hatalmi versengése volt, ami lázongásokhoz vezetett. A szegények a nagy teher, a gazdagok a kényelmetlen korlátozás ellen tüntettek. Mindeközben két szomszédos nagyhatalom veszélyeztette az államot: a német-római birodalom és bizánci császárság...
naheha 2012. jan. 5  
Történelmi szemezgetések - 1. hét 14események  Cimkek
Ez a most induló cikksorozat az évfordulójuk kapcsán éppen aktuálissá váló történelmi eseményeket fogja feleleveníteni. Idén elsődlegesen a középkort vesszük górcső alá, pontosabban az 5.-15. századig terjedő időszakot, mely rengeteg érdekességet, és felvetendő kérdést tartogat az olvasóknak.
Érc 2010. jún. 11  
ismertető  Cimkek
A játék a Második Világháborút dolgozza fel, az európai és környéke hadszíntéren, a háború minden szakaszában, hat fő nemzettel, század alapú seregekkel. WYSIWYG (What You See Is What You Get, magyarul ALAK: Amit Látsz, Azt Kapod), I GO U GO ("Én jövök, Te jössz" avagy "váltottkörös" rendszer), 15mm-es (kb 1:100-as méretarány, repülők 1:144-esek) figurákkal.  ...